Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (21) –12.-18.7.2021

Písmo: A- | A+

Niekoľko udalostí zo sveta ozbrojených síl a obranného priemyslu, ktoré ma zaujali počas uplynulého obdobia u našich susedov, aj vo vzdialenom zámorí na zemi, na vode, vo vzduchu i pod vodou z tretieho júlového týždňa 2021.

12.7.2021, Ukrajina

Ukrajina pracuje na ďalšej modernizácii tankov T-64. Po verzii Bulat (T-64BM), ktorej prototyp bol vyrobený v roku 1999 a sériová výroba v počte cca 100 ks prebiehala v rokoch 2005-2017, sa realizuje ďalšie zvyšovanie bojových schopností tohto tanku s cieľom eliminovať nedostatky tejto verzie. Nový tank má byť oficiálne predstavený pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia nezávislosti 24. augusta 2021, ale už niekoľko mesiacov prebiehajú testy čiastkovej modernizácie označovanej ako T-64BM2. Táto verzia odstraňuje nedostatočný výkon pohonnej jednotky Bulatu náhradou motora 5TDF (5TDFM) motorom 6TD-1 s vyšším výkonom. Ukrajinská armáda objednala overovaciu sériu 12 takto upravených tankov, pričom prvý je už od apríla 2021 podrobovaný armádnym testom. V minulosti už podobný projekt prebiehal – ešte v období ZSSR sa realizovala zástavba motora 6TD do tanku T-64 pod označením Objekt 476. V rámci inštalácie motora dochádza k viacerým zásahom do konštrukcie podvozku tanku. Motor 6TD-1 s príslušenstvom je rozmerovo väčší ako pôvodný motor 5TDFM, z tohto dôvodu je na modernizovaných tankoch odrezaná celá zadná (motorová) časť trupu a miesto nej je navarená novo skonštruovaná časť obsahujúca nový motor. Keďže táto časť je aj vyššia ako pôvodná časť a pri nízkom uhle námeru zasahuje do profilu otáčania veže s kanónom, došlo k úprave aj v strednej časti tanku. Na veniec veže je navarený dištančný krúžok, ktorý celú vežu zdvíha o niekoľko centimetrov a tak umožňuje celokruhové otáčanie veže aj v prípade, že je kanón v najnižšom uhle námeru. Na ochranu tohto priestoru je na trup navarený ochranný doplnkový pancier (barbeta). Uvedené riešenie je len dočasné, nakoľko finálna modernizácia (ktorej označenie ešte nebolo zverejnené) má byť vybavená úplne novou vežou. Remotorizácia ale nie je jediná zmena tekto modernizaácie. Inovovaný je aj infračervený zameriavač a nočné pozorovacie prístroje a tank má možnosť používať z hlavne odpaľované protitankové riadené strely ukrajinskej výroby Kombat. Zmeny nastali aj v komunikačnom systéme a je inštalovaný aj nový komplex informačných a riadiacich systémov. Podobne ako Bulat je aj T-64BM2 vybavený moderným doplnkovým dynamickým pancierom s niekoľkými vylepšeniami, ktoré reflektujú skúsenosti s bojovým použitím (najmä zlepšenie ochrany bokov tanku a priestoru so strelivom, či dodatočné zvýšenie ochrany vonkajších palivových nádrží pancierovým štítom s hrúbkou 12 mm). Tank je vybavený aj mrežovou ochranou pred RPG.

13.7.2021, Rusko

Na výstave MAKS-2021 bude (pozn.: oficiálna prezentácia lietadla LTS prebehla 20. júla 2021) predstavené nové ruské bojové lietadlo 5. generácie o ktorom som niektoré informácie priniesol v blogu zverejnenom 8. júna 2021. Lietadlo LTS (prípadne Šach-mat) má mať hmotnosť cca 14500 – 16000 kg, max. rýchlosť M1,8 a dolet okolo 3000 km. Stealth lietadlo je konštruované tak, aby umožňovalo používať výzbroj vyvíjanú pre Su-57, s ktorým zdieľa aj viaceré konštrukčné prvky, vrátane motora. Predbežný harmonogram vývoja je nastavený tak, že skúšky prototypu by mali začať v roku 2023 a sériová výroba v roku 2026 (vzhľadom k meškaniu všetkých veľkých ruských zbrojných projektov počas posledných 30 rokov považujem tento harmonogram osobne za sci-fi).

15.7.2021, Rusko

„Nekonečná“ modernizácia ruskej lietadlovej lode Admiral Kuznecov sa možno znova predĺži. Jeden zo subdodávateľov (akciová spoločnosť Čerkesský závod na výrobu gumárenských technických výrobkov), ktorý zabezpečoval dodávky odvetrávacích a prečerpávacích hadíc, potrebných pre realizáciu prác na lodi (napr. v nádržiach na palivo) dal súdu podnet na vyhlásenie konkurzu na štátnu spoločnosť 10. lodenice, ktoré patria medzi hlavných realizátorov modernizácie. Podľa spoločnosti realizovala dodávky materiálu potrebného na vykonanie prác na lietadlovej lodi v hodnote 14,6 milióna rubľov, z ktorých jej ale nebolo štátnou spoločnosťou v lehote splatnosti uhradených 5,6 milióna rubľov. Situácia je o to zvláštnejšia, že v centrálnom registri zmlúv (kde musia ruské štátne podniky zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy) nie je evidovaná žiadna zmluva, ktorá by uvedené skutočnosti potvrdzovala. Je to už druhý prípad súvisiaci s neprehľadným tokom financií v štátnom podniku 10. lodenice, nakoľko v marci 2021 bol zadržaný riaditeľ tejto spoločnosti, ktorý je obvinený zo sprenevery 45 miliónov z financií vyčlenených na úhradu prác na lietadlovej lodi (pozn.: celkové náklady na modernizáciu sa odhadovali na 2,5 miliardy rubľov, pričom je pravdepodobné, že tieto náklady nie sú konečné, nakoľko spoločnosť United Shipbuilding Corporation, ktorá modernizáciu zastrešuje požaduje dodatočných 350 miliónov rubľov, ak má byť loď odovzdaná do služby v roku 2022). Spoločnosť 10. lodenice čelí aj ďalším pohľadávkam v hodnote desiatok miliónov rubľov (len za prvý polrok 2021 ide o sumu 101 miliónov rubľov) za vykonané práce, či nevyplatené mzdy, ale žiadna z týchto pohľadávok doteraz nebol nariešená návrhom na vyhlásenie konkurzu.

16.7.2021, USA

Nie len Rusko má problémy s výzbrojou. V rámci operačného testovania lietadla Lockheed F-35 došlo počas posledného polroka k odstráneniu 4 kritických chýb, čo znamená, že zostáva odstrániť posledných 7 známych kritických chýb. Detaily o nedostatkoch podliehajú utajeniu a ich zverejnenie by mohlo ohroziť prevádzku lietadiel. Všetky stávajúce kritické chyby patria do kategórie 1B, teda majú kritický dopad na plnenie niektorých bojových úloh. Žiaden kritický nedostatok nepatrí do kategórie 1A, čo je kategória predstavujúca riziko pre pilota. Ešte v roku 2019 bolo známych 13 kritických nedostatkov, ktoré boli na rozdiel od súčasnosti zverejnené. Z týchto nedostatkov zostali ako nevyriešené 3 (čo znamená že 4 nedostatky neboli v roku 2019 známe). Ide o technický problém v systém regulácie tlaku v kokpite, ktorý občas spôsobuje pilotovi bolesti hlavových dutín (sinusová barotrauma). Ďalší známy kritický problém je v systéme nočného videnia, konkrétne v prilbovom displeji, ktorý v režime nočného videnia generuje horizontálne zelené pruhy, ktoré môžu spôsobiť problémy najmä pri pristávaní na lodiach. Oba problémy by mohli byť odstránené ešte v roku 2021. Tretia problematická oblasť sa týka prieskumných možností palubného rádiolokátora AN/APG-81. Ten síce spĺňa pôvodné požiadavky námorníctva, ale v súčasnej dobe požaduje námorníctvo rozšírenie detekčnej oblasti. Tento problém bude riešený až v roku 2024 v rámci aktualizácie software. Agentúra zastrešujúca vývoj lietadla (JPO - Joint Program Office) deklarovala, že 4 zo siedmych nedostatkov budú odstránené do októbra 2021 a ďalší na začiatku roku 2022. Odstránenie kritických nedostatkov je pritom jednou z podmienok, ktorá musí byť splnená predtým, ako lietadlo ukončí počiatočné prevádzkové skúšky (tzv. míľnik C) a bude vydané povolenie na tzv. produkciu v plnom rozsahu. Toto povolenie výrobca, napriek tomu, že už vyrobil viac ako 665 lietadiel (stav k 1. júlu 2021) všetkých verzií ešte neobrdržal. Program F-35 nezdržujú len kritické nedostatky, nakoľko v kategórii 2 (možná prekážka, alebo obmedzenie misie) je evidovaných 850 nedostatkov (z toho ale 165 nie sú nedostatky v pravom slova zmysle, nakoľko ide o navrhované vylepšenia nad rámec požadovaných spôsobilostí), ktoré musia byť postupne tiež vyriešené.

Zdroje:

Skryť Zatvoriť reklamu