Zákonné usmernenie alebo opäť neznalosť zákonov

Je bežnou vecou, že konateľ spoločnosti poberá za výkon svojej funkcie konateľa odmenu. O vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľov spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie v zmysle ustanovenia § 125 ods.1, písm. f) zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Tak isto to býva, ak sú konatelia cudzinci. Cudzinci, ktorí si predlžovali roky rokúce svoj pobyt na území SR na základe zdaneného príjmu svojej odmeny za výkon funkcie konateľa po "excelentnom" usmernení ÚHCP P PZ už túto možnosť nemajú.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (9)

Do určitého času cudzinci pri obnove povolenia na pobyt preukazovali finančné zabezpečenie pobytu zdaneným príjmom - odmenu konateľa. No zlomovým sa pre cudzincov - konateľov spoločnosti stal jún 2012. Napriek skutočnosti, že nedošlo k žiadnej zmene znenia zákona NR SR č. 404/2012 Z. z. o pobyte cudzincov v zmysle ktorého sa vyžaduje táto podmienka (§ 34 ods. 5 štátny príslušník tretej krajiny je povinný k žiadosti o obnovenie prechodného pobytu podľa § 22 ods. 1 písm. a) preukázať zdanený príjem z tohto podnikania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie minimálne vo výške dvadsať násobku životného minima; ak nepodnikal celé predchádzajúce zdaňovacie obdobie, je povinný preukázať zdanený príjem vo výške dvojnásobku životného minima za každý mesiac pobytu v predchádzajúcom zdaňovacom období), no ÚHCP P PZ si zrazu robí svoj výklad zákona a na základe takého účelového výkladu vydáva vlastné usmernenia. Zdanený príjem konateľa bol jediný doklad o finančnom zabezpečení pobytu pri obnove pobytu pre cudzinca vykonávajúceho funkciu konateľa v spoločnosti, pretože ak je niekto iba konateľ spoločnosti, neprináleží mu zisk spoločnosti, teda nemôže si zo zisku spoločnosti uhrádzať životné náklady spojené s pobytom na území Slovenskej republiky. Takže po čase vyžadovaná podmienka zo strany OCP PZ je na základe usmernenia ÚHCP P PZ, možno povedať protizákonná a nemá s konateľom nič spoločné. Spoločnosť može byť v strate na základe investícií alebo kúpy tovaru na sklad. Preto, či je firma v mínuse alebo pluse, ak konateľ nie je spoločník spoločnosti, nemá nárok na iný zisk ale stále len odmenu konateľa. Je zarážajúce, že jeho prvý pobyt povolia na základe predloženia výpisu z vlastného účtu a po určitej dobe už vyžadujú iné doklady, aj keď to v zákone nie je uvedené. Cudzinec je povinný preukázať zdanený príjem, nie zdanený príjem spoločnosti. V praxi cudzincov to teda znamená, že v prípade, ak je firma v strate na základe investícií, pobyt cudzincovi OCP PZ zamietne. Tvorcovia zákona vytvorili niečo, čomu sami nerozumejú. Hlavne, že poberajú nemalé platy. Ja osobne by som im za ich "excelentné" výkony nezaplatil ani cent.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Jednoducho mi to pripadá tak, že po pol roku platnosti zákona, niekoho z ÚHCP PZ "napadla" myšlienka pri ceste do práce a ihneď ju zrealizoval v predmetnom usmernení. Len dúfam, že takéto myšlienky niektorých pracovníkov nebudú "napádať" často. Skutočnosťou je, že usmernenia nemajú pre OCP PZ žiadnu záväznú právnu normu. Majú iba informatívny character a na základe týchto usmernení by mali riaditelia OCP PZ vydať vlastné pokyny, avšak toto sa nedeje a usmernenia využívajú ako záväzné nariadenia.

Pozastavujem sa nad odbornosťou niektorých pracovníkov ÚHCP P PZ. Nevedia o podnikaní ani len jeden paragraf a šikanujú cudzincov, nakoľko si len tak od brucha menia podmienky a samotný ÚHCP P PZ svojimi usmerneniami porušuje zákony a núti OCP PZ, aby ich porušovali tiež. Ako som uviedol vyššie, do júna takéto zdanené príjmy, akou bola odmena konateľa OCP PZ akceptovali a tú z ničoho nič na základe usmernenia ÚHCP P PZ rovnakým konateľom spoločnosti prestali zdanené príjmy, odmeny konateľa pri obnove pobytu akceptovať. Zasa upriamujem pozornosť na správny poriadok, na základné pravidlá konania, ktoré policajtom ÚHCP P PZ a niekedy aj policajtom OCP PZ nič nehovoria. Možno by bolo dobré si prečítať základné pravidlá konania uvedené v § 3 ods. Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a všimnúť si aj ustanovenia v ods. 5 a pri rozhodovaní aj skutočne dbať na to, aby skutočne pri rovnakých alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. Ale neviem, možno sú nejaké dôvody, že doslovne v rovnakých prípadoch je rozhodované pri obnovovaní prechodných pobytov rozdielne aj napriek tomu, že sa zákon nezmenil.

Skryť Vypnúť reklamu

Teda i napriek tomu, že sa zákon nezmenil OCP PZ rozhodujú v rovnakých veciach rozdielne. Ako k tomu prídu cudzinci - konatelia, ktorí preukázali taký istý zdanený príjem ako 500 (može ich byť aj viac v rámci SR) cudzincov - konateľov pred nimi a po vydaní usmernenia im tento zdanený príjem neakceptujú, naopak vyžadujú zdanený príjem spoločnosti, na ktorý cudzinci - konatelia nemajú žiadny právny nárok. Dokonca spoločnosť môže byť aj v mínuse, ak riadne zdanila a odviedla odvody z odmeny, ktorú dala konateľovi za výkon jeho funkcie. Teda na základe akého zákona si ÚHCP P PZ vymyslel toto nezákonné usmernenie? Objektívne však treba priznať, že hoci nezákonné usmernenie je pre niektoré skupiny cudzincov - konateľov "výhodné", najmä ak je v spoločnosti viac ako 5 konateľov - cudzincov. A môžete mi veriť, ale aj sa sami o tom presvedčiť v obchodnom registri, že takýchto firiem je dosť. Ak je cudzinec žiadateľ o pobyt v spoločnosti, aj spoločník, vtedy je toto vyžadovanie potvrdenia na mieste, nakoľko rozdelenie zisku prináleží spoločníkom spoločnosti. Pričom nie vždy si musia spoločníci zisk rozdeliť. Toto je pre policajtov ÚHCP P PZ a OCP PZ "španielska dedina", nakoľko rozhodnutím z valného zhromaždenia môžu zisk spoločnosti použiť na čokoľvek, len nie na rozdelenie zisku. Stačí si prečítať ustanovenia § 123 ods. 1) zákona 513/1991 Zb. Obchodneho zákonníka, spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splatným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. A tu je zasa problém, že cudzincom uznajú niečo, čo nikdy nedostali. Pre mňa, ako znalého veci v tejto problematike, bol najkrajší výrok riaditeľa OCP ÚHCP P PZ, kde na dotaz policajta: "ak firma zainvestuje 1mil. eur, musí konateľ na túto firmu preukázať podľa zákona o pobyte cudzincov zisk 11.400 eur?" Pán riaditeľ sa vyjadril v skratke - musí zarobiť, inak pobyt nedostane. Tak isto naa veľa otázok policajtov nevedel odpovedať alebo sa vždy vyhol odpovedi. Z počutia policajtov k jeho osobe viem, že je na smiech 99% policajtov OCP PZ. Je smutné, že takýto človek stale zotrváva na tejto funkcii.

Skryť Vypnúť reklamu

Chcel by som zamestnať pána riaditeľa OCP ÚHCP P PZ vo svojej firme, alebo by mal byť na čele nejakej finančnej organizácie a zarobil by ťažké milióny pre štát. V nemom úžase by som sledoval, ako za rok zarobí investovaný million eur a ešte aj do plusu 11.400 eur aby mohli cudzincovi OCP PZ obnoviť pobyt. V súčasnej ťažkej ekonomickej situácii štátu by pán riaditeľ bol určite so svojimi ekonomickými znalosťami, názormi a vyjadreniami veľkým prínosom môžno, skôr na ministerstve financií.

Som toho názoru, že je nevyhnutné prehodnotiť a preskúmať odbornosť súčasných riadiacich pracovníkov - funkcionárov UHCP P PZ a OCP PZ, z hľadiska ich odbornosti, schopnosti a znalostí zákonov, ktoré sú nevyhnutné pre ich výkon funkcií a na základe toho prehodnotiť aj ich doterajšie pôsobenie vo funkciách. Myslím si, že by mal policajný prezident alebo pán minister zabezpečiť dodržiavanie týchto zákonov, aby sa nevyskytovali nedostatky v ich uplatňovaní. Je potrebné, aby na vedúcich pozíciách pracovali osoby, ktoré majú právnické vzdelanie a presadzovali tak existujúce zákony v praxi, keďže podľa mňa súčasní funkcionári nemajú vedomosť o zákonoch, týkajúcich sa tejto problematiky.

Skryť Vypnúť reklamu

Mrzí ma, že celý nový zákon č. 404/2011 o pobyte cudzincov má veľké množstvo chýb. ÚHCP P PZ v priebehu roka vydáva k nemu ešte rôzne nezmyselné usmernenia, ktoré cudzincov rozdeľujú a tak isto ich posudzujú rozdielne i napriek tomu, že sú to rovnaké žiadosti o pobyt. Tvrdím, že UHCP P PZ týmito usmerneniami porušuje zákony a nikto z OCP PZ sa o tom ani len nezmieni a neprotestuje, i keď vedia, že sú vydané neoprávnene. Bývalý minister vnútra SR všetko ponechal na ÚHCP P PZ Bratislava, čo bola najväčšia chyba.

Ľubomír Smetana

Ľubomír Smetana

Bloger 
  • Počet článkov:  12
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Snažím sa informovať verejnosť o prolémoch cudzincov na území SR. Taktiež sa snažím pomôcť, prípadne usmerniť ako postupovať proti nezmyslom, ktoré cudzinci zažívajú na cudzineckej polícii takmer každý deň. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéPolícia a zákonyNezaradené

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu