Starý most v Bratislave - časť 1 - mosty do r. 1890

Písmo: A- | A+

Aký starý je Starý most? Kedy boli postavené prvé mosty cez Dunaj na území dnešnej Bratislavy? Na STU sa touto problematikou už dlhé roky zaoberá prof. I. Baláž, ktorý zozbieral množstvo údajov z rôznych historických prameňov. Keďže ale k väčšine jeho článkov sa bežný čitateľ len tak ľahko nedostane, v tomto blogu prinášam ich skrátený súhrn.

Na otázku kedy boli postavené prvé mosty cez Dunaj pri Bratislave sa s určitosťou odpovedať nedá. Existujú domnienky že prvé vojenské mosty mohli byť postavené už zrejme v prvom a druhom storočí nášho letopočtu Rímskou armádou, pre ktorú bol v tom období Dunaj hraničnou riekou ríše. Rímske hranice “Limes Romanus“ sa tiahli pozdĺž Dunaja a aj keď vojenské nariadenie zakazovalo stavbu stálych mostov na hraniciach ríše, nie je vylúčené, že dočasný loďkový most tu Rimania postavili za účelom vojenského ťaženia podobne ako na mnohých iných miestach. Žiaľ exaktné dôkazy o existencii takéhoto mosta zatiaľ neexistujú.

Limes Romanus (provincia: Pannonia)
Limes Romanus (provincia: Pannonia) 

Historicky prvé písomne doložené mosty sa na území Bratislavy objavili v rokoch 1271 – 1273 na žiadosť Přemysla Otakara II., ktorý v tej dobe bojoval proti Maďarom. Tu však treba pripomenúť že tok Dunaja sa v tej dobe líšil od toho ako ho poznáme dnes, nakoľko samotné rameno sa rozdvojovalo na dve takmer rovnaké ramená, pričom jedno tieklo v dnešnom koryte a druhé cez Rybné námestie. Od tohto obdobia sa drevené mosty cez Dunaj objavujú vo viacerých archívnych záznamoch, ako napr. loďkové mosty stavané v rámci korunovačných slávností, alebo aj mosty pred Rybárskou a Vydrickou bránou.

Mosty počas korunovácie Maximiliána II. r. 1563
Mosty počas korunovácie Maximiliána II. r. 1563 
Mosty počas korunovácie Mateja II. r. 1608
Mosty počas korunovácie Mateja II. r. 1608 
Most - 17. storočie
Most - 17. storočie 

Od roku 1676 do roku 1825 sa začal na Dunaji používať nový typ mosta, ktorý sa v Európe tešil pomerne veľkej oblube a to tzv. lietajúci most, ktorý však viac pripomína kompu ako most (prvý lietajúci most v Európe bol postavený v roku 1657 v Holandsku). Most pozostával z plavidla ukotveného na ostrovčeku v strede Dunaja, pričom lano bolo uložené na viacerých medziľahlých člnkoch. Poloha tohto mosta sa viackrát zmenila, no približne môžeme povedať že most sa nachádzal asi 200 m poniže dnešného Mosta SNP. Most bol viackrát prerobený a vylepšený.

Lietajúci most - začiatok 18. storočia
Lietajúci most - začiatok 18. storočia 
Lietajúci most z r. 1815 s kaplnkou sv. J. Nepomuckého
Lietajúci most z r. 1815 s kaplnkou sv. J. Nepomuckého 

Princíp spočíval v natočení “plavidla“ šikmo voči prúdu rieky, a teda jej tok zabezpečoval pohyb z jedného brehu na druhý. Samotný prevoz trval približne 6 – 8 min, čo predstavuje slušný výkon ešte aj vzhľadom na motorové kompy 20. storočia.

Princíp fungovania tzv. lietajúceho mosta
Princíp fungovania tzv. lietajúceho mosta 

Popri tomto “lietajúcom moste” boli postavené viaceré dočasné mosty stavané pri príležitostiach korunovácií (napr. loďkový most postavený pri príležitosti korunovácie Márie Terézie v roku 1741), alebo mosty stavané na vojenské účely (napr. most postavený Napoleonovou armádou v roku 1809).

Jediným mostom, ktorý nebol po korunovácii odstránený bol loďkový most Karolíny Šarloty Augusty Bavorskej postavený pri príležitosti jej korunovácie v roku 1825. Most sa nachádzal približne v strede medzi súčasným Starým mostom a mostom SNP. Postavila ho technická vojenská jednotka rakúskych zákopníkov. Most pozostával z 23 lodiek a bol oslobodený od vyberania mostného poplatku, čím výrazne prispel k rozvoju obchodu medzi Bratislavou a dedinami na pravom brehu Dunaja (Petržalka, Kittsee, Berg). 

Most z roku 1825 s kaplnkou sv. J. Nepomuckého
Most z roku 1825 s kaplnkou sv. J. Nepomuckého 

Stred mosta bolo možné otvoriť a tak umožniť plavbu lodiam. Tento manéver sa oznamoval signálnym zariadením, pozostávajúcim z červeno-bieleho koša, ktorý vyťahovali na vysoký stĺp. Otvárali ho denne od 9:00 do 10:00 hod. Most na zimu rozoberali, aby ho nepoškodil plaviaci sa ľad. Most Karolíny Augusty existoval v Bratislave až po otvorenie prvého stáleho mosta Františka Jozefa v roku 1890 (jeho história bude v časti 2). Na loďkovom moste bola umiestnená aj socha J. Nepomuckého, ktorého kaplnka je viditeľná aj na fotografii v strede mosta.

Historická socha sv. J. Nepomuckého
Historická socha sv. J. Nepomuckého 

Táto socha bola predtým zase umiestnená na spomínanom “lietajúcom moste“ a ak sa dobre pozriete na obrázky môžete jej kaplnku vidieť aj tam. Socha tak vyprevádzala a vítala všetkých, ktorý prechádzali cez Dunaj pri Bratislave niekoľko desiatok až stovky rokov. Po otvorení prvého stáleho mosta cez Dunaj v Bratislave v roku 1890 bola potom premiestnená do sadu Janka Kráľa na Petržalskom nábreží a tak strážila most z bezpečnej vzdialenosti. Dnes sa nachádza zabudnutá v kaplnke pri kostole Povýšenia svätého kríža. Možno by ju bolo vhodné, po tom čo si dostatočne “oddýchla“, opäť ju umiestniť na zrekonštruovaný Starý most aspoň ako symbol historických premostení Dunaja. Mohla by tam mať svoje čestné miesto aj s pamätnou tabuľou.

Použitá literatúra:

BALÁŽ, I.: Mosty cez Dunaj v Bratislave – časť I. a časť II., Bratislava, Eurostav, 2005

BALÁŽ, I.: Bridge Engineering in Slovakia. Handbook of International Bridge Engineering, CRC, 2013

PAULÍK, P.: Mosty na území Slovenska, JAGA, 2012 (www.mostynaslovensku.sk).

Skryť Zatvoriť reklamu