Iný pohľad na Uhorsko a našu rolu za jeho existencie

Písmo: A- | A+

Čo si maďar, magor, hotentót ba vari dáš si i guláš? Nezabudni prihodiť papirku. Vzťahy maďarov a slovákov sú historické a vidné každodenne. Súčasne sa vyfarbujú šedou farbou, no čo ak, je to mierne inak... Prinášam úvahu...

o maďarsko-slovenských vzťahoch, ku ktorému mi prišla inšpirácia z Fínska, krajiny z rovnakej rodiny, rozumej ugro-fínskej. Hún nie je maďar – tých si s nimi pomýlil napríklad pán Slota a nie je ani ním Avar, ani Scýth. Kto je?

Predslov

V prvom rade, história patrí víťazom, dôverovať jej môžeme len s obozretnosťou. Ako bolo povedané už raz: ,,It does not matter who is right, but who is left,,,. Silnejší zpravidla pre svoje záujmy dômyselne pozmeňovali fakty a vykreslovali ich cestami, aké sú pre nás, náprotivejšiu stranu, komplikujúce vzájomné vzťahy. Neprijde mi, že v nich máme presne poriadok. 

Pomedzi fakty čo sú v neporiadku mi budí zdanie slovenská história vo vzťahu k podkarpatskej kotline a k tomu ako vnímame postúpné presídlenie národov do jej územia a čo sa vtedy v skutku dialo. Dnešné knihy tvoria dojem, aspoň tie školské a v spoločnosti cítit obdobnú orientáciu, že slováci do nej prišli v konflikte s ostatnými skupinami – pomedzi Húnmi, ktorý dominovali, Starými Maďarmi či Avarmi, pričom sa im pripisuje rôzna úloha a záverom i napriek predošliemu vývoju démonizuje maďarská strana, zvlášť po udalostiach koncom devätnásteho storočia. 

Výsledok presunu národov

Ako vnímame čo sa dialo

Za podozrenia hodné až nespráve mi ďalej prijde to, ako vyfarbujeme slovensko maďarské vzťahy vo svetle dneška. Čo ak pravdou je, že sme spolu so súčasnými Maďarmi prišli v ruka v ruke do tohto územia pospolu a miesto konfliktu sme tvorili spoluprácu proti znepriateľeným skupinám? Protirečí tomu odlišnosť kultúr a jazyka, správne, neskôr však vidno výrazné podobnosti. Čo ak skutočne miesto konfliktu panovala kohézia, len napádaná z vonka?

Zhruba od 5. storočia AD. panovalo upadajúce Románske impérium, nasledované Húnskym kvázi štátom, Avarmi, posledne zdolanými, s výsledkom nastolenia vlády Maďarou.

Mapa národov pred presunom

Obrázok blogu

Výboje húnov dostupné z URL:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Hunnenwanderung.png

Usídlenie húnov:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Huns450.png

Od vznika Uhorska začínajú podobnosti - prijali vieru zhodnú s nami, Slovanmi, Slovákmi a prijali do svojich štátnych symbolík – viď. Uhorský dvojkríž, ten, ktorým sa pýšia mnohé i súčasné maďarské symboli a vôbec i slovenské mestá, či náš najvyšší symbol štátu. 

Symbolika maďarov:

Obrázok blogu
(zdroj: upload.wikimedia.org)

Pozadie mi mimochodom evokuje dojem kombinácie kresťanstva, orientu až Sumeru a byzancie. Možno teda na každej z teórií je zrnko pravdy. 

Pozadie presunu

Slovania prišli zo vzdialeného východu a o príchode maďarov sa vedú stále polemiky, mometálne existujú štyru vykreslujúce teórie. Jedna ich priraďuje do skupiny národov Ugro-fínskej, obývajúca čiastočne severné územia euroázijského kontinentu a územie pozdĺž Uralu, druhá do historického ázijského národa pútnikov, Húno-avarov, tretia do podobnej skupiny s previazaním až na starých Sumerov a posledná siaha do vzťahov s územiami rozpínajúcimi sa až po hranice Číny.

Môj pohľad sympatizuje s prvým pohľadom, dôkazom mi prijde charakter fínskej spoločnosti a jej podobnosť k Estónsku a Maďarsku. Príkladom mapu posúďte sami, avšak ak súdime symboliky maďarskej štátnosti zprvopočiatku, platí čo som uviedol v texte vyššie. Na mape je vynikajúco vidno strategická poloha Moskvy vo vzťahu k okoliu a ak uvažujeme v spojení s tým, že presun národov mal i spojitosť s postupným pozmenením klímatu, pohyby majú mierne opodstatnenie i z environmentálneho hladiska (viac a viac ľudí smelo žiť na severe, počasie to umožnilo - vďaka ustúpeniu doby ľadovej)

Kontext rodiny národov maďarov na mape

Obrázok blogu
(zdroj: 1.bp.blogspot.com)

Osobne mi je história a geografia evokuje, že slovansko – ugro.fínske (ako si maďarov dovolím začleniť) je prirodzené historické partnerstvo, ak len nahliadneme mierne do histórie a mierne do i súčasnosti, napríklad Ruskej federácie.

Tá je práve stále tvorená ,,kmenmi,, ktoré sú slovanského charakteru a ázijsko-maďarského. Rusko je charakterizované rozsiahlou rozmanitosťou. Za ugro-fínov, aspoň v skratke, sa považujú kmene žijúce historicky pozdĺž Uralu na juhu a na severe euroázijskej pevniny, vidno z predošlieho obrázku.

Pripisujú sa im schopnosti ako myslieť progresívne, vpred a so systematickou obozretnosťou. Ztelesnením tejto kultúry mi je súčasná fínska spoločnosť a historicky i maďari, nakoľko história nie je natoľko pokrivená, aby jasne dokázala, že maďari pomedzi národmi, ktoré putovali do pohostinej dunajskej kotliny získali prim.

Slovania versus Ugro-fíni

Osobne nadobúdam dojem, že ak sme prišli s maďarmi, prišli sme spolu. Ak sme prišli čo i len po sebe, dokázali sme nájsť spriatelené slovo. Dôkazom mi je to, ako sa zmešali naše zvyky, či už od varenia alebo po náboženstvo a spoločnú kultúru. Obávam sa, že obraz konfliktu, ktorý v našich dejinách smeruje na oslabenie partnerstva, ktoré v súčasnosti stojí i za Ruskou federáciou (kde skutočne jej ázijská časť ma výsoký význam a je domovinou ,,ugrov,,) a stálo za úspechom Uhorska. Prijde mi za dôležité položiť si otázku, či po boku s maďarmi alebo proti, vidno zo strany slovákov.

Ak si spomeniem na reč starých rodičov (rodený na juhovýchode Slovenska), ich pamäť vraví o viac úspešnej symbióze Slovákov i Maďarov – napríklad spomínaním mnoho Slovákov, ktorý uspeli v Budapešti a prispeli k jej budovaniu. Nezapierajme si – vieme byť konštruktívny a obratný, zvlášť ak fungujeme v správnom sýstéme, ktorý žiaľ sami až natoľko úspešne tvoriť nedokážeme. Maďari systematický a prediktívny. A vlastne, väčšina z nás má skúsenosť s tým, že pri vzájomnej reči problém spolu nemáme, takže, kto nám ho priniesol?

Poďalšie moja skúsenosť je mierne zasiahnutá i faktom, že už po sedem mesiacov žijem vo Fínsku, ako v krajine jednej z Ugro-fínskej rodiny a moja skúsenosť so spoločnosťou je viac ako pozitívna. Nevidím tendenciu ku konfliktom, spoločnosť je mierna a usporiadana, budovaná systematicky a čo najviac, stojí na ľuďoch a pre ľudí. Mne sa tu zvlášť žije perfektne. Cítim symbiózu a porozumenie, pri voľných dňoch mi prišlo práve na um, že možno nie som prvý ,,slovan,,, ktorý má a mal tento dojem a pri otvorení histórie Maďarska som začal vidieť naše vzťahy s nimi veľmi odlišne, nie v očiach Slotu a západu, ale očami praktickými žijúcimi z dneška. Mimochodom, geneticky sa potvrdilo, že maďar nie je maďar, historicky mu ostalo zhruba nie viac ako 10 % z génov a ostatné sú prevažne vyskladané z ostatných národov podunajska. Je možné, že čiastočne to čo tvorilo Uhorsko boli úspešné kmene pomedzi všetkými ostatnými, ak hľadíme späť, mali by sme tam hladieť minimálne s hrdosťou. 

Čo je taktiež paradox, vo Fínsku úplne prirodzene funguje monopol na alkohol - nepočul som o kritike, zatiaľ čo v Maďarsku bol nedávno zavedený monopol na tabakové výrobky a ten čelil enormnému nátlaku rôznych názorových skupín, obhajujúc slobodu trhu a ďalšie, obdobné heslá. 

Pokiaľ hľadíme vpred, uvažujme čo v minulosti fungovalo a teda opäťovne fungovať môže. Súčasne Slovensko i Maďarsko mierne trpí, možno i preto, že tam chýba prirodzená esencia partnerstva, rozvrátená i v praktickej rovine vojnou a takzvanou samostatnosťou, ktorá zpretrhala, i reálne mosty a i tie obchodno-kultúrne, do istej miery, medzi našimi národmi.

Posledný dojem aký chcem zdieľať je ten, že v našom prostredí vnímam esenciu, ktorá tam nepatrí a pôsobí kontraproduktínve. Mimochodom, časť fínskej spoločnosti má obdobný dojem z panuje presvedčenie o miernom pozmenení orientácie.

Skryť Zatvoriť reklamu