Som hluchoslepý

Písmo: A- | A+

Som hluchoslepý. Mám poškodené dva najdôležitejšie zmysly, zrak a sluch. „Počul“ som a niekde aj „čítal“, že vy, ktorí máte zrak a sluch, až 80 % informácií o svete dostávate práve cez tieto dva zmysly.

Naša hluchoslepota je náročné kombinované postihnutie. Jeden z nás má ťažký stupeň kombinovaného postihnutia zraku a sluchu, iný má zvyšky zraku a sluchu. Nuž, nemáme to ľahké, ale nesťažujeme sa. Sme jedineční.

Možno si poviete, že pri komunikácii so mnou musíte využiť služby pre ľudí so sluchovým alebo zrakovým postihnutím. „Musím ti však povedať“, že je to omyl. Nemôžeš so mnou automatický využívať služby pre ľudí so sluchovým postihnutím alebo zrakovým postihnutím. Naše postihnutie je potrebné brať ako samostatné jedinečné postihnutie. Nie je to jednoducho 1 + 1= 2. Je to postihnutie, ktoré si vyžaduje špeciálne metódy, ktoré nám pomôžu zvládať nástrahy každodenného života. Je pravda, že hluchoslepá osoba nie je vždy automatický totálne hluchá a totálne slepá. Obyčajne nájdeš kombináciu štyroch kategórií.

Totálne slepý a hluchý

Totálne slepý a nedoslýchavý

Totálne hluchý a slabozraký

Slabozraký a nedoslýchavý

Niektorí z nás sa už narodili s poruchou zraku a sluchu. Iní boli vidiaci a počujúci, ale následkom choroby alebo úrazu v priebehu prvých napr. piatich mesiacov života stratili zrak a sluch. Teda stalo sa to ešte skôr, než sa nám podarilo získať akékoľvek jazykové zručnosti. Medzi nami nájdete aj takých, ktorí hluchoslepotu získali neskôr počas života. Narodili sa síce ako nevidiaci, ale až neskôr sa u nich vyvinula porucha sluchu. Alebo sa narodili ako nepočujúci a neskôr sa u nich vyvinula porucha zraku. Narodili sa zdraví o časť zraku alebo sluchu prišli po rokoch. 

Ak nám chcete pomôcť, je dobré si pamätať, že každý jeden z nás potrebuje individuálny prístup. Príčiny a dôsledky nášho postihnutia budú u každej jednej osoby s takýmto postihnutím iné. Spomínané kategórie sú len akýmsi odrazom. 

Existuje množstvo rôznych príčin, ktoré spôsobujú súčasné postihnutie zraku a sluchu. Múdri ľudia ich napočítali viac ako 90. Tu sú niektoré: vrodený rubeolový syndróm, Charge syndróm, meningitída, encefalitída, predčasné narodenie a pôrodná trauma, vírusové a genetické príčiny (cytomegalovírus, toxoplazmóza, syfilis), Usherov syndróm, starnutie, rôzne neurologické ochorenia, ale aj rakovina a mnoho ďalších. Veľa zdravých ľudí sa stalo hluchoslepými následkom úrazov pri nehodách, požiaroch alebo otravách.

S následkami nášho postihnutia sa vyrovnávame rôzne. Dopad hluchoslepoty na náš život ovplyvňuje aj vek, v ktorom sa vyskytla príčina, ktorá hluchoslepotu spôsobila alebo napríklad aj to, či sa k tomu pridružilo nejaké iné postihnutie. Ovplyvňuje to náš život v rodine, vlastne celý spôsob komunikácie.

Už od detstva to hluchoslepí majú veľmi ťažké. Dieťa je často pasívne, nereaguje na zvuk a svetlo, nemá rado dotyky, môže byť dotykovo defenzívne, svet je pre neho bezpredmetný a prázdny. Nemá predstavu o ničom okolo seba. Jeho psychický a fyzický vývin je oneskorený alebo stagnuje. Správa sa autoagresívne. Takému dieťaťu je potrebné čo najskôr pomôcť a stimulovať ho. Sprostredkovať mu čo najviac vnemov, informácií prostredníctvom iných zmyslov, napríklad čuchu, chuti, hmatu. Také deti majú sťažený prístup k informáciám a učeniu sa. Potrebujú sa učiť iným spôsobom, inými zmyslami. Nemajú predstavu, čo znamená jazyk. Bez jazyka však dieťa nedostáva informácie, nezískava poznatky o svete, nerozvíja sa. Nikto mu nerozumie a ono nerozumie ľuďom okolo seba. Spôsobuje to obrovské množstvo problémov.

Toto postihnutie tiež neuveriteľne sťažuje mobilitu. Hluchoslepé deti sú pasívne, nepohybujú sa, nemajú zrakové ani sluchové podnety, ktoré by ich stimulovali k lezeniu, skúmaniu prostredia, ku chôdzi.

Hluchoslepota ovplyvňuje aj vzťahy s inými ľuďmi. Tie sú väčšinou iba v malej skupine najbližších. Je to rodina alebo pracovníci, odborníci, ktorí s nimi prídu do kontaktu. To znamená, že ich sociálna sieť je veľmi limitovaná.

To, že hluchoslepí sú v menšine neznamená, že nemajú svoje práva. Aj oni túžia prežiť svoj život kvalitne. Ich schopnosť rozvíjať a vzdelávať sa nikdy nekončí.

Ľuboš Sopoliga

špeciálny pedagóg v mene hluchoslepých detí

Skryť Zatvoriť reklamu