Učebnica, alebo bedeker?

Písmo: A- | A+

„Esperanto je taký dobrý jazyk, že si zaslúži, aby sa ním hovorilo, a nie koktalo. Esperantsko je taká šarmantná krajina, že si zaslúži byť obývaná jazykovo vzdelanými obyvateľmi, nie nedoukmi […] Používajme teda esperanto na rovnakej úrovni, ako materinský jazyk,“ takto uvádza svoju učebnicu Boris Kolker.

Obálka tretieho vydania
Obálka tretieho vydania (zdroj: Prevzaté z Wikipédie)

Vojaĝo en Esperanto-lando (Cesta Esperantskom) je učebnica esperanta pre pokročilých, celá v tomto medzinárodnom jazyku. Nemá bežnú štruktúru, darmo by ste v nej hľadali prehľad gramatiky (tú by už mal každý pokročilý ovládať takmer celú) alebo slovník. Cvičenia neslúžia mechanickému memorovaniu pravidiel, ale vedú k hrám s jazykom a tvorivosti (napr.: vytvorte vety s paronymami tasko – takso – taksio)

Hlavným materiálom knihy sú texty pôvodne napísané v esperante a už niekde publikované. Okrem esperantských tém, rozprávajú o rôznych krajinách, zvykoch, technike (telefóny, nanotechnológie, internet...), atď. Najcennejšie texty si kladú za cieľ zdokonaliť používanie jazyka. Učia správnu výslovnosť, ako obohatiť jazyk použitím obrazných pomenovaní (metafora, eufemizmus, irónia), rétorických prvkov (opakovanie, gradácia, rečnícka otázka), zvukomaľby (aliterácia, rým), aké prostriedky sa dajú použiť na efektívnejšie vyjadrenie citov alebo logiky.

Každá lekcia obsahuje niekoľko ukážok z pôvodnej esperantskej literatúry – básne alebo úryvky z prózy najlepších autorov. Texty dopĺňa veľké množstvo poznámok o osobnostiach a faktoch, učebnicu teda možno použiť aj ako encyklopédiu o krajine esperanta. Kniha má moderný vzhľad a je bohato ilustrovaná.

Nie je prekvapením, že sa toto lákavé a inšpirujúce dielo umiestňuje na prvom mieste predajnosti esperantských kníh. Zaslúži si pozornosť každého esperantistu, ktorý nechce koktať a zostať nedoukom v oblasti esperantskej kultúry. Žiaľbohu, knihu zatiaľ nie je možné kúpiť na Slovensku. Dá sa však objednať v internetovom kníhkupectve Svetového esperantského zväzu

Boris Kolker
Vojaĝo en Esperanto-lando
ISBN 92 9017 088 3
2005 Universala Esperanto-Asocio, Roterdam
Tretie upravené vydanie

Skryť Zatvoriť reklamu