Ako naplniť vzťah muž-žena

Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Bol si už v Izraeli? Navštívil si túto krajinu, ktorú posvätili Ježišove nohy? Ja som ešte nebol a túžba navštíviť krajinu prorokov, Dávida, ľudu, ktorému bola prinesená správa o vykúpení prvému, a najmä krajinu Ježiša Krista patrí medzi moje najväčšie. Raz sa mi to určite podarí! Vtedy by som rád navštívil aj Kánu, tú Galilejskú. Kto vie, kde Kána ležala?

Kána bola malá dedinka na západ od Galilejského jazera a ležala na ceste z Nazaretu (vzdialená 6 km) smerom do Tiberiady. Jánovo evanjelium spomína Kánu dva krát: Vieš, kedy to bolo a pri akej príležitosti? – Bolo to v súvislosti s uzdravením syna kráľovského úradníka (Jn 4:46-54), kedy Ježiš úradníkovi povedal: Choď, tvoj syn žije! Ten človek uveril Ježišovým slovám a odišiel. To však bola až druhá zmienka. Prvá bola, áno, všetci to vieme, o Ježišovej účasti na svadbe, kam ho pozvali mladomanželia ako hosťa. Čo sa tam presne odohralo? Pripomeňme si okolnosti z Jána 2:1-11.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno - on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli -, zavolal si ženícha a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“ Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.

Skryť Vypnúť reklamu

My si na začiatok všimneme len dve veci: je tam pár muž – žena (manželia, partneri) a víno. A to, že najvzácnejším hosťom svadby bol Ježiš. Čoho je znakom víno? Ako chlieb je znakom toho ťažšieho v živote (poznáme onen následok hriechu Adama z Gn 3:17,18,19 S námahou sa budeš živiť zo zeme, tŕnie a bodľačie ti bude rodiť; v pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevrátiš do zeme), naproti tomu víno je znakom veselosti, radosti, oslavy... a ešte niečoho: je znakom príchodu Božieho kráľovstva. Keď sa v Novej zmluve vyskytne, akoby hovorilo: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo! Oslavujte! Tešte sa! Radujte sa!

Skryť Vypnúť reklamu

Všimnime si, že títo partneri na začiatku majú víno. Ale po určitom čase im dôjde. Ocitnú sa v stave, že nemajú víno. Ich nádoba je prázdna. Je tam pár muž – žena, manželia, partneri, ktorí nemajú víno. To nás môže viesť k hlbším duchovným skutočnostiam.

A) Páry s prázdnou nádobou. Sú manželské páry, ktorých nádoba je prázdna. Nádoba vzťahu bola a je prázdna u tých, ktorí „nepozvali na svadbu Ježiša“, inými slovami ktorí neodovzdali svoje životy Ježišovi, ktorí nepodriadili svoj vzťah Kristovi (tomu najdôležitejšiemu hosťovi): tí majú – vyhlasujem to pred všetkými – svoju nádobu vzťahu beznádejne prázdnu. Pokúšajú sa ju zaplniť – nie však vínom, lebo ho nemajú odkiaľ zobrať. Príklad z dnešných dní: medzi zákazníkmi mám jedného, ktorý mi sem-tam povie aj niečo zo svojho rodinného života. Je to inak dobrý, dá sa povedať seriózny chlapík, ale ich vzťah s manželkou je zo sveta a je medzi nimi všetko, Ježiš však chýba. A ten mi hovoril: Včera som žene kúpil mobil za 12.000 korún, budem mať od nej pokoj na mesiac... Inokedy: Kúpil som domáce kino, bude ticho dva mesiace... Ešte iný raz: Zaviezol som ju do Polusu (združená sieť obchodov, nákupné stredisko v hlavnom meste) a dal som jej 20.000 a voľnú ruku – bude spokojná tri mesiace. A tak tieto páry si plnia svoje kamenné nádoby mobilmi, Polusmi, domácimi kinami, ale nádoba je stále prázdna, beznádejne prázdna, ba môže byť naplnená smetím a odpadom: o kameň sa všetko rozbije. Nemajú víno, lebo nemajú vinič, z ktorého by trhali hrozno a robili víno. Ten vinič je Ježiš. Len Ježiš. A my sme buď ratolesti, alebo nie sme.

Skryť Vypnúť reklamu

B) Páry, ktoré mali plnú nádobu. Sem patria páry, ktoré (kedysi) odovzdali život Ježišovi. Ježiša pozvali na svadbu, on im vzťah na začiatku naplnil, ale teraz nemajú víno – radosť; ich vzťah vychladol, môžu to byť už dvaja cudzí ľudia, ktorí mnoho ráz oľutovali, že sa spojili do manželského zväzku... a spolu ich drží už len sľub, ktorý dali. Počiatočné víno sa dobre pilo, lenže nádoba sa vyprázdňovala, žilo sa z minulosti – na úkor budúcnosti. Teraz je vzťah prázdny. Víno vyschlo, nikto nedolieva. Tu vyvstane otázka: ako nádobu vzťahu znova naplniť (keď sa môže zdať aj všetko stratené a všetko povedané a sto krát rozdiskutované)? Treba urobiť tieto dva kroky:

1 Uvedomiť si/ skonštatovať: Nemáme víno! Náš vzťah je prázdny! Priznať si: žili sme z minulosti a neprilievali sme víno (nenechali prilievať Ježiša): nemodlili sme sa, aby nám Duch ukázal pravdu. Nehľadali sme prospech druhého, neobetovali sa za partnera. Nepokorovali sme sa. Nehľadali sme lásku, ale svoje výhody a sebectvo. Nepomôže mi zakrývať nádobu látkou vínovej farby a tváriť sa, že ju mám plnú. Priznaj si: nemáme víno! Jedine vtedy Boh s tvojím vzťahom môže niečo robiť. A ono „čo“ máš robiť, ti povie Mária, Ježišova matka.

2 Mária hovorí: Urobte všetko, čo vám Ježiš povie! (v. 5) Začni počúvať Ježiša... čo ti hovorí? Počúvať jeho, keď si doteraz počúval najmä seba. Počúvať znamená stíchnuť, odmlčať sa, ísť do modlitby, do hĺbky. Z druhej strany: Vieš prečo je tvoja nádoba prázdna? Lebo nerobíš všetko, čo ti Ježiš hovorí (ak vôbec počuješ, čo ti hovorí). Napr. Aký vzťah máš k žene? Ako Kristus ku cirkvi (svojej neveste)? Žena, aký vzťah máš k mužovi: si to ty, čo ho podrží, podporí, si to ty, ktorá sa podriadiš (Ef 5:24, Kol 3:18) jeho rozhodnutiu, keď sa neviete dohodnúť? Počúvaj Ducha.

Čo to znamená, urobiť všetko, čo ti Ježiš hovorí? Na jednu inšpiráciu si môžeme zájsť ku Lukášovi 10:38-42. Ako išli ďalej, vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. 39 Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. 40 Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“ 41 Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, 42 a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“

Pozrime sa na to, čo máme robiť. A ako to robiť. Po prvé si treba jasne uvedomiť, kto je služobník a kto Pán. Pán hovorí a služobník robí. Nedávaj sa na cestu, kde si budeš sám predpisovať, čo je pre teba dobré. Tvrdiac, však ja viem, čo je dobré, je to isté. Nebuď si nikdy istý sebou samým. (Porovnávaj s Božím slovom.) Keď sa pozrieme na Martu, robila vynikajúcu vec. Posluhovala Ježišovi, chcela ho uhostiť, ako sa patrí na takého vzácneho hosťa. Lenže bola taká dobrá, taká zaujatá prácou pre Ježiša, taká istá tým, čo robila, že sa cítila oprávnená povedať Ježišovi, čo má robiť!!! Povedz jej, nech mi pomôže! Akoby Ježiš nevedel a bolo ho treba usmerniť! Aj ty máš také pokušenie? Usmerňovať Ježiša, namiesto toho, aby si sa ty nechal usmerňovať Ježišom?

Ako sme to videli na Márii, služobník počúva a pýta sa Ježiša: Čo mám robiť? Nehovorí Ježišovi, čo má on vykonať, nehovorí partnerovi, čo on zanedbal, čo zlé vykonal, ako sa má on zmeniť, nejde o toho druhého, ale o mňa samého. Ja mám počúvať. Tu je odpoveď, ako naplniť nádobu vzťahu: počúvať Ježiša. Lebo ešte keď robím (kúpem dieťa, hrám sa s ním, varím, robím nákupy, upratujem byt, strhám sa, aby sa všetko blyšťalo, aby nikde nebola ani smietka), nemusí to byť to, čo chce Ježiš. Na to, aby som robil to, čo chce Ježiš, ho najprv musím počúvať, sadnúť si k jeho nohám (jeden z autorov išiel ďalej a tvrdil, že to, čo robila Mária, znamená pokloniť sa) a načúvať Duchu Božiemu, ktorý z neho hovorí.

Ešte raz Marta: Keby Marta nešomrala (Flp 2:14, všetko robte bez šomrania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a úprimní) a všetko robila s čistým srdcom (nie naplneným nespokojnosťou a kritikou), keby vo svojej službe videla v prvom rade to, že slúži Pánovi, Ježiš by ju nakoniec určite vyzdvihol, pretože ona už nemusela počúvať, ona išla ďalej: konala v láske. Totiž po počúvaní Ježiša musí prísť skutok. Lenže Marta konala bez načúvania Ježišovi, práca bola pre ňu dôležitejšia než Kristus a preto nemala v živote radosť, chýbalo jej víno, nádoba bola prázdna. Ježiš ti hovorí: staráš sa o mnohé veci, ale ja chcem, aby si ma počúval.

3 Naplň si svoju nádobu vodou! Chceš víno a Ježiš ti hovorí, naplň si nádobu vodou... Prečo vodou? Načo vodou? Aký to má zmysel? Nechceš vodu, chceš víno. Ale Mária, Ježišova matka, ti hovorí: Urob všetko, čo ti povie. Aká to je voda, a na čo má slúžiť, nám napovie verš 2:6. Nádoby, ktoré mali byť naplnené, slúžili na očisťovanie. Takže, keď chceš vo vzťahu piť víno, najprv sa musíš očistiť, vymyť nečistotu z vnútra, umyť vodou vnútorného človeka. Ježiš ti vidí dovnútra a hovorí ti: očisti sa. Vstúp do pokánia. Oľutuj, čo si vo vzťahu zlé a sebecké napáchal.

4 Trpezlivo čakaj. Po prečistení čakaj. Ono to prečisťovanie trvá niekedy neznesiteľne dlho. Vtedy vytrvaj, nestrať nádej. Opri sa o prisľúbenie, ktoré ti dáva Ježiš v stati z Jána 2. kapitola: Ak ma poslúchneš, prijmeš vodu na očisťovanie, ja ju raz premením na víno. Tá voda, ktorú bude premieňať na víno, môže byť v okamihu premieňania pekne špinavá. Čistá nebude, ver tomu.

Základ je však tento: Urobte všetko, čo vám povie. To platí aj na teba, ktorý si sám a ešte nie si v takom intímnom vzťahu, akým je manželstvom. To je návod, ako si naplniť svoju vnútornú nádobu. Keď budeš úprimne robiť všetko, čo ti Pán povie, Ježiš ti začne napĺňať srdce vínom a tak isto nádobu tvojich vzťahov. A tak sa voda očistenia premení na víno Božieho kráľovstva. V tvojom srdci sa začne Božie kráľovstvo. A tak sa ono opäť rozšíri. Tak ako Ježiš urobil tento zázrak ako prvý a ním začal ohlasovať, že Kráľovstvo je už tu, tak isto to bude pre teba len začiatok cesty, na ktorej sa budeš postupne učiť, aké sladké je nasledovať Ježiša. Spoznáš, aký veľký dar si dostal v tom, že si spoznal zmysel svojho života. Lebo sa pozri okolo seba, koľkí sa potácajú od jedného zážitku ku druhému, hľadajúc, čo by ich naplnilo.

Ježiš tento zázrak urobil na začiatok znamení. Aj pre teba je to len začiatok! Teš sa a raduj; uvidíš, čo príde!

Štefan Patrik Kováč, ThLic

Ak vás vyučovanie oslovilo, prosím o zdieľanie, priatelia.

Stefan Patrik Kovac

Stefan Patrik Kovac

Bloger 
  • Počet článkov:  17
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Narodený 24.2.1970. Autor duchovnej literatúry Život v Božom požehnaní (2014), Život s Bohom (2015), Toto je skutočná Afrika (2016), Sviatky Boha (2016) a knihy poviedok Život nie je ľahký (2017). Učiteľ. Vedúci Spoločenstva Živá voda. Venuje sa teologickým témam a stavu kresťanstva doma i vo svete. Ženatý (2001), otec piatich detí (Sára, Juditka, Samuel, Miriam a Dávid). Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu