Finanční kontrola do každé třídy !

Písmo: A- | A+

Dnes prošla českým parlamentem novela školského zákona. Mimo sešněrování do větší průměrnosti a homogenity žáků (jakákoliv odchylka od průměru se ve škole trestá) je v této novele úžasná perla.  Myšlenka roku, která se může zrodit jen v hlavě člověka bez rozhledu, praxe a fantazie. Zákaz sladkostí ve škole. Těším se na prováděcí předpis právě k tomuto paragrafu. Tady musím přiznat, že považuji tuto perlu za přínos pro výuku kreativity, samostatného myšlení a rozvoje podnikatelských dovedností našich žáků a to již od první třídy. Vše se především dotýká prodeje sladkostí a dalších nezdravých potravin ve školách. Víme co to je?

Ve škole se tedy nesmějí prodávat a propagovat výrobky ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí, žáků a studentů nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí a dále reklama a nabízení k prodeji nebo prodej potravin, které jsou v rozporu s výživovými požadavky na zdravou výživu dětí, žáků a studentů. Požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, stanoví ministerstvo a Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.

Ministerstvo školství tak rozbíhá skvělí byznys pro sebe a pro žáky všech tříd a stupňů. Ministerstvo vydělá na vyhlášce, která stanoví rozsah toho, co se ve škole prodávat smí. Bude na to výběrové řízení? Kolik zaplatí příslušný zemědělec (výrobce) za zařazení své komodity do vyhlášky ? Bude o tom rozhodovat komise? Hlásím se do ní, mám pár kamarádů co potřebují pomoci :-)

Bude také vyhláškou vymezena demilitarizovaná zóna v okolí školy tak, aby průměrný žák nestihl o přestávce doběhnout do nejbližšího tabáku, bufetu či potravin pro proviant? Jak se bude řešit ranní příchod některých žáků do školy s plným dvoukolákem?

Už to jasně vidím. Ti šikovnější a průbojnější žáci během dne posbírají objednávky na následující den. V nejlevnějším obchodě za pomoci rodičů nakoupí objednané zboží. Druhý den projde žák do školy s dvokolovým vozíkem a do velké přestávky vyřídí všechny objednávky svých spolužáků. Samozřejmě s odpovídající provizí a bez DPH.

Je to neoprávněné podnikání nezletilého. Bude tedy nutné zavést do škol bezpečnostní rámy skenující výše uvedené nebezpečné věci. Školník je při příchodu zabaví a protože jeho plat není zrovna ohromující, za patřičnou provizi zabavený proviant vrátí. Bez DPH a bez zdanění.

Bude tedy nutné do každé školy zavést nejlépe dva členy finanční policie. Budou vše hlídat a dozorovat. Udělají v tom pořádek a ještě nám klesne nezaměstnanost.

Nevhodné výrobky a zboží se tedy začnou pašovat přes okna WC, sklepní okénka, rekuperačním potrubím ... Budeme zavírat nezletilé žáky? Pak to bude chtít speciální ústavy. Nebo můžeme žalovat a zavřít rodiče. Pak ovšem bude potřeba více pěstounú, do děcáku přece opuštěné děti nedáváme.

Vznikne školská mafie. Začne válka gangů. Naše školi konečně připraví žáky na reálný život. Přežijí jen ti nejschopnější. Bravo pane ministře. Děkuji vám za geniální myšlenku. Jen se obávám, že vy sám se stanete první obětí, nicméně hrdinství bude jistě odměněno panem prezidentem a dostanete odpovídající řád, jen asi in memoriam !

To, co dítě jí není věcí školy, ale vždy zodpovědnost rodičů. Na to jsou ovšem jiné paragrafy a ty již máme. Ohrožování dítěte na zdraví a ohrožování mravní výchovy. Podávání alkoholu a cigaret ...

Skryť Zatvoriť reklamu