Prokurátor nemal dôkazy na obžalobu, tak si ich vymyslel

Prokuratúra postupovala v kauze fekálny fantóm nezákonne a vymýšľala si neexistujúce dôkazy. Podávam trestné oznámenie pre zneužitie právomocí a vyzývam generálneho proklurátora Žilinku na verejné ospravedlnenie prokuratúry.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (3)

Martina Macka zadržala polícia dňa 23. novembra 2015 na základe oznámenia manžela policajnej vyšetrovateľky p. Tichej. Dôvodom malo byť údajné podozrenie, že by mohol byť páchateľom fekálnych útokov na žen. Tie sa v tej dobe diali v rôznych častiach Bratislavy. Útoky na ženy pokračovali naďalej aj po zadržaní a uväznení M. Macka a celkovo sa v Bratislave stalo až 40 útokov fekáliami.

Polícia aj prokuratúra postupovali od začiatku zaujato

Do Mackovho zadržania sa stalo 27 útokov, prevažne v častiach Bratislava II a III. Vyšetrovatelia si účelovo vybrali všetkých 5 útokov v mestskej časti Bratislava IV, kde M. Macko býval a obvinili ho z nich. Neskôr bol za fekálne útoky zadržaný a odsúdený aj fitnes tréner Dušan S. Bol to už raz odsúdený recidivista za útok na osobu ženského pohlavia, ktorý mal na Dlhých dieloch svoje fitnes štúdio. Teda skutočný páchateľ Dušan S. sa pravideľne pohyboval v Bratislave IV v čase útokov, za ktoré bol účelovo obvinený M. Macko.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Policajti a prokurátor v prípade M. Macka postupovali od samého začiatku zaujato a dokonca aj nezákonne. Ich cieľom bolo za každú cenu obviniť M. Macka. Zároveň bol veľký záujem medializovať prípad a diskreditovať mňa, jeho otca ako funkcionára vo vysokej funkcii v rámci ozbrojených síl. OČTK sa usilovne snažili získať akékoľvek dôkazy, ktoré by potvrdzovali účasť M. Macka na útokoch.

Toto sa OČTK ani dozorujúcemu prokurátorovi vôbec nedarilo. Okrem výpovedí svedkýň z nezákonnej rekognície totiž proti Mackovi neexistovali žiadne dôkazy. Naopak, svedecké výpovede a dôkazy, ktoré predložila obhajoba, jasne dokazovali, že niektoré skutky Macko nemohol spáchať ani len teroreticky.

SkryťVypnúť reklamu

Prokurátor nemal na podanie obžaloby dostatok dôkazov. Tak si ich získanie jednoducho na hulváta vymyslel priamo v obžalobe. Hoci súdny znalec nezistil v Mackovom tablete a PC žiadne súbory s násilnou sexuálnou problematikou a deviantou sexuálnou problematikou, prokurátor napísal do obžaloby presný opak. Chcel vytvoriť dojem, že Macko je sexuálny úchylák, ktorý uchováva takéto súbory a útočí na ženy. Obžalobu s takýmto klamstvom bez škupulí prečítal na verejnom hlavnom pojednávaní, plnom prítomných médií.

Obžaloba bola v dôkaznej núdzi a na Macka nemala nič

Dozorujúcim prokurátorom a žalobcom bol JUDr. Matej Greško z Okresnej prokuratúry Bratislava IV. Obžaloba trpela dôkaznou núdzou a nebola schopná predložiť hodnoverné dôkazy o vine Martina Macka okrem výsledkov nezákonných rekognícií.

SkryťVypnúť reklamu

V spomínanom tablete a osobnom počítači sa nenachádzali žiadne dôkazy poukazujúce na vinu Martina Macka. Vyšetrovatelia počas domovej prehliadky v bydlisku Macka nezaistili akékoľvek iné dôkazy, ktoré by ho spájali s útokmi na ženy.

Počas domovej prehliadky nebol nájdený ani jeden kus odevu alebo obuvi, či iné predmety, ktoré podľa výpovedí mal na sebe či so sebou skutočný útočník (napr. mobilný telefón špecifickej farby), ktorý ich mal napadnúť. Taká vec sa nenašla ani pre jeden zo šiestich útokov, ktoré vtedy boli kladené za vinu Mackovi.

Keďže vyšetrovatelia nenašli počas domovej prehliadky nič z toho, čo hľadali podľa súdneho príkazu, vyšetrovateľ Kovarčík v rozpore s príkazom zaistil úplne iné odevy. Tie dal na podrobné znalecké skúmanie. Ani takýmto nezákonným postupom neboli zistené žiadne biologické stopy, zhoda DNA alebo iné dôkazy, ktoré by spájali Macka s útokmi. Dokonca ani z odevu a obuvi, ktoré mal Macko na sebe v čase zdržania sa nezistili žiadne dôkazy proti nemu.

SkryťVypnúť reklamu

Väzneného Macka skúmali štyria prizvaní znalci z odboru psychológie, psychiatrie, sexuológie a toxikológie. Znalci nezistili u neho žiadnu sexuálnu úchylku ani sklony násilnému sexuálnemu konaniu. Nezistili žiadnu psychosomatickú závislosť na alkohole alebo omamných látkach, žiadnu duševnú alebo inú liečiteľnú poruchu správania. Koonštatovali, že jeho pobyt na slobode nepredstavuje pre spoločnosť riziko a nenavrhli mu žiadnu liečbu.

Prokurátor klamal, že Macko trpí sexuálnou úchylkou

To, že Macko nemal akúkoľvek sexuálnu úchylku bol vážny dôkazný problém pre obžalobu. Prítomnosť takejto úchylky, pri ktorej má jej nositeľ nutkavú potrebu vykonávať patologickú sexuálnu praktiku na verejnosti, je nutnou podmienkou pre spáchanie trestného činu podľa § 364 ods. 1 písm. e), ods. 2 písm. b Trestného zákona. Naviac Macko mal na čas viacerých útokov preukázateľné alibi. Obžaloba ho nevedela nijako vyvrátiť a viacerí svedkovia vypovedali v prípravnom konaní v prospech Martina Macka.

Je tade jasné, že obžaloba Macka stála na vode. Prokurátor sa chýbajúce dôkazy svojvoľne rozhodol nahradiť vlastným výmyslom. Zámerne uviedol v obžalobe a následne prečítal na súde vlastné klamstvá o tom, že Macko je úchyl, ktorý mal fekálne porno v tablete a počítači.

Podobne prokurátor zámerne dezinterpretoval aj závery ďalších znaleckých posudkov. V odvolaní sa proti oslobodzujúcemu rozsudku si dokonca prokuratúra dovolila absolútnu nehoráznosť. Napísali, že to, že u Macka nebola zistená žiadna úchylka vôbec neznamená, že nemá úchylku. Znalecké dokazovanie bolo nahradené svojvôľou a špekuláciou prokurátora. Trestne stíhaný sudca Molnár si túto špinavú praktiku osvojil a nariadil Macka odsúdiť. Následne sudca Molnár zamietol jeho odvolanie voči rozsudku. Proti takémuto svojvoľnému konaniu nemá občan vôbec žiadnu šancu. Na základe takejto špinavosti bola nakoniec Mackovi nariadená aj protiústavná sexuologická liečba bez akejkoľvek medicínskej diagnózy. 

Prokurátor Greško chcel pred súdom a hlavne prítomnými médiami vykresliť Macka ako nebezpečného sexuálneho devianta. Dôkazom malo byť aj to, že Macko vo svojom tablete a počítači uchovával súbory s násilnou a deviantnou sexuálnou tematikou. V skutočnosti Martin Macko nič také vo svojom tablete a PC nemal a ani nenavštevoval internetové stránky s takým obsahom alebo tematikou.

Závery znalca v posudkoch č. 001/2016 a č. 003/2016 sú v tomto smere úplne jasné a vylučujú akúkoľvek inú interpretáciu na základe nejakého právneho názoru prokurátora. Znalec to jasne deklaruje dva krát v prípade tabletu a to na strane 9 a na strane 10 znaleckého posudku č. 001/2016.

V prípade PC tento záver vyslovil znalec celkom 15 krát, konkrétne na strane 8 (1x), strane 9 (3x), strane 10 (5x), strane 11 (5x) a na strane 13 (1x) posudku č. 003/2021. Akýkoľvek omyl prokurátora Greška je teda vylúčený. Greško konal cieľavedomo so zámerom očierniť Macka a dosiahnuť tlak verejnej mienky na jeho odsúdenie.

Prokurátor Greško chcel využiť skutočnosť, že prípad bol intenzívne medializovaný a pokrývaný všetkými hlavnými televíznymi stanicami, rozhlasovým a printovými médiami, internetovými spravodajskými portálmi a dokonca aj konšpiračnými médiami. Veľká časť obyvateľov Slovenskej republiky bola klamne informovaná o prípade. Bola porušovaná prezumpcia neviny a Macko bol systematicky označovaný za fekálneho fantóma a úchyláka, ktorý mnohokrát útočil na ženy.

Polícia a prokuratúra zamlčiavala pred verejnosťou a médiami to, že Macko skutky popiera a nepriznáva sa k ich spáchaniu. Verejnosť bola až do hlavného pojednávania systematicky udržiavaná v omyle, že obž. Martin Macko je nebezpečný fekálny fantóm, ktorá trpí úchylkou a k útokom sa priznal.

Trestné oznámenie na prokurátora a výzva na ospravedlnenie

V prípade sa nič nehýbe. Martin Macko bol nespravodlivo odsúdený. Viac ako päť a pol roka je prokuratúrou a médiami špinený, že je nebezpečný sexuálny deviant. Ne vie sa zamestnať, má zničený osobný život. Prípad je právoplatne uzavretý senátom trestne stíhaného sudcu Molnára, ktorý zamietol Mackove odvolanie.

Podal som kvôli tomuto konkrétnemu konaniu prokurátora Greška trestné oznámenie generálnemu prokurátorovi Žilinkovi. Nie je to prvý podnet v tejto veci. Verím, že pán Žilinka si tentoraz bude stáť za svojimi slovami a nebude chrániť gaunerov v radoch prokuratúry.

Trestné oznámenie podávam kvôli dôvodnému podozreniu zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. c) Trestného zákona v jednočinnom súbehu s trestným činom ohovárania podľa § 373 ods. 1 a ods. 2 písm. a) a písm. c) Trestného zákona.

Aj keď ide o úplne jasný prípad, polícia a prokuratúra môžu naťahovať čas tak ako doteraz. Martin Macko je nezamestnaný a nezamestnateľný kvôli biľagu, ktorý mu úmyselne vyrobili nečestní policajti a prokurátori. Preto som vyzval generálneho prokurátora, aby sa prokuratúra okamžite ospravedlnila za túto konkrétnu špinavosť a uviedla veci na pravú mieru.

Klamstvo a špinavosť od prokurátora Greška je pri porovnaní so znaleckými posudkami natoľko jasná, že nie je treba čakať ďalších päť rokov na výsledky vyšetrovania. Bez ohľadu na ne, prokuratúra sa môže a musí ospravedlniť okamžite. Právne kľučky a overovanie motívu prokurátora Greška si môžu robiť počas vyšetrovania podozrenia z trestnej činnosti. Ale Martin Macko a jeho rodina si zaslúžia okamžitú nápravu zverejnených klamstiev prokuratúry.

Martinovi Mackovi bola nezákonným konaním JUDr. Mateja Greška a postupom orgánov činných v trestnom konaním, a to konkrétne zámerným zverejnením nepravdivých informácií opakovane spôsobená vážna ujma na povesti a ľudskej dôstojnosti.

Na základe uvedeného a na základe splnomocnenia na zastupovanie vydaného Martinom Mackom žiadam o okamžité ospravedlnenie zo strany prokuratúry Martinovi Mackovi a jeho rodine, za úmyselné zverejnenie nepravdivých údajov. Súčasne žiadam o zverejnenie pravdivých informácií o výsledkoch znaleckého skúmania PC a tabletu Martina Macka. Teda žiadam prokuratúru o uverejnenie skutočnosti, že Martin Macko nie je sexuálny deviant, ktorý prechovával vo svojom počítači a tablete súbory so sexuálne deviantnou problematikou ani také súbory nevyhľadával, tak ako to nesprávne uviedol v obžalobe prokurátor.

Verejné ospravedlnenie prokuratúry žiadam zverejniť v televízii, rozhlase a formou tlačovej správy prokuratúry zaslanej printovým médiám v najkratšom možnom termíne.

Výzvu pre generálneho prokurátora Maroša Žilinku v plnom rozsahu reprodukujem v tomto článku:

Výzva generálnemu prokurátorovi na verejné ospravedlnenie - P. Macko (pavelmacko.sk)

Pavel Macko

Pavel Macko

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  125
  •  | 
  • Páči sa:  2 147x

Som generálporučík armády v zálohe. Venujem sa: bezpečnosť a obrana medzinárodné vzťahy stratégie a technológie Vzdelanie: Ing. (1. výzbrojno-eletrotechnický - optoelektronika a 2. automatizácia velenia a elektronické počítače) CSc. – vojenská technika, VA Brno MSc. – stratégia národných zdrojov, NDU, Washington D.C., USA vyšší akvizičný kurz (II. st VŠ), USA Skúsenosti: technické, manažérske a vojenské funkcie, velenie a riadenie medzinárodných tímov, velenie a riadenie medzinárodných vojenských operácií, inovatívny výcvik a simulačné technológie. Top zamestnania: zástupca náčelníka GŠ OS SR, zástupca veliteľa pozemných síl, veliteľ celoarmádnej logistiky, šéf operácií ISAF v Afganistane, veliteľ NATO JFTC. Som predsedom mimoparlamentnej opozičnej strany ODS - OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA Zoznam autorových rubrík:  Obranná politikaNaše ozbrojené silyBezpečnostná politikaTrocha histórieKauza generálov fantómSpoločnosťSpomienky a zaujímavostiNezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

59 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

727 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

279 článkov
SkryťZatvoriť reklamu