Filmári okradli štát o 150tisíc; namočili aj Kvietko najmladšie

Podľa systému je toto vraj môj stý článok. Poďme teda tieto okrúhlatiny osláviť, nejakou peknou investigatívou :)

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Najprv však mierna odbočka, súvisiaca s názvom článku. (kľudne ju môžete preskočiť, ak chcete)
Keď minulej jari poprvýkrát priniesli informácie o zatknutí M.Kvietika a v článkoch ukázali jeho fotku, najprv som si pomyslel - toto musí byť nejaký omyl, veď to je fotka toho sláávneho poslanca, podľa ktorého pomenovali všetkých 83 koliesok niekdajšej smeráckej parlamentnej mašinérie.
Ale keď som si dal vyhľadať fotografie oboch, ukázalo sa, že v tých článkoch chyba nebola. Oni sa totiž tí dvaja - koliesko a kvetinka - naozaj trochu podobajú; sú to takové tie bucľaté, dobre živené ksichtíky.....

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Priznám sa, meno Martina K. som vtedy, na jar 2020, zachytil prvýkrát, dovtedy som o takejto osobe netušil. Vysvetlenie ponúkli samotní novinári, keď ho nazvali oligarcha tretej kategórie. Tých prvo-triednych pozná, aspoň po mene, skoro každý. Ale druho- či dokonca treťo-triednych, tých zrejme len znalci - špecializovaní novinári alebo vyšetrovatelia.

Bolo mi však v tom čase už známe meno iné - kvítka najmladčího. Nie preto, že by som usilovno sledoval serijály na komerčných kanáloch, ale že som si spomenul na jednu vec/kauzu, ktorá sa stala už v roku 2018 - tá o ktorej bude tento článok. Kvietko najmladšie v nej síce nehralo rolu skoro žiadnu (v zmysle že by niečo spáchalo), ale - bohužiaľ - jej prepožičalo svoju tvár... a práve preto mi v pamäti uviazlo práve ono, a nie tí čo naozaj niečo spáchali. (okej, stačilo používania stredného rodu)

Skryť Vypnúť reklamu

Takže - vtedy na jar roku dvadsiateho, taksomsipomyslel: podarená rodinka veru - slávny dedo poslancom za SNS, vnuk účinkujúci v ukrutno drahej videokampani, no a teraz aj prostredná generácia sa vyvŕbila - robením akýchsi dobytčín či čoho, hmmm
koniec odbočky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obrázok blogu

Aby som ušetril čas tým, ktorí neradi čítajú dlhé veci, poviem rovno svoj rezultát:

Pri natáčaní kampane Stopár EUgen, ktorá v televíziách a ďalších médiách bežala v roku 2018, sa zrejme ukradlo niečo vyše 150 tisíc eur. Zo 189 tisícov, ktoré boli dodávateľovi celkovo vyplatené.
Práca bola predražená najmenej 5-násobne ... nečudoval by som sa ani kebyže sa detailným preskúmaním zistí číslo až 7~8. Toto bolo aj na moje pomery (dovtedy zvyknutý na čísla 2 až 3) dosť veľké prekvapenie.

Skryť Vypnúť reklamu

(Pod slovom zvyknutý mám na mysli to, že s 2- až 3-násobnými predraženiami som sa pravidelne stretával pri posudzovaní zmluv, ktoré som si čítal v rokoch pred tým; najmä zmlúv ktorými si STV objednávala relácie. Čiže nie to, že by som ja osobne bol zvyknutý takto ozbíjavať nejakých prípadných odberateľov mojich videí :D)

Dúfam, že dotyčná firma bez zbytočného zdržovania zjedná nápravu, predovšetkým vráti nadmerne-zinkasované peniaze, taktiež že udá (verejne označí osobu) kto ju na to naviedol a že akým pomerom sa o lup podelili (t.j. o aký veľký úplatok tam išlo).
Prípadne, že poskytne nejaké (ale uveriteľné!) vysvetlenie takej obrovskej ceny (aj keď toto bude mať veru veeeľmi ťažké).

Skryť Vypnúť reklamu

No a dúfam, že aj príslušné orgány - naše, ale aj európske (keďže sa to platilo z eurofondov) - podniknú čo treba ... Herr Olaaaf, sind Sie hieeer ??

snáď si to Evrópa vohlýdá
snáď si to Evrópa vohlýdá 

A teraz podrobnejšie:

Videá, o ktorých je reč, sú vyvesené na youtubovskom kanáli EUFONDY; treba si tam zrolovať asi tri roky nadol ... resp. rýchlejšie sa k nim dostanete cez playlist 'Eugen - sprievodca eurofondovými projektami'.

Je ich spolu 5, každé o dĺžke pol minúty.
Tu sú aj linky na každé z nich samostatne:
-- Eugen predstavenie - teaser
-- Eugen spot A - Cesta
-- Eugen spot B - Rieka
-- Eugen spot C - Mesto
-- Eugen spot D - Vidiek
Vychutnajte si ich! Sú totiž vyvážené zlatom.
.

Zmluva, ktorou sa dojednalo ich zhotovenie, visí tu: crz.gov.sk/3543676/

Ako odberateľ/objednávateľ v nej figuruje Úrad vlády SR, dodávateľom/zhotoviteľom je firma Protos Productions sro z Bratislavy, sídliaca kúsok od parlamentu smerom na bonapartský komplex (aká milá symbolika).
Podľa danej stránky bola uzavretá 9.júla a zverejnená 10.júla roku 2018.
Jej celkový objem je 188.600 .

Vľavo v rámčeku Príloha tam nájdete link na samotné pédéefko so zmluvou
(crz.gov.sk/data/att/3543693_dokument1.pdf).

Dokument má 17 strán .. a v ďalšom priebehu článku budem zväčša uvádzať z neho citácie (kurzívou), prekladané mojimi komentármi (bežným písmom).

Poďme na to:

v Preambule sa odkazujú na akési verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou, objednávateľ vraj 16.4.2018 vyvesil Výzvu na predkladanie ponúk a aj ju zaslal piatim potenciálnym zhotoviteľom.
Ak by toto náhodou malo znamenať, že platba/cena definovaná v tejto zmluve je v skutočnosti aj platbou za čosi predošlé - nejaké plnenia (videá alebo čo) dodané ešte skôr, tak by to mohlo mierne meniť situáciu - musel by som sa trochu krotiť vo svojich slovách o predražení / kradnutí. Ale dúfam že to tak nie je - to jest že dielom sú naozaj len klipy definované v tejto konkrétnej zmluve (žiadne 'presahy' niekam inam) a aj uvádzaná cena (tých 188K) sa vzťahuje iba na ne. (žiadne krížové previazanosti medzi rôznymi zmluvami)
.

Článok 1 - Predmet zmluvy
ods.2 - Na účely tejto zmluvy sa dielom rozumejú:
a) jedno (1) teasingové online video,
b) štyri (4) TV spoty,
c) štyri (4) online videospoty,
d) štyri (4) printové vizuály,
e) dva (2) rozhlasové spoty

Tu máme definovaný rozsah práce - okrem piatich videí (určených pre televízne vysielanie) má ísť ešte o štvoricu videí (avšak obsahovo zhodných s predošlými) pre použitie na internete, štyri vizuály pre použitie v tlači, a napokon dva spoty pre rádiá.

Na prvý pohľad to môže vyzerať ako kusisko práce, rozsiahle dielo, pravdou však zostáva, že ťažiskom pracovnej náročnosti (odhadom asi 80% všetkej roboty) zostáva natočenie tých piatich videí, ostatné uvedené veci sú svojou náročnosťou v porovnaní s tým len drobnosti.

Môžeme teda povedať (spraviť si prepočet), že vlastne dohodli vyrobenie hentých 5 videí za cenu zhruba 150 tisíc s dph.
.

Článok 2 - Miesto, čas a spôsob plnenia zmluvy
ods.5, body a) b) c) d) .....

V nich je definované, že prvé až štvrté video majú byť dodané do 7 / 9 / 11 / 13 týždňov od účinnosti zmluvy. To by, aspoň nepriamo, naznačovalo, že výrobný cyklus mohol mať zhruba 2-týždňovú periódu - práca na jednom videu trvať okolo dvoch týždňov...

Článok 3 - Práva a povinnosti zmluvných strán
ods.8. Zhotoviteľ je povinný strpieť dohľad nad realizáciou predmetu plnenia zo strany objednávateľa. Objednávateľ bude realizovať dohľad osobne a prostredníctvom subdodávateľa vzídeného z predchádzajúceho verejného obstarávania ...

Bolo by zaujímavé vedieť, ako dohľad prebiehal a Čo zistili.
.

Článok 5 - Cena

1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dodanie diela vo výške 157.167,- EUR bez DPH ... 20 % DPH vo výške 31.433,40 EUR ... celková cena za dodanie diela vrátane DPH bude 188.600,40 EUR ...

2. Cena uvedená v odseku 1 tohto článku zmluvy je dojednaná ako maximálna a zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa nevyhnutne vynaložené v súvislosti s realizáciou diela podľa tejto zmluvy, vrátane tých, ktoré nie sú konkrétne uvedené v tejto zmluve.

3. ... zhotoviteľ je oprávnený po splnení záväzku podľa čl. 2 ods. 4 tejto zmluvy (t.j. po dodaní teaseru) vystaviť faktúru vo výške ... 13.303,20 EUR s DPH.

4. ... zhotoviteľ je oprávnený po splnení záväzkov podľa čl. 2 ods. 5 písm. a) a b) (po dodaní prvých 2 hlavných videí) a po splnení záväzkov podľa čl. 2 ods. 5 písm. c) a d) tejto zmluvy (po dodaní ďalších 2 hlavných videí) vystaviť dve samostatné faktúry ... vo výške 87.648,60 EUR s DPH (čiže dvakrát po 88 tisíc).

Tuná (ohľadom odseku 2) by sa - teoreticky - mohli obhajovať, že tú 'maximálnu' úroveň v skutočnosti nevyužili a reálne si účtovali menej, možno dokonca podstatne menej.
Pre taký prípad by otázka na nich znela, prečo vôbec dávali do zmluvy až také obrovské číslo
a otázka pre systém (alebo znalejších čitateľov, ja sa v tom príliš nevyznám), či okrem centr.registra zmlúv existuje aj niečo ako c.register faktúr alebo c.register reálne zaplatených platieb - ten posledný by bol asi najdôležitejší, z takého by sa to dalo overiť rovno a neboli by potrebné domnienky.

tí nás teda krásne Dobehli ....
tí nás teda krásne Dobehli .... 

Článok 7 - Doručovanie a komunikácia
ods. 2. Každá komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať prostredníctvom kontaktných osôb, ktorými na strane zhotoviteľa je Mgr. Michal Hlavačka ... a na strane objednávateľa je Mgr. Ingrid Šrámková ...

Tu máme spomenuté nejaké konkrétne osoby ... to keď budú orgány vyšetrovať, prípadne keď budú chcieť čitatelia / diváci niekomu konkrétnemu poslať ďakovné hlísty za šporovlivé nakladanie s verejnými prostriedkami, tak nech majú tip že komu.

.... a ešte aj výlet do prírody si zaplatiť nechali
.... a ešte aj výlet do prírody si zaplatiť nechali 

Článok 8 - Mlčanlivosť
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa poskytovať akékoľvek informácie týkajúce sa spolupráce s objednávateľom tretej osobe, s výnimkou ak ...
2. ... všetky skutočnosti, plány, nápady týkajúce sa objednávateľa a jeho plánovaných projektov a služieb, tvoria obchodné tajomstvo objednávateľa a poskytovateľ sa zaväzuje o tomto obchodnom tajomstve zachovávať mlčanlivosť.

Takéto utajovacie klauzuly u zmlúv za verejné peniaze ma vždy taaak dojmúú... fňuk. Bych rád vedieť, čo už len takého úžasného a utajenia-hodného tam mohlo vzniknúť...
.

Článok 10 - Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zmluvy bude hradený z európskych štrukturálnych a investičných fondov a bude predmetom administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu...

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vytvorením diela .... a poskytnúť .. všetku potrebnú súčinnosť ... Osobami oprávnenými na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Úrad vlády Slovenskej republiky ...
b) NKÚ SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán ...
c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ...
d) Splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov

Dúfajme, že aspoň takto dodatočne sa kontrolné orgány budú činiť.
.

Článok 11 - Záverečné ustanovenia
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
Príloha č. 1 – Špecifikácia diela
Príloha č. 2 – Zoznam osôb osobitne zodpovedných za plnenie zmluvy

V Bratislave dňa ...
za Objednávateľa: Peter Kostolný, zástupca vedúceho Úradu vlády SR
za Zhotoviteľa: Mgr. Michal Hlavačka, prokurista

Ešte raz nejaké mená.
.

Príloha č. 1 – Špecifikácia diela

1. Všeobecné informácie
Hlavnou myšlienkou ukončovacej fázy úvodnej reklamnej a mediálnej kampane je upriamiť pozornosť na množstvo zrealizovaných projektov, ktoré.....
Ústrednou postavou celej kampane je mladý človek EUgen (Stopár) .....

2. Dielo
a) Teasingové online video
Teasingové online video slúži na predstavenie hlavného hrdinu .....

b) TV spoty
TV spot – ,,Cesta“, bude sa zameriavať na oblasť diaľnice, rybárskej turistiky a cyklotrasy.....
TV spot – ,,Rieka“, bude sa zameriavať na oblasť protipovodňových aktivít, obnovy a revitalizácie mestských a iných parkov a rekonštrukcie pamiatok a sídiel.....
TV spot – ,,Mesto“, bude sa zameriavať na oblasť zamestnania minoritných komunít, eko dopravy, centrum vedecko-technických informácií a podpory Star-upov.....
TV spot – ,,Vidiek“, bude sa zameriavať na oblasť bezbariérových prístupov, podpory agroturistiky, obnovy sídiel, širokopásmového internetu.....

TV spoty musia spĺňať technickú špecifikáciu: ...
Profil: XDCAM HD 422
Dátový tok: 50 Mbps CBR
Rozlíšenie: 1920x1080 ...

v podstate tu definujú broadcastovú/televíznu technickú kvalitu
a predtým obsahy jednotlivých klipov - u každého na 10~15 riadkoch textu.

len taký premosťovací obrázok
len taký premosťovací obrázok 

c) Printové vizuály

Ku každému zo 4 TV spotov bude vyrobený aj printový vizuál .....
Požadované formáty každého zo 4 printových vizuálov:
· formáty na výšku:
--- celostrana / A4 (210 x 297 mm + 5 mm spadávka), 1:1 @ 300dpi
--- poster A2 výškový (420 x 594 mm + 5 mm spadávka), 1:1 @ 300dpi
· formáty na šírku:
--- polstrana / A5 (210 x 148 mm + 5 mm spadávka), 1:1 @ 300dpi
--- poster A2 šírkový (594 x 420 mm + 5 mm spadávka), 1:1 @ 300dpi
- súčasťou plnenia je zalomenie na ďalšie formáty (v maximálnom počte 6)...

Na každej z natáčacích lokácií má teda byť prítomný aj fotograf, aby sa potom v štúdiu mohli z toho vyrobiť podklady pre inzeráty do tlače.
Samotnú prácu štúdiového grafika (výber z fotiek z platzu, ich úpravy, orezy na niekoľko formátov, pridanie textu, atď) by som odhadol na maximálne jeden deň, čiže max. stovky eúr, určite nie tisíce.
U fotografa samozrejme treba zarátať aj jeho cestovanie a pobyt na lokáciách, amortizáciu techniky, plus cenu za profesionalitu jeho oka, ale ani uňho to nemajú dôvod byť ťažké tisíce.

d) Online videospoty
Online videospoty nasadené do online priestoru budú obsahovo identické s TV spotmi, len technicky upravené pre vysielanie prostredníctvom internetu .... Stopáž každého .. je 30“. Súčasťou plnenia je následná úprava na maximálne 5 rôznych formátov (pomerov strán).

Toto je viacmenej len o orezoch na rôzne pomery strán a o trochu inom nastavení exportných parametrov pri renderovaní videa ... a ani pri veľkom laborovaní by to zrejme nemalo presiahnuť jeden pracovný deň videoeditora.

e) Rozhlasové spoty
Výroba dvoch rozhlasových spotov kampane EUgen (Stopár) bude ... Stopáž každého .. je 30“. Výroba bude pozostávať z .. hlasového castingu, ktorého účelom je výber ženského a mužského hlasu ... Následne je potrebná aj zvuková postprodukcia ako prenájom zvukového štúdia, zabezpečenie zvukovej réžie, majstra zvuku a ruchov.

O trochu náročnejšie, než tie onlajnové videá, ale zas rádovo jednoduchšie než točenie videí v teréne. Cenovo by som to videl skôr na malé tisíce než veľké.

Prvý rozhlasový spot - príhovor EUgena (Stopár), v ktorom vysvetľuje svoju misiu a začne vymenúvať eurofondové projekty, ktoré sa chystá navštíviť. Ich zoznam je taký dlhý, že pokračuje aj pod záverečným komentárom.
Druhý rozhlasový spot - EUgen (Stopár) je už ako známa cestovateľská hviezda, účastníkom interview. Na otázku moderátorky, ktoré projekty navštívil ich opäť začne vymenúvať, avšak ani tento krát ich zoznam nestihne dokončiť a názvy projektov pokračujú aj pod záverečným komentárom.

Keďže tieto audiospoty vám, na rozdiel od videí, ponúknuť neviem (netuším či ich niekde verejne vyvesili .. a v éteri som ich vtedy v roku '18 nezachytil, lebo rádiá takmer nepočúvam), tak aspoň takto textovo :)
.

3. Produkčné požiadavky

V tejto sekcii zmluvy rozoberajú použitú techniku. Je toho vyše 50 položiek (zaberá to celé dve strany(!) tej zmluvy), tak som to zredukoval asi na tretinu, nech máte nejakú predstavu, ale neostanete pritom zahltení:

Osvetľovacia technika musí spĺňať minimálne nasledujúce požiadavky resp. parametre:
· 18KW exteriérové filmové svetlo 3 ks, vrátane statívov, elektronický ballast – tlmivka
· Káble + horiaca hodina
· 800W filmové svetlo s balíkom optík 3 ks, vrátane statívov elektronický ballast – tlmivka, káble
· Zosilňovač pre 30x120cm RGBW LED panel
· Odrazové plochy a rámy na odraz, tlmenie a vykrývanie svetla, statívy ..., úchyty, napájania, závesné tyče, spojky, vrecia s pieskom, textílie
· Agregát 160 KW
· 7,5t nákladné auto – 6 dní

Kamerová technika, ktorá musí spĺňať minimálne nasledujúce požiadavky resp. parametre:
· Filmová digitálna kamera so senzorom SUPER 35mm so záznamom 4K UHD PRORESS 4444, alebo záznamom do anamorfného módu 4:3 2,8K, chod do 50 polí za sekundu - 2 kusy
· FOLLOW FOCUS - ostrenie - 2 kusy
· FLUID HEAD LOAD UP TO 35KG FLAT BASE - základňa pre hlavu kamery - 2 kusy
· 17'' monitor - 2 kusy
· EASYRIG - závesný telový úchyt kamery pre operátora/kameramana - 2 kusy
· DIRECTOR VIEWFINDER - kontrolný samostatný hľadáčik pre režiséra - 1 kus
· HD VIDEOCONTROL - záznamové a strihacie zariadenie pre kontrolu záberov na mieste výroby - 1 kus

.... ťechňíka baľšája ....
.... ťechňíka baľšája .... 

Fototechnika, ktorá musí spĺňať minimálne nasledujúce požiadavky resp. parametre:
· fotoaparát vybavený profesionálnou digitálnou zrkadlovkou minimálne s 30,4 MPix Full Frame CMOS AF snímačom, ktorá fotí rýchlosťou minimálne 7 obr/s a natáča 4K videá
· profesionálny profesionálny objektív triedy L, ktorý ponúka nasledovnú obrazovú kvalitu - konštantnú svetelnosť f/2.8 v celom rozsahu, optický stabilizátor obrazu IS a ultrasonický zaostrovací motorček US
· externý disk (minimálne 1000 GB, USB 3.0 (spätne kompatibilné s USB 2.0, minimálne 5400 ot.)

Pri jednotlivých položkách sú povolené ekvivalenty, ktoré spĺňajú minimálnu úroveň technickej špecifikácie položky.

Preboha, vie mi niekto povedať, načo toto tam dali ???
Nie je náhodou jedno, čím to bude dodávateľ nakrúcať?
Ak to dokáže kryštálkou, nech to natočí bárs aj kryštálkou.
Ak to dokáže drevenou búdkou s malým otvorom, v ktorej bude sedieť trpaslík a pozerajúc sa cez otvor bude maľovať 25 obrázkov za sekundu, tak nech to spraví ňou.
Ak na to potrebuje stokilovú a milión evry stojacu kameru, ktorú si bude musieť odniekiaľ prenajať, nech to spraví ňou (a prípadné straty z vysokého nájomného nech nesie on).
(pre šťúralov: áno, viem že kryštálka je v skutočnosti rádio a nie kamera)

Navyše, z formulácie "produkčné Požiadavky" nie je celkom jasné, ako to bolo myslené:
- či ako - objednávateľ: "požadujeme, aby ste použili presne takúto techniku, lebo inak neveríme že to bude kvalitné",
- alebo ako - dodávateľ: "od druhej strany požadujeme, aby nám zabezpečila takúto a takúto techniku", hm?
Alebo to bola čisto len exhibícia "aha akou artilériou techniky my vládneme!"?

Načo takéto zbytočné technikálie dávajú do zmluvy??
Popravde, netuším čo sú to elektronický ballast-tlmivka, či dokonca horiaca hodina, rozhodne však viem, že balastom je práve prítomnosť takejto sekcie v zmluve. (aj keď, popravde, je to problém zanedbateľný v porovnaní s tým, že išlo ísť o 150K rabovačku).
.

Príloha č. 2 – Zoznam osôb osobitne zodpovedných za plnenie zmluvy
PRODUCENT:
REŽISÉR, HLAVNÝ KAMERAMAN, PROFESIONÁLNY FOTOGRAF:
FILMOVÝ MASKÉR:
SCÉNOGRAF, KOSTÝMOVÝ VÝTVARNÍK:
MAJSTER STRIHU:
HUDOBNÝ SKLADATEĽ:
ONLINE ŠPECIALISTA:
MAJSTER ZVUKU (teasingové video, TV spoty, rozhlasové spoty):

8 riadkov, 11 profesií, ale ani jedno konkrétne meno.
Popravde, takéto 'biele miesta' si v crz-zmluvách všímam často (napríklad pri vyčísľovaní čiastkových nákladov, honorárov radových účastníkov, skoro vždy chýba dátum podpisu, a tak podobne). Má to akože byť bežný zvyk, priam až štandard? Či ako?....

Na poslednej, sedemnástej strane pdf-ka ešte Plnomocenstvo, ktorým Úrad vlády, zastupovaný Petrom Kostolným, splnomocňuje Ing. Mgr. Tatianu Janečkovú, generálnu tajomníčku služobného úradu Úradu vlády .. na všetky právne úkony ... vrátane podpisovania zmlúv a dokumentov každého typu, s výnimkou ..., a to na dobu od 05.07.2018 do 13.07.2018.

Otázkou je, či je to niečo zásadné (t.j. že by práve táto pani dojednala tú obrovskú cenu), alebo to (s ohľadom na termín a trvanie - 9 júlových dní) znamenalo len krátke zastupovanie pána Kostolného počas jeho eventuálnej letnej dovolenky (a reálne spočívalo trebárs len v pár krátkych telefonátoch s dodávateľom ohľadom nejakých produkčných detailov). Neviem.
V každom prípade je to ďalšie meno, ktorého sa vyšetrovateľ môže pýtať.

.
.

Aby nešlo len o moje súkromné dojmy, spýtal som sa na túto eugenovskú skupinku videí aj dvoch ďalších ľudí - mladých filmárov, ktorí túto profesiu robia ako živnostníci alebo malé sro (čiže, krátke videá porovnateľnej náročnosti natáčajú skoro na dennej báze).
"Zhruba koľko by takáto videoprodukcia stála u teba?" - stála otázka.
Obaja sa s odhadmi pohybovali niekde okolo 20 až 25-tisíc eur s dph, čiže veľmi hlboko pod číslami ktoré táto zmluva prisudzuje Protosu (189K celkovo resp. cca150K za samotné videá). Ani jednému som pritom vopred nepovedal, koľko za to mal dostať oficiálny dodávateľ; aby som ich neovplyvnil.
Môj vlastný názor, resp. odhad primeranej ceny je podobný ako ten ich: nízke desaťtisíce eur (podrobnejšie sa k tomu vyjadrím ešte v ďalšom článku).
.
.

V inkriminovaných videách opakovane počúvame hlášku/slogan:
"Slovensko ide ďalej vďaka eurofondom. Máte v hlave plán? Kliknite na eufondy bodka eská"

Áno, jasné že mám v hlave plán. Dokonca niekoľko plánov; a celkom serióznych, nie len nejaké moderné marketingovaté somariny, ako je teraz dobrým zvykom.
Len neviem, či na ne vo fondoch vôbec ešte zostali nejaké peniaze, keď sa takto krásne rozkrádajú, ehm, plýtvajú.

to fakt?? oni akože podporujú aj startupy? a majú ešte z čoho? o.O
to fakt?? oni akože podporujú aj startupy? a majú ešte z čoho? o.O 

.
TENTO konkrétny ČLÁNOK - ak sa následné veci odohrajú tak, ako by sa v slušne fungujúcom systéme odohrať mali - PRINESIE ŠTÁTU (teda aj daňovému poplatníkovi) ÚŽITOK vo výške cca 150 TISÍC eur.

Pokiaľ si želáte, aby autor priniesol aj ďalšie podobné zistenia (stotisícové, v jednom prípade až viaceromiliónové) a teda aj ďalšie veľké úžitky pre daňového poplatníka, môžete ho v tom podporiť. Vďaka.
.

Ilustračné obrázky sú screenshoty zo samotných videí; snáď sa ich použitie nevymyká z rámca fair use :) .. hlavne keď uvážime kontext (za každý frejm videa už dostali kráľovsky zaplatené), že jo.
.

Dodatky, resp. čo sa nezmestilo sem, bude vydané o chvíľu, pod názvom Eugen2.
(Nevládzem už totiž zápasiť s týmto smeblogovým editorom článkov, pri písaní trochu dlhších textov straaašne laguje - na zjaveniesa právenaťukaného textu a kurzora musíš čakať aj minútu.
Zvyšné myšlienky teda radšej prelejem do nového článku - pekne od piky, od nulovej dĺžky. Sorry za technickú poznámku.)

.

Jano Richter

Jano Richter

Bloger 
  • Počet článkov:  104
  •  | 
  • Páči sa:  134x

nedávno som si s prekvapením uvedomil: Som vpodstate Upratovač/ka - snažím sa vykydať bordel, a to hneď v niekoľkých oblastiach zároveň. Ak mi s tým hilfnete, bude šanca že sa nám to aj naozaj podarí. ....... No a keď Dočistíme, tak sa znovu budem môcť stať tým, čím som chcel byť (a čiastkovo aj bol) odjakživa - technikom / konštruktérom / vymýšľačom, programátorom, filmárom / fotografom, fyzikom / matematikom / astronómom, a tak podobne, z každého trochu :) - - - - - - - - - - - - - lórem i psům, dolórez amulet .... skákal pes přes oves ... testujem aká dlhaaaa môže byť táto sekcia Omne .... no comment .... dezoláty všechných krajín spojte sa.. a páľte to hlbokého péčka!!! ... nepokradneš, nezabiješ, pomiluješ bližného svého .... skúška linkovania pomocou html: <a href="http://mnt.sk/">linkword</a> Zoznam autorových rubrík:  FacsimileProtikorupčnéKoronaOrbitalMapyHey, Stupid !Audio VideoDJ JRsamuel vraždaSúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu