Brazílski indiáni sa smejú z nášho volebného systému. Ukončíme to ?

Písmo: A- | A+

V poslednej dobe sme mohli sledovať , ako sa politici predháňali v analyzovaní nízkej volebnej účasti na eurovoľbách. Nebudem  hodnotiť, prečo je  účasť  taká nízka a ani navrhovať zmeny v systéme výberu strán a kandidátov . To nech si  vyriešia politici.  V iem si  ale živo  predstaviť, že  vysvetliť nezamestnanému obyvateľovi Sobraniec, nech ide voliť v eurovoľbách je pomerne ťažké. Ním zvolený poslanec v  Eur ó pe bude brať 15 000 € mesačne, bude mať asistentov za 20 000 €, preplatené mnohé  výdavky spojené s funkciou, lietať  bu d e business  classom d o Bruselu a Štrasburgu a potom ešte dostane odstupné a niekoľkotisícový  d ô ch o dok .  T reba dodať,  že za tieto všetky prachy bude dbať  výsostne  o jeho blaho a  on zistí  po piatich rokoch , že je stále nezamestnaný . Až  plačem nad tou predstavou . Ale iné som chcel.

Predpotopný volebný systém 21.storočia 

Každé voľby žasnem, ako môže na Slovensku fungovať tak zaostalý volebný systém. Mestské úrady dodajú zoznam voličov, vy prídete do nejakej, často i ošarpanej miestnosti, veselá komisia vás vy hľadá v zozname a slávnostne vás vyškrtne, keď si preberiete hlasovacie papierové lístky. Podľa volieb by človek nezistil, že tu máme 21. storoč ie. A to v čase, keď Google a Apple si sledovaním našich smart mobilov a ich lokáciou môžu zistiť na Slovensku pravdepodobnú volebnú účasť skôr , ako náš štatistický úrad na Slovensku. Mne to skôr pripomína volebný systém pri vezený niekde zo Zimbabwe. Z nejakého ( mne prapo d ivného ) d ôvodu však takýto volebný systém niekomu vyhovuje a preto je nemenný na Slovensku už prakticky dve desaťročia. 

Politici, vyriešte aspoň problém mobilných voličov - elektronizujte identifikáciu voliča 

Keď si prejdem svoju volebnú účasť za posledné roky, tak je asi 50%. Hlavným dôvodom mojej nízkej volebnej účasti býva však neprítomnosť v mieste trvalého bydliska v deň konania volieb . Ak chcete v našej krajine voliť mimo svojej obce, musíte prejsť pomerne hlúpou administratívnou procedúrou vybavenia voličského preukazu, kde vás "teta" z mestsk ého úradu vyškrtne zo zoznamu voličov v meste, kde máte trvalé bydlisko a vy môžete s preukazom í sť voliť do inej obce a lebo volebného okrsku. Aj to len pri niektorých voľbách. N emôžete si vybaviť nejaký 10 - ročný preukaz na rôzne voľby, vždy musíte túto procedúru absolvovať nanovo. Ľudia v deň volieb cestujú, sú na chatách, zá hradkách, presúvajú sa zo západu na východ a naopak , nachádzajú sa na opačnej strane mesta, v ktorom bývajú a jednoducho nechce sa im presúvať do svojej volebnej miestnosti . Nemôžu ísť do volebnej miestnosti, ktorá je možno 20 metrov pred nimi, lebo to nie je ich okrsok. A toto vidím ako kardinálny nepolitický problém volebného systému na Slovensk u . 

Na čo sú nám elektronické ID karty 

Myslel som si, že po vzniku elektronických obč iansky ch preukazov vznikne aj množstvo možnosti ich použitia. To sa však zatiaľ ne koná . A teraz si predstavte, že v deň volieb to bude vyzerať inak. V y nabehnete so svojou ID kartou do h ociktorej volebnej miestnosti, moderný cloudový volebný systém zaznamená použitie vašej ID karty cez čítačku pri volebnom akte a vy za hlasujete povedzme aj v Sobranciach . Za blokuje sa automaticky možnosť hlasovať dvakrát , podvody sa minimalizujú . A ak by politici chceli, tak starostu Malej Čiernej môžete odvoliť aj v Bratislave , či poslancov trenčianskej VÚC v Košiciach . Stačili by elektronické terminály, ktoré by umožnili hlasovanie z ktoréhokoľvek miesta našej krajiny . Volebný systém by bol bezpečný, nezneužiteľný, už í vateľsky - priateľský, bezpapierový , anon ymný , modulárny , lacnejší a čo ja viem ešte aký . A vôbec by mi nevadilo, ak by niektorí voliči používali starý systém a tí čo chcú a sú zručn ejší - nový či kombinovaný . 

Dáta získan é novým systémom 

Elektronizácia volebného systému by ďalej umožnila získať štátu cenné dáta a volebný proces ďalej optimalizovať. Ukázalo by sa, že nepotrebujete tisíce volebných miestnosti, ušetrilo by sa na papieri , komisiách, na spočítavaní hlasov. Štát by mohol získať cenné analytické dáta o tom, kam ľudia chodia voliť, ako ďaleko od domova , aká je účasť keď prší na dedine a aká je v meste a postupne by politici moh l i nastaviť volebné pravidlá tak, aby dátum a čas volieb bol prispôsobený občanom a nie naopak. V ôbec si nemyslím, že by niekto na tomto systéme získal. Zlepšiť pohodlie pri hlasovaní sa dá pre ľavicového i pravicového občana. Teórie o skalných a aktívnych voličoch aj tak moc nevychádzajú. Vždy žasnem na d vyjadreniami analytiko v , čo hodnotia volebnú účasť a nemajú základné analytické dáta. 

Brazília volí kompletne elektronicky 

Dokonca v Brazílii už elektronické hlasovanie existuje 10 rokov . Asi pochopili, že distribuovať papierové lístky pre 150 mil. ľudí po rozbitých cestách v pralesoch nedáva význam a vytvorili si elektronický volebný systém, ktorý sa chodia učiť i profesionáli z USA . A netreba dodávať, že tento spôsob voľby si získal sympatie samotných Brazílčanov. 

Rozumné IT projekty treba vymyslieť 

Mne by sa takýto systém páčil. Ak by som nebol v deň volieb mimo Slovenska, umožnilo by mi to chodiť na v oľby pravidelne. Každá vláda sľubuje občanom elektronizáciu, idú na ňu neskutočné miliardy a všetko ide väčšinou po starom. Ak by tento štát vyhodil peniaze za elektronizáciu volebného systému, vôbec b y mi to nevadilo . Tu sa jeden rozumný IT projekt sám ponúka. A minister ktorý to zavedie ? Ten môže potom od rána do večera behať po televízi á ch a pri každých voľbách vysvet ľ ovať, že to je jeho veľ dielo. Určite lepší príklad ako bločková lotéria. 

Odváži sa niekto potopiť predpotopný volebný systém na Slovensku ? 

Autor: Pavol Bulla

Skryť Zatvoriť reklamu