Prečo rúbať Lipu na Slovensku?

Písmo: A- | A+

Obec Liptovský Hrádok realizuje výstavbu cyklotrasy z európskych peňazí. Európsky fond regionálneho rozvoja poskytuje necelý pol milión eur na projekt cyklotrasy o dĺžke 1300 metrov z názvom Cyklotrasa Liptovský Hrádok - II etapa.

Obec Liptovský Hrádok spolufinancuje projekt sumou 25 000 €.

Projekt je schválený a už sa len čaká na realizáciu. Nie je nič lepšie ako nová cyklotrasa, chodník pre peších a nové pekné lavičky v obci. Názor, že mestá a obce v blízkosti prírody nemajú potrebu zelene priamo v intraviláne nemôže obstáť. Doma sa pohybujeme najčastejšie a prečo nevytvoriť zelené prostredie tam, kde trávime najviac času.

Historické Lipové stromoradie, ktoré vysadili v roku 1777 je typické pre Liptovský Hrádok. Zeleň v mestách a to najmä staršie a už dospelé stromy predstavujú nenahraditeľnú zložku životného prostredia. Listová plocha stromov absorbuje slnečné žiarenie a vytvára tieň. V boji s klimatickou krízou takéto stromy v mestách hrajú kľúčovú rolu a je v našich schopnostiach ich chrániť. Naša generácia sa už nedožije 250 ročných nových líp.

Aj keď projekt rúbe inú lipovú alej, prečo pre 1300 metrový chodník a cyklotrasu má padnúť 16 líp, 4 brezy a 3 borovice? Všetko sú to dospelé a zdravé stromy, ktoré plnia všetky funkcie stromu v urbanizovanom prostredí. Samozrejme obec Kráľová Lehota dňa 03.05.2019 súhlasila s výrubom a nariadila náhradnú výstavbu.

Argumentácia, že rastom líp sa zväčšuje problém a dreviny budú mať časom vyššiu spoločenskú hodnotu, je prosím, z ktorého storočia? Lipy vraj vyžadujú každoročnú úpravu orezávaním, koruna zasahuje do komunikácie. To je úplne z iného mentálneho sveta. Sme tak leniví, že nedokážeme prispôsobiť nový projekt, ktorý má slúžiť životnému prostrediu a ľuďom žijúcim v ňom, aby sme zachovali čo už máme a neničili nenahraditeľné? Hľadáme riešenia ako sa niečo dá, lebo samotný projekt je hľadanie cesty ako niečo vytvoriť. Prečo ale nevkladáme zdroje a energiu do spôsobov, ktoré zachovajú už existujúce hodnoty a dotvoria ich v správnom využívaní. Vo vyspelom svete záhradný a krajinný architekti spolu s odborníkmi na zeleň v mestách hľadajú spôsob ako mať viac fungujúcej dospelej zelene v priestore, kde sa pohybujú ľudia.

Postavme sa na stranu líp. Náhradná výsadba v podobe nových nízkych stromov, ktoré sa ľahko opisujú ako „lízatko na paličke “, je neadekvátna. Každý rád sedí na lavičke, ktorá je pod mohutným stromom v tieni. Zachovajme si to čo už máme. Tieto lipy, ktoré boli v minulosti vysadené, už vtedy to bol odkaz na historickú alej a s víziou do budúcnosti. Keď sme pred 30-timy rokmi smerovali správne, prečo teraz kráčame vzad.

Autor: Viktor Varga

Skryť Zatvoriť reklamu