Primátor Daniš cenzuruje a zmazáva otázky občanov

Primátor Daniš neuveriteľným spôsobom manipuluje so svojou webovou stránkou, keď nielenže cenzuruje, ale aj zmazáva legitímne otázky občanov

Písmo: A- | A+
Diskusia  (4)

 Vo svojom predchádzajúcom príspevku, týkajúcom sa nováckej polikliniky, kde mestu Nováky vlastne "prepadlo", podľa môjho názoru, konaním primátora Daniša a prednostu MsÚ Milana Oršulu takmer 900 000 € z eurofondov, som uviedol, že poukážem na ich činnosť, resp. ich konanie. Chcem uviesť veľmi konkrétne dôkazy o - podľa môjho názoru - veľmi nekalej činnosti primátora mesta Nováky Daniša, ktorý naozaj neuveriteľným spôsobom manipuluje so svojou webovou stránkou www.danieldanis.sk. Nielenže cenzuruje legitímne otázky občanov, ale ich aj zmazáva!!! Dôkazy o mojich tvrdeniach som zaslal do redakcie "naša Prievidza", kde je na ich stránke /lokalita Nováky/ uverejnené, že tento stav trvá už 19 dní a 6 hodín... Je tam uverejnená aj fotografia primátora a je tam uvedené, že tento problém je ešte stále v riešení, lebo primátor Daniš na túto skutočnosť doteraz vôbec nereagoval... Zrejme nereagoval preto, lebo na takéto jeho konanie asi sám nemá žiadnu odpoveď, keďže to tvrdenie je pravdivé! Dôkaz o mojich tvrdeniach prikladám nižšie - viď. foto, kde primátor Daniš neodpovedal na legitímne otázky ani novinárom - redakcii naša Prievidza, a to viac ako 30 dní !!! On totiž aj na otázky redakcie naša Prievidza odmietol odpovedať !!! Viď. priložené foto - pod článkom.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Primátor Daniš totiž doteraz vôbec neodpovedal na otázky občanov ešte od 11.5. 2015, keď mu napr. jedna občianka položila veľmi konkrétnu otázku týkajúcu sa opitých poslancov a činnosti mestskej polície... Pán primátor teda neodpovedal na legitímne otázky občanov už viac ako päť mesiacov!!! Prečo, pán primátor? Následne úplne zrušil možnosť, aby mu mohli občania klásť otázky na jeho webovej stránke... A to až do mesiaca september 2015... Takže občania mu nemohli na jeho stránke položiť žiadnu otázku viac ako 3 mesiace! Hoci na svojej stránke mal asi do 25.8. 2015 napísané: "Na otázky, na ktoré som neodpovedal, odpoviem do 24.5. 2015... Áno, čítate správne, takáto odpoveď primátora tam bola uvedená až do 25.8. 2015!!! Takéto žarty si robil z občanov pán primátor Daniš viac ako 3 mesiace. 

SkryťVypnúť reklamu

A čo nastalo od septembra 2015? Primátor Daniš "zaviedol" nový spôsob kladenia otázok... A to taký, že každý, kto mu chce položiť nejakú otázku, musí uviesť nielen svoje meno a priezvisko, či e-mail, ale aj svoje mobilné telefónne číslo!!! A na to mobilné tel. číslo mu bude následne zaslaný kód, pričom sú mu pridelené 3 kredity... Čiže občan môže primátorovi Danišovi položiť max. 3 otázky... Pokiaľ mu však primátor neodpovie napr. celé volebné obdobie, teda 4 roky, tak mu tam dotyčný občan vôbec nemôže položiť ďalšiu otázku! Presvedčte sa o tom, vážení, sami... Je to naozaj neuveriteľné!

Ja, ako občan, som napísal primátorovi Danišovi 3 príspevky, v ktorých som mu položil legitímne otázky, avšak pán primátor Daniš mi 2 príspevky s otázkami úplne zmazal !!! A jeden môj príspevok s legitímnymi otázkami cenzuroval ! Dôkaz? Pán primátor pod moju otázku napísal: "Otázky boli u p r a v e n é...Ich podstata ostala zachovaná...". Toľko citát primátora Daniša... Otázky som mu zaslal ešte dňa 3.9. 2015, teda už takmer pred 2 mesiacmi... Dodnes mi však na ne neodpovedal! A keďže mi ďalšie 2 príspevky s otázkami zmazal, už takmer 2 mesiace mu nemôžem položiť žiadnu otázku, lebo mám vyčerpané kredity... Zrejme tomu, vážení priatelia, neveríte, ale je to všetko pravda.

SkryťVypnúť reklamu

Keďže dodnes primátor Daniš nezorganizoval ani jediné verejné stretnutie s občanmi, aby im odpovedal na otázky, občania mu dnes verejne prakticky nemôžu položiť žiadne otázky... Ja som sa pokúšal mu ich položiť aspoň telefonicky, avšak napr. pri položení otázky, prečo zmazáva legitímne otázky občanov, mi ihneď opakovane "položil" telefón a následne si ho vypol !!! Žiaľ, takéto veľmi nepríjemné skúsenosti mám s primátorom Danišom. Takáto situácia sa opakovala niekoľkokrát... 

V uplynulých rokoch / aj počas uplynulého funkčného obdobia bývalého primátora/ mali občania mesta Nováky možnosť klásť otázky primátorovi a poslancom MsZ v priamych prenosoch mestskej TV. Otázky bolo možné klásť písomne /napr. e-mailom/, telefonicky - počas priameho prenosu, ako aj osobne. A to tak, že ktorýkoľvek občan mohol prísť priamo do štúdia, aby tam položil otázky primátorovi i poslancom. Oni mu tak museli ihneď odpovedať. A tak to bolo, podľa môjho názoru správne! 

SkryťVypnúť reklamu

Žiaľ, dnes to už možné nie je... Pretože primátor Daniš od marca 2015 úplne zrušil aj vysielanie mestských zastupiteľstiev !!! Od 23.februára 2015 sa totiž až do tohto mesiaca október 2015 neustále opakovane vysiela to februárové zastupiteľstvo... Avšak nie obraz, ale iba zvuk, lebo na obrazovke sú iba akési "čáry-máry"... Takže to februárové zastupiteľstvo bolo odvysielané viac ako 100 krát ... A ešte aj v októbri tam počuť, ako diskutuje bývalý prednosta MsÚ, ktorý už nie je prednostom od apríla 2015... Skrátka, skutočná komédia... 

Musím však opäť zdôrazniť, že súčasný prednosta MsÚ v Novákoch Milan Oršula, hoci bol v uplynulých štyroch rokoch poslancom MsZ, sa takého priameho prenosu, kde primátor a poslanci odpovedali na otázky občanov, ako jediný zo všetkých poslancov, nikdy nezúčastnil !!! Pardón, raz sa zúčastnil, avšak hneď na začiatku priameho prenosu veľmi zbabelo ušiel... A to bez toho, aby odpovedal čo len na jedinú otázku občanov... 

O takýchto veľmi negatívnych skúsenostiach s primátorom Danišom som informoval aj zástupcov Transparency International Slovensko /TIS/, lebo vo volebnom programe má primátor Daniš uvedené, že príjme všetky odporúčania Transparency International Slovensko... Aká je však skutočnosť? Taká, že primátor Daniš klamal aj im, a to aj v tom, že doteraz nezmazal žiadnu otázku občanov... Keďže zástupcovia TIS majú konkrétne dôkazy o tom, že zmazáva legitímne otázky občanov, riaditeľ TIS p. Šipoš mi odporučil, keďže sú mi zmazávané otázky, aby som si vytvoril svoj blog a tam písal konkrétne skúsenosti, či už s primátorom, alebo s rôznymi problémami... Pretože aj na stránkach www.novaky.com, ktorej prevádzkovateľom je brat súčasného prednostu MsÚ v Novákoch Milana Oršulu - p. RADO ORŠULA, sú mi zmazávané legitímne príspevky!!! Primátor DANIŠ vymenoval v apríli 2015 Milana Oršulu za prednostu MsÚ v Novákoch... Zaujímavé skutočnosti, však? Musím zdôrazniť, že prednosta MsÚ Milan Oršula dňa 27.8. 2015 o 11,08 hod. na manipulovanej stránke ww.novaky.com, v príspevku č. 5553, uviedol: " S webmasterom stránky Novaky.com sme sa dohodli na forme spolupráce a tým pádom ak svoje požiadavky správne sformulujete buď ako otázku alebo žiadosť nie je problém v zmysle toho na čo sa tak odvolávate, teda transparentnosti, Vám tieto informácie poskytnúť." Toľko citát prednostu MsÚ Milana Oršulu aj s chybami...

Rovnako webmaster manipulovanej stránky www.novaky.com /prevádzkovateľom uvedenej stránky je teda p. RADO ORŠULA - brat prednostu Milana Oršulu.../ v príspevku č. 5547 vyššie uvedené skutočnosti potvrdil, keď uviedol: "Dnes došlo k dohode medzi novaky.com a MsÚ Nováky. MsÚ prisľúbil, že bude odpovedať na otázky a reagovať na podnety na stránke novaky.com, pokiaľ budú vecné a slušné...". 

Aká je však skutočnosť? Taká, že webmaster nielenže zmazáva slušné a legitímne príspevky, či otázky adresované prednostovi Milanovi Oršulovi a primátorovi Danišovi, ale ich aj úplne likviduje z uvedenej manipulovanej stránky!!! Tak, akoby ani nikdy neboli napísané... Zmazal aj mnoho otázok týkajúcich sa nováckej polikliniky, kde "prepadlo" mestu Nováky takmer 900 000 €. Takto už zmazal webmaster stovky legitímnych otázok občanov, mnohé také, ktoré boli podpísané menom aj priezviskom!!! 

O ďalších, veľmi závažných skutočnostiach - týkajúcich sa primátora Daniša, prednostu MsÚ Milana Oršulu a manipulovanej stránky www.novaky.com /ako aj jej prevádzkovateľa - Rada Oršulu/, Vás budem informovať nabudúce... 

Bol som požiadaný v zmysle kódexu blogera, o doplnenie odpovede pána Rada Oršulu do tohto môjho blogu o nasledovné vyjadrenie Rada Oršulu:"Príspevky na stránke www.novaky.com sú kontrolované webmastermi, ktorí postupujú v rámci kódexu stránky uverejnenom na http:www.novaky.com - kódex a nie je pravda, že príspevky pána Šimku zmazávam ja. O tom, či sú legitímne, rozhodli webmasteri." Toľko citácia prevádzkovateľa stránky www.novaky.com pána Rada Oršulu.

A teraz Vám predložím dôkazy o nevídanej manipulácii webmasterom, resp. webmastermi so stránkou www.novaky.com, nakoľko zmazávajú príspevky, ktoré vôbec neporušujú kódex! Zdôrazňujem, že každý napísaný príspevok je pred jeho uverejnením dôkladne kontrolovaný. Niektoré príspevky boli kontrolované aj niekoľko dní !!! Dôkazy o tom samozrejme mám. 

Takže, po napísaní každého príspevku sa objaví nasledovný text: "Príspevok bude dostupný až po jeho kontrole! Ďakujeme za pochopenie." Následne po dôkladnej kontrole je buď uverejnený, alebo zmazaný... Zdôrazňujem, že zmazaných teda bolo doteraz na manipulovanej stránke www.novaky.com niekoľko stoviek príspevkov !!! A to s takýmto textom: "Príspevok bol zmazaný! Ďakujeme za pochopenie."

Takže teraz uvediem konkrétny dôkaz, že sú zmazávané príspevky, ktoré nijako neporušili kódex. Dňa 3.10.2015 o 00:38:03 hod. som napísal príspevok č. 5580 s týmto textom:"Včera,t.j 2.10. 2015, keď som bol v reštaurácii na obede, prečítal som si na stránke www.novaky.com veľmi potešiteľnú informáciu, že obyvatelia Novák majú zľavnené vstupné na bazén! Pri uplatňovaní zľavy sa treba preukázať občianskym preukazom.To určite potešilo každého občana nášho mesta. Zároveň som si všimol, že na tejto stránke sa objavil príspevok od prispievateľa Pavel. Samozrejme, že som si ho chcel prečítať. Bolo tam však opäť napísané:"Príspevok bude dostupný až po jeho kontrole! Ďakujeme za pochopenie". Avšak zrazu ten príspevok zmizol!!! To prečo? Naozaj ho tu nikde nevidím ani teraz. Môže nám pán webmaster vysvetliť prečo? Čo na to hovorí primátor a poslanci MsZ?" Toľko citát...

A zrazu aj tento môj vyššie uvedený príspevok č. 5580 bol najskôr dôkladne kontrolovaný, potom zmazaný a následne úplne zlikvidovaný z hrubo manipulovanej stránky www.novaky.com!!!

Do redakcie SME - na blog, ako aj p. riaditeľovi Čorejovi, pani Soni Pacululíkovej, ale aj do Transparency International Slovensko som zaslal prostredníctvom e-mailu konkrétne foto - ako dôkazy môjho tvrdenia.

Vážení, myslíte si, že som v tom mojom príspevku nejako porušil kódex??? Určite nie!

Dôkazy o mojich tvrdeniach si môžete prečítať - aj s "fotodokumentáciou" manipulácie a zmazávania legitímnych príspevkov - o manipulovanej stránke novaky.com - v mojom článku pod názvom - "Je to potvrdené čierne na bielom, na hlavičkovom papieri Generálnej prokuratúry!" 

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Marián Šimka

Marián Šimka

Bloger 
  • Počet článkov:  6
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Občan mesta Nováky s vlastným názorom na problematiku samosprávy a celospoločenských problémov...V mojom záujme je uvádzať pravdivé skutočnosti o konaní vedúcich predstaviteľov v našom meste... Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Monika Nagyova

Monika Nagyova

288 článkov
Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
SkryťZatvoriť reklamu