Pane, nie ste gentleman.

Písmo: A- | A+

Ako premiér pán Fico nie ste súkromná osoba ale politik. Nemáte právo byť urazený lebo reprezentujete svojich voličov a svoju stranu.

Ak náhodou nesúhlasíte s obsahom rokovaní tak ich nezvolávajte.  Vedeli ste že, nemôžete utvoriť vládu napriek tomu ste si zobrali viac ako týždeň. Váš minister neposkytol zmluvy o Európskom vale na preštudovanie. A aj novinári mali problém sa k zmluve dostať. Vaše chovanie pripomína zúfalé dieťa ktorému niekto zobral hračku.

ÚSTAVA SR

Čl. 110 - Predsedu vlády vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej Republiky.

Čl. 111  - Na návrh predsedu vlády prezident Slovenskej republiky vymenuje a odvolá ďalších členov vlády a poverí ich riadením ministerstiev. Za podpredsedu vlády a ministra môže vymenovať občana, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

Čl. 112 - Členovia vlády skladajú do rúk prezidenta Slovenskej republiky tento sľub:

"Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov. Budem zachovávať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

 

Pán premiér toto sú elementárne znalosti, ktoré ako právnik by ste mal vedieť.  To čo vy si myslíte kedy zaniká váš "morálny" mandát je nepodstatné. Slovenská Republika je ešte stále právny štát na ktorom platí ústava a zákony SR. Zákon o Eurovale ste mali podpísať ak ste chceli.

Vaše chovanie bolo nedôstojné vašej funkcie.  Ignorovali ste pozvanie od prezidenta SR a budúcej premiérky. Nech je osobný názor človeka akýkoľvek  ako politik musí  svoje antipatie vedieť kontrolovať a nechávať v ich osobnom živote.


 

Skryť Zatvoriť reklamu