Cudzinci sú zúfalí

Úrad hraničnej a cudzineckej polície P PZ Bratislava pri tvorbe nového zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov zabudol na prechodné ustanovenia.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (6)

Ako som už písal v dvoch blogoch od 01. 01. 2012 vstúpil do platnosti nový zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Platnosťou nového zákona zostalo 90% cudzincov - podnikateľov pri obnove svojich pobytov v nemom úžase.

Cudzinci sú povinní v zmysle zákona o pobyte cudzincov k žiadosti o obnovenie povolenia na prechodný pobyt na účel podnikania preukázať, že sú schopný zo zdaneného príjmu z tohto podnikania uživiť seba, prípadne svoju rodinu; to neplatí, ak ide o cudzinca s dlhodobým pobytom. Cudzinci, ktorí prišli na políciu v tomto roku podať žiadosť a obnoviť si svoj prechodný pobyt zostali v šoku. Nový zákon im urobil veľké starosti. Polícia neurobila žiadnu osvetu, neinformovala cudzincov v médiách o novom zákone, jednoducho cudzincov odignorovali a pri obnovách pobytov v tomto roku Úrad hraničnej a cudzineckej polície P PZ (ďalej len ÚHCP P PZ) porušuje základné práva cudzincov.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Policajti na základe usmernenia ÚHCP P PZ BA pri obnove prechodného pobytu neuznávajú cudzincom zisk, ktorý dosiahli za predchádzajúce účtovné obdobie roku 2011. Polícia v žiadostiach o obnovu pobytov od nich žiada, aby v potvrdeniach z daňového úradu (hospodársky výsledok za rok 2011) bola splnená podmienka podľa nového zákona o pobyte cudzincov platného od 01. 01. 2012. Tu nastáva kameň úrazu pre cudzincov žiadajúcich obnovu pobytu v tomto roku. Podľa vtedy platného zákona o pobyte cudzincov preukázanie zisku na jednu osobu bolo cca 2300,- eur po zdanení. No podľa nového zákona platného od 01. 01. 2012 je to suma cca 11400,- eur po zdanení. Svoje podmienky polícia odôvodňuje tým, že cudzinci si podávajú žiadosť v dobe platnosti nového zákona a dosiahnutý zisk musí byť podľa tohto nového zákona a nie podľa zákona platného v roku 2011 i keď účtovné obdobie skončilo k 31.12. 2011.

Skryť Vypnúť reklamu

Na základe uvedených skutočností sa pýtam prečo? Prečo ÚHCP P PZ BA pri tvorbe nového zákona vynechalo prechodné ustanovenia? Bola to chyba? Alebo na to schválne zabudli kompetentní policajti, ktorí tvorili tento nový zákon? Možno to bola dohoda bývalého ministra a policajného prezidenta spolu s tvorcami nového zákona za účelom poškodiť cudzincov pri obnove ich pobytov.

Cudzinci, ktorí sú v spoločnostiach konatelia nemôžu klamať a robiť tak ako to chce ÚHCP P PZ BA a OCP PZ, že budú dokladať do účtovníctva falošné faktúry a robiť opravné daňové priznania, len aby splnili nezmyselnú podmienku ÚHCP P PZ BA. Je tu predsa účtovné obdobie, ktoré je presne stanovené a nemôže sa meniť od slobodnej vôle cudzincov. Nemalo by si ÚHCP P PZ priznať chybu a toto všetko v roku 2012 cudzincom obnovujúcim pobyt zohľadňovať?

Skryť Vypnúť reklamu

V súčasnosti zamietajú pobyty všetkým cudzincom, ktorí nepreukážu zisk podľa nového zákona. Ak príde cudzinec na OCP PZ BA, sám riaditeľ OCP PZ BA cudzincom hovorí, aby si urobili opravné daňové priznanie, inak im bude pobyt zamietnutý. Mená cudzincov, ktorým toto riaditeľ OCP PZ BA povedal, tu nemôžem uviesť, nakoľko sa boja, že budú mať problém. Tieto informácie však môžem poskytnúť inšpekcii MV SR alebo Generálnej prokuratúre, kde som dal podnet na preskúmanie porušovania zákona políciou.

Požiadal som preto ÚHCP P PZ BA o zodpovedanie otázok k obnove pobytov: "Ako môže cudzinec pri obnove prechodného pobytu reálne preukázať' v potvrdení za rok 2011 zisk podľa § 34 ods. 6 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, ktorý začal platiť' až 01. 01. 2012?"

Skryť Vypnúť reklamu

Odpoveď znela: Ako som Vám už na predchádzajúcu žiadosť' o informácie odpovedal, spôsob preukazovania zdaneného príjmu z podnikania sa v zákone o pobyte cudzincov oproti predchádzajúcej právnej úprave nezmenil. Zákon o pobyte cudzincov určil minimálnu sumu, ktorú štátny príslušník tretej krajiny musí pri obnovení pobytu preukázať' z predmetného podnikania. To, či na obnovení prechodného pobytu bolo potrebne dosiahnuť' zisk v sume podľa platnosti starého zákona o pobyte cudzincov alebo zisk v sume podľa platnosti nového zákona o pobyte cudzincov je nezávislé od toho, s akým ziskom bude štátny príslušník tretej krajiny v príslušnom zdaňovacom období podnikať'. Tejto odpovedi som nejako neporozumel J a ťažko by tomu porozumel čo i len jeden cudzinec.

Takýchto nezmyselných odpovedí z ÚHCP P PZ BA k novému zákonu mám už peknú kôpku. Tieto odpovede svedčia o tom, že na UHCP P PZ je neskutočné množstvo „odborníkov". (Vyslal by som ich na prax na OCP PZ BA aby videli čo je to práca s cudzincami. Podľa vyžiadanej štatistiky do 27.6.2012 bolo na území SR povolených 2652 pobytov za účelom podnikania. OCP PZ BA ich povolilo 1354. Nečudujme sa potom, že majú toľko práce, keď cudzinci dostavajú pobyty len na jeden rok, čo je najnižšia možná doba. OCP PZ im môže udeliť pobyt až na 3 roky ak splnia všetky zákonné podmienky. Ak by cudzinci dostavali pobyty na dlhšiu dobu nemuseli by čakať v radoch už od 04:00 hod., nehovoriac o zaťaženosti policajtov na OCP PZ BA v porovnaní s inými OCP v rámci Slovenska. Pri svojich nízkych počtoch robia cca 70% pobytov na Slovensku. Nad touto skutočnosťou sa nikto nepozastavuje a policajti z OCP PZ BA môžu padnúť aj na „hubu" a vedeniu je to úplne jedno. Nerobia pre zlepšenie situácie absolútne nič už viac, ako rok a pol. Tvrdím, že ak by cudzinci dostávali pobyty na dlhšiu dobu, ubudli by tak spisy a policajti by sa tak mohli venovať svojej práci dôkladnejšie a nie ako teraz, že sú neustále v časovom strese. Pre veľký nápor žiadostí dokladajú došlé dokumenty do spisu niekedy až po mesiaci alebo ich strácajú.

Moja ďalšia otázka pre ÚHCP P PZ BA nadväzovala na prvú otázku a znela: „Viete cudzincom a mne ako neznalému občanovi Slovenskej republiky poskytnúť' informáciu, ako je toto možné splniť', keď' účtovné obdobie spoločnosti končí vždy k 31.12. kalendárneho roka?"

Odpoveď znela: V zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení daňové priznanie alebo hlásenie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak tento zákon neustanovuje inak. Z uvedeného vyplýva, že obchodná spoločnosť' alebo družstvo, v ktorom mene koná štátny príslušník tretej krajiny, bolo povinné podať' daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2011 do 31.03.2012; ak zákon o dani z príjmov neustanovuje inak. Štátny príslušník tretej krajiny, vyžiada od príslušného Daňového úradu doklad, ktorý preukazuje zdanený príjem obchodnej spoločnosti alebo družstva za uvedené obdobie. Uvedený doklad následné predloží k žiadosti o obnovenie prechodného pobytu.

Neviem, čo tým básnik z ÚHCP P PZ BA chcel povedať. Domnievam sa, že chceli, aby cudzinci do 31. 03. 2012, ktorí budú žiadať o obnovu pobytu začali klamať, robiť falošné faktúry, falošné zisky len preto, aby splnili podmienku pri obnove svojho pobytu? A hlavne aby všetci robili daňové opravné priznania ako im to odporúča riaditeľ OCP PZ BA. Ja sa nad tuposťou podaktorých policajtov už len usmievam a tvrdím, že toto je možné iba na Slovensku. Všetci vedia, dokonca aj cudzinci, kedy je posledný deň podania daňových priznaní. Nepotrebujú to pripomínať od ÚHCP P PZ BA, ale chceli sme vedieť akým zázrakom sa dá v potvrdení za rok 2011 splniť podmienku nového zákona. Pričom v decembri už drvivá väčšina spoločnosti nepodniká a majú uzatvorené účtovné uzávierky, aby mohli spokojne osláviť Vianoce a nový rok. Ak majú spoločnosti šikovného účtovníka, tento môže podať daňové priznanie spoločnosti už 2.1. kalendárneho roka. Na to asi špecialisti „vysoko profesionálny pracovníci" ÚHCP P PZ BA vo svojich hlavičkách pri tvorbe nového zákona o pobyte cudzincov nepomysleli a vytvorili zákon plný chýb, ktorý sa bude čoskoro novelizovať a čo je hlavné a dôležité, nedali do zákona prechodné ustanovenia. Som zvedavý, koľko pripomienok akceptujú pri jeho novele. Veľmi rád budem toto sledovať.

Ďalšou závažnou skutočnosťou a problémom pri obnove pobytov cudzincov je vyžadovanie hospodárskeho výsledku spoločnosti. Chcel by som vedieť (toto bude moja ďalšia otázka pre ÚHCP P PZ BA), že na základe akého zákona vyžadujú cudzinecké polície hospodársky výsledok od spoločnosti, v ktorých sú cudzinci konatelia.

Na základe akého zákona opäť OCP PZ BA a ÚHCP P PZ BA vyžadujú túto skutočnosť? Spoločnosť je 100% slovenská a nemá nič zo zákonom o pobyte cudzincov. Zákon č. 404/2011 o pobyte cudzincov presne cituje v § 34 ods. 5) a 6), kto predkladá zdanený príjem z podnikania. Citujem zo zákona o pobyte cudzincov „štátny príslušník tretej krajiny je povinný k žiadosti o obnovenie prechodného pobytu podľa § 22 ods. 1 písm. a) a písm. b) preukázať zdanený príjem z tohto podnikania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie". Nikde v zákone nie je uvedené, že tento zisk musí dosiahnuť obchodná spoločnosť.

Povedzme si otvorene, čo ja ako občan slovenskej republiky, majiteľ s.r.o., ktorý zamestnávam konateľa cudzinca a tento nemá v spoločnosti žiadny obchodný podiel, mám spoločné s cudzineckým zákonom? Mne, ako slovenskému podnikateľovi je celé ÚHCP P PZ BA ukradnuté, ako aj ich trápne usmernenia a chybný zákon o pobyte cudzincov. Ja, ako majiteľ spoločnosti, cudzincovi vyplácam odmenu konateľa na základe mandátnej zmluvy. Jeho odmenu moja spoločnosť riadne zdaní, teda jeho jediný zdanený príjem je odmena konateľa. Nemal by teda konateľ dostat prechodný pobyt za účelom zamestnania. Aby mohol pri obnove preukázať ako finančné zabezpečenie svoj plat. Ja môžem spoločnosť na základe investícií dostať do mínusu a nemusím mať taký zisk v danom roku, aby som ešte zarobil nejakú sumu a ulahodil tak ÚHCP P PZ BA. Či budem alebo nebudem v zisku, je všetko na konateľovi a nie na ÚHCP P PZ BA. Je pekné, že sa o nás ÚHCP P PZ BA stará, aby konatelia dobre pracovali, no ja osobne o to nestojím.

Čo ma úplne dostalo do kolien je tá skutočnosť, že pracovníci ÚHCP P PZ BA sa jedného pekného dňa zle vyspali a pravdepodobne pri káve sa dohodli, že zdanenú odmenu konateľa už akceptovať nebudú. (Viem o dvoch cudzincoch v jednej spoločnosti, kde jednému cudzincovi odmenu konateľa pri obnove uznali a druhému po určitom čase nie, úplne kocúrkovo a nie odbornosť ÚHCP P PZ BA). ÚHCP P PZ BA si len z brucha vymyslelo usmernenie aj napriek tomu, že nebolo nič v zákone zmenené a tak sa rozhodli, že budú vyžadovať iba zdanený príjem spoločnosti. Ak ho cudzinci nepredložia a nesplnia podmienku nového zákona žiadosť o obnovu pobytu cudzinecká polícia zamietne. Od šiesteho mesiaca roku 2012 prestali policajti akceptovať zdanenú odmenu konateľa. Správny poriadok je pre policajtov španielska dedina - rovnaké veci, rozdielne rozhodovanie.

Tak isto mám vedomosť o cudzincovi, ktorý prišiel podnikať na územie Slovenska a zainvestoval do podnikania 70.000,- eur na zriadenie dvoch prevádzok. Zamestnal 15 občanov slovenskej národnosti a spokojne si podniká. Firma už vykázala nejaký zisk, avšak zostala v mínuse 35.000,- eur. Na mzdy slovenským zamestnancom podnikateľ - cudzinec dáva mesačne cca 30.000,- eur, je teda na milión percent isté, že v prvom roku spoločnosť nebude v zisku. Cudzinec podal pred nedávnom žiadosť o obnovu pobytu na území Slovenka. Čo sa dozvedel? Policajti mu oznámili, že jeho spoločnosť nevykázala zisk a pobyt mu bude zamietnutý. Cudzinec bol vypovedať na cudzineckej polícii, objasniť všetky svoje investície a podnikanie, avšak toto cudzinecká polícia nezobrala do úvahy a pobyt mu chce zamietnuť. Oznámila mu iba stroho, čakajte na rozhodnutie o zamietnutí pobytu a môžete sa odvolať na II. stupeň. Cudzinec mi na tieto skutočnosti povedal, že ak mi pobyt zamietnu, zatvorím prevádzky, prepustím zamestnancov - slovenských občanov a pôjdem podnikať do iného štátu.

Myslím si, že cudzincovi, ktorý zamestnáva 15 občanov zo slovenskej republiky by sme mali v dnešnej hospodárskej kríze bozkávať ruky za to, že sa rozhodol podnikať u nás a vytvoril tak nové pracovné miesta a nie ho terorizovať, stresovať tak ako to robí OCP PZ BA. Riaditeľ úradu však s tým nič nerobí a cudzinci prehodnocujú svoje podnikanie na území SR. Ak by len polovica cudzincov zrušila svoje podnikanie a odišla napríklad do Litvy alebo Lotyšska, kde sú podmienky miernejšie, o aké peniaze na daniach by štát prišiel. Koľko ľudí by bolo prepustených z týchto firiem ak by ich cudzinci zatvorili. Uvedomuje si túto skutočnosť riaditeľ ÚHCP P PZ BA, keď v tomto nerobí žiadne kroky?

Správny orgán v tomto prípade OCP PZ BA by mal nie len v hore uvedenom prípade na toto všetko prihliadať. Zobrať do úvahy všetky aspekty a pobyt cudzincovi povoliť na najdlhšiu možnú dobu. Správny orgán by nemal v tomto prípade počúvať trápne vyjadrenia na slovo vzatého „odborníka" riaditeľa OCP ÚHCP P PZ p. Červenku, ktorý tvrdí, že aj keď spoločnosť zainvestuje milión eur musí pri obnove pobytu zarobiť požadovanú sumu aby OCP PZ cudzincovi predĺžilo pobyt. Ako takýto policajt - odborník, môže pracovať na takomto poste a zastávať funkciu je pre mňa záhadou. Je to presné zrkadlo toho, kto ho na pozíciu dosadil. Áno bolo to bývalé vedenie pána Spišiaka spoločne s pánom Lipšicom. Pod vedením týchto pánov sa tvoril aj celý zákon o pobyte cudzincov. Je však smutné a zarážajúce, že zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov vyzerá ako paškvil, ktorý tvorili žiaci z osobitnej školy.

Čudujem sa novému vedeniu Prezídia Policajného zboru SR a pánovi Ministrovi, že tam takúto odbornú pospolitosť ešte trpia. Neverím, že by sa tieto mnou uvádzané skutočnosti nedostali k novému vedeniu. Vzhľadom na túto skutočnosť som požiadal Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, aby preskúmala postup policajtov ÚHCP P PZ BA a OCP PZ BA, nakoľko dochádza z ich strany k porušeniu zákonov a to nielen správneho poriadku a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, ale aj zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Verím, že Generálna prokuratúra Slovenskej republiky rozhodne správne i napriek skutočnosti, že riaditeľ OCP PZ BA tam má za kamaráta vysokopostaveného funkcionára.

V budúcom blogu Vám opíšem skutočnosť, ako ÚHCP P PZ BA vo svojom ďalšom „geniálnom" usmernení pripravilo štát na daniach o pár miliónov eur. Prečo vydalo ÚHCP P PZ BA takého usmernenie zostane pravdepodobne záhadou alebo nie J.

Ľubomír Smetana

Ľubomír Smetana

Bloger 
  • Počet článkov:  12
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Snažím sa informovať verejnosť o prolémoch cudzincov na území SR. Taktiež sa snažím pomôcť, prípadne usmerniť ako postupovať proti nezmyslom, ktoré cudzinci zažívajú na cudzineckej polícii takmer každý deň. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéPolícia a zákonyNezaradené

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu