Podpora sestier a učiteľov

Písmo: A- | A+

Vážení priatelia, pravdepodobne budete súhlasiť, že najaktuálnejšími témami na Slovensku v súčasnosti sú:

výpovede sestier a pôrodných asistentiek, ako vyjadrenie nesúhlasu a odporu ako sa s nimi nakladá, ako si ich štátna moc ctí a váži a 

- nesporne aktivita učiteľov s hrozbou štrajku, ak sa nenaplnia ich opodstatnené požiadavky.

Obom týmto krajným prejavom nesúhlasu a odporu voči politike vlády vyjadrujem absolútnu podporu. Odpoveď na otázku prečo? je pre mňa veľmi jednoduchá a jednoznačná.

Sestry a pôrodné asistentky sú pravými rukami lekárov a hlavne najprirodzenejšími spojencami chorých, trpiacich, ubolených ľudí. Vo svojej praxi som sa vždy mohol spoľahnúť na spoluprácu a pomoc sestier, bez nich by som nikdy nemohol poskytnúť kvalitnú a humánnu zdravotnú starostlivosť. Mimoriadne si vážim ich prácu, je to vznešené povolanie, či skôr poslanie. Niekto môže namietať, že sa v živote stretol aj so sestrami, ktoré boli nepríjemné, arogantné a pod. Garantujem ale, že väčšina z nich odvádza svoju prácu s mimoriadnym nasadením a láskou. Ak niekedy zlyhajú tak hlavne preto, že sú preťažené, že nemajú na prácu dobré podmienky a že si ju spoločnosť dostatočne neváži. Dnes sestry nebojujú len za svoje mzdy, ide im hlavne o to, aby sme my občania, ako potenciálny pacienti vôbec v budúcnosti dostali kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť. Na Slovensku musíme vytvoriť také podmienky pre prácu sestier, aby za lepšími neodchádzali do zahraničia naopak, aby zostávali v naši nemocniciach, ambulanciách, pri našich pacientoch. Vážení priatelia, mali by sme ich všetci veľmi silne podporiť, postaviť sa na ich stranu a odmietnuť pseudo-argumenty, že kompetentní napriek výpovediam zabezpečia kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Nie je to pravda, už dnes jej kvalita klesá.

Pokiaľ ide o učiteľov – našou jedinou šancou pre ďalší rast a zlepšovanie života v našej krajine je kvalitné vzdelanie a preto je nevyhnutná podpora učiteľov. Tí vytvárajú hodnoty, ktoré sa nedajú zmerať, odvážiť a ani kúpiť. Tie sa dajú získať len kontinuálnou podporou vzdelávania všetkými známymi prostriedkami, z nich najväčšími je motivácia a inšpirácia pre prácu v školstve tých najschopnejších v spoločnosti. Preto, vážení priatelia, štrajk učiteľov podporujem! 

Skryť Zatvoriť reklamu