9 mýtov o súkromných školách

Súkromné materské, základné, stredné, umelecké a jazykové školy fungujú na Slovensku už viac ako 20 rokov a znamenajú jednu z najväčších zmien v novodobej histórii vzdelávania. Ich existencia priniesla slobodu voľby vzdelávacej cesty, zdravú súťaž, ktorá zlepšuje kvalitu celého systému a alternatívu pre deti, pre ktoré tradičná škola nie je vhodná. O súkromných školách sa však stále ešte málo vie, a preto vznikajú rozličné mýty. Tu je zoznam tých najrozšírenejších:

Písmo: A- | A+
Diskusia  (39)
Obrázok blogu

1. Súkromné školy si za peniaze od štátu robia bez kontroly, čo chcú

Vzdelávanie v súkromných školách sa riadi tými istými zákonmi, ako vo všetkých školách a zaradením do siete škôl MŠVVaŠ vzniká každej súkromnej škole povinnosť mať svoj vzdelávací program zosúladený so Štátnym vzdelávacím programom, riadiť sa vzdelávacím štandardami, mať kvalifikovaných a odborne vyučujúcich pedagógov a zabezpečiť materiálno - technické, prevádzkové aj personálne podmienky vyučovania. Kvalitu riadenia a vzdelávania v súkromných školách kontroluje Štátna školská inšpekcia a štát akúkoľvek odchýlku od predpísaného štátneho programu, alebo nesúlad s legislatívou trestá odňatím 15% z normatívneho príspevku. Treba dodať, že tento trest neplatí pre verejné, ani cirkevné školy. Prevádzka aj vzdelávanie v súkromných školách podliehajú 7 druhom kontroly: kontrole ŠŠI, MŠVVaŠ, daňových úradov, Inšpektorátu práce, finančnej kontrole a kontrole samospráv prostredníctvom Hlavného kontrolóra obce, mesta, alebo VÚC.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

2. Vzdelávanie v súkromných školách nie je kvalitné, rodičia si známky kupujú.

V medzinárodných meraniach PISA dosiahli 15- roční žiaci zo slovenských súkromných škôl zhruba o 10 bodov lepšie výsledky než ich rovesníci z verejných škôl. (graf) Na rozdiel od celkových výsledkov boli výsledky slovenských žiakov zo súkromných škôl nad priemerom OECD, dokonca predbehli aj študentov súkromných škôl z Českej republiky. Ďalšie skúmanie ukázalo, že Slovensko patrí medzi špičku krajín, ktoré vďaka normatívnemu financovaniu na žiaka umožňuje prístup ku vzdelávaniu v súkromných školách a dosahovanie výborných výsledkov v PISA aj deťom z menej priaznivých socio-ekonomických podmienok. Kvalitu vzdelávania v súkromných školách potvrdzujú aj výsledky nezávislého periodického hodnotenia KOMPARO, ktoré meria úroveň vedomostí v rôznych predmetoch. Hoci výsledky maturít skresľujú dospelí externí študenti, rozdiely medzi výsledkami maturantov z verejných a súkromných škôl nie sú podľa národnej správy NÚCEM štatisticky významné. 85% maturantov zo súkromných gymnázií má výsledky vysoko nad priemerom všetkých škôl.

SkryťVypnúť reklamu

3. Súkromné školy sú biznis

Hospodárenie súkromných škôl upravuje zákon o financovaní tak, že finančné prostriedky zo všetkých zdrojov môžu použiť len na bežné prevádzkové a mzdové náklady školy. Havárie, opravy a rekonštrukcie financujú na rozdiel od verejných škôl výhradne zo svojich vlastných finančných prostriedkov. Zisk z prevádzky školy si na rozdiel od súkromnej spoločnosti neponecháva majiteľ spoločnosti. Zriaďovatelia súkromných škôl väčšinou hospodária ako neziskové organizácie a celý zisk povinne vracajú naspäť do vzdelávania.

4. Verejné školy doplácajú na súkromné, a preto dostávajú menej

SkryťVypnúť reklamu

Súkromné a verejné školy sú financované rovnakou normatívnou čiastkou na žiaka. Štát poukazuje tieto finančné prostriedky zriaďovateľom a umožňuje im prerozdeliť 5% zo mzdových nákladov a 20% z prevádzkových nákladov. Kým súkromný zriaďovateľ poukazuje všetky prostriedky svojim školám, samosprávy ako zriaďovatelia verejných škôl majú možnosť prerozdeliť časť prostriedkov školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti tak, že niektoré školy nedostanú celý svoj normatív, kým iné dostávajú prostriedkov viac. Školy, ktoré sa cítia byť ukrátené, pripisujú túto nerovnosť súkromným školám, nie je to však pravda, prostriedky musia hľadať u svojich zriaďovateľov.

SkryťVypnúť reklamu

5. Máme priveľa súkromných škôl

Z celkového počtu škôl je na Slovensku 2,6% materských škôl súkromných. Súkromných základných škôl je 1,9% z celkového počtu ZŠ, súkromných gymnázií je 15,9% a 18,5% súkromných je z celkového počtu stredných odborných škôl. Európsky priemer je 14% súkromných škôl z celkového počtu základných a stredných škôl (na Slovensku 12, 1%) , ale sú krajiny ako Holandsko a Belgicko, kde je v neštátnych školách viac ako 60% detí a európsky priemer prevyšuje aj Francúzsko, UK, Malta či Španielsko. Štátne školy neposkytujú alternatívu (Montessori, Waldorf, Dalton a i.), nepokrývajú komplexne hodnoty viery, nie sú úplne všade schopné pokryť potreby detí so ŠVVP, intelektuálnym nadaním, špecifickým talentom, deti, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu byť v tradičnom školskom systéme. Preto sú tu neštátne školy.

6. Učitelia v súkromných školách majú kráľovské platy

Podľa údajov MŠVVaŠ SR je plat pedagóga v súkromnej škole v priemere o 10% vyšší ako kolegu vo verejnej alebo cirkevnej škole. V súkromných školách však pripadá na jedného učiteľa menej žiakov a vedenie škôl sa usiluje o vysokú motivovanosť a podporu pedagogického tímu, ako aj zníženie byrokratickej záťaže, ktorú preberá nepedagogický personál. Celkovo tak majú učitelia v súkromných školách priaznivejšie pracovné podmienky. Žiaci v súkromných základných a stredných školách chodia podľa prieskumu MŠVVaŠ SR do školy radšej, ako žiaci iných škôl.

7. Súkromné školy žijú zo štátnych peňazí rovnako ako verejné a ešte vyberajú poplatky, aby na deťoch zarábali

Financovanie súkromných škôl, ktoré sústavne pripravujú žiakov na povolanie, je zo štátneho rozpočtu, ktorý tvoria aj dane všetkých občanov SR. Rovnaký príspevok zo štátneho rozpočtu v rovnakom type a druhu školy dostávajú žiaci štátnych, verejných, súkromných aj cirkevných škôl. Samosprávy obcí a miest však dostávajú na žiakov verejných škôl ešte navyše príspevok na opravy a havárie školských budov. MŠVVaŠ SR dofinancováva zo štátneho rozpočtu malé verejné školy do tzv. garantovaného minima a mimoriadne finančné prostriedky dostávajú aj v tzv. dohodovacom konaní. Na konci kalendárneho roka, pri rozpúšťaní rozpočtovej rezervy, dostávajú verejné školy ďalšie mimoriadne financie. Nijaké z týchto mimoriadnych dotácií ani dofinancovanie z rozpočtových rezerv samospráv sa súkromných škôl netýkajú. Na dofinancovanie nižšieho počtu žiakov v triedach, kvalifikovanejších pedagógov a alternatívne učebnice či pomôcky, prípadne mimoškolskú starostlivosť vyberajú čiastočné príspevky od rodičov. Na rozdiel od iných škôl majú príspevky (školné) zverejnené na webstránke a v informačných materiáloch, vykazujú ich v správe o hospodárení a transparentne zúčtovávajú v súlade s legislatívou. Naopak, skryté poplatky vo verejných školách, na ktoré upozornila aj Štátna školská inšpekcia, žiadna škola nezverejňuje ani neuvádza v správach o hospodárení.

8. Súkromné školy sú pre štát príliš drahé

Mať žiaka v súkromnej škole je pre štát efektívnejšie, ako v škole verejnej. Kým na žiaka v súkromnej škole štát vypláca výhradne normatívny príspevok, pri presune tohto žiaka do verejnej školy pribúda k normatívnym prostriedkom ešte percento z daní, určené na rekonštrukcie a údržby budov, doplatky do garantovaného minima v školách s nízkym počtom žiakov a rôzne ďalšie dotácie. V konečnom dôsledku tak štát na žiaka vo verejnej škole zaplatí viac, ako v škole súkromnej.

9. Keď chce rodič súkromnú školu, nech si ju zaplatí, dotovať súkromné školy je ako dotovať akéhokoľvek súkromného podnikateľa

Súkromné školy štát nedotuje, ale zo štátneho rozpočtu financuje školskú dochádzku detí svojich občanov z ich vlastných daní tak isto, ako to robí vo verejných školách. Štát tak nedotuje činnosť podnikateľa za účelom dosahovania zisku, ale službu, ktorú by inak musel poskytovať a financovať vo verejnej škole. Preto nemožno zamieňať zriaďovanie súkromnej školy so súkromným podnikaním. Rodičia už príspevok na svoje dieťa zaplatili vo svojich daniach, preto ich štát nemôže diskriminovať nefinancovaním vzdelávania ich detí len preto, že sa rozhodli pre neštátneho zriaďovateľa.

Máte ešte ďalšie otázky, súvisiace so súkromnými školami? Napíšte nám ich do diskusie, radi vám na korektne formulované vecné problémy odpovieme. Ak vás zaujíma viac faktov o neštátnych školách, je tu podrobný sprievodca, vydaný k 20 výročiu existencie neštátneho školstva u nás.

Zástupcovia súkromných škôl a školských zariadení SR, združení v ASŠŠZS, blog pripravila Saskia Repčíková.

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR

Bloger 
  • Počet článkov:  26
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Správy, úvahy, informácie a eseje, týkajúce sa neštátnych škôl a školských zariadení. Zoznam autorových rubrík:  Príbehy z našich škôlSúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

275 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

717 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
SkryťZatvoriť reklamu