reklama
Miesto pre vašu tvorbu. Staňte sa súčasťou komunity
milan šupa

milan šupa

Bloger 
 • Počet článkov:  726
 •  | 
 • Páči sa:  21x

Som človek, ktorému nie je ľahostajné všeobecné nepochopenie pravého zmyslu ľudského života na zemi a z tohto nepochopenia prameniace zlyhávanie osobných, ako aj celospoločenských vzťahov. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

reklama

Súkromné

Biblické zjavenie nie je Bibliou ukončené!

milan šupa

Biblické zjavenie nie je Bibliou ukončené!

Jednou z najneuveriteľnejších a najúžasnejších skutočností je, že takzvané biblické zjavenie, ktoré považujú kresťania za ukončené, v skutočnosti ukončené nie je!

 • 14. máj 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 0x
 • 1
Príčiny ľudského utrpenia

milan šupa

Príčiny ľudského utrpenia

Predstavte si obrázok znetvoreného novorodenca a pod ním nápis: Jemu právo na život odňaté nebolo! Takzvaní materialistickí humanisti a zástancovia interrupcií, apelujúc na city ľudí, chceli takýmto drsným spôsobom vyjadriť, že predsa len existujú prípady, kedy by bolo omnoho humánnejšie, aby sa určitý ľudský jedinec radšej nebol vôbec nenarodil.

 • 30. apr 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 0x
 • 1
Posun vo výklade smrti Ježiša Krista

milan šupa

Posun vo výklade smrti Ježiša Krista

Pozorne si prečítajme dve nasledovné vety. Prvá: Nie som proti. Druhá: Nie, som proti. Obyčajná čiarka dokázala zmeniť ich význam. So súhlasného stanoviska v prvej vete sa stal nesúhlas, vyjadrený druhou vetou. No a presne takto isto došlo aj k posunu vo výklade pravdy o Kristovej smrti, ktorý zomrel nie ZA naše hriechy, ale PRE naše hriechy. A to je obrovský rozdiel.

 • 19. apr 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 0x
 • 2
Trestuhodné pokrivenie poslania Mesiáša!

milan šupa

Trestuhodné pokrivenie poslania Mesiáša!

Žiaľ, pozemskí ľudia prekrútili a pokrivili pravý význam poslania Ježiša Krista a prispôsobili si ho tak, aby vyhovoval ich duchovnej pohodlnosti.

 • 13. apr 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 0x
 • 0
Veľká Noc – oslava vraždy!

milan šupa

Veľká Noc – oslava vraždy!

Ako by ste sa pozerali na človeka, ktorý schvaľuje vraždu? Ako na zločinca a potencionálneho vraha! Ako sa možno pozerať na kresťanský svet, ktorý považuje vraždu Ježiša Krista za nevyhnutnosť, pretože bez nej by vraj nemohol byť svet spasený?

 • 6. apr 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 0x
 • 0
reklama
Mesto – inteligencia, vidiek – hlupáci?

milan šupa

Mesto – inteligencia, vidiek – hlupáci?

Nasledovný text vznikol na základe jedného názoru, ktorý jednoducho nemohol byť ponechaný bez zodpovedajúceho vysvetlenia. Citujem:

 • 29. mar 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 0x
 • 0
Máme ešte vôbec slobodnú vôľu?

milan šupa

Máme ešte vôbec slobodnú vôľu?

Tak konečne už máme slobodu, vravia mnohí, pričom väčšina z nich si ju spravidla zamieňa so svojvoľnosťou, s možnosťou robiť si čokoľvek, čo sa mi len zachce, s čím sa nedostanú do vyslovene priameho stretu so zákonodárstvom dnešného štátno-právneho systému. To, čo nie je priamo zakázané, to je teda pre väčšinu dovolené. A čo aj nie je dovolené, to si možno beztrestne dovoliť pokiaľ má človek dostatok peňazí. Takže v skutočnosti je vlastne dovolené všetko. Zhruba takýto je teda dnešný „ideál“ slobody a možnosti prejavovania slobodnej vôle.

 • 8. mar 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 0x
 • 0
Kríza materializmu

milan šupa

Kríza materializmu

Človek je bytosťou duchovnou a táto jeho duchovná podstata sa prejavuje v cite. V cite srdečnosti, v ľudskom teple a dobroprajnosti! Cit, ľudskosť a srdečnosť by preto mali byť určujúcimi vo všetkom, čo ľudia, ako duchovné bytosti myslia, hovoria a konajú.

 • 22. feb 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 0x
 • 1
Prečo nie transplantáciám!

milan šupa

Prečo nie transplantáciám!

Z dielne Slovenského občianskeho združenia pre posilňovanie mravov a ľudskosti vyšiel prednedávnom text, pojednávajúci o negatívnych duchovných dôsledkoch transplantácie. Hoci bol mienený ako pomoc a dobrá rada, u mnohých ľudí sa stretol s odporom a nepochopením.

 • 8. feb 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 0x
 • 2
O nemožnosti pochopenia Stvoriteľa

milan šupa

O nemožnosti pochopenia Stvoriteľa

Neraz bez zlého chcenia, v naivnej viere a v nevedomosti je z mnohých strán možné počuť, že človek je božský, že každý z nás má Boha v sebe, hovorí sa o osobnom vzťahu k Bohu, o tom, že sme božími deťmi a tak ďalej.

 • 18. jan 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 0x
 • 0
reklama
Kritika slovenských spisovateľov!

milan šupa

Kritika slovenských spisovateľov!

Vážená Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, vydávajúca časopis Romboid.  Popudom k napísaniu tohoto listu bolo nahliadnutie do jedného z čísel Vášho časopisu (číslo 2. rok 2005), v ktorom na mňa veľmi negatívne zapôsobil „literárny útvar“ pána Hvoreckého s názvom „Svedkovia Svetla“.

 • 1. jan 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 0x
 • 0
A opäť sú tu Vianoce

milan šupa

A opäť sú tu Vianoce

Po roku sa teda zase priblížil čas Vianoc, pravidelne nám pripomínajúci nesmierny dar, ktorý kedysi dávno darovalo Svetlo tejto Zemi. Bola ním Pravda v pozemskom tele, ukazujúca ľudstvu pravú cestu k duchovnému, ale zároveň aj k trvalo udržateľnému, hmotnému vzostupu.

 • 22. dec 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 0x
 • 0
Kapitalistická demokracia alebo cirkevný štát?

milan šupa

Kapitalistická demokracia alebo cirkevný štát?

Takmer všetky veľké svetové náboženstvá čerpali vo svojich začiatkoch priamo z Pravdy a ich úlohou bolo túto Pravdu chrániť, rozvíjať a vnášať do povedomia, ako aj do reálneho života celej spoločnosti. Žiaľ, to pôvodne zdravé a správne vždy postupom času prerástlo ľudskými názormi, ľudským chcením a ľudskými hmotnými potrebami až natoľko, že pod týmito nánosmi bola nakoniec celkom udusená a zasypaná Pravda, ktorej mali všetky náboženstvá pôvodne slúžiť.

 • 4. dec 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 0x
 • 1
Niečo o reinkarnácii

milan šupa

Niečo o reinkarnácii

Mnohí otvorení ľudia, zoznamujúci sa s problematikou reinkarnácie, bývajú často zarazení skutočnosťou, že východné náboženstvá pripúšťajú možnosť vtelenia ľudskej duše do zvieracieho tela. Člověk je však človekom a zviera zvieraťom! Sú to dva úplne rozdielne druhy, odlišujúce sa svojou vnútornou podstatou a preto v žiadnom prípade nemôže dôjsť k ich vzájomnému zmiešaniu!

 • 27. nov 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 0x
 • 0
Zločiny farmaceutického priemyslu

milan šupa

Zločiny farmaceutického priemyslu

Dnes, kdy většina lidí nespoléhá na svůj zdravý (selský) rozum v situacích, kdy jde pro ně o to snad nejcennější, o jejich zdraví, mají farmaceutické firmy žně. Důvěřujeme možná až přespříliš předepsaným „lékům“, namísto toho abychom zabrousili do své minulosti, čím nás například léčívaly naše babičky či prababičky. A tak farmaceutický průmysl může vydělávat stále více a více, dokud nepochopíme, oč tu vlastně jde. Více naleznete v následujícím článku.

 • 20. nov 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 0x
 • 0
reklama
Kadiaľ vedie cesta k Pravde?

milan šupa

Kadiaľ vedie cesta k Pravde?

Tento text je výpoveďou človeka, ktorý sám o sebe tvrdí, že našiel Pravdu. Snáď jeho osobné prežitia aspoň v niečom napomôžu tým, ktorí skutočnú Pravdu ešte len hľadajú.

 • 13. nov 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 0x
 • 2
Kresťanstvo a reinkarnácia

milan šupa

Kresťanstvo a reinkarnácia

Keď sa v súčasnom kresťanskom svete spomenie pojem reinkarnácia, čiže prevteľovanie duší, stretneme sa zásadne iba s odmietavým stanoviskom. Žiaľ, málokto z veiacich, slepo a verne zastávajúcich cirkevnou vrchnosťou odporučený postoj si už dá námahu samostatne preskúmať celú vec až do hĺbky.

 • 6. nov 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 0x
 • 0
Odvrátená tvár technického pokroku

milan šupa

Odvrátená tvár technického pokroku

Dnešní ľudia sú zväčša hrdí na súčasné, výrazné napredovanie vedy a techniky, ktoré nám umožňuje žiť na veľmi vysokej životnej úrovni. Doposiaľ nebývalý, vedecko technický rozvoj však negatívne poznačil vnútorný život tých, ktorí pracujú v zmienenej oblasti. Stali sa z nich totiž ľudia prehnane hrdí, ba až pyšní na svoj vlastný rozum a jeho možnosti. Nadobudli totiž presvedčenie, že už dokážu zvládnuť a vyriešiť takmer všetky problémy sveta bez toho, aby sa snáď ešte bolo treba zapodievať nejakými „rozprávkami“ o duchovnom rozmere bytia. Niečo podobného odsúvajú so zhovievavým úsmevom do oblasti neškodného náboženského folklóru, ktorý nemá pre každodenný život a tobôž nie pre vedu a techniku, absolútne nijaký praktický význam.

 • 30. okt 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 0x
 • 2
Úvaha nad úlohou cirkví

milan šupa

Úvaha nad úlohou cirkví

Čo by asi tak podľa vás malo patriť k tým najdôležitejším úlohám správcov rôznych cirkví práve v dnešnej dobe? V dobe, v ktorej je zlo takmer všade a navyše sa ešte rafinovane skrýva za masku dobra? Podľa môjho osobného názoru by to mala byť práve schopnosť jasného, nekompromisného odhaľovania a označenia tohto zla v jeho mnohorakých, otvorených i skrytých podobách.

 • 23. okt 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 0x
 • 1
O Zákonoch života

milan šupa

O Zákonoch života

Malá planéta Zem, vznášajúca sa v nedoziernych diaľavách vesmíru, planéta, na ktorej rozkvitol dar života. Bola to však iba náhoda?

 • 9. okt 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 0x
 • 1
reklama
SkryťZatvoriť reklamu