Kauza vnútroblok: 30 rokov socialistického dedičstva

Písmo: A- | A+

Pamätáte si ešte na zvolenskú kauzu vnútroblok, ktorá odkryla mentálny svet lokálnych zemepánov, mestského administratívneho molocha a 30 ročné socialistické dedičstvo?

Začiatkom marca som v blogu priniesol pár dobrých rád pre obyvateľov zvolenského sídliska. Jedného dňa sa miestny zemepán rozhodol ohradiť betónovú plochu v panelákovom vnútrobloku, ktorá dlhodobo (nelegálne no tolerovane) slúžila ako parkovisko. V roku 2017 odkúpil pozemky, vrátane tých pod „parkoviskom“ a snažil sa s mestom vyrokovať lepšie podmienky nájmu. Na úrade nepochodil, investícia sa mu nevracala, a tak sa rozhodol nakresliť na betónovej ploche parkovacie čiary. Už-už by začal za vstup na plochu aj vyberať peniaze, ale vďaka verejnému tlaku, blogu, záujmu miestnych médií a (s oneskorením) aj MsÚ si to nemohol dovoliť. Podnikal by nelegálne a navyše s majetkom, ktorý mu nepatrí. Obyvateľom sa podarilo ušetriť desiatky eur mesačne, ale problém ostal stále nedoriešený.

Ortofotomapa vnútrobloku Šmidkého-Pražská
Ortofotomapa vnútrobloku Šmidkého-Pražská (zdroj: ZBGIS)

Prešli takmer tri mesiace a veci sa pozvoľna hýbu. V apríli MsÚ vyvolal rokovanie so zemepánom v snahe dohodnúť sa na riešení, aby bola aj koza celá, aj vlk sýty. V rámci rozhovorov ho úrad požiadal aj o zdržanie sa akýchkoľvek aktivít v súvislosti s betónovou plochou (podnikanie, ohradzovanie a pod.). Pán zemepán na rokovania pristúpil a mestu poslal návrh novej nájomnej zmluvy.

Pozitívne je, že si vlastník pozemkov uvedomil, že ťahá trochu za kratší koniec (viď predchádzajúci blog). Čiastočne ustúpil a mestu navrhol nájom za štvorec s 30% - 65% zľavu z pôvodnej ceny 2,834€/m2. Komisia financií však zotrvala na svojom pôvodnom návrhu – 0,16€/m2 rok alebo odkúpenie za 10€/m2. Rozhodovať o protiponuke bude nakoniec Mestské zastupiteľstvo už tento mesiac, ale je možné očakávať, že ani tentokrát sa zemepán s mestom nedohodnú.

Zaujímavé je, že vlastník síce zľavil z ceny za nájom, od mesta však žiada aj náhradu za „neoprávnené užívanie pozemkov“.

O čo ide?

Kreslenie čiar pre 30 parkovacích miest zo začiatku marca 2021
Kreslenie čiar pre 30 parkovacích miest zo začiatku marca 2021 (zdroj: Facebook)

Vyššie v blogu som spomenul, že zemepán nie je vlastníkom spevnených plôch na svojich pozemkoch. Ide o socialistické dedičstvo odporujúce zdravému rozumu – vlastník stavby nemusí byť vlastníkom pozemku, na ktorej stojí. S týmto problémom sa boria všetky samosprávy. Za 30 rokov neexistuje jednotná metodika postupu. Tri dekády hnijúci problém má ako prvá záujem riešiť Bratislava kvôli zavádzaniu parkovacej politiky. Zatiaľ však ideme v režime „pokus-omyl“.

Mesto údajne v archívoch našlo dokumenty preukazujúce vlastnícke právo k spevneným plochám. Zároveň, od roku 1989 si k nim nezriadilo vecné bremeno (právo prechodu, právo užívať nehnuteľnosť a pod.). Je možné, že keď v roku 2017 zemepán kupoval od pôvodných majiteľov pozemky, domnieval sa, že ich kupuje aj s komunikáciami a spevnenými plochami – kataster neukazuje, že by sa k nim viazali akékoľvek ťarchy. Keďže je dnes situácia iná, a papiere k „parkovisku“ hovoria jasne, vlastník sa snaží vymôcť si aspoň náhradu za neoprávnené užívanie spevnených plôch (mestom) na cudzom (jeho) pozemku.

Ilustračná fotografia pozemkovej knihy
Ilustračná fotografia pozemkovej knihy (zdroj: Internet)

Bohužiaľ, aj táto jeho snaha zrejme vyjde na psí tridsiatok. Najvyšší súd SR v roku 2014 skonštatoval, že vlastník pozemku má právo na finančnú náhradu za zriadenie vecného bremena na jeho majetku, avšak toto právo sa viaže in rem“ – „k veci“, nie k osobe a nemôže si ho uplatňovať každý vlastník, ktorý sa stane povinným (trpiteľom) z vecného bremena. Laicky povedané – toto právo si mohli (a mali) uplatniť pôvodní majitelia v rámci premlčacej doby.

Finančná náhrada za zriadenie vecného bremena je nepochybne jednorazová záležitosť. Bolo by nelogické, aby pri každej zmene vlastníka mal nový majiteľ nárok na finančnú náhradu za už vzniknuté vecné bremeno. A tak sme sa zo socializmu, ktorý popieral zásady rímskeho práva, vrátili opäť do Ríše rímskej – „vigilantibus iura scripta sunt“ – „právo patrí bdelým“, teda tým, ktorí sa aktívne zaujímajú o ochranu svojich práv, a ktorí svoje oprávnenia uplatňujú včas.

Dalo by sa namietať, že zemepán predsa v tom čase nebol pánom majetku. Aj s tým sa Najvyšší súd vysporiadal: „Osobám, ktoré neboli vlastníkmi zaťažených pozemkov (s vecnými bremenami) ku dňu vzniku zaťaženia (vecného bremena) sa právo na odplatu z titulu zákonného vecného bremena nepriznáva.

A čo teraz?

Teraz má majiteľ aj mesto tri možnosti:

Na nelegálne ohradenom "parkovisku" sa prejavil aj vandalizmus
Na nelegálne ohradenom "parkovisku" sa prejavil aj vandalizmus (zdroj: Facebook)
  1. Dohodnúť sa na nájme, čo len predlží dlhodobú agóniu s nevysporiadanými pozemkami a skomplikuje situáciu prípadnej revitalizácie vnútrobloku a problém bude hniť ďalej.

  2. Dohodnúť sa na kúpe pozemkov za rozumnú cenu. Zemepán navrhoval 23,75€/m2, mesto 10€/m2. Stretnúť sa v strede na cca 17€ by znamenalo pre mesto výdavok vo výške 93.925€, čo je za plochu 5.525 m2 slušná a reálna suma. Veď napokon, za neďaleké Bariny, nevhodné na výstavbu, bolo mesto ochotné kupovať štvorec za 20€.

  3. Ísť na súd.

Rozuzlenia sa zrejme dočkáme. Otázne je, kedy. Kauza vnútrobloku je len jednou z mnohých, ktorým slovenské samosprávy čelia. Je to tak aj kvôli stále platným zákonom z minulého storočia. Nateraz ostávajú obyvatelia v okolí vnútrobloku rukojemníkmi situácie – legálne v ňom nemôžu parkovať ani zadarmo, ani za odplatu a plánovaná revitalizácia vnútrobloku, ktorá by ho zmenila na park s ihriskom, je kvôli majetkovým sporom tiež v nedohľadne.

Skryť Zatvoriť reklamu