Může mi někdo kompetentní vysvětlit toto:

Mám pár otázek ke kompetentním kazatelům. Pokud bude nějaký teolog reagovat budu rád. Možná je to zase volání o pomoc. Včera jsme měli návštěvu. Marušku. Je to velmi milá, hodná, rozumná, věřící dívka. Mám ji moc rád. Náhody nejsou a tak se mě náhodou zeptala na to, co právě čtu. Naše hovory o Bohu mají formu plodné diskuze nejsou útočné. Snažíme se argumentovat a vzájemně si vysvětlovat naše postoje. Já se taky považuji za křesťana i když z pohledu RKC asi budu kacíř a rozvraceč hierarchie. Pravda je taková, že moje argumenty mohou mít jiný pohled na teologii a tím v ortodoxních katolících může vznikat strach a obava z pekla a z ďábla. Proto se zase do žádných extrémních diskuzí nepouštím abych někoho moc neranil. Je mi s nimi dobře a nechci je svými názory zastrašit. Ježíš si nás každého řídí po svém tak, abychom nejeli příliš rychle a nepřevrátili si náš kočár.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (56)

Takže „náhodou" se mě zeptala co čtu. Po krátkém zaváhání jsem řekl pravdu, právě čtu další knihu od Šrí Ramana Maharšiho. Donesl jsem jí ji ukázat. Jako správná katolička pojala podezření, zda by se nemohlo jednat o ďáblovo sémě a jala se mě varovat. Dali jsme se do přátelské diskuze.

I když vím, že nejde jeho učení vyložit v 5 minutách, tak jsem se pokusil popsat o čem to je. Maharši udájně není se svým výkladem hinduismu a véd moc oblíben mezi kléry hinduisty. Zase se nějaký laik montuje do správného výkladu Boha, tentokrát hinduistům. V kostce říkám, že jeho učení podle mě osvětluje a místy doplňuje Ježíšovu zvěst. Vysvětluje jak zakusit Boha. Vysvětluje co znamená opustit rodinu, pole, děti. Vysvětluje co znamená učitel - Guru a jaký má vliv na žáka. Vysvětluje svatou trojici pod názvy Brahman, Atman, Maja. Vysvětluje trojici proces vidění, vidoucího a viděné, vysvětluje trojici bdění, spánek, hluboký spánek, vysvětluje vnímání, existenci a vědomí a spoustu dalších věcí, které a hlavně proč, vedou k Bohu.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Maruška říká "proč to čteš já si myslím, že to není správná cesta, je tam spousta rozporů s učením ŘKC." Já říkám "nedá se to vysvětlit hned, ale je to pouze rozpracování a hlavně logické odůvodnění Ježíšových slov. Vysvětlení já postrádám v ŘKC." "No dobrá, ale z toho může mluvit zlý duch, démon a může to svést na špatnou cestu. Já věřím tak nějak pocitově," říká. A já si rozumem vyvolávám pocit. Obě cesty vedou tamtéž, říkám.

Proč mají katolíci takový strach z nových výkladů a z vysvětlení písma tak, aby to lidé mohli pochopit a rozumově vstřebat? Vždyť tím neubude jejich víra, ale naopak pochopí Boží záměr a tím víc se k němu přikloní. Proč je budován ve věřících strach ze všeho nového? Jaký to má smysl? Vždyť Ježíš říká: „dnes Vám ještě nemůžu říct vše, vaše srdce by to neunesla". A kdy ty nové věci naše srdce unesou? Není už náhodou čas? A navíc Ježíš sám říká, že člověka nešpiní to co do něho vchází, ale to co z něho vychází. A Ježíš nemluví o jídle, jak věřící materialisté prezentují. To co z nás vychází je naše volba, ne démonova práce. Uvnitř nás sídlí Ježíš, jen ho tam musíme najít a naše volby budou čisté. Tak proč mají klérové takový strach, aby laici nečetli new age a jiné spisy. Oni by měli být ti, co mají odpovědi na otázky laiků. Odpověď typu: „tajemství víry" je podle mě pouze maskování nevědomosti. Pravda osvobozuje, ne tajemství a nevědomost.

Skryť Vypnúť reklamu

Ve mně dnešní církev evokuje přesně tu historku v Bibli jak kněz, který vede lid neví co má dělat. V Bibli se však kněz nebojí přiznat to, že neví a ptá se Ježíše. Dnešní kněží drží basu a tváří se, že ví.

Další rozpor vznikl u tématu žák, učitel Guru. Maruška zase vytrhla větu o učiteli jako Guruovi. Maharši však vysvětluje, že je jen jeden učitel a to vnitřní učitel v nás. Konkrétní žák potřebuje fyzického učitele a tomu se potřebuje oddat. Maharši však říká, že takový fyzický učitel je projevem Boží milosti pro konkrétního žáka, ale v podstatě se jedná stále o toho jediného vnitřního učitele, který působí uvnitř každého přímo na duši. Fyzický učitel působí přímo na duši žáka. Bible nám to dokládá na Ježíšovi a jeho apoštolech. Pokud byl Ježíš s apoštoly, tak mu povětšinou nerozuměli, nevěřili a pořád se něčeho báli. Na druhou stranu v jeho fyzické přítomnosti byli schopni dělat různé zázraky. Pak, až do apoštolů vstoupil Ježíš v duchu, vstoupil jako učitel do jejich nitra, dal jim sílu a porozumění všemu. Byli si jisti sami sebou, tedy Bohem.

Skryť Vypnúť reklamu

Snažil jsem se Marušce popsat, že výklad Maharšiho není v rozporu s církevním výkladem. Pouze se na věci dívá logicky a snaží se je odůvodnit. Současně však také apeluje na víru v Boha.

Jediný opravdový rozpor(výkladu) východu a západu je v reinkarnacích a hlavně v Ráji. Já si však myslím, že se katolíci trochu pletou a doufám, že to z jejich strany není záměr. Snad ne.

Ježíš srozumitelně říká:" Hledejte Boží království a vše ostatní vám bude přidáno!" Není tam čekejte, nebo věřte, nebo doufejte, je tam hledejte. Teď hned ho máme hledat. A dokonce ho ani nemusíme najít, stačí ho hledat zde, v přítomnosti a vše ostatní nám bude přidáno. Pokud se budeme oddávat budoucnosti a čekat, obávám se, že se nedočkáme, protože čas je jen v našich hlavách. Hledejme, to zní jinak než věřím, že po smrti budu spasena. Nebo doufám, že po smrti mě bude dobře a Bůh vše narovná. A to je zase polopravda ze strany ŘKC.

Skryť Vypnúť reklamu

Ano po smrti těla se vše narovná a budeme v Bohu a Bůh vše narovná, bude nám dobře, ale celé to bude nevědomý stav. A naše skryté touhy, skryté v kořenech dají znovu vyrůst novému stromu, našemu novému tělu. Jak krásně říká Eduard Tomáš: Poslední chvíle našeho života mají až nespravedlivě velký vliv na náš další život. Je to až nespravedlivé, jak moc nás ovlivní právě poslední chvilky života těla, hlavně to, na co a jak myslíme. Je nutno jasně říct, že minulé životy jsou nepodstatné a není důvod se jimi zabývat. Ruku na srdce, nejsme schopni unést křivdy, které se nám stanou v tomto životě. Jak bychom se tvářili při poznání brutálních křivd, uskutečněných na nás v jiných časech. Nejsme jenom králové a princezny. To, že není důvod se jimi zabývat, však nikoho neopravňuje tuto skutečnost zatajit lidem, hledajícího Boha. Pokud lidé přijmou nesmrtelnost sebe jako ducha a smrtelnost sebe jako těla stávají se mnohem více svobodnými a vládce tohoto světa nad námi rychle ztrácí moc. Jenže jak můžeme přijmout smrtelnost těla, když je nám řečeno, že vstaneme z mrtvých včetně těl. Naše těla budou vzkříšena se káže v kostelech. A já se ptám, budou tedy vzkříšena včetně těch hříchů, které tělo a jeho tělesnost prezentuje, jak je psáno v Bibli? Ne, fyzické tělo po očištění hříchů zmizí a s ním i projevy hříchu. Tělo a jeho tělesnost je projevem hříchu.

Pokud víme a my to díky Ježíšovým slovům víme, odkud přicházíme a kam jdeme, nemůžeme ulpívat na jednom životě, který jsme schopni vnímat. Přicházíme od Boha a k Bohu se zase vždy vracíme. Tak proč se necháme strašit jediným životem a posmrtným peklem, nebo očistcem a nebo se necháváme zaslepit vidinou posmrtného ráje? Pokud oslíkovi uvážeme Ráj před oči, půjde za ním jako pes po buřtu, ale nikdy jej nedosáhne. Bude nám pořád jen na očích. A stejně tak církev vyčítá lidem tajemna jako jsou věštění, astrologie, numerologie apod. Ale lidé dnes mají touhu po tajemnu, před kterým církev varuje. Sama církev však věřícím nabízí stejný model tajemna a nevědomosti a tím uspokojuje naše mylné touhy po tajemnu. Jenže to už je katolické tajemno, to je něco jiného. Přitom všem varování a upozorňování, vyhrožují ďáblem, démony a zlými duchy. Pokud přicházíme od všemohoucího Otce a k němu se zase vracíme, tak tam asi démoni a ďábel nebude ne? Jediný ďábel a vládce tohoto světa jsme my sami sobě. Je to naše tělesné ego a sobectví, jako jeho projev, co lze nazývat ďáblem a zlým duchem, nic jiného.

Copak dnes nejsme schopni unést pravdu, že ďábel jsme my samotní, pokud zastáváme ego praktiky. Svalovat vinu na někoho jiného na někoho venku, hledat viníka v externím démonu je past. Toto dělají malé děti, to já ne, to on. Já jsem nic neudělal to démon. Člověka špiní to co z něj vychází, ne to co do něj vchází, nezapomínejme na to. To my samotní produkujeme špínu, nikdo jiný a tato špína se může projevovat v časech v různých životech.

Církev je založena na svědectvích. Jak tedy někdo může dosvědčit posmrtný ráj, očistec a peklo, pokud máme jeden život a již nikdy se sem nevrátíme? Který z apoštolů a dále pak papežů osobně dosvědčuje, že byl v pekle v ráji nebo v očistci, ze kterých není návratu na tento svět? Ano, předáváme si svědectví o zmrtvýchvstání a o Božím království, které je mezi námi. O čem však svědčí dnešní vrcholová církev a její nedávné nebo i každodenní skutky? Mlžení, tmářství, tajemství a mocenské touhy.

Na tomto světě se střetávájí různé úrovně lidského vývoje tak, jak to opět říká Ježíš ve svém přirovnání o semeni a jeho umístění v písku trní a na skále. Stejně tak již dříve si hinduisté špatně vyložili rozdělení lidí na sekty a ty se pak snažili dodržovat. Však i dnes se v církvi projevuje toto rozdělení na ty, co mají právo kázat a na ty co mají právo poslouchat.

Schází se zde lidé pekla, očistce a ráje. Nakonec i poslední oblíbený papež Jan Pavel II ve svém proslovu připustil, že výklad pekla je mylný. Připustil, že peklo je vnitřní stav bez Boha a tím člověk trpí. Trpí odloučením od něj. Nevím kolik katolíků si tímto tvrzením získal nebo naopak poštval proti sobě. Kde jinde chcete zažít peklo a očistec než zde v těle. V jiném článku jsem psal, že bolest vzniká pouze ztotožňováním se s tělem. Jak bychom tedy mohli po smrti těla, kterého se zbavíme zažívat peklo? Jedině opět ve svých vlastních představách. Přesněji v jiných lehčích tělech, obalech ducha. No a pokud je očistec a peklo zde, tak kde asi bude Ráj? Není žádné jiné místo, kam bychom se mohli přesunout a tam zažívali něco jiného, jsme v nekonečnu, tak kam chceme utéct před realitou?

Díky mstivému Bohu, neboli, karmě, můžeme zažívat očistec v tomto světě. Proto se ptáme, jak je možné to a nebo to? Jak je možné, že je zde tolik utrpení? To vše jsou pouze naše produkty z minulých a současných rozhodnutí. Pokud by se kázala reinkarnace a pravé svědectví, tedy prožité zážitky, pak by se z dnešních svědků a prostředníků staly Boží svědkové, ne prostředníci Boha. Vždyť „Jste Bohové" je psáno. Bůh je v každém z nás a prostředníka není potřeba je potřeba Božího svědka, který pomůže bližnímu najít toho stejného Boha v něm. Moc zprostředkovatele by zmizela. O čem by svědčili dnešní prostředníci?

Opravdoví svědkové nám říkají, že při pohledu z druhého břehu není žádná karma, není žádné oko za oko, není žádný mstivý Bůh. Při pohledu z druhého břehu je jen láska a milost. Pojmy jako karma a mstivý Bůh, minulé životy, nám slouží jen jako dočasná berlička našeho chápání, při cestě na druhý břeh.

Včera jsem viděl můj oblíbený film „Jméno růže". Dejme tomu, že je trochu přibarvený a možná taky ne, nevím, ale jedno cítím docela přesně. Díky tomu, že církev ztrácí svoji světskou moc se nám lépe dýchá. Je to něco jako sametová revoluce pro ducha. Kolik z nás by již díky tomu co píšeme bylo minimálně na okraji společnosti. Doufám, že jakmile ji ztratí úplně, bude se soustředit plně na spasení duší věřících. Už aby z ŘKC odpadly mocenské ambice na základě, kterých vznikla ŘKC. Pak totiž zůstane to čisté svědectví o Kristu. Kristus měl taky moc, ale ne světskou.

Naštěstí nás spojuje stejná, jediná, tatáž víra v Boha. Nenechme se zaslepit tou naší vírou. Je jen jedna víra, je jen jedna církev,, je jen jeden Bůh. Je přece jedno jaké formy má jednota. Vnímejme jednotu a projevme již konečně naši exisenci, naše "Já jsem", projevme Život v nás.

Hodně štěstí Petr Matuška

Petr Matuška

Petr Matuška

Bloger 
  • Počet článkov:  43
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Hledající Boha a jeho Jména. Asi křesťan gnostik :-) Zoznam autorových rubrík:  Kdo jsem?ReakceWebovky RSS rádiaAutoři a knihySúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu