Otroctvo menom volebná komisia alebo ako prebiehajú predpraveké voľby na Slovensku

Tieto parlamentné voľby sa zo mňa nedobrovoľne hneď ráno v sobotu stal predseda OVK v Bratislave jedného nemenovaného okrsku, žiaľ nás bolo iba päť, padlo to kurňa na mňa. Byť členom OVK je služba štátu doslova za nič.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Tohtoročné voľby boli obzvlášť príšerné.

Je pomerne bežné počas volieb do NRSR, že členovia OVK sú v službe od 6:00 až do tej 2:00-4:00 ráno nasledujúceho dňa (podľa počtu voličov samozrejme). Predsedovia a zapisovatelia ešte skorej, keďže si musia ísť pre všetok materiál na mestský úrad (toto sa mňa našťastie netýkalo, keďže predseda sa volil narýchlo pred 6. hodinou ráno). Hlasovanie sa uzatvára štandardne o 22:00. Potom sa skontrolujú zoznamy voličov, následne otvoria obálky a triedia sa hlasovacie lístky podľa jednotlivých politických strán a počíta sa do úmoru.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Odmena pre všetkých členov OVK je momentálne 31,08 + dva stravné lístky v hodnote 3,50 eur. Počas dňa je zabezpečené mierne občerstvenie. Zapisovateľ dostane 35 eur. Najviac práce a zodpovednosti má zapisovateľ a predseda OVK. Keď si vydelím minimálnu mzdu na štandardný pracovný fond 160 hodín, vychádza mi to na 2,53 eur v hrubom. V čistom by to bolo okolo 2,22 eur, nech nežerem.

Paradoxné na tom je, že 24 hodinová práca je protizákonná.

Adekvátna odmena pre všetkých členov by mala byť minimálne na úrovni 3 eur na hodinu. K tomu aspoň tri stravné lístky po 3,50 eur. Navyše zapisovateľ dostane 30 eur, predseda 40 eur a podpredseda 20 eur k fixnej odmene.

SkryťVypnúť reklamu

Ale aj toto je málo, vzhľadom k danej zodpovednosti a náplni práce, keďže naši ústavní činitelia dostávajú inakšie odmeny a výhody.

Voličom tiež nikto neplatí za ich hlasovanie, napriek faktu, že všetky politické strany, ktoré dosiahnu aspoň 3% hlasov, majú nárok na odmenu zo štátnej pokladne za každý platný hlas. A nie je to málo, je to 1% z priemernej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve + príspevok na činnosť. Tento rok je to 8,59 eur + raz toľko, takže hodnota jedného platného hlasovacieho lístka v urne je 17,18 eur.

Pritom financovanie strán zo štátneho rozpočtu je protiústavné. Politické strany nemajú čo dostávať peniaze daňových poplatníkov za ich hlasy. Strany sa majú financovať svojpomocne a ich činnosť má byť oddelená od štátu. Je to teda čistý biznis. Preto sa tak všetci radujú, keď majú toľko hlasov, lebo budú bubáčiky... A nikto to ešte nezmenil a ani nenapadol.

SkryťVypnúť reklamu

Žiadna strana od roku 1993, ktorá dostala túto odmenu sa jej nevzdala.

Infovek alebo dokonca predpravek?

Nemôžem to nazvať ani technologickým pravekom, je to skôr ešte pred samotným Veľkým treskom. Nebudem tu rozoberať, že papierové voľby sú znakom primitivizmu štátu, ktorý si nevie zabezpečiť rýchle a jednoduché elektronické voľby, aby ušetril papier, zbytočné vedľajšie náklady a úkony. V susednom Česku majú aspoň elektronické zápisnice a nechodia nikam kvôli tomu - spočítajú hlasy, overia, zapíšu online a hotovo.

Tento rok bolo nóvum podpisovanie prevzatie hlasovacích lístkov a povinnosť ich odhodiť do určenej urny. V minulosti, keď boli povyhadzované kade-tade, našli sa ľudia, ktorí vyhlasovali, že voľby boli zmanipulované alebo, že sa kupovali hlasy.

SkryťVypnúť reklamu

Problémom pri tomto je ochrana osobných údajov, pretože občan, ktorý sa podpisuje, vidí údaje ostatných na svojej strane, aj keď ich vidí dole hlavou. Áno, treba to zakrývať, ale uvedomelý človek chce vidieť, či sa skutočne podpisuje k svojmu menu.

Tieto úplne zbytočné úkony by sa eliminovali, ak by boli elektronické voľby.

Musím povedať, že neverím, že na Slovensku budú v dohľadnej dobe plnohodnotné elektronické voľby.

Ak stále budú papierové voľby, tak nech sa aspoň mierne zefektívnia, a to nasledovne:

 • hlasovacie lístky budú zoradené už pri tlači

 • zoznam voličov bude online

 • podpisový tablet

 • prepožičané aspoň 2 notebooky na jednu OVK (min. jeden je rezervný)

 • odhadzovacia urna musí byť výrazne označená aj farebne

 • po sčítaní sa zápisnica odošle online

Týmto sa predíde rôznym pochybnostiam, nikto nepovolaní neuvidí ani osobné údaje.

Volič príde k členovi OVK, ten si ho ľahko vyhľadá v systéme, začiarkne, že volil a odovzdá mu hlasovacie lístky. Ak ide o voliča s hlasovacím preukazom, zapíše jednoducho nový záznam pre svoj okrsok (k iným sa aj tak nedostane), preukaz odoberie a je to. Alebo vloží preukaz do malého ručného skenera, ten údaje prečíta a program vyhodnotí. Lebo aj to prepisovanie nejaký čas trvá (tu sa natíska ešte lepšia možnosť, a to údaje kódovať do čiarového alebo QR kódu, tak by program vôbec nemusel čítať text, teda každý taký preukaz by mal na spodku kód). Ešte lepšie by bolo, keby mala OVK čítačku na overenie pravosti občianskeho preukazu, program by mohol automaticky načítať údaj o voličovi a nemusel by sa vôbec vyhľadávať, aj keď je medzi tým rozdiel asi pár sekúnd (výnimku by tvorili ešte stále platné niektoré staršie preukazy). Všetko však záleží na tom, aká technológia sa použije, ak to bude web aplikácia cez PHP, interaktívne prvky nemožno použiť. Musela by obsahovať aktívny prvok - Java alebo Flash. V tom prípade je efektívnejšie rovno spraviť aplikáciu v Jave, avšak práve Java nepatrí medzi najrýchlejšie platformy a zahlcuje nadmerne celý systém. Najlepšia by bola jednoduchá natívna aplikácia pre Windows, ktorá by sa vždy pripojila k serveru pri načítavaní a zapisovaní údajov, zároveň by evidovala elektronický ručný podpis z tabletu, prípadne aj overenie občianskeho preukazu.

Prihlasovanie členov OVK do systému by bolo jednoduché. Žiadne nepovolané zariadenie by sa k prihlasovaciemu oknu ani nedostalo. Nastaví sa niekoľko stupňové rozlišovanie. Ak ním PC prejde, zobrazí sa mu prihlásenie. Tam zadá kód okrsku a pridelené heslo, ktoré bude mať zapisovateľ. Ešte tam bude kontrolný kód + stará dobrá captcha. Prihlásenie bude aktívne neobmedzene, kým sa prehliadač alebo program neuzavrie alebo sa sám člen OVK neodhlási. Prihlasovacie údaje by boli samozrejme jednotné pre celú jednu OVK. V tom istom programe by sa vykonávali aj ostatné činnosti OVK, vrátane riešenia sporov a záverečných zápisníc.

Finálne odoslanie zápisníc by bolo jednoducho ošetrené dvoma captchami a kontrolným kódom, aby sa predišlo nechcenému odoslaniu. Zároveň bude možné tieto údaje kedykoľvek opraviť do 30 minút od odoslania, po tomto čase by už boli zaevidované ako platné.

Týmto by sa oficiálna činnosť OVK skončila, zvyšné papiere by sa odniesli na obecný úrad a hotovo.

Toto je najjednoduchšie online riešenie cez HTTPS, ale pre ešte vyššiu bezpečnosť by bola vhodnejšia klasika cez VPN. Rozdiel je však v technike pripojenia jednotlivých hostiteľov, na všetko treba správne rozvrhnutý hardvér, aby nedochádzalo ku kolapsom. Na Slovensku máme x výborných a fundovaných IT firiem a dátových centier, v prípade, žeby na to nestačili kapacity nejakého štátneho aparátu, stačilo by si prenajať konkrétne centrum a je to.

Keďže údaje by sa zapisovali online, štatistický úrad by mal k dispozícii všetky výsledky okamžite.

To by bolo asi všetko k tej technickej časti. Nebudem rozoberať detaily samotnej aplikácie pre OVK, aj v tom mám jasno, čo má obsahovať ako má fungovať.

Teraz k členom OVK a k postupu práce.

Keďže by sa vylúčili prihlúple papierové kilometrové zoznamy voličov a trápne podpisovanie a krúžkovanie, mohla by tak OVK obslúžiť naraz viac voličov. Dvaja členovia by mali po jednom notebooku a tretí by trebárs odovzdával iba hlasovacie lístky.

Hlasovacie lístky by už teda po novom mali byť zoradené už v balíkoch. Teda odpadá táto činnosť. Minimálne jeden člen OVK by mal mať „strážnu“ činnosť v miestnosti pri vchode, ten by koordinoval chod v miestnosti a kontroloval, či niekto nezabudol odhodiť zvyšné hlasovacie lístky. Každý člen OVK, vrátane zapisovateľa, musí byť viditeľne označený.

 • Zapisovateľ = modrý preukaz

 • Predseda = červený preukaz

 • Podpredseda = zelený preukaz

 • Ostatní = biely preukaz

Stačia na to klasické firemné šnúrky na krk s puzdrom na preukaz. Hĺbka farby na preukaze by stačila taká, aby bola rozoznateľná aj z diaľky, nie je vhodné, aby tieto farby boli až príliš tmavé. Teoreticky by mohli byť aj tmavé, ale všetky políčka s textom by museli byť nevyhnutne biele alebo aspoň čiastočne biele. Takisto pri náhľade musí byť rozoznateľný text.

Ešte jedna kozmetická drobnosť, a to sú perá za plentami pre občanov.

Musia to byť také perá, že očko na šnúrku je súčasťou tela pera, iba tuha by sa mala dať vybrať, tzn. odmontovateľný iba vršok, nič iné. Šnúrka by mala byť pevná, aby sa to zas tak ľahko nedalo odstrániť. Elegantnejšie by boli samozrejme nalepovacie perá ako trebárs v bankách, ale nehodí sa to do každého okrsku - odstraňovať potom ten lep nie je jednoduché a niektoré školy či úrady by sa nepotešili.

Obrázok blogu
(zdroj: ja)

Naša OVK mala spočítané hlasy o 3:15 v nedeľu, zápisnica bola zaevidovaná na Tomášikovej presne o 6:15, vtedy naša činnosť OVK oficiálne skončila. Osobne som tam prišiel tak okolo 3:40 s poradovým číslom 389A. To ste mali vidieť všetkých tých predsedov v Bratislave, nekonečné čakanie, totálne zúfalstvo a nadávky.

Zápisnice obsahovali strojový formát čísiel, teda obsahovali aj nuly zľava doprava. Naivne som si myslel, že tie zápisnice idú tým pádom do skenovacej linky, ale kdeže, personál na Tomášikovej to všetko zadával ručne. Tak neviem potom ako to malo byť.

A už vôbec som nepochopil údajné elektronické podanie, keď s nimi museli predsedovia tiež fyzicky prísť na Tomášikovu a tiež museli čakať, tak ako ostatní.

Týmto ďakujem všetkým kolegom, že sme to zvládli a mali sme všetko bezchybné ako z mála OVK, vrátane kozmetiky ako boli nuly pred číslami či preškrtnuté prázdne kolónky. Dokonca nám ešte ostalo nejakých 50 (možno aj viac) zoradených setov hlasovacích lístkov. U nás hlasovalo 668 voličov, iba 3 neplatné hlasy boli. Celkovo bolo oprávnených u nás voliť nejakých 1150 voličov.

Plačem nad tými tonami papiera.

Tým pádom, že sa nevolia priamo poslanci, stačili by čisto malé papieriky s číslom a názvom strany. Preferenčné hlasy nemajú totižto žiadnu záväznosť.

Čo mi nikdy nešlo do hlavy je, že členovia OVK môžu byť vlastne odkiaľkoľvek, už len z praktického hľadiska by to mali byť ľudia, ktorí bývajú v danom obvode a najlepšie čo najbližšie k volebnej miestnosti. Táto služba nie je pre starých a chronicky chorých ľudí. Nie je sranda byť toľko hodín na nohách. Pre OVK by mali byť nachystané ležadlá, lebo to čakanie je fakt na guľku.

Táto práca je evidentne len pre masochistov, fetišistov a fanatikov.

Predseda aj zapisovateľ musí mať nervy zo železa. Totálny flegmatik. Bez toho to nejde.

Neviem odkiaľ tí ľudia sú, ale keď niekto príde na okrsok voliť iba preto, že tam býva, ale trvalý pobyt má na občianskom úplne niekde inde, tak potom neviem čo si mám o nich myslieť. Alebo to, že nevedia, kde majú voliť. Navštívili sme jednu starenku a tá mala prehľad o všetkom, to bol vzorný občan. Pamäť ako bič.

Aj prihlúple krúžkovanie a podpisovanie zoznamu voličov je čistá buzerácia. Osobne nechápem, prečo by počet zakrúžkovaných voličov mal sedieť s počtom vložených obálok do urny, keďže logika nepustí. Nikto by nemohol voliť, komu by to komisia neumožnila, z toho teda vyplýva, že každý čo vložil hlasovací lístok, je oprávnený voliť. Teda zoznam vôbec nemusí sedieť s počtom obálok. Zoznam je iba formalita a má slúžiť iba na všeobecnú kontrolu.

Neopomeniem ani praktiky niektorých politických strán, že chcú od svojich delegátov v OVK informácie o sčítaní hlasov ešte pred oficiálnymi výsledkami. Toto považujem za nonsens! Ja nie som nikoho povinný informovať, ako sme čo spočítali, navyše je to nezákonné, nech si počkajú na oficiálne výsledky. Neviem ktorý člen po toľkých hodinách by bol schopný ešte niečo falšovať. Je dobré, ak sú prítomní nezávislí pozorovatelia, lenže tí dlho nevydržia, aj ten čo bol u nás vydržal iba dve hodiny a nebol ani pri sčítavaní.

Tak ma nasral tento víkend, že pri zmysloch som bol až v pondelok. Evidentne nikomu v tejto krajine nevadia úplne zbytočne vyhodené milióny eur do luftu pri každých voľbách a referendách.

Podávam oficiálne návrh na kompletnú zmenu metodiky všetkých typov volieb na Slovensku, nech sa to už konečne niekam pohne.

Čakám ťa Enterprise, vek Star Treku v tomto vesmíre evidentne nenastane...

Branislav Pírek

Branislav Pírek

Bloger 
 • Počet článkov:  27
 •  | 
 • Páči sa:  0x

Staromešťan, patriot a liberálny konzervatívec apolitického smeru... IT špecialista, venujem sa grafike, dizajnu, počítačom, tvorbe SFX a inej kreatívnej tvorbe v IT, stolnému tenisu, kritike a iným. Mám rád umenie a dobré veci...Obľúbený výrok: "Damnant, quae non intelligunt".Web:www.piri.sk Kontakt:blog.piriosgmail.comNávštevnosť blogu: Zoznam autorových rubrík:  PolitikaBratislavaPočítačeKultúra a spoločnosťDabingIné

Prémioví blogeri

Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

53 článkov
SkryťZatvoriť reklamu