Pútnické miesto - Marianka

Pútnické miesto - Marianka
Písmo: A- | A+

Marianka je obec v okrese Malacky, je známe najstarším pútnickým miestom na území bývalého Uhorska.

V Marianke pôsobil až do roku 1786 rád Pavlínov a Marianka bola aj strediskom ich rehole. Rád Svätého Pavla Prvého Pustovníka, skrátene Pavlíni je mníšska rehoľa založená v 13. storočí v Uhorsku. Práve historici tohto rádu zapísali nasledovnú ústne tradovanú legendu:

Pustovník ktorý žil v tomto Marianskom údolí,  vytesal do hruškového dreva sošku Panny Marie niekedy v roku 1030. Počas nepokojov, ktoré nastali v Uhorsku po smrti kráľa Štefana, pustovník musel zo svojho miesta utiecť. Sošku skryl do bútľavého stromu. Našla sa o niekoľko desaťročí neskôr. Spôsob ako sa soška našla je tiež zahalený tajomstvom. Najznámejšie tradovaná legenda hovorí, že v údolí žil zbojník, ktorému sa narodili ťažko postihnuté deti. Keď to nešťastný otec videl, sľúbil že napraví svoj život a dal sa na pokánie. Vo sne sa mu vraj zjavila Matka Božia a ukázala mu miesto, kde má kopať v zemi, nájsť tam sošku a pod ňou prameň. Ak vo vode prameňa vykúpe deti, budú zdravé. Tak sa aj stalo a bývalý zbojník zasvätil po tejto udalosti svoj život Božej službe.

V roku 1377 sa v Marianke zastavil uhorský kráľ Ľudovít I. Veľký, z rodu Anjou, ktorý položil základný kameň kostola a zveril správu pútnického miesta rádu Pavlínov. Kostol bol dostavaný v roku 1380.

Pôvodne gotický kostol Narodenia Panny Márie bol koncom 17. storočia reštaurovaný v barokovom štýle. 31.7.2011 bol dekrétom pápeža Benedikta XVI kostol povýšený na baziliku minor.

Po zrušení rádu Pavlínov spravoval toto pútnické miesto klérus.  V rokoch 1927-1950 spravuje pútnické miesto Kongregácia bratov tešiteľov, ktorá vznikla v roku 1922. Táto Kongregácia bola v v 50-tich rokoch zlikvidovaná avšak od roku 1990 sa znova ujala správy.

Kláštor Pavlínov kúpil knieža Schwarzenberg z Orlíka nad Vltavou a prestaval ho na poľovnícky zámoček.  Tento zámoček v súčasnosti slúži ako exercičný a pútnicky dom.

kostol Narodenia Panny Márie, vzadu zámoček
kostol Narodenia Panny Márie, vzadu zámoček  

Obrázok blogu

Obrázok blogu

 Interiér kostola.

Obrázok blogu

 

Obrázok blogu

 

Obrázok blogu

Obrázok blogu

hlavný oltár
hlavný oltár 

Obrázok blogu

Neďaleko kostola sa nachádza kaplnka sv. Anny z roku 1691 v rannobarokovom slohu.

Každoročne sa tu na Annu koná púť. Chronogram  na čele kaplnky v preklade „Táto kaplnka bola postavená pre ctiteľov svätej Anny. Aj vy tu prichádzajte a s chválou prednášajte svoje prosby.“ Pod nápisom je nástenná maľba sv. Anny.

kaplnka Sv. Anny
kaplnka Sv. Anny 

 

interiér kaplnky
interiér kaplnky 

 

V Mariánskej doline sa nachádza 6 mariánských kaplniek z prvej polovice 18. storočia, ktoré sa nachádzajú medzi kostolom a Svätou studňou. stredom doliny preteká Mariánsky potok.

Mariánska kaplnka
Mariánska kaplnka 

 

Obrázok blogu

freska z Mariánskej kaplnky
freska z Mariánskej kaplnky 

V minulosti sa tu ťažila bridlica. V štôlni sa nachádza miniexpozícia.

štôlňa
štôlňa 

 

Baroková kaplnka Sv. Studne z roku 1696 sa nachádza pri „zázračnom prameni“, odkiaľ si ľudia chodia brávať vodu na svoje bolesti. Za oltárom sa nachádza studňa, z ktorej sa voda čerpá do nádrže a vyvádza sa von. Kaplnku dali postaviť knieža Eszterházy a barón Macholányi.

Pred kaplnkou sa nachádzajú sochy pustovníkov sv. Antona a sv. Pavla.

kaplnka Sv. studne
kaplnka Sv. studne 

 

Obrázok blogu

Obrázok blogu

Obrázok blogu

 Interiér kaplnky Sv. studne.

Obrázok blogu

Obrázok blogu

Obrázok blogu

Obrázok blogu

Lurdská jaskyňa a ďakovné tabule popri nej, niekedy aj viera v pomoc uzdravuje.

Lurdská jaskyňa
Lurdská jaskyňa 

 

ďakovné tabule
ďakovné tabule 

Od lurdskej jaskyne vedie chodník schodmi ku kalvárii a k  jednotlivým kaplnkám krížovej cesty. Bola vybudovaná v rokoch 1930 až 1936.

Štrnásť kaplniek Krížovej cesty je vyzdobené 50 sochami v životnej veľkosti.

 

jednotlivé zastavenia
jednotlivé zastavenia 

 

Obrázok blogu

Obrázok blogu

Obrázok blogu

Obrázok blogu

Obrázok blogu

Obrázok blogu

Obrázok blogu

Obrázok blogu

Poslednou je jaskynná Kaplnka Božieho hrobu a tvorí štrnáste zastavenie. Kaplnka sa nachádza neďaleko  Kaplnky Sv. studne a je vsadená  do kopca.

 

Obrázok blogu

Obrázok blogu

Najvýznamnejšia Mariánská púť je na sviatok narodenia Panny Márie, 8. septembra. Mariánske údolie je príjemným miestom oddychu a odpútania sa od každodenných problémov.

Skryť Zatvoriť reklamu