[1] Objektívny Zmysel Života ~ reprodukcia

Písmo: A- | A+

Pamätáte si na ten nepríjemný pocit, keď ste si prvý krát uvedomili, že raz umriete? Aj Vám vtedy napadla otázka Aký ma potom život zmysel?

(Foto Ch.D. Wikipedia) klik na článok: Život vznikol v póroch chladnúcej lávy
(Foto Ch.D. Wikipedia) klik na článok: Život vznikol v póroch chladnúcej lávy (zdroj: grafika Tom Trník)


Keď som si prvý krát uvedomil, že aj ja raz umriem, bol to pre mňa riadny šok ‒ celý môj život sa mi vtedy prevrátil naruby. Uspokojivá odpoveď na otázku "Aký ma potom život zmysel, keď všetko čo ste sa naučili, čo ste zažili, sa rozplynie v čase, ako slzy v daždi?" dlho neprichádzala. Dnes si myslím, že už je možné na ňu uspokojivo odpovedať.

 • obsah:

 • BLOK 2 (čo je to život)

 • BLOK 3 (definícia života)

 • BLOK 4 (ako vznikol život)

 • BLOK 5 (prečo vznikol život)

 • BLOK 6 (fyzikálne zákony / ako a prečo vznikli práve takéto?)

 • BLOK 7 (reprodukcia dokonale, nedokonalá:)

 • BLOK 8 (veriaci 77% vs 23% ateisti)


V tomto článku sa pokúsim objektívne a možno aj definitívne zodpovedať "večnú" otázku: 
Čo je objektívnym zmyslom života” (ďalej použijem aj skratku ZŽ).

Možno Vám práve teraz napadlo, ako sa dá objektívne hovoriť o zmysle života, keď je to pre mnohých nanajvýš subjektívna záležitosť, o ktorej sa nediskutuje, ale sa žije;) K napísaniu tejto eseje ma inšpiroval Stephen Hawking a jeho dokument (veľký plán) o zmysle života, ktorý ZZ nielen žije, ale aj o ňom diskutuje.

TiME to WRiTE
TiME to WRiTE (zdroj: text a grafika Tom Trník)

"Niekto mi raz povedal, že zmyslom nie je ani tak cieľ, ale samotná cesta k cieľu." 


Uveriť, že existuje objektívny zmysel života, je možné len pokiaľ so mnou absolvujete túto takmer 3500 slov dlhú cestu. Prečo je tak dlhá? Pretože ak sa chceme dopracovať k podstate zmyslu života, musíme si zrekapitulovať všetko, čo o tomto svete vieme.


Môj pohľad na svet formovali aj títo ľudia: Jiří Grygar (Astronóm), Richard Dawkins (evolučný biológzoológ, etológ, ), Stephen Hawking (teoretický fyzik), Daniel Goleman (autor, behaviorálny psychológ, vedecké skúmanie mozgovej činnosti), Richard Feynman (Projekt Manhattanfyzik, génius), Morgan Freeman (Through the Wormhole), Frank Herbert (DUNE) a samozrejme, moji rodičia.
 

BLOK 2 (čo je to život)
Ak chceme nájsť odpoveď na otázku zmyslu života okolo nás (fauna, flóra, človek), bolo by asi dobré si najprv zadefinovať, čo to ten život vlastne je. 

Moja prvotná definícia "života" sa dá zhrnúť do jedného slova REPRODUKCiA.
Samozrejme nie všetko čo sa reprodukuje, množí či kopíruje, je živé napr. oheň či hviezda.

► Pozrime sa bližšie na “život” hviezdy. Tak ako človek, tak sa aj hviezda zrodí, starne, umiera a čo je pre nás (život) najdôležitejšie, sem tam sa reprodukuje. Pôrod prebieha pomaličky, gravitačné pôsobenie atómov vodíka začne ostatné atómy vodíka postupne priťahovať. Po čase sa hmotnosť takéhoto objektu zvýši natoľko, že v ňom bez akéhokoľvek zásahu zvonka začne prebiehať jadrová syntéza. Hviezda sa mení počas celého svojho života tým, že premieňa vodík na stále ťažšie prvky až po železo. Vtedy začne hviezda pomaly umierať...

foto NASA | click the video - Thermonuclear Sun Art – in Ultra HD
foto NASA | click the video - Thermonuclear Sun Art – in Ultra HD (zdroj: text a grafika Tom Trník)

Smrť hviezdy závisí od jej hmotnosti, buď sa zmení na červeného trpaslíka, pulzar či čiernu dieru, alebo exploduje a umožní vznik ťažších prvkov ako železo. Väčšinou explodujú len veľmi hmotné hviezdy ‒ hviezdy prvej generácie. Z ich "pôrodu" (popola) vznikne ďalšia generácia hviezd a planét. Napríklad naše SLNKO a celá slnečná sústava vznikla z takejto hviezdy. Samozrejme, nie z každého veľkého vodíkového oblaku sa stane hviezda, ale aj taký Jupiter je možno život podporujúca (obrovská plynná) planéta, okolo ktorej krúžia jej vlastné mesiace, na ktorých je možno život.

► Na druhej strane, nie všetko čo je evidentne živé sa reprodukuje, napríklad človek, ktorý nemôže mať deti, alebo človek celibátu verný by podľa tejto definície neboli živí ~ čo je samozrejme hlúposť, ale predstavte si, čo by ste našli na zemi o 100 rokov, ak by sme všetci boli celibátu verní?


BLOK 3 (definícia života)
Aká je teda definícia života? Podla mňa je to schopnosť organizmu (akejkoľvek hmoty) vytvárať okolo seba trvalé podmienky pre trvalú reprodukciu a vzdorovať entropii.  K tej prispievajú aj ľudia, ktorí vlastné deti (z akéhokoľvek dôvodu) nemajú. Prečo?

(text Wikipedia) AMT vs AH
(text Wikipedia) AMT vs AH (zdroj: grafická úprava Tom Trník)

Pretože humánnejšia a dúfam že aj životaschopnejšia je spolupráca (v prírode napr. včiel a rastlín), ako boj o holý život ~ vojny (v prírode napr. vlka a ovce).

Spolupráca vyžaduje plánovanie. Plánovanie umožňuje trvalé zachovanie a obnovovanie zdrojov potrebných pre život. Spolupráca všetkých plodných, bezdetných, ale aj homosexuálov (napr. Alan Turing) a plánovanie pôrodnosti je jedinou cestou ako zachovať životnú úroveň, ktorá podporuje vedu, ktorá je jediná schopná predvídať a potom aj odvrátiť prírodné katastrofy, ktoré by zničili všetok život na planéte

všetko o lámačovy kódov nájdeš tu


 v mojom dodatku: ALAN TURiNG, ale aj otec počítačov (edit 23.7.2019)

Fremenská filozofia ~ Kwisatz Haderach o živote
Fremenská filozofia ~ Kwisatz Haderach o živote (zdroj: Frank Herbert ~ Duna (Arrakis)

BLOK 4 (ako vznikol život)
Ako vznikol život zatiaľ nevieme, sťažuje nám to fakt, že to bolo veľmi dávno, takže nevieme, aké presne boli vtedy prírodné podmienky a koľko času to trvalo (nie je možné v laboratóriu simulovať sto rokov a už vôbec nie milión rokov), ale predpokladáme, že cca pred štyrmi miliardami rokov sa na našej zemi vytvorili podmienky, ktoré umožnili, aby sa niečo "neživé", ale reprodukujúcesa, zmenilo na niečo "skoroživé" čo sa začalo rozmnožovať.

ukážka neživého ale reprodukujúceho sa
ukážka neživého ale reprodukujúceho sa (zdroj: text a grafická úprava Tom Trník)

(ďalšie zaujímavé obrázky kryštálového papradia: obrázok 2obrázok 3obrázok 4 obrázok 5)

Raz úspešne raz neúspešne. Odhaduje sa, že zdokladovateľný život na Zemi existuje 3,5 miliardy rokov, za tú dobu vyhynulo viac ako 99% všetkých druhov, ktoré kedy žili na Zemi. To je spolu nepredstaviteľné číslo, cca 1 000 000 000 druhov a zároveň dôkaz, že evolúcia je slepá, alebo pravá ruka BOHA nevie, čo robí ľavá.

Nie je podstatné, či to bolo vďaka obrovskému množstvu interakcií v nejakej mláke, či vďaka správne načasovanému blesku, alebo sa to stalo v hlbinách oceánov pri výronoch horúcichhydrotermálnychprameňov...

Click for the next pictures / Foto Wikipedia
Click for the next pictures / Foto Wikipedia  (zdroj: grafická úprava Tom Trník)

Podstatné je to, či to bola NÁHODA, alebo zásah nejakej ENTiTY. Ak to bola náhoda*, tak jediným zmyslom takto vzniknutého života je, podla mňa, reprodukcia. Asi sa zhodneme, že to 100% platí pre mikroorganizmy a na 99% pre celú faunu a flóru.
*A ak by to nebola náhoda, tak odpoveď na ZŽ nájdete v jednom z tisícov náboženstiev... 

Platí to však aj pre inteligenciou nadané druhy? (odkaz na top ten iQ zvierat 12)
(ukážka inteligencie u zvierat napr. vrany (2, 3), chobotnice (23, 4), slony, opice Bonobo, veľryby (air rings), psy, mačky a ešte jeden zo súdnej siene: Rozhodnutie argentínskeho súdu - orangutan Sandra má osobnosť)
A zvlášť pre Homo sapiens?

Skôr ako rozlúskneme túto otázku musíme zodpovedať najprv tie jednoduchšie:)
Pretože ZŽ sa možno dá zhrnúť jedným slovom, ale pokiaľ za ním neuvidíme ucelený obraz,
tak ho nepochopíme a potom ani neuveríme tejto neromantickej pravde.
 

Premena energie = život
Premena energie = život (zdroj: Foto Wikipedia, text a grafická úprava Tom Trník)

BLOK 5 (prečo vznikol život)
Aj keď sme si povedali, že život mohol vzniknúť náhodne, tak to nemusí byť až taká neuveriteľná (nepravdepodobná) náhoda. Napríklad Slnko vzniklo vďaka tomu, že fyzikálne zákony to umožňujú. Chcem tým povedať, že vznik akejkoľvek hviezdy a planéty je dôsledkom fyzikálnych zákonov. Tie umožnili, aby sa z neživej kôpky prachu stala hviezda, ktorá je svojim spôsobom živá...

Prečo teda vznikol život? Pretože mu to umožnili fyzikálne zákony.

Prečo mu to umožnili?
Odpoveď na túto otázku sa pokúsim nájsť vo svete fyziky. Povieme si niečo o vzniku vesmíru, hmoty a o fyzikálnych zákonoch. Bez pochopenia týchto mechanizmov nebudeme schopní objektívne zodpovedať otázku ZŽ.


BLOK 6 (fyzikálne zákony / ako a prečo vznikli práve takéto?)
Tak, ak sa až sem dočítal nejaký TEiSTA, tak sa dočkal. Fyzikálne zákony sú veľmi špecificky nastavené, niekto by až povedal životu šité na mieru. Ak by sme vedeli, že toto je jediný vesmír, tak by veriaci mohol v pokoji so svojou ENTiTOU oslavovať.

(Click for the next picture) EVOLUCiA vs BOH
(Click for the next picture) EVOLUCiA vs BOH (zdroj: text a grafická úprava Tom Trník)

Dnešná predstava vzniku vesmíru (the BiG BANG theory) predpokladá, že je možno nekonečno vesmírov, ktoré vznikajú z kvantovej ničoty. Predstavu vzniku vesmíru z ničoho si môžme priblížiť na tomto "družstevnom" príklade:)
 

Predstavte si, že na veľkom dvore niekto vykope veľkú jamu. Spolu s touto veľkou jamou nám vznikne aj veľká kopa hliny. Inak povedané: Spolu s touto kopou hliny vznikla aj záporná kopa hliny. Doslova náš VESMíR možno vznikol tak, že sa vytvoril aj "NEVESMíR", a tým sa zachoval zákon zachovania energie.
 

Ja viem, zvláštna predstava, ale o nič divnejšia, ako že z ničoho-nič vznikla, alebo, v ideálnom prípade, tu bola odjakživa DOKONALÁ ENTiTA, ktorá vytvorila náš vesmír.


Táto interpretácia vzniku a zániku vesmíru, umožňuje existenciu nekonečného množstva vesmírov s rôznymi fyzikálnymi zákonmi. To umožňilo vznik raz aj takého, kde budú fyzikálne zákony prívetivé pre vznik života takého, ako ho dnes poznáme - kde práve žijeme.

~ Leto II. Atreides said ~ z románu ~ Frank Herbert ~ Duna ~
~ Leto II. Atreides said ~ z románu ~ Frank Herbert ~ Duna ~  (zdroj: link na esej o červoch na Dune:)

Tak ako život nevznikne na každej planéte, tak pravdepodobne ani veľa vesmírov nemá vždy to, čo potrebujeme k vzniku života. Neparadoxne v takomto životu neprajúcom vesmíre si nič nemôže položiť otázku: "Aký má tento životu neprajný vesmír zmysel?" 

interpretácia Gravitácie od Tom Trnik
interpretácia Gravitácie od Tom Trnik 

Preto si myslím, že vznik života nie je náhoda, ale skôr nevyhnutnou súčasťou týchto fyzikálnych zákonov - tohto konkrétneho vesmíru. Preto si myslím, že život je roztrúsený po celom našom vesmíre. Ešte možno raz budeme radi, že hviezdy sú tak ďaleko.
 

Na ceste za nájdením objektívneho ZŽ sme si v predchádzajúcich blokoch letmo priblížili prečo je vesmír taký, aký je ~ hovorí sa tomu Antropický princíp, a zároveň predpokladáme, že život mohol vzniknúť sám od seba, čiže náhodne. Teraz si v skratke povieme, ako funguje evolúcia, pretože to nám umožní pochopiť, ako vznikol inteligentný život, a ako, a hlavne prečo, vznikla otázka ZŽ.


BLOK 7 (reprodukcia dokonale nedokonalá:)
Z evolúcie vyplýva (aspoň pre mňa), že na to aby život na zemi mohol vzniknúť a hlavne pokračovať, musel do svojej (ne)dokonalej kópie dať niečo, čo tejto kópii umožnilo znova sa nedokonalo kopírovať (rozmnožiť). To niečo jednoducho preniklo do tohto chemického procesu z vonku (o RNA či DNA sa ešte tejto chemickej mláke ani nesnívalo:). 

(Click for the next picture) foto Wikipedia
(Click for the next picture) foto Wikipedia  (zdroj: text a graficka úprava Tom Trník)

(ďalšie neopakovateľné tvary snehových vločiek: obrázok 1 a obrázok 2)

Zo začiatku to bola takmer dokonala kópia, neskôr sa presadili len kópie (druhy), kde to bola cielene nedokonalá kópia umožňujúca proces progresu, ktorému sme dali meno Evolúcia.

Neskôr vzniklo (systémom pokus/omyl) množstvo stratégií ako prežiť a rozmnožiť sa. Možností ako to dosiahnuť je mnoho. Od kliešťa ktorý za život nakladie tisíce vajíčok (o ktoré sa už nestará), až po človeka, ktorý má v SR počas života v priemere 1,34 dieťaťa (o ktoré sa potom musí postarať). Lov, parazitizmus či symbióza (pri obstarávaní potravy) a kvantita i kvalita (pri reprodukcii) - tieto prejavy vidíme stále aj po 3,5 miliardách rokov trvajúcom vývoji.


BLOK 8 (veriaci 77% vs 23% ateisti)
Súčasná (21.9.2015) svetová populácia "je" (bola) 7 368 804 444 ľudí, z toho asi 23% (±7) ľudí z celého sveta sa so mnou (možno) zhodne na tom, že objektívny ZŽ všetkého živého bude reprodukcia. Lenže  77% (±7) populácie (patrí do nejakej náboženskej skupiny) našlo ZŽ aj vo viere.

"Myslím, teda mám zmysel." Leto II. Atreides
"Myslím, teda mám zmysel." Leto II. Atreides  (zdroj: Frank Herbert ~ Duna, grafika Tom Trník)

Osem ľudí z desiatich nebude súhlasiť s touto mojou esejou o ZŽ, a to je viac ako dosť, aby som sa poriadne zamyslel, či môj pohľad na svet je ten správny.

Aby sme pochopili prečo 77% (±7) majú tento primárny zmysel života (reprodukciu) oblečený do krásneho plášťa náboženstva, musíme si povedať niečo o tom ako vznikol inteligentný život, sebauvedomenie a pojem večnej duše...ale to až v druhej a poslednej časti.

V tomto krátkom (12 min.) videu od  Stephena Hawkinga, nájdete jeho vysvetlenie ZŽ.

Skryť Zatvoriť reklamu