Takmer 19.000 eur ako “odstupné” a celková škoda cez 26.000 eur.

Písmo: A- | A+

Podielnikov Urbárskeho pozemkového spoločenstva Liptovská Porúbka by v rámci objektívnosti mohli zaujímať aj informácie z druhej strany.

Budú to už dva roky od posledného reálne konaného valného zhromaždenia (VH), nakoľko minulý rok sa toto nekonalo kvôli covid-opatreniam a to tohtoročné sa z rovnakého dôvodu tiež neuskutoční. Je ale potrebné uviesť na pravú mieru pár vecí, ktoré sa do správy o hospodárení UPS Liptovská Porúbka za minulý rok nedostali, tak ako sa nedostali ani do tej predminuloročnej, resp. boli uvedené zavádzajúco. Hovorím o bode „Používanie motorového vozidla UPS na súkromné účely – je v riešení súdnou cestou“ zo správy o činnosti UPS Liptovská Porúbka za rok 2019. Realita je taká, že súdnou cestou sa nerieši resp. neriešilo používanie služobného motorového vozidla (SMV) UPS na súkromné účely, pretože k žiadnemu zneužívaniu nedošlo. Aspoň nie zo strany vtedajšieho horára Ing. Slavomíra Kočtúcha. Súdnou cestou sa riešila výpoveď z pracovného pomeru tohto horára a to pre závažné porušenie pracovnej disciplíny, ktorým malo byť údajné zneužívania SMV. V tomto spore o neplatnosť výpovede vystupovalo UPS ako žalovaný a bývalý horár ako žalobca.

A výsledok?

UPS v novembri minulého roku vyplatilo 18.974,35 eur, ako ušlú mzdu bývalému horárovi, k tomu vyplatilo svojmu právnemu zástupcovi cez 1490 eur (Presné číslo nie je možné uviesť. UPS bolo požiadané o vyčíslenie právnych služieb v tejto veci. Odpoveďou bolo, že táto informácia bude uverejnená v správe o hospodárení za rok 2020. To sa ale nestalo). Ďalej ku dňu 21.1.2021 okresný súd v Ružomberku, ktorý o neplatnosti tejto výpovede rozhodoval, rozhodol aj o 100%-nej náhrade trov konania, ktoré má UPS vyplatiť právnemu zástupcovi žalobcu. Tá sa pohybuje vo výške 5082,29 eur. Ak k tomuto všetkému prirátame aj réžiu zo strany UPS (vybavovanie, cesty SMV do L. Mikuláša za právnikom a do Ružomberku na súd) približujeme sa k číslu, ktoré predstavuje v ponímaní trestného poriadku značnú škodu, t.j. 100násobok sumy 266 eur, čo je hranica trestného činu.

Čo ďalej?

Kto by mal teraz prevziať zodpovednosť za vzniknutú finančnú škodu? Od koho ju bude UPS vymáhať? UPS predsa tvorí 27.216 zlomkov, takže každý podielnik prispel na tento “skrat” predsedu UPS Ing. Miroslava Halušku a výboru UPS takmer jedným eurom za každý zlomok svojho podielu. Bolo by dobre nechať sa k tomu vyjadriť aj členov UPS, nie im len podstrčiť volebný lístok...

Skryť Zatvoriť reklamu