Miesto pre vašu tvorbu. Staňte sa súčasťou komunity
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR

Bloger 
 • Počet článkov:  26
 •  | 
 • Páči sa:  0x

Správy, úvahy, informácie a eseje, týkajúce sa neštátnych škôl a školských zariadení. Zoznam autorových rubrík:  Príbehy z našich škôlSúkromnéNezaradené

Súkromné

Podľa daňovej prognózy koeficient na žiaka stúpne o dve eurá

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR

Podľa daňovej prognózy koeficient na žiaka stúpne o dve eurá

Jednotkový koeficient na žiaka/dieťa základnej umeleckej školy, materskej školy, jazykovej školy a školského zariadenia pre jednotlivé kategórie základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení, koeficient na záujmové vzdelávanie, koeficient na stravovanie a koeficient na správu školských objektov má byť podľa prognózy podielu obcí na výnose z dane v roku 2014 vo výške 60, 51 Eur. Má tak byť o viac ako 2 eurá vyšší, než bol v roku 2013.

 • 20. dec 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 766x
 • 0
Žiaci súkromných škôl sú v meraniach PISA výrazne lepší

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR

Žiaci súkromných škôl sú v meraniach PISA výrazne lepší

Pätnásťroční slovenskí žiaci súkromných základných škôl, gymnázií a stredných odborných škôl dosiahli v meraniach matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti PISA významne lepšie výsledky, než žiaci verejných škôl. Výkony vo všetkých kategóriách boli nad priemerným výkonom krajín OECD. Vyplýva to z podrobných údajov databázy PISA 2012, ktoré sú zverejnené na stránke OECD PISA.

 • 6. dec 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 417x
 • 9
U ministra Čaploviča sú niektorí rovní a iní rovnejší

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR

U ministra Čaploviča sú niektorí rovní a iní rovnejší

Aj keď vzdelanie, ktoré nadobudnete v súkromnej alebo cirkevnej škole, je podľa Školského zákona úplne rovnocenné, ministrovi Čaplovičovi a ZMOSu sa predsa len zdá, že verejné školy sú stále akési "rovnocennejšie". Zadal preto ZMOSu úlohu, aby zadefinoval rozdiely v postavení, význame a zodpovednosti verejných škôl oproti neštátnym školám.

 • 13. jún 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 940x
 • 4
Ako je to s výsledkami maturít v súkromných školách, pán minister?

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR

Ako je to s výsledkami maturít v súkromných školách, pán minister?

Minister Dušan Čaplovič často a rád zdôrazňuje, že súkromné školy dosahujú v maturitnej skúške najhoršie výsledky a že preto považuje vzdelávanie v nich za nekvalitné. Národný ústav certifikovaných meraní práve zverejnil hodnotenie externej časti maturitnej skúšky 2013 a opäť skonštatoval, že rozdiely medzi súkromnými, cirkevnými a štátnymi školami (do tejto kategórie sú zarátané aj verejné stredné školy) nie sú vecne významné. Ak sa však bližšie pozrieme na tohtoročné výsledky aj výsledky z minulých rokov, zistíme, že súkromné školy dosahujú v niektorých predmetoch dokonca aj najlepšie výsledky spomedzi všetkých škôl.

 • 30. máj 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 954x
 • 0
9 mýtov o súkromných školách

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR

9 mýtov o súkromných školách

Súkromné materské, základné, stredné, umelecké a jazykové školy fungujú na Slovensku už viac ako 20 rokov a znamenajú jednu z najväčších zmien v novodobej histórii vzdelávania. Ich existencia priniesla slobodu voľby vzdelávacej cesty, zdravú súťaž, ktorá zlepšuje kvalitu celého systému a alternatívu pre deti, pre ktoré tradičná škola nie je vhodná. O súkromných školách sa však stále ešte málo vie, a preto vznikajú rozličné mýty. Tu je zoznam tých najrozšírenejších:

 • 11. máj 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 10 545x
 • 39
Ministerstvo školstva nerešpektuje Radu Európy a jej rezolúciu

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR

Ministerstvo školstva nerešpektuje Radu Európy a jej rezolúciu

Stretnutím na bratislavskom Bôriku odštartuje dnes verejná diskusia k Správe o stave školstva, ktorú ministerstvo školstva predložilo 10. apríla 2013 vláde a parlamentu SR. Správa podľa analýzy ASŠŠZS obsahuje len konštatovania a reštriktívne opatrenia, neobsahuje rozvojové stratégie, ani krátkodobé či dlhodobé rozvojové opatrenia. Medzi 300 najpoužívanejšími slovami v správe dominuje slovo „je“, ktoré iba konštatuje súčasný stav. Medzi najpoužívanejšími slovami sa neobjavuje slovo „pluralita“, „sloboda“, ani „podpora“. Správa obsahuje 38 negatívnych zmienok o súkromných školách a iba 1 pozitívnu, ktorá sa týka zavádzania alternatívnych vzdelávacích programov.

 • 29. apr 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 867x
 • 9
Nech rozhodujú fakty, nie osobné záujmy!

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR

Nech rozhodujú fakty, nie osobné záujmy!

Rezort školstva s jasným cieľom podporiť vzdelávanie v stredných odborných školách a utlmiť vzdelávanie v gymnáziách,  intenzívne pracuje na spôsobe racionalizácie a optimalizácie siete gymnázií a následne aj počtu študentov vysokých škôl. Novela „školského zákona" stanovuje priemer známok v základnej škole ako predpokladu pre uchádzanie sa o štúdium v jednotlivých typoch stredných škôl. Zároveň ukladá  samosprávnym krajom k 1. septembru určiť počty žiakov a tried v gymnáziách a stredných odborných školách. Vstupovať do slobodného výberu profesijnej orientácie žiaka nie je znakom demokratického vládnutia, no predpokladala som, že odborníci v rezorte regionálneho školstva majú detailne zmapované profesie, po ktorých je na trhu práce dopyt a že vývoj zamestnanosti  potrebuje taký nástroj, ktorý by v zásadnej miere ovplyvnil  uplatniteľnosť absolventov.

 • 2. apr 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 574x
 • 0
Ďalšia facka demokracii

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR

Ďalšia facka demokracii

Súkromným školám hrozí, že prídu o časť peňazí. Ťaženie proti nim by nemalo iný zmysel, než živiť najnižšie ľudské pudy. Kalifornia patrí medzi najdemokratickejšie štáty. Ľudia rozhodujú v referende o závažných, ale aj menej závažných otázkach. To je vláda ľudu. Napriek tomu je Kalifornia stále na hranici insolventnosti. Prečo, veď o väčšine problémov rozhodujú demokraticky.

 • 10. jan 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 673x
 • 1
Vyberte si peniaze od rodičov, odkázalo ministerstvo.

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR

Vyberte si peniaze od rodičov, odkázalo ministerstvo.

Zaplatili ste dane a domnievali ste sa, že poslúžia aj na financovanie krúžkov, do ktorých chodí vaše dieťa? Chyba. Obec týchto 70 EUR považuje za svoj majetok, s ktorým si naloží ako chce a vám nezostane nič iné, ako zaplatiť si krúžky znova. Tak to odporúča ministerstvo školstva.

 • 9. jan 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 922x
 • 3
2012 bol náročný rok, nech 2013 prinesie pozitívne zmeny!

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR

2012 bol náročný rok, nech 2013 prinesie pozitívne zmeny!

Vážení členovia Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, milí kolegovia, odborná verejnosť a priatelia, rok 2012 bol pre nás nesmierne náročný a vyžadoval enormné nasadenie a spoluprácu. Preto by som na úvod rada poďakovala všetkým, ktorí sa na činnosti našej stavovskej asociácie podieľajú. Verím, že to dobré nás v roku 2013 ešte len čaká a to zlé sa nám podarí odvrátiť. Dovoľte mi preto zrekapitulovať to najdôležitejšie z uplynulého roku:

 • 1. jan 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 452x
 • 0
Deti v mraze na ulici

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR

Deti v mraze na ulici

Nekontrolovateľné financovanie škôl a školských zariadení prostredníctvom rozpočtov samospráv a diskriminačná politika pri financovaní školskej dochádzky a záujmovej činnosti detí, nastavené novou školskou legislatívou ministra školstva Dušana Čaploviča, sa začínajú negatívne podpisovať na existencii školských zariadení. Zmeny vo financovaní doslova vyháňajú uprostred mrazu deti na ulicu.

 • 13. dec 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 615x
 • 0
Výzva vláde Slovenskej republiky a školským odborárom

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR

Výzva vláde Slovenskej republiky a školským odborárom

Kľúčový návrh dohody medzi odborármi a vládou o financovaní v školstve z 3. decembra 2012 je neprijateľný. Garantovaných 5% zvýšenia tarifných platov je pod spodnou hranicou štrajkových požiadaviek. Zmena nariadenia vlády negarantuje, že obce nebudú brať 10% mzdových prostriedkov jednej školy a prideľovať ich inej. Definitíva učiteľov nie je riešením ich zlej finančnej situácie po veľkom množstve odpracovaných rokov a zabráni prirodzenej generačnej výmene. Postupné navyšovanie percenta z HDP do školstva v rokoch 2014 - 2016 nie je garantované. V ostatných bodoch návrhu nejde o dohodu, ale len o ničnehovoriace "rozanalyzovanie a navrhovanie". Návrh navyše obsahuje zastrašujúce zmienky o rušení škôl, ktoré sa bude realizovať po dohode a v spolupráci s tými istými odborármi, ktorí nezabránili plánovanej likvidácii stredných škôl na základe novej školskej legislatívy, platnej od 1. 1. 2013.

 • 4. dec 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 037x
 • 6
Školský štrajk, deň tretí: Energia sa vytráca.

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR

Školský štrajk, deň tretí: Energia sa vytráca.

Iba niekoľko súkromných škôl sa pridalo k celozväzovému štrajku školských odborárov a aj tie v týchto dňoch svoj štrajk prerušujú. Dôvod? Neefektívne zaobchádzanie s energiou a nasadením štrajkujúcich učiteľov. V televíznych a rozhlasových vystúpeniach odborárov, ministrov aj zástupcov škôl lietajú vo vzduchu bez korekcie miliardové navýšenia, ktoré učitelia údajne požadujú, nikto nevidel návrh memoranda, ktorým sa má zabezpečiť zvyšovanie platov a prostriedkov do školstva, spojenci štrajku nedostali možnosť vyjadriť svoju podporu a nezúčastňujú sa rokovaní centrálneho štrajkového výboru, neexistuje jasná stratégia ďalšieho postupu.

 • 28. nov 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 743x
 • 1
Súkromné školy nerovná sa súkromný biznis, pán Fico!

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR

Súkromné školy nerovná sa súkromný biznis, pán Fico!

Premiér Róbert Fico si našiel čas na prvú hospitáciu v rezorte školstva až po takmer 9 mesiacoch jeho fungovania pod novým vedením. Za taký čas môže zlý učiteľ v triede narobiť kopu chýb. Za vinníka systémovej chyby v školstve - nedostatku financií - označil súkromné materské, základné a stredné školy, u ktorých nevidí dôvod, aby ich štát financoval, ak vyberajú poplatky. Dôvod je pritom úplne čitateľne napísaný v Ústave Slovenskej republiky, aj v Školskom zákone.

 • 25. nov 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 652x
 • 57
Nie je pravda, že súkromné školy sa do štrajku nezapoja

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR

Nie je pravda, že súkromné školy sa do štrajku nezapoja

Niektoré médiá uverejnili informáciu, že súkromné školy a školské zariadenia sa nezapoja do štrajku, ktorý vyhlásil Odborový zväz školstva a vedy na Slovensku. Nie je to pravdivá informácia. Titulok bol upravený.

 • 17. nov 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 878x
 • 7
Nájdime spolu ďalších 60 miliónov eur na platy učiteľov

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR

Nájdime spolu ďalších 60 miliónov eur na platy učiteľov

Minister financií Peter Kažimír ponúkol učiteľom zvýšenie platu o 36 EUR, teda o 5%. Potrebuje na to 60 miliónov EUR, ktoré chce vziať z rozpočtovej rezervy vlády. Na viac vraj nezvýši. Ministrovi školstva aj ministrovi financií môžeme ľahko pomôcť nájsť minimálne ďalších 60 miliónov EUR. Ako som písala v predchádzajúcom príspevku, nachádzajú sa v pokladniciach nenásytných samospráv niektorých obcí na Slovensku.

 • 10. okt 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 149x
 • 25
Keď sa ministrovi školstva smejú čierne duše

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR

Keď sa ministrovi školstva smejú čierne duše

Minister školstva Dušan Čaplovič v snahe "očistiť systém financovania centier voľného času od čiernych duší" presadil zákon, ktorým posiela peniaze aj do obcí, kde záujmová činnosť detí vôbec neexistuje a takým spôsobom, ktorý umožní obci použiť tieto prostriedky napríklad aj na splatenie obecných dlhov, či zvýšenie starostovho platu. Ani to však samosprávam nestačí. Keďže vedia, že na CVČ dostanú na budúci rok menej peňazí, prihlásili deti tam, kde na ne dostanú šesťnásobne viac. Čierne duše, proti ktorým sa minister tak vehementne postavil, mu vyrástli na úplne inom mieste - v školských kluboch, teda v bývalých školských družinách.

 • 7. okt 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 4 534x
 • 10
Páni Fico, Mamojka a Čaplovič, vyzývame vás!

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR

Páni Fico, Mamojka a Čaplovič, vyzývame vás!

Od utorka 11. 9. 2012 sa začína parlamentná schôdza, na ktorú sú zaradené do 2. a 3. čítania a na hlasovanie o prijatí zákony, ktoré budú znamenať likvidáciu stredných škôl a centier voľného času. Preto sa stavovské a mimovládne organizácie spojili, aby vyzvali predsedu vládnej strany Smer-SD Róberta Fica, predsedu parlamentného výboru pre školstvo Mojmíra Mamojku a ministra školstva Dušana Čaploviča zmeniť nespravodlivé a diskriminačné návrhy zákonov.

 • 8. sep 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 710x
 • 74
Súkromné školy a štrajk - má to logiku?

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR

Súkromné školy a štrajk - má to logiku?

Súkromný sektor a odborárske štruktúry sa majú radi asi ako pes s mačkou a štrajk zamestnancov súkromnej školy, organizovaný odborármi, rozhodne nepatrí k obľúbeným radovánkam jej zriaďovateľa, ani riaditeľa. Napriek tomu sme sa však kolegom zo štátnych a verejných, ale aj niektorých cirkevných škôl rozhodli vyjadriť v štrajku podporu.

 • 8. sep 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 240x
 • 5
Štrajk učiteľom platy nezdvihne, ale môže byť šancou na štart zmien

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR

Štrajk učiteľom platy nezdvihne, ale môže byť šancou na štart zmien

Štrajk je krízový prejav, krajný prostriedok tam, kde zlyhali všetky šance na dohodu. Štrajk učiteľov nie je len o platoch. Je reakciou na dlhodobo neriešené systémové chyby v našom školstve.

 • 1. sep 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 827x
 • 3
SkryťZatvoriť reklamu