Jasná správa o konci sveta Triblavina alebo 10 km do Bratislavy čoskoro už za 2 hodiny !

Písmo: A- | A+

Pár stoviek metrov, v prípade šťastlivcov pár jednotkových kilometrov a je nezadržateľne tu! Dennodenná kolóna áut.

Kolóna našich susedov, ktorí rovnako ako my zostali uviaznutí v zápche, náruživo hľadiaci na hodiny, či dnešná časová rezerva postačí na včasný rozvoz detí do školy a na včasný nástup do práce.

Rok čo rok sa ručička na budíku nezadržateľne posúva a ako zimný čas už dnes dosiahla hranicu jednej hodiny. Tá je nateraz zárukou, že ranný cestovný rituál sa z jedného malebného regiónu Triblavina, troch susediacich obcí Bernolákovo, Chorvátsky Grob a Ivanka pri Dunaji do Bratislavy s vypätím síl a hraničnej úrovne adrenalínu podarí. Akurát človek nesmie hneď ráno myslieť aj na podvečerný návrat domov.

Bude to ale ešte horšie ...

Ak celý senecký okres mal doposiaľ 60 tisíc obyvateľov, tak samotná zóna Triblavina troch obcí tento počet v najbližšej dobe 5 až 10 rokov zdvojnásobí.

Už dnes sú povolené obrovské logistické centrá, ktoré vypustia na cesty ďalších takmer 3.300 osobných a nákladných áut. Sú odsúhlasené alebo sú v schvaľovacích procesoch ďalšie obytné zóny. Tieto aj bez 30 tisícového sídliska Starland s počtom ďalších 26 tisíc dennodenných návštevníkov tohto sídliska na cesty vygenerujú bezmála 2.800 osobných áut denne a nových takmer 4.700 obyvateľov.

Pre porovnanie. V obci Chorvátsky Grob je v súčasnosti niečo viac ako 5.000 obyvateľov s trvalým pobytom, takže pribudne de facto jedna nová obec, ktorú musí niekto reálne postaviť. Pocit vzdialenej budúcnosti nových susedov a ich áut nám v krátkom čase prehlušia stavebné mechanizmy, autá remeselníkov, zásobovania, takže zvýšenú hustotu dopravy už čoskoro vo zvýšenej miere pocítime.

Pri rozmachu sídliska Starland sa pri dosiahnutí plnej kapacity do premávky pripojí nezanedbateľných viac ako 26 tisíc vozidiel. Aj keď v tomto prípade je určite potrebné zohľadniť dlhšiu procesnosť a postupnosť výstavby. Pribudnú však nové zóny, ktoré v súčasnosti prechádzajú procesmi zmien územných plánov obcí, takže nárast hustoty dopravy je nezvratný.

PLÁNOVANÝ ÚZEMNÝ ROZMACH ZÓNY TRIBLAVINA - BERNOLÁKOVO / IVANKA PRI DUNAJI / CHORVÁTSKY GROB

Čo na to naše cesty? Sú na túto kapacitu pripravené? Poznajú kompetentní reálny rozmach tejto lokality?

Dovolím si s určitosťou povedať, že zatiaľ nie.

Problematika nekončiacej diskusie o kolektoroch, ktoré vlastne podľa STN dnes ani „neexistujú“, ktoré nemalo povolebné vedenie Ministerstva dopravy a NDS pod patronátom strany Sieť potrebu budovať, hoci pred voľbami ich realizáciu požadovali, obyvateľom dotknutého regiónu reálnu šancu na lepšiu dopravu neprinieslo.

Navyše, doposiaľ predkladané pripojenia diaľnice na regionálne cesty a priľahlú cestnú sieť nemali nijaké konečné riešenia. Ako príklad uvediem prepojenie seneckej dvojpruhovej cesty s diaľnicou, ktorá namiesto prvotne plánovanej mimoúrovňovej križovatky mala odrazu iba dočasnú svetelnú križovatku bez jasnej budúcnosti. Namiesto komfortných súbežných komunikácii s diaľnicou (kolektorov), ktoré v minulosti podložili dopravné prieskumy, sme ako obyvatelia dostali oklieštenú verziu jednej centrálnej diaľničnej križovatky s nespočetne meniacim sa počtom diaľničných pruhov, na ktoré sa dopravné prieskumy šili. Tieto reálne pomôžu iba tranzitnej doprave a novej obytnej zóne s veľkým logistickým parkom.

Vrcholom celého je, že mnohé povolenia a vydané rozhodnutia stavebných úradov, štátnych orgánov pritom priamo prekročenie limitu dopravných kapacít seneckej cesty a aj nedostatočného pripojenia tejto celej lokality na diaľnicu priamo konštatujú. No povolenia sa chŕlia ďalej. V niektorých prípadoch sa upúšťa aj od posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Absolútne sa neberie do úvahy fakt súbehu povolených nových kapacít logistických parkov a obytných zón vo väzbe na súčasné kapacity a každé jedno sa posudzuje osobitne.

Nemôžeme byť preto prekvapení, že naše ručičky budíku sa budú posúvať ďalej a ich úroveň v krátkom čase dosiahne dvojhodinový časový predstih, aby sme my a naše deti docestovali do Bratislavy včas na tejto 10 km trati.

Budem veriť, aj keď skúsenosť nepustí, že nové vedenie Ministerstva dopravy a NDS, vrátane predstaviteľov BSK urobia kroky, aby sme v 21 storočí cestovali dôstojne.

Dnešný stav ciest totiž možno charakterizovať :

OSPRAVEDLŇUJEME SA, ŽE ŽIADNE CESTY PRE ZAMEDZENIE KOLÓN PRE VÁS NEPRIPRAVUJEME!

Skryť Zatvoriť reklamu