Pri riadení strany SaS nezabúdam na dôveru občanov

Písmo: A- | A+

Okolo financovania politických strán sa vyskytuje mnoho otázok. S akým rozpočtom strana disponuje? Aké dostáva príspevky a dary? Kto stranu finančne podporuje? Aké sú jej najväčšie výdavky?

Obrázok blogu
(zdroj: pixabay.com, autor Tumisu)

Vo funkcii generálneho manažéra pôsobím od roku 2014 a jednou z mojich hlavných priorít je zodpovednosť za hospodárenie strany a transparentnosť. Mám dlhoročné podnikateľské skúsenosti vo finančnej a manažérskej oblasti. To je jeden z aspektov, prečo sa v mojej pozícii cítim ako ryba vo vode. Som si plne vedomý toho, že financovanie politických strán podlieha kontrole viacerých inštitúcií, orgánov a zákonov. Všetky doterajšie audítorské správy prebehli pod mojim vedením bez akýchkoľvek pripomienok a výhrad zo strany audítora.

Veľmi dobre si uvedomujem aj pôvod našich príspevkov, ktoré ako strana dostávame. O to viac dohliadam na ich čerpanie. Ľudia nám dali svoju dôveru a my sa zase snažíme splniť predvolebné sľuby. Máme výborný program, máme plán a máme obrovskú snahu vytvoriť prostredie, v ktorom sa našim občanom bude lepšie dýchať a žiť.

Financovanie strany SaS sa skladá z troch hlavných zdrojov, ktoré tvoria príspevky zo štátneho rozpočtu, členské príspevky a dary. Najväčšími zdrojmi príjmu sú bezpochybne príspevky zo štátneho rozpočtu. Za 8. volebné obdobie získala strana SaS v roku 2020 príspevok vo výške 2 470 091,72 €. Táto suma sa skladá z jednorazového príspevku za hlasy vo výške 1 957 366,32 €, z príspevku na činnosť vo výške 122 335,40 € a z príspevku na mandát vo výške 390 390 €.

Uhradiť členský príspevok je povinný každý člen strany v minimálnej ročnej sume 100,-€. Najviac peňažných i nepeňažných darov prijíma strana ako podporu od členov najmä v čase kampane do volieb. Dar musí byť zdokumentovaný prostredníctvom darovacej zmluvy a darcov podpis notársky osvedčený.

Ako strana narába s rozpočtom a aké sú jej najväčšie výdavky?

Náročné obdobia na výdavky sú bezpodmienečne predvolebné kampane. Na každú jednu kampaň do volieb máme vyhradený budget, do ktorého sa musíme zmestiť. Ročný rozpočet dôkladne plánujeme a dávame schvaľovať Republikovej rade. Na druhej strane jeho čerpanie a celkové hospodárenie kontroluje Revízna komisia, ktorá zasadá každé 3 mesiace. Úlohou oboch orgánov je priamy zásah a kontrola efektívneho čerpania financií. Každý neplánovaný výdavok podlieha vyhodnoteniu a schvaľovaniu. Vhodným príkladom sú napríklad billboardy mimo kampaň. Nakoľko sa často jedná o vyšší finančný obnos a strana aj prostredníctvom billboardov reaguje na aktuálne témy, musí takýto výdavok prejsť schválením. V januári máme po Slovensku rozmiestnených takmer 400 billboardov k téme očkovania.

Strana má stanovený mesačný rozpočet, ktorého najvyššie položky tvoria osobné náklady, náklady na regióny, prenájom priestorov a kancelárií, reklamné náklady, tlačoviny, náklady v súvislosti s vozidlami a služby. Raz ročne zvykneme usporadúvať kongres, programovú konferenciu a celoslovenské stretnutie krajských a okresných predsedov.

 Už štvrtým rokom sa usiluje strana SaS podporiť našich členov v regiónoch. Mimo centrálu máme po Slovensku zriadených ešte 7 kancelárií v každom krajskom meste. Na ich chod a réžiu máme vyhradený mesačný rozpočet. Veríme, že tieto výdavky pomáhajú k rozvoju regiónov práve vďaka pomoci a práci našich regionálnych zástupcov.

Vysoké umiestnenia v Transparency International

Dôkazom, že transparentnosť je pre nás skutočne dôležitá, sú aj vysoké umiestnenia v rebríčku a hodnoteniach Transparency International. Počas kampane do parlamentných volieb sme pravidelne obsadzovali prvé priečky a boli niekoľkokrát vyhlásení za najtransparentnejších. Zverejnili sme majetkové a daňové priznanie nielen agentúre Transparency International, ale zdieľali sme ich s celou verejnosťou. Všetky výdavky spojené s kampaňou bolo možné vidieť detailne na transparentnom účte. Médiám sme pravidelne dodávali aktuálne informácie o výdavkoch rozdelených do niekoľkých položiek a vytvárali štatistiky podľa požiadaviek.

Rebríček transparentnosti politických strán počas poslednej kampane do parlamentných volieb
Rebríček transparentnosti politických strán počas poslednej kampane do parlamentných volieb (zdroj: Zdroj: Transparency International)

Na našej webovej stránke www.sas.sk v sekcii financovanie zverejňujeme výročné správy a správy o nákladoch na jednotlivé kampane.

Mojim cieľom je naďalej pokračovať v riadení strany po manažérskej stránke s dôrazom kladeným na efektívnosť a transparentnosť. Tieto ambície mám nielen ako generálny manažér SaS, ale aj ako poslanec NR SR. Strana SaS má moju dôveru a ponúka riešenia. Je našou povinnosťou presadiť to, čo sme v našich predvolebných vyhláseniach občanom sľúbili. Verím, že spoločnými silami a prácou to dosiahneme.

Skryť Zatvoriť reklamu