Nech rozhodujú fakty, nie osobné záujmy!

Rezort školstva s jasným cieľom podporiť vzdelávanie v stredných odborných školách a utlmiť vzdelávanie v gymnáziách,  intenzívne pracuje na spôsobe racionalizácie a optimalizácie siete gymnázií a následne aj počtu študentov vysokých škôl. Novela „školského zákona" stanovuje priemer známok v základnej škole ako predpokladu pre uchádzanie sa o štúdium v jednotlivých typoch stredných škôl. Zároveň ukladá  samosprávnym krajom k 1. septembru určiť počty žiakov a tried v gymnáziách a stredných odborných školách. Vstupovať do slobodného výberu profesijnej orientácie žiaka nie je znakom demokratického vládnutia, no predpokladala som, že odborníci v rezorte regionálneho školstva majú detailne zmapované profesie, po ktorých je na trhu práce dopyt a že vývoj zamestnanosti  potrebuje taký nástroj, ktorý by v zásadnej miere ovplyvnil  uplatniteľnosť absolventov.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)
Obrázok blogu

Aj keď takéto opatrenia vo veľkej miere pravdepodobne nikdy neovplyvnia tvorbu pracovných miest domnievala som sa, že nedostatok stredoškolsky vzdelaných pracovníkov v technických a prírodovedných odboroch môže takéto opatrenie čiastočne eliminovať. Všetko mi bolo celkom pochopiteľné do momentu, kým som sa bližšie nezoznámila so štatistickými výsledkami vývoja nezamestnanosti, ktoré uverejňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR a s aktuálnymi ponukami zamestnávateľov.

Z nižšie uvedených prehľadov je absolútne jasné, o akých odborníkov a v akej výške dosiahnutého vzdelania je najmenší záujem, respektíve kto tvorí najväčšiu skupinu nezamestnaných v Slovenskej republike. Z údajov vyplýva, že najpočetnejšou skupinou sú práve absolventi stredných odborných škôl. Na trhu práce je prebytok absolventov vo všetkých odboroch vzdelávania na SOŠ (strojárov, stavbárov", elektrotechnikov, obchodníkov a ďalších.) Na druhej strane je však absolútne nespochybniteľná skutočnosť, že najlepšie bodujú vysokoškoláci. Nepripravujú žiakov na vysokoškolské štúdium práve gymnáziá?

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Je samozrejmé, že v hospodárskej aj spoločenskej oblasti každá krajina potrebuje mať rovnomerné zastúpenie nižšie, stredne aj vysoko špecializovaných odborníkov. Podpora štátu je nutná vo všetkých formách, odboroch a stupňoch vzdelávania. PODPORA!!! Dá sa považovať stanovenie kvót samosprávnych krajov alebo obmedzenie štúdia na strednej škole výsledkami výročných vysvedčení na ZŠ za podporu? Myslím že nie. Hoci sa snažím nájsť aspoň kúsok racionality v tejto oblasti pripravovaných systémových zmien ministerstva školstva, nedarí sa mi to. Ako jediný dôvod zamýšľaných zmien vidím v racionalizácii škôl, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov. Toto bude výborný nástroj ako znížiť počty žiakov v neštátnych školách.

SkryťVypnúť reklamu

Štatistické výsledky o nezamestnanosti

v Slovenskej republike

február 2013

Spolu

nezamestnaných

Ukončená povinná školská dochádzka

stredné odborné

vzdelanie bez maturity

(spolu)

Úplné stredné odborné vzdelanie učebné odbory s maturitou

Úplné stredné všeobecné vzdelanie na gymnáziu

Úplné stredné odborné vzdelanie

na SOŠ

VOV ukončené absolutóriom alebo

I. stupňom

II. stupeň

VŠ III.stupeň

nezistené

Slovensko

20362

525

10178

2707

943

3620

334

1507

30

518

Zdroj: odbor informatiky a štatistiky http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky/2013.html?page_id=268686

Počet absolventov vysokých škôl k 31. 12. 2010: 57 002

Počet absolventov gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií k 15.9. 2011: 47 357

Zdroj: http://www.uips.sk/

Štatistické výsledky o nezamestnanosti absolventov škôl a mladistvých v Slovenskej republike

september 2011

(za rok 2012 ešte UPSVaR nezverejnil)

spolu

stredné odborné

vzdelanie

bez maturity

(spolu)

Úplné stredné odborné vzdelanie

učebné odbory s maturitou

Úplné stredné všeobecné vzdelanie na gymnáziu

Úplné stredné odborné vzdelanie

na SOŠ

VOV ukončené absolutóriom alebo

I. stupňom

II.stupeň

Technické vedy a náuky

11 811

3214

4288

2970

311

1024

Baníctvo a banícka geológia

94

11

83

Hutníctvo

110

37

70

3

Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

553

230

62

259

Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba.

(odb.št.na SOU)

2 258

1316

942

Aplikovaná informatika

112

51

61

Elektrotechnika

2 818

152

1736

659

46

225

Technická chémia

148

6

45

85

2

10

Potravinárstvo

539

318

152

34

11

23

Textil a odevníctvo

222

158

47

15

2

Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov

740

330

273

106

4

27

Polygrafia,spracúvanie papiera, filmu a fotografie

142

2

125

15

Architektúra

30

11

19

Stavebníctvo, geodézia a kartografia

1 790

931

349

411

19

80

Doprava, pošty a telekomunikácie

1 458

1

582

626

76

172

Špeciálne technické odbory

797

719

16

62

Spoločenské vedy, náuky a služby

18 506

2193

4047

2113

5963

940

3244

Filozofické vedy

151

46

105

Ekonomické vedy

1 547

23

273

1249

Ekonomika a organizácia, obchod a služby

5 612

5

5424

77

106

Ekonomika a organizácia, obchod a služby

(odb.št.na SOU)

6 235

2188

4047

Politické vedy

190

38

152

Právne vedy

466

25

17

424

Historické vedy

99

17

82

Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie

276

57

56

163

Filologické vedy

193

39

154

Vedy o telesnej kultúre

91

59

32

Pedagogické vedy

518

226

290

Učiteľstvo

591

434

25

130

Psychologické vedy

175

18

157

Učiteľstvo akademických predmetov

249

49

200

Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu

2 113

2113

Vedy a náuky o kultúre a umení

849

25

77

575

69

103

Vedy o umení

82

15

67

Umenie, užité um. a ručná umel.-remeselná výroba

665

575

54

36

Umenie, už.um. a ručná um.-rem.výr. (odb.št.na SOU)

102

25

77

Zdroj: odbor informatiky a štatistiky http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-absolventi-statistiky/2011.html?page_id=99082

AKTUÁLNE MOŽNOSTI UPLATNENIA NA TRHU PRÁCE

Pracovné ponuky zamestnávateľov prostredníctvom www.profesia.sk 20.2.2013 - 20.3.2013

podmienka vzdelania

spolu

základné

SOŠ bez maturity

SOŠ s maturitou

Vyššie odborné

VŠ I. II. stupeň

Bratislavský kraj

2817

54

163

351

239

2010

Trnavský kraj

570

25

79

132

71

263

Trenčiansky kraj

461

9

54

141

73

184

Nitriansky kraj

572

18

71

126

95

262

Žilinský kraj

497

13

46

149

70

219

Banskobystrický kraj

319

10

32

97

41

139

Prešovský kraj

357

8

32

89

42

186

Košický kraj

486

7

37

153

58

233

Spolu za SR

6079

144

514

1238

689

3496

Zdroj : http://www.profesia.sk/

Lenka Kratochvílová. Autorka pracuje v Súkromnom konzervatóriu v Nitre.

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR

Bloger 
  • Počet článkov:  26
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Správy, úvahy, informácie a eseje, týkajúce sa neštátnych škôl a školských zariadení. Zoznam autorových rubrík:  Príbehy z našich škôlSúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

717 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
SkryťZatvoriť reklamu