Neurotransmitery a výživa

Písmo: A- | A+

Kedysi dávno si ľudia nevedeli vysvetliť ako môžu bunky medzi sebou v ľudskom tele komunikovať a čo môže za prenos informácii medzi neurónmi v mozgu.

Kedysi dávno si ľudia nevedeli vysvetliť ako môžu bunky medzi sebou v ľudskom tele komunikovať a čo môže za prenos informácii medzi neurónmi v mozgu. Rozsiahly výskum v 20. a 21. storočí umožnil ľuďom širší prehľad informácii o komunikácii mozgu s celým telom a vice versa. Zistilo sa, že signálne molekuly zodpovedné za šírenie elektrických impulzov zvaných akčné potenciály do celého ľudského tela sú neurotransmitery. V týchto článkoch by som vás chcel informovať o funkcii a nevyhnutnosti neurotransmiterov v ľudskom tele a poukázať na ich obsah v strave. Každý článok bude obsahovať fyziologické vlastnosti konkrétneho neurotransmitera, jeho obsah v strave a dôležitosť danej potravy pre ľudský organizmus.

Neuróny sú bunky, v ktorých prebieha generovanie spomínaných akčných potenciálov, ich nasledujúci prenos pozdĺž axónov (výbežky neurónov) a spracovanie ďalších akčných potenciálov. Komunikácia medzi neurónmi by nemohla byť uskutočnená bez špeciálnych štruktúr zvaných synapsie. Synapsie umožňujú prepojenie jedného neurónu s druhým a tým aj sprostredkovať ich komunikáciu. Neurotransmitery generujú akčný potenciál a umožňujú jeho šírenie z miesta vzniku do okolitých časti ľudského tela skrz proces zvaný chemická synaptická transmisia. V pre-synaptickom neuróne prebieha syntéza a nasledovná exocytóza neurotransmiterov (uvoľnenie vo forme vezikul, ktoré slúžia ako „dočasné balíčky“ pre transport neurotransmiterov) spôsobená vtokom vápnikových iónov do pre-synaptického neurónu. Neurotransmitery sú nasledovne uvoľnené do synaptickej štrbiny, čo je priestor medzi pre-synaptickým a post-synaptickým neurónom, kde prebieha väzba neurotransmiterov na špecifické receptory umiestnené na post-synaptickom neuróne. Väzba neurotransmiterov na ich receptory spôsobuje generovanie akčného potenciálu.

Chemická synaptická transmisia (zdroj: Google)

Dôležitá vec, ktorá musí byť spomenutá je, že neurotransmitery môžu buď excitovať (vzrušiť) alebo inhibovať (blokovať) cieľové bunky. Proces excitácie prebieha depolarizáciou post-synaptického neurónu, čo znamená, že tzv. pokojný potenciál (-70mV) sa zmení na pozitívnu hodnotu, približne na 40mV, v ktorej môže byť akčný potenciál generovaný. Tento proces je spôsobený otvorením napätím nabitých sodíkových kanálov a nasledovným vtokom sodíkových iónov do post-synaptického neurónu, čo spôsobuje spomínanú depolarizáciu a tým aj generovanie akčného potenciálu. Naopak, proces inhibície prebieha hyperpolarizáciou post-synaptického neurónu spôsobenou odtokom draslíkových iónov z post-synaptického neurónu, čím sa jeho negatívna hodnota zmení približne na -90mV a tým sa aj zabráni generovaniu ďalšieho akčného potenciálu.

Po generácii akčného potenciálu musí byť daný neurotransmiter ihneď odstránený zo synaptickej štrbiny, aby sa predišlo generovaniu ďalších akčných potenciálov. Existujú 2 procesy odstránenia neurotransmiterov zo synaptickej štrbiny. Prvý sa nazýva degradácia, kde ide o „deaktiváciu“ neurotransmitera tak, že sa zmení jeho štruktúra do takej formy, aby už nemohol byť ďalej rozpoznaný jeho receptormi. Tento proces je vykonávaný enzýmami, ako je napríklad monoaminooxidáza. Druhý proces sa nazýva vychytávanie. Proces vychytávania neurotransmiterov pôsobí buď skrz tzv. transportéry, ktoré transportujú určitý neurotransmiter späť do pre-synaptického neurónu alebo skrz tzv. pumpu, ktorá taktiež prenáša neurotransmiter späť do pre-synaptického neurónu.

Medzi najznámejšie neurotransmitery patria dopamín, serotonín, glutamát, GABA, adrenalínnoradrenalín. Každý má svoju špecifickú úlohu v ľudskom tele, bez ktorej by náš organizmus nevedel fungovať. Jeden z príkladov môže byť aj dopamín, ktorý spolu s glutamátom riadia motoriku a odmeňovací systém nášho organizmu.

V strave sa neurotransmitery priamo nenachádzajú za to ich prekurzory, čiže látky, ktoré ich syntetizujú alebo sú nevyhnutné k ich syntéze majú svoj obsah v strave výdatný. Napríklad, hlavným prekurzorom dopamínu je aminokyselina L-Tyrozín, ktorej vysoký obsah možno nájsť v mäsových výrobkoch, mandliach, banánoch, mlieku, syre, fazuli a v avokáde.

Nie všetky prekurzory neurotransmiterov vedia byť syntetizované organizmom a z toho dôvodu musia byť prijaté potravou. Jedným z príkladov je aminokyselina L-tryptofán, ktorá je prekurzorom serotonínu. Jej vysoký obsah možno nájsť v arašidoch, mäse, rybách a v mliečnych výrobkoch. Dôkaz prítomnosti L-Tryptofánu v čokoláde utvrdzuje jej priaznivý účinok na náladu človeka, no práve táto aminokyselina nehrá v prípade čokolády až takú významnú rolu.

Neurotransmitery sú nevyhnutné v prenose informácii nielen v mozgu ale aj v celom ľudskom tele. Každý neurotransmiter má svoju špecifickú úlohu, v ktorej je zapojený a skrz ktorú ovplyvňuje ďalšie procesy v organizme. Môže ovplyvňovať rôzne systémy v ľudskom tele ako sú napr. tráviaci systém, imúnny systém alebo kardiovaskulárny systém, o ktorých bude viac písané v ďalších článkoch.

Zdroje:

1. Kittnar O. a kolektív. Lekárska fyziológia. 2020. 2., prepracované a doplnené vydanie, Praha. Vydavateľstvo Grada, 2020. ISBN: 978-80-247-1963-4.

2. Zachary M. Sheffler, Vamsi Reddy, Leela Sharath Pillarisetty. Physiology, Neurotransmitters. May 21, 2020. STATPEARLS.

3. Psychologynoteshq. The Mechanism of Neurotransmitters. 2011.

4. Sinauer Associates, Inc. Neurotransmitter synthesis. 2001. National Center for Biotechnology Information.

5. Mravec B. Neurotransmitery. 2007. Bratislava. Tlač FABER, ISBN 80-8095-005-9

6. Wikipedia. 2021. Neurotransmitter. Naposledy upravené 28. Marca, 2021.

7. Bengochea, K. 2020. Neurotransmitters. Kenhub.

8. Martinkova, J a kolektiv.2018. Farmakologie. Praha: Vydavateľstvo GRADA, 2018. ISBN: 978-80-247-4157-4

9. Rogers, K., Veenu, S. Neurotransmitter. May 28, 2020. Britannica.

10. Psychiatry. Neurotransmitters. 2011. ScienceDirect.

Skryť Zatvoriť reklamu