Odpoveď na článok PhDr. Jozefa Tinku, PhD., „Mafia, Fico a voľby na UCM v Trnave“

Písmo: A- | A+

Vážený PhDr. Jozef Tinka, PhD., prekvapil ma Váš článok uverejnený v Blog.SME.sk , ktorý je tendenčne ladený proti univerzite, na ktorej ste zamestnaný.

Svoj názor aplikujete ako jedine správny na celú Univerzitu sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave, neviem či ste robili nejaký prieskum ohľadne strachu, ktorý sa „rozsmradil“ na UCM (zvážte či ste nemohli použiť slušnejšie slovo, na vysokoškolského pedagóga sa to nehodí). Ako viete som senátom UCM poverený výkonom funkcie rektora do vymenovania nového rektora prezidentom SR. Môžem zodpovedne prehlásiť, že doteraz na adresu vedenia UCM nebola doručená žiadna sťažnosť ohľadne pocitu „strachu“, alebo iných záležitostí! Váš názor nemôžete považovať za názor celej akademickej obce. Ak máte problémy so strachom, potom predovšetkým máte možnosť sa sťažovať najskôr u Vášho priameho nadriadeného, ak budete ďalej nespokojný s riešením potom môžete hľadať pomoc vyššie, ale s vedomím Vášho priameho nadriadeného. Tomuto postupu sa hovorí čestný a korektný niekoľko krát spomínaný aj kandidátmi na funkciu rektora.

Klesanie počtu študentov na univerzitách je celkový trend na Slovensku a predovšetkým je spôsobený nižším počtom študentov na stredných školách a z časti odchodom mnohých absolventov stredných škôl študovať na zahraničné univerzity hlavne do Českej republiky. Preto argument, kde hovoríte o poklese počtu študentov na Filozofickej fakulte je pochopiteľný. Žiadna univerzita sa nestala známou vo svete na základe počtu študentov, ale predovšetkým sa hodnotí jej vedecký potenciál. Ako píšete ďalej, že by ste tlieskali od nadšenia, keby univerzita bola zaradená medzi spoločnosť elitných vysokých škôl. Viete, nestačí len tlieskať, to je najľahšie, je potrebné, aby každý zamestnanec prispel k zvyšovaniu vedeckej úrovne na UCM, teda aj Vy. Termín elitné vysoké školy v posudzovaní vedeckej úrovne v SR nie je zaužívaný, pre univerzity 1. kategórie je správny termín vedecko-výskumné univerzity a ak o tom neviete do tejto kategórie je zaradená aj UCM (tlieskajte). Prekvapuje ma, že ani slovom sa nezmieňujete o posledných nezanedbateľných úspechov, ktoré UCM dosiahla v rámci komplexnej akreditácie v roku 2016 (mali by ste tlieskať). Zrejme sa nezaujímate o tieto úspechy, lebo o nich nepíšete – ako viete, na všetkých fakultách je možnosť inauguračných a habilitačných konaní, možnosť štúdia na 3. stupni vzdelávania (získanie titulu „PhD.“) a to všetko vďaka podstatne zvýšenej aktivite v oblasti vedecko-výskumnej činnosti. Musíte uznať, že počas krátkeho času – 20 rokov je to pekný úspech a ako zamestnanec univerzity by ste mali byť na tieto pokroky hrdý. Čo robíte Vy? Odpoveď si dajte sám, ale predovšetkým zvážte, či Váš článok prispieva k dobrej reprezentácii aj Vašej univerzity. Zvážte tiež ako ste Vy prispeli k tomuto úspechu, pozrel som si stránku Web of Science, aby som zistil Vašu vedecko-výskumnú aktivitu ...

V ďalšej časti sa zmieňujete o vystúpení jedného z kandidátov na rektora UCM pred členmi senátu v čase keď mal hovoriť o svojom programe. Podľa môjho názoru nebolo to šťastné vystúpenie a v tomto aj s Vami súhlasím i keď nenazval by som to v žiadnom prípade „korupcia“, ako určite viete dotyčný zamestnanec neprijal kandidatúru na funkciu rektora a z tohto dôvodu Vaše ďalšie „úvahy“ sú zbytočné.

Píšete o 14-tich vystrašených senátoroch, neviem ako viete, že boli vystrašení, zase svoj názor považujete za jedine správny, alebo máte nadprirodzené schopnosti a vidíte do duše senátorov aj Vy ako to uvádzate o jednom z kandidátov? Operujete s údajmi o šepkaní a dokonca o kupovaní senátorov! Ak viete niečo konkrétneho ste povinný oznámiť túto skutočnosť vedeniu UCM a v prípade vážneho prečinu aj polícii. Prečo ste tak neurobili? Odpoveď je jasná, všetko ste si vymysleli – alebo sa mýlim?

Vo Vašom článku sa zmieňujete zase len podľa Vás o „falošnom“ docentovi na Filozofickej fakulte pričom užívate nerozvážne tvrdé slová, dokonca hovoríte o podvode. Neviem kto dal Vám právo posudzovať rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty (na základe tajného hlasovania), ktorá pozostáva zo špičkových odborníkov na Slovensku z danej vednej oblasti, posudzovať rozhodnutie habilitačnej komisie a oponentov. Hovoríte, že „zistením kontroly ...“ – neviem o akej kontrole hovoríte, ja som žiadnu kontrolu nenariadil, jediný kto je splnomocnený urobiť kontrolu je Akreditačná komisia a jej záver je pre mňa rozhodujúci, nie nejaké subjektívne hodnotenia Vami alebo iných „poverených“ pracovníkov. Dokonca hovoríte o hlasovaní vo Vedeckej rade Filozofickej fakulty a ako viete v demokracii vždy rozhoduje v tomto prípade väčšina, nikde sa nepíše aká väčšina to má byť okrem Vás. Dokonca si trúfate aj dať „rady“ ako sa má pokračovať.

Ako v závere píšete, že Vám ide o univerzitu – naozaj? Sám zvážte či Vašim článkom ste podporili rozvoj UCM a dosiahli ste pokojnú atmosféru na pracoviskách. Ako novinár, ale aj ako vysokoškolský pedagóg by ste predovšetkým mali byť čestný, nezaujatý, preveriť si informácie a až potom ich uverejniť – to ste nespravili. 

Autor: Prof. Ing. J. Lehotay, DrSc., poverený výkonom funkcie rektora

Skryť Zatvoriť reklamu