Prečo Allianz bezdôvodne trestá svojich klientov?

Písmo: A- | A+

Verím a som presvedčený o tom, že keď si kúpite nehnuteľnosť a to hlavne v bytovom dome, začnete so samozrejmosťou uvažovať o poistení vašej nehnuteľnosti.

Čert nespí a väčšina z nás bežných občanov tak aj robí v dobrej viere, že ak bude udržiavať korektný vzťah, dodrží pravidlá, že aj poisťovňa bude adekvátne reagovať, keď sa cesty poisteného s poisťovňou stretnú v dôsledku nejakej poistnej udalosti a poistený s radosťou prijme aj akúsi satisfakciu vo forme bonusu od poisťovne za to, že nespôsobil poistné udalosti.

 Zrejme to nie vždy platí.

 Výnimka či pravidlo? Neviem. Každý čitateľ si zrejme prehodnotí možno tú svoju skúsenosť s poisťovňou.

 Nehnuteľnosť sme kúpili v roku 1988 a samozrejme platili pravidelne predpísané poistné. /medzitým sa zmenili vlastnícke vzťahy a pravidla v poisťovni, ale právny vzťah zostal škodovú udalosť sme nemali a bol nám daný bonus vo forme nižšej platby/

 Nešťastnou zhodou okolnosti susedovi vlastniacom byt nad nami praskla v noci po použití WC hadička a voda postupne zalievala náš byt ako aj byty pod nami.

 Poistná udalosť sa nafotila, oznámila poisťovni Allianz, poisťovňa vyplatila ňou odhadovanú škodu, upravili sme poškodený stav a život išiel ďalej s predstavou, že Allianz veci dorieši k spokojnosti nás všetkých.

 Prekvapenie nastalo, keď sme obdržali predpis na úhradu poistného na nové obdobie a ten bol zvýšený o 34,27 percent. Bez zdôvodnenia, len konštatačne - že je to tak.

 Čo taký čas bežný človek urobí? Ak to vôbec zbadá ? 

 Chce nejaké vysvetlenie.

 Pozrie ešte raz na obdržaný Predpis úhrady“, kde by mali byť podľa Slovenskej normy úradných listín odkazy a kontaktné údaje, ak si klient- obchodný partner poisťovne, chce veci ujasniť či reklamovať.. ..

 A čo zistí? Nič, len krásne logo, poštová adresa spoločnosti s IČO- m,, DIČ-om, ale koho kontaktovať, kto je zodpovedný...

 Druhý krok v čase elektronickom potom, pozrie na internet – kontakty , zistí, že inštitúcia Allianz má na webe doporučenie telefónnych čísel vo forme „INFOLINKA“ ktorá Vám „rada pomôže pri riešení „Vášho problému“ a citujem: keď chcete uzavrieť poistku stlačte“... č.1. ak chcete poistiť.. stlačte 2 ap. /

 Ak však Váš úmysel sa neviaže na kúpu nejakého produktu poisťovne, ale sa chcete sťažovať či žiadate vysvetlenie, tam to už nesiaha a už sa neozve príjemný hlas „stlačte číslo“ . /Zrejme to sa už nepredpokladá, že by takáto situácia mohla vzniknúť/.

 Po informačných peripetiách som sa predsa len dopracoval k veľmi ochotnej pracovníčke s profesionálne slušným jednaním z centra poisťovne, ktorá veľmi ochotne a trpezlivo vypočula s čím mám problém a spísala protokol o sťažnosti a tiež veľmi promptne poslala aj svoje stanovisko v mene inštitúcie, ktoré uvádzam v skrátenej podobe nižšie:

Vážený pán ...,

v súvislosti s Vašim telefonickým hovorom zo,......... v ktorom ste
podali sťažnosť na navýšenie poistného na poistnej zmluve číslo .......
Vám zasielame našu odpoveď.
V zmysle Všeobecných poistných podmienok platných pre poistnú zmluvu
.........., článok 17, bod 3, ak vznikne poistná udalosť, z ktorej
poisťovateľ vyplatil poistné plnenie poistenému, ktorý už bonus má,
priznaný bonus poistenému zanikne v plnej výške od nasledujúceho poistného
roka. Bonus na Vašej poistnej zmluve zanikol, nakoľko sme Vám z tejto
zmluvy vyplatili odškodnenie z poistnej udalosti číslo ......... Na odobratie bonusu nemá vplyv skutočnosť, že ste si škodu nespôsobili sami a škodu spôsobila iná osoba.

Mrzí nás Vaša nespokojnosť, ktorá Vás podnietila uvažovať o zrušení
poistnej zmluvy. Veríme, že sme Vám prostredníctvom tohto emailu poskytli
dostatočné objasnenie skutočnosti, prečo sme Vám zvýšili poistné na Vašej
zmluve. Ďakujeme za porozumenie.


........

Oddelenie zamerania na zákazníka a prieskum trhu
Allianz - Slovenska poisťovňa, a.s.

 Po znovu naštudovaní Všeobecných poistných podmienok platných pre poistnú zmluvu , a hlavne odkazu na článok 17 bod 3 som musel skonštatovať, že autorka listu pri riešení mojej sťažnosti mala a má pravdu pokiaľ ide o právny stav, s ktorým som súhlasil a v minulosti ho aj podpísal. / A v tom je prvá záludnosť systému, že podmienky odoberania bonusu v týchto „Všeobecných zásadách..“.. nie sú uvedené jednoznačne a závisia predpokladám od.????..../

 Ale môj problém nie je v tom, ale v právnej zásade, prijatej už starými Rimanmi, že zmyslom práva je spravodlivosť a nie snaha s niekým vybehnúť v závislosti na rôznorodosti možných interpretácií toho ktorého právneho ustanovenia.

 Problém je v korektnosti resp. nekorektnosti postupu inštitúcie pri samotnom riešení poistnej udalosti a hlavne jej dozvukoch.

 Ja som ten, kto je poškodený, ja som ten kto nezavinil poistnú udalosť, pričom vinník je známy a zavinenie poistnej udalosti aj priznáva ale inštitúcia- poisťovňa voči mne vyvodzuje finančné sankcie, mňa trestá za to, že niekto mne spôsobil poistnú udalosť.

 Z nejakého mne neznámeho dôvodu sa z môjho „poistného konta“ vypláca moja škoda a inštitúcia ma sankcionuje vyše 30 % navýšením výšky poistného resp. odobratím bonusu za neškodový priebeh.

 A to je to čo u Allianz považujem za konanie záludné, s výrazným porušením už zmienenej právnej zásady spravodlivosti.

 Či táto záludnost pri uplatňovaní výkladu daného ustanovenia „Všeobecných poistných podmienok platných pre poistnú zmluvu „ je spôsobená jednotlivcom - zamestnancom poisťovne / jeho neochotou začať voči tomu, kto poistnú udalosť spôsobil a udalosť aj priznal, regresné konanie,/ alebo je to len mechanický, tvrdý výklad normatívu z centra poisťovne, alebo dokonca je to schválnosť v systéme organizácie / ja by som sa priklonil k poslednej možnosti/ to asi nech zodpovedia iní.

 Mojim cieľom bolo len vyjadriť to, ako vníma bežný človek inštitúciu, ktorá oficiálne deklaruje ústretovosť, ochotu pomôcť... / ešte aj na obálkach v ktorých zasielajú poštu má výraznými písmenami vytlačené heslo „Rýchlo a fer“/ a v konkrétnosti koná aspoň z môjho pohľadu takto záludne.

Autor: Ladislav Bača

Skryť Zatvoriť reklamu