[2] Objektívny Zmysel Života ~ láska

V prvej časti článku sme pre 23% (±7) populácie našli objektívny zmyslel života, v tejto sa pokúsim vysvetliť prečo 77% (±7) ľudí verí v boha, a že viera je pravdepodobne evolúciou podporovaná výhoda prežitia jednotlivcanároda.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (23)
 • obsah:

 • BLOK 8 (ako vznikol iNTELiGENTNÝ život)

 • BLOK 9 (sebauvedomenie)

 • BLOK 10 (filozofický vznik duše / posmrtný život)

 • BLOK 11 (prečo model NESMRTEĽNEJ DUŠE neuspokojil všetkých?-)

 • BLOK 12 (záver pre hľadajúcich ZŽ)

 • ps:

 • BLOK 42 (Douglas Adams nás dávno predbehol:)

 • BLOK 13 (romantický dodatok - len pre silné žalúdky:)

 • BLOK 14 (závislosť naša každodenná)

BLOK 8 (ako vznikol iNTELiGENTNÝ život)
Evolúcia ako ju dnes chápeme je slepá, napriek tomu zmena prostredia umožnila vznik doslova dokonale prispôsobeným druhom. Tie, aby vznikli, museli sa naučiť primerane reagovať na meniace sa prostredie, a aby mohli adekvátne reagovať, potrebovali na to mozog.

Najprv to bol len primitívny orgán, ktorý riadil náhodne pohyb tela, neskôr to už bola riadená reakcia na teplo a svetlo. So zlepšovaním zmyslov sa z tieňov stávali obrysy, objekty...

Aby sa tieto informácie mohli efektívnejšie spracovávať, musel mozog týmto vnemom (informáciam) - veciam či udalostiam okolo seba dať "mená" - a k nim zas priradiť vlastnosti (tvar, farbu, nehybné, pohyblivé, jedlo, jed, predátor, korisť).

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Pre každú vec, ktorú si mozog zapamätal, musel mať nejaký dôvod. Napríklad: voda = uhasenie smädu, ochladenie sa. Zajac = obed, kožuch. Tiger = nebezpečie, smrť. Inak by zaberala len miesto v pamäti čo stojí energiu a hlavne to predlžuje reakčný čas na podnety.

Click for the next pictures
Click for the next pictures (zdroj: odkaz na stranku o EQ vs iQ)

BLOK 9 (sebauvedomenie)
Druh, ktorý má takto fungujúci mozog, by mal časom nevyhnutne dospieť do štádia, kedy veciam okolo seba automaticky začne priraďovať nálepky zmyslu existencie. Následne možno práve pri pohľade do odrazu na vodnej hladine, začal predchodca človeka hľadať zmysel svojej existencie. To bol možno prvý krok k sebauvedomeniu. Prítomnosť inteligencie je podla mňa prvý predpoklad k sebauvedomeniu. Pravdepodobne až pravidelný nadbytok potravy a "nuda:)" umožnila našim predkom začať premýšľať o zmysle života (ďalej použijem aj skratku ZŽ).

SkryťVypnúť reklamu

Do hlavy delfínov, psov či opíc nevidíme, takže túto hypotézu zatiaľ potvrdzuje len človek, ale ak si pozrieme čo dokáže maličký mozog vrany (pozri video: Amazing Raven intelligence test, alebo Causal understanding of water displacement by a crow), tak pri "lifestyle" slona, gorily, alebo veľryby by to bolo mrhaním energie, pokiaľ by tieto zvieratá aspoň čiastočne nepremýšľali prečo vlastne robia to čo robia.

Obrázok blogu
Počet sebevražd na 100 000 mužov / 1978–2008
Počet sebevražd na 100 000 mužov / 1978–2008 (zdroj: cs.wikipedia.org)
Počet sebevražd na 100 000 žien / roky 1978–2008
Počet sebevražd na 100 000 žien / roky 1978–2008 (zdroj: cs.wikipedia.org)

BLOK 10 (filozofický vznik duše / posmrtný život)
Neustála zmena prostredia, stále väčšia dôležitosť socializácie v tlupe, potreba adekvátnej reakcie na akciu, vytvorili časom náš mozog.

S príchodom "voľného času", sa náš mozog už nemusel naplno zamestnávať bojom o zdroje a starostlivosťou o potomkov, ale začal tento nevyužitý potenciál smerovať inde. Napríklad: vymýšľaním fyzických hier (šport) ~ čo dodnes hlavne mužom slúži ako ventilácia loveckého pudu:), tvorbu umenia ~ prenos informácie slovom a kresbou a filozofiou (predchodca dnešnej vedy).
 

SkryťVypnúť reklamu

Filozofi začali klásť “večné” otázky. Jedna z prvých otázok možno bola aj takáto: Aký to má vlastne všetko zmysel? Nebola to nijak prekvapivá otázka, pretože ako som už písal, mozog musel všetkému, čo si uložil do pamäte, priradiť nejaký zmysel. A keďže človek žil v tlupe, jeho pamäť si musela zapamätať tváre ľudí, ku ktorým potrebovala priradiť nejaký zmysel existencie, napríklad: muž = lovec, žena = "tvorca" detí, starý muž = radca/vynálezca, atď. Tieto odpovede jeho mozog uspokojovali, pretože podvedome stále robil všetko tak, ako nám to podvedomie diktuje aj dnes (Maslowova pyramída).

Lenže boli tu aj otázky, na ktoré nebola zmysluplná odpoveď.
Napríklad: “Prečo blesk zabil moju ženu a deti?!

SkryťVypnúť reklamu

Napriek tomu, že naši predkovia, už disponovali podobným mozgom ako máme my, nedokázali porozumieť všetkým prírodným javom v ich prostredí. Potopy, zemetrasenia, požiare, hladomor, choroby či smrť detí vyvolávali množstvo otázok, a tak mozog pred úplným zlyhaním pozorovanej AKCIE bez zjavnej PRÍČINY, musel vymyslieť niečo, ako tieto javy vysvetliť, ako týmto tragédiam predchádzať.

Obrázok blogu

Mozog tieto "náhodné" javy vždy spätne analyzoval a hľadal vždy nejakú súvislosť medzi správaním jednotlivca / kmeňa a nejakého prírodného javu. Výsledkom týchto úvah bol počiatok modlenia a prinášania obetí. Tu vidím vznik šamanstva a neskôr náboženstva.

Náboženstvo, na všetko neznáme, našlo rýchlu "instantnú" odpoveď. Vytvorilo nevyvrátiteľný model nesmrteľnej duše. Tým uspokojivo zmiernilo bolesť pozostalých, čo im umožnilo, rýchlejšie sa zapojiť do života ~ to je jasná evolučná výhoda. Pohreb a obrad, nosenie špeciálnych doplnkov (napr.: amulet, kosť, rovnaké oblečenie) takejto skupine umožnilo rýchlejšie sa psychicky zotaviť po prírodných katastrofách + posilniť spoločnú identitu a tak na rozdiel od “neveriacich” spoločenstiev získavalo v ťažších časoch výhodu.

Obrázok blogu

BLOK 11 (prečo model NESMRTEĽNEJ DUŠE neuspokojil všetkých?-)
Našu iNTELiGENCiU sme vo voľnom čase zo začiatku využívali na vytváranie "instantných" odpovedí, ale neskôr potreba skúmania nového teritória prerástla u niektorých v cieľavedomú činnosť. Chceli vedieť, čo je za najbližším kopcom, čo je pod vodou, alebo čo sa stane, keď porušia všeobecne uznávaný zákaz…

Pravdepodobne práve tieto "iné" ~ zvedavé mozgy, ktoré mali v sebe potrebu provokovať "BOHOV" (neuspokojiť sa z "instantnými" vysvetleniami), začali posúvať hranice poznania.

Odpovede na otázky priniesli ďalšie otázky, a čím viac človek vedel, tým viac času trávil nad ďalšími otázkami, čo ho v konečnom dôsledku možno okradlo o čas na reprodukciu a výchovu. To je možno aj jeden z dôvodov prečo múdrych ľudí je stále rovnako málo.
 

BLOK 12 (ZÁVER pre hľadajúcich ZŽ) 
Primárnym objektívnym zmyslom života je REPRODUKCIA, to znamená KONAŤ TAK (BLOK 3), aby naši potomkovia, príbuzní, alebo národ boli schopní sa opäť rozmnožiť, a tak konať až do konca času a následne, v prípade zániku vesmíru, ho reštartovať:)
 

BLOK 42 (Douglas Adams nás dávno predbehol:)
A tu sme sa dostali konečne k myšlienke Stephena Hawkinga, ktorá odpovedá na otázku: “Čo je zmyslom života vesmíru a vôbec?” Samotná otázka je podla S.H. len dôsledok chyby v "preklade" ~ myslel tým možno naše subjektívne vnímanie reality, spôsobené aj zatiaľ "neuchopiteľnou" teóriou o vzniku vesmíru a života, ak som ten dokument správne pochopil:)

Ja a HawKing odpovedáme na otázku: Prečo tu máme: lásku, dušu, náboženstvá, boha, transcendentálne zážitky a pocit sebauvedomenia?
Ja a HawKing odpovedáme na otázku: Prečo tu máme: lásku, dušu, náboženstvá, boha, transcendentálne zážitky a pocit sebauvedomenia? (zdroj: neskôr opravím:"Všetko toto je len...")

Ak sa chcete podeliť o to či (ne)máte ZŽ, tak tu nájdete môj kratučký anonymný Dotazník,
ďakujem za vás čas (po vyplnení budete mať sprístupnené výsledky).

BLOK 13 (romantický dodatok - len pre silné žalúdky:)
LÁSKA ~ slovo, ktoré je najfrekventovanejšie v dievčenských románoch a snoch. Slovo, ktoré pre zamilovaného znamená celý vesmír. Slovo, ktoré chápeme tak samozrejme, že si ani neuvedomujeme, že je to len romantická kamufláž pre iné slovo. Nie nemám na mysli slovo sex, ale zmysel života.

Obrázok blogu

Založiť si rodinu a  vychovať životaschopné deti - to sa vám ľahšie podarí pokiaľ budete po celý ten čas zaľúbený do svojho partnera. A byť zaľúbený - to je evolučne preferovaná vlastnosť, ktorej "LÁSKA" meno je:) ~ a to je tým PRAVÝM zmyslom života.

Obrázok blogu

To, že sme tu, je primárne zásluha LÁSKY (reprodukcie), ktorú do nás príroda pomocou evolučných procesov zakódovala. Pokiaľ je vo vás tento program ~ algoritmus správne DEKÓDOVANÝ, tak nepotrebujete čítať túto esej o zmysle života a ani nehľadáte iný zmysel života.

Aby sa vám podarilo naplniť zmysel života, je dobré mať peniaze. Na to potrebujete občas aj nejaké to vzdelanie a nejakú tu prácu:), aby ste v práci boli úspešný, tak to musíte chcieť, musíte v tom vidieť čiastočný zmysel vášho života. Bohužiaľ, mnohým sa táto časť algoritmu stala dominantnou (nie ich vinou), ale to už je iný príbeh, príbeh slepého hodinára od R. Dawkinsa a starnutia Európy.

Obrázok blogu

BLOK 14 (závislosť naša každodenná) Pes a Mačka
Možno vám teraz napadlo, že existuje kopec foriem lásky, napríklad k bohu, zvieratám, športovým klubom, hrdinom, atď, ale toto sú práve tie slepé evolučné potreby "KONAŤ TAK" (BLOK12), a podvedome si takto pridávame k objektívnemu zmyslu života ešte HLBŠÍ ČŠÍ ~ vlastný zmysel.

Doslova je to evolučná potreba aby niekto bol závislý na nás (deti, psy, mačky, pacienti, atď...) čo občas prerastie na nezdravú závislosť na niekom či niečom. Extrémy sú samozrejme vždy kontraproduktívne, ale ak by nik nebol na nikom závislí, tak by náš život bol len mrhaním zdrojov a viedol možno k degenerácii spoločnosti.

tom trnik

tom trnik

Bloger 
 • Počet článkov:  11
 •  | 
 • Páči sa:  0x

..som z donútenia optimista,vďaka bohu ateista i omylista, zaoberajúci sa:- filozoficky fyzikou,- vedecky ľuďmi,- ľudsky prírodou...keď sa dostatočne dlho budeme pýtať PREČO, tak vždy skončíme odpoveďou: "lebo BiG BANG" a o to ide, humor vždy, až na prvom mieste..~ ak nie sú zdravší tí, ktorí jedia veľmi veľa, tak nie sú ani vzácni tí, ktorí vedia veľmi veľa, Sokrates,~ keď hľadáš chybu v druhých, je to možno preto,že cez svoje BiG EGO,nevidíš svoje zlezložené LEGO,Tomi, enduring memory :( of KaTTrin 84-17 Zoznam autorových rubrík:  ..človek pod lupou..postrehy z chaosu života..objektívny Z.Ž...vedomie

Prémioví blogeri

Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

722 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
SkryťZatvoriť reklamu