Peniaze z EÚ neznížia platby klientov za opatrovateľskú službu

Nie je klient ako klient. Pýtate sa prečo? Lebo klient v Bratislavskom kraji alebo u neverejného poskytovateľa má smolu. Zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby prostredníctvom národného projektu z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa ho nebude týkať. Financovanie sociálnych služieb je poddimenzované v nadväznosti na demografický vývoj a starnutie populácie. Obce nie sú schopné finančne vykryť dostupnosť opatrovateľskej služby. Odkázaní občania doplácajú na ňu častokrát nemalé sumy. Výraznou pomocou mal byť spomínaný národný projekt. Ten sa však nebude týkať všetkých rovnako.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (4)
Obrázok blogu
(zdroj: zdroj: www.slovenskypacient.sk)

Stop pre Bratislavský kraj

Poskytovatelia v Bratislavskom kraji („BSK") sa o príspevok uchádzať nemôžu. Sú vylúčení z možnosti podpory národného projektu opatrovateľskej služby („OS"). Ako dôvody pre vylúčenie ministerstvo uviedlo, že „finančné prostriedky určené pre podporu Bratislavského kraja nie sú v rámci prioritnej osi 3 OP ZaSI v takej výške, aby mohli byť uspokojené všetky požiadavky potrebné na opatrenia podpory ministerstva realizované v programovom období rokov 2007 - 2014" (http://www.socioforum.sk/attachments/article/143/Odpoved%20OS2_Burian.pdf). Operačný program však definuje spôsob, na základe čoho by sa mohla určiť výška príspevku aj pre BSK. Takže možnosť a cesta by bola, ale vôľa nie i napriek tomu, že obyvatelia Bratislavy a okolia patria medzi najstarších v našej krajine a platia také isté dane ako všetci občania na Slovensku.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Omrvinky pre neverejných poskytovateľov

Národný projekt vo svojej koncepcii nepočítal s možnosťou zapojenia neverejných poskytovateľov OS. Jeho tvorcovia však nakoniec akceptovali požiadavku neziskových organizácií, aby sa aj ony mohli uchádzať o príspevok z ESF, ale podľa vyjadrenia SocioFóra „to urobili šalamúnskym spôsobom. Najprv budú môcť požiadať o príspevok na OS len mestá a obce (verejní poskytovatelia) a až po niekoľkých mesiacoch sa budú môcť o rovnaký príspevok uchádzať aj neverejní poskytovatelia. Ak ešte niečo zvýši" (http://www.socioforum.sk/attachments/article/142/list%20ministrovi%20R%20%203.pdf). Takže sa nám opäť do zrovnoprávneného financovania zakráda diskriminačný škriatok v neprospech neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

SkryťVypnúť reklamu

Podpora len obciam. Občanom sa neprispeje.

Prvotne národný projekt plánoval trojstrannú finančnú spoluúčasť na zabezpečenie OS v nastavení štát - obec - klient. Financovanie sa malo realizovať prostredníctvom poukážkovej platby a to určením percentuálnej a nominálnej hodnoty spolufinancovania pre každého účastníka. Tak bola projektom garantovaná maximálna výška doplatku klienta na OS podporenú národným projektom maximálne do výšky 1,355 € za 1 hod. Obec však podľa pôvodného nastavenia bola oprávnená posúdiť finančnú situáciu klienta a upraviť jeho finančnú spoluúčasť aj na nulu. Ale zmena nastala v procese prípravy národného projektu. Z prostriedkov ESF a štátneho rozpočtu prispeje samospráve na OS štát už len rozpočtom 28 miliónov Eur z pôvodne plánovaných cca 50 miliónov a podporí vytvorenie resp. udržanie už len 1 500 pracovných miest z pôvodných viac ako 3 tisíc pracovných miest. Vo finále sa finančne má pomôcť len obciam. Platby určené obcou ako doplatok za poskytovanie OS majú pre odkázaných občanov zostať nezmenené. Projektom sa síce podporí dostupnosť OS, ale klienti budú platiť toľko isto, ako platili doteraz. V mnohých prípadoch nemalé a v každej obci rozdielne sumy.

SkryťVypnúť reklamu

Budú klientom zaručené istoty?

Obce sa počas národného projektu nebudú finančne podieľať na nákladoch. Reálne hrozí riziko udržateľnosti rozsahu poskytovanej OS po skončení projektu, na ktoré poukázalo aj Združenie miest a obcí Slovenska na svojej webovej stránke už v januári 2012. Nie je možné ponechať plné financovanie len na obci a odkázanom občanovi. Už v minulosti viackrát štát pomohol dofinancovať samosprávam sociálne služby. Má vláda pripravený model trvalo udržateľného financovania sociálnych služieb, ktorý finančne odľahčí tentokrát nie len obce ale aj odkázaných občanov? Keďže sa v súčasnosti optimalizuje nastavenie financovania sociálnych služieb v rámci pripravovanej novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ..., tak by sa finančný normatív a percentuálne rozdelenie trojstrannej finančnej spoluúčasti, ktorá je nevyhnutnosťou, mali premietnuť aj do novely. Budeme z novely vedieť, koľko bude nakoniec klient doplácať na OS? Mali by sa aj pre doplatky klientov na sociálne služby určiť zákonné limity, aby klient mal na území celého Slovenska garantované rovnaké istoty. Či tomu tak bude, uvidíme už na jeseň tohto roku.

Anna Šmehilová

Anna Šmehilová

Bloger 
  • Počet článkov:  18
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Pri službe ľuďom so zdravotným postihnutím som sa naučila citlivo vnímať potreby ľudí okolo seba. Uvedomila som si, že treba vedieť ľudí počúvať, porozumieť im, ale aj hľadať riešenia pre ich lepší život. Preto som sa začala v minulosti verejne angažovať. Aby sa na potreby ľudí nezabúdalo nielen v meste, v ktorom žijem, ale na celom Slovensku. Som presvedčená, že svet sa dá meniť k lepšiemu. A o to sa aj snažím. Sme v tom spolu. Budeme si rozumieť. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

279 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
SkryťZatvoriť reklamu