Zákon o športe: chceme z detí novodobých otrokov?

Písmo: A- | A+

Tak sme sa dočkali nového zákona o športe. A vôbec to nie je až taký zlý návrh. Až na jeden podstatný detail, ktorý robí z detí novodobých nevoľníkov v rukách klubov – a ktorý musíme zo zákona dostať von.

Ako rodič športujúceho dieťaťa – a zároveň ako človek, ktorý sa športu naplno venuje, naposledy pred pár dňami ako kapitán našej golfovej reprezentácie na Majstrovstvách Európy – musím povedať: Nový zákon o športe je výborná vec.

Hoci som v politickej strane SKOK!, a nie vo vláde, patrí sa pochváliť, čo je dobré – aj keď sa takýto konštruktívny prístup na Slovensku príliš nenosí.

Konečne sa podarí na Slovensku usporiadať vzťahy v športe, definujú sa čo je a čo nie je šport, jednoznačne sa definuje profesionálny športovec, amatérsky športovec, talentovaný športovec, znížia sa ich odvodové povinnosti...

Konečne sa jednoznačne definuje Zmluva o sponzorstve, pričom sponzorstvo bude účelovo viazané a sponzor, okrem vynaložených prostriedkov, bude mať aj dodatočný daňový odpis...

To sú naozaj dobré správy!

Na druhej strane však nový zákon o športe obsahuje jeden paragraf, ktorý ho degraduje na úroveň banánovej republiky. Zákon, ktorý je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, uzákoní možnosť robiť biznis s maloletými deťmi.

Nie priamo, ale dá takúto možnosť športovým zväzom a klubom. Niektoré bohužiaľ už dnes majú vo svojich stanovách a poriadkoch ustanovenia, ktoré sú v príkrom rozpore s Chartou práv a slobôd OSN a takisto s Ústavou SR.

Rodičia, ktoré dajú svoje dieťa na akýkoľvek šport – bez zmluvy, hovoríme o malých deťoch – tak zrazu môžu byť klubmi finančne vydieraní v momente, ak ho budú chcieť prehlásiť do iného klubu. A to napriek tomu, že sú to dnes práve rodičia, ktorí znášajú väčšinu nemalých nákladov na šport, a že klub nemá vo väčšine prípadov voči dieťaťu žiadne povinnosti.

O čo presne ide?

Dnes na Slovensku už existujú športové zväzy, ktorých ustanovenia Registračných poriadkov sú uplatňované na maloletých športovcov bez akejkoľvek zmluvy v rovnakom rozsahu ako na dospelých a športovcov-profesionálov. Tieto napríklad určujú, že

a) na základe žiadosti klubu zväz odregistruje hráča - dieťa bez akýchkoľvek negatívnych dôsledkov pre takéto dieťa okamžite a dieťa môže hrať za iný klub do 30 dní od takejto odregistrácie 

b) na základe žiadosti hráča, teda v prípade dieťaťa, na základe žiadosti jeho rodiča má hráč - dieťa zákaz hrať 12 mesiacov od odregistrácie a to tak doma, ako aj v zahraničí

Čo má robiť dieťa, ktoré chce športovať, ale mu to na 12 mesiacov zakážeme? Túlať sa po uliciach a brať drogy? Aký pocit fairplay v ňom vychováme, keď mu zakážeme šport, ktorý deti väčšinou robia s oduševnením a láskou? Aký výchovný moment si dieťa z tejto situácia zoberie? Že celý život je o peniazoch a že peniaze sú najdôležitejsie? Hrôza, samá hrôza!!!

Viete si predstaviť, že športovec, ktorý má ašpiráciu niečo v športe dosiahnuť, nesmie športovať 12 mesiacov len preto, že nechce akceptovať pravidlá športového klubu, v ktorom je zaregistrovaný a ktorý voči nemu nemá žiadne povinnosti? Pretože kluby väčšinou povinnosti nemajú

Čiže systém, drž hubu a rešpektuj čokoľvek ti povieme! Robia z detí novodobých nevoľníkov – otrokov systému.

Väčšina nákladov na detský šport je pokrytá z verejných zdrojov a z vreciek rodičov cez členské príspevky. Aká je motivácia pre takéto otrocké podmienky? Bránia zväzy rodičom slobodne sa ohľadne svojich detí rozhodovať? Na toto slobodné rozhodnutie však majú, ako rodičia, výlučné, Ústavou garantované a jedine súdom obmedziteľné právo.

Je správne, aby stanovy a poriadky občianskeho združenia nerešpektovali Ústavu SR? 

A teraz príde to najhoršie, čo si viete predstaviť... Týmto stavom sú vytvorené podmienky na priame požadovanie peňažných plnení v prospech klubu za podanie žiadosti o odregistráciu dieťaťa – hráča klubom.

Mám informácie o konkrétnom prípade zo súčasnosti, keď chce maloletý hráč odísť z jedného klubu do druhého a je požadovaná platba 3500 EUR za jeho odregistrovanie klubom, aby nemusel 12 mesiacov nehrať. Hovoríme stále o trinásťročnom dieťati, nie o nejakých profi športovcoch. Nechutné, odporné, trestuhodné!!!

Očakával som, že takýmto praktikám nový zákon o športe zamedzí... Nuž, nestalo sa tak. Dokonca, na moje zdesenie, takéto praktiky športových zväzov, ktoré sú podľa viacerých odborníkov na ústavné právo, v rozpore s Ústavou SR, dostali v navrhovanom Zákone o športe požehnanie!

V paragrafe 5, na jednej strane zákon garantuje právo športovca si vybrať športový klub a na druhej strane mu toto právo v ďalšom článku berie. Samozrejme, je pochopiteľné, že športovci so zmluvou, či profesionálni alebo amatérski, alebo talentovaní športovci, voči ktorým majú kluby povinnosti, musia rešpektovať zmluvy...

Ale deti? Ktoré vo väčšine prípadov športujú pre zábavu a kluby financujú ich šport z verejných zdrojov a zo zdrojov rodičov, majú byť prostriedkom vydierania a obchodu? Nie!!! Za žiadnych okolností tomu nemôže takto byť!!!

Z tohoto dôvodu inciujeme hromadnú pripomienku predkladateľom zákona. Veríme, že rýchlo nájdeme 500 občanov SR, ktorí nedopustia takéto praktiky a obchodovanie s deťmi! Toto musí skončiť! Preto navrhujeme doplnenie zákona o samostatný paragraf:

„Ochrana maloletých športovcov

§ 5a

(1) Ustanovenia § 5 ods. 3 a 4 sa nevzťahujú na maloletých športovcov.

(2) Zrušenie registrácie maloletého športovca, ktorý nevykonáva šport na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu alebo na základe zmluvy o príprave talentovaného športovca na žiadosť jeho zákonného zástupcu, ako aj registrácia a vykonávanie športu v inom športovom klube alebo športovom zväze nesmie byť podmienená alebo obmedzená žiadnym zákazom vykonávať šport, a to aj súťažne, ani podmienkou vyrovnania finančných alebo iných majetkových nárokov športového klubu alebo športového zväzu voči maloletému športovcovi alebo jeho zákonnému zástupcovi.

(3) Ustanovenia akýchkoľvek interných predpisov športových zväzov alebo športových klubov, ktoré sú v rozpore s ods. 2, sú neplatné."

Podporte našu hromadnú pripomienku aj vy, svojim podpisom cez internet tomto linku. Ďakujem.

Skryť Zatvoriť reklamu