[V] vedomie ~ first blood, alebo prvá úvaha :)

Písmo: A- | A+

..toto je môj prvotný nástrel pokusu vysvetliť vedomie, nájdeš tu 4 z 9 článkov o mozgu: dá sa vedomie ~ vedome vypnúť? mozgový kmeň ~ uzemnenie duše? dve hemisféry ~ dve vedomia? slepozrakosť ~ dôkaz vedomého podvedomia?

..zatiaľ pracujem na finálnej hypotéze vedomia - či skôr vlastnej sebaštúdie:) ako funguje moje a asi aj vaše vedomie, takže kto nechce prísť o "perlu východu", tak si ma pridá do odberu, či k tejto skupine na facebooku:)

OBSAH: 
[1] ..dá sa vedomie ~ vedome vypnúť?
..existuje naše vedomie len vtedy, keď na niečo myslíme? V tejto eseji sa pokúsim poodhaliť závoj okolo vedomia a sebauvedomovania sa. 

[2] ..mozgový kmeň ~ uzemnenie duše?
..v tejto časti si povieme o mozgovom kmeni a dôsledkoch jeho poškodenia súvisiacich s vedomím..

[3] ..dve hemisféry ~ dve vedomia?
..to že máme mozog rozdelený na dve hemisféry vie asi každý, to že v každej sa spracovávajú iné podnety vie už málokto, ale dokedy si neprečítate túto časť, tak neuveríte, že máme možno súčasne aj dve vedomia.

[4] ..slepozrakosť ~ dôkaz vedomého podvedomia
..slepozrakosť je málo známa porucha mozgu, a pre nás indícia ako hrom! 
 


 

vodopad
vodopad (zdroj: wikipedia)

[1]dá sa vedomie ~ vedome vypnúť?

Napadlo vás pri pohľade na vodopád, že ak by voda zhora tiekla stále pomalšie, až by nakoniec prestala tiecť úplne, tak v ktorom okamihu by to už nebol vodopád, ale len mokrá skala?

Podľa mňa vodopád existuje, len keď je voda v pohybe, dokonca aj to slovo vodopád je vlastne spojením dvoch slov VODA  a PÁD.
Vtedy mi napadlo, čo keď aj Vedomie je tak trocha ako vodopád,
čo keď existuje naše vedomie len vtedy, keď na niečo myslíme?


Pokúsim sa poodhaliť závoj okolo vedomia a sebauvedomovania sa. Začnem trocha nezvyčajne tým, čím som aj ja začal objavovať tajomstvo vedomia. Určite ste už počuli o blahodárnych účinkoch meditácie, napr: 
Vedci zistili, ako meditácia vplýva na mozog a črevný systém
~ Francúzsky genetik skúma vplyv meditácie na mozog
~ Meditácia vylepšuje mozog atď...

Prečo meditácia funguje?
Pretože pri meditácii sa pokúšame na nič nemyslieť, utíšiť naše myšlienky, hlavne problémy, čo nás trápia. Pri veľkých starostiach pomáha sústrediť svoju pozornosť na vlastný dych, či plameň sviečky. Inak povedané, snažíme sa mozog prepnúť do spánkového režimu. O blahodárnom účinku dobrého spánku myslím, že netreba ani písať.

Pre tých, čo majú problém so spánkom, pár rád, ako túto životne dôležitú časť nášho života zlepšiť: Proč je vstávání tak těžké? + Nevstaneš - PREHRAJEŠ (zdroj: videačesky)

Čo má spoločné meditácia a vedomie?
Len to, že pri meditácii sa deje to, čo bežne zažíva každý človek, keď zaspáva a prebúdza sa. Keď si odmyslíme náboženskú omáčku s meditáciou často spojenú, tak sa títo ľudia vlastne snažia len vypnúť svoje vedomie. A to je tá najdôležitejšia informácia z tejto prvej časti.

Zaujímavým prínosom meditácie k pochopeniu vedomia vidím v tom, že sa vedomie, dá pravdepodobne vypnúť vedome.

Verím, že tým najsnaživejším meditačným Guru sa to naozaj občas podarí, a potom keď sa z tohto “úsporného režimu” (standby mode) prebúdzajú, zažívajú a spätne si vybavujú rôzne stavy, ktoré pre svojich žiakov z nezištných dôvodov interpretujú ako povznesené (svätým Grálom náboženskej meditácie je splynutie s vesmírom / Bohom).

..definícia vedomia 

podľa wikipedie: Vedomie je stav, v ktorom prebiehajú psychické funkcie, ktoré si jedinec uvedomuje a je schopný ich vzťahovať k svojmu "ja". Je to jednak uvedomovanie si seba samého, jednak bdelosť – stav centrálnej nervovej sústavy, schopnosť reagovať na podnety. Vedomie fyziologické sa nazýva vedomie lucídne (jasné, čisté). Aj u zdravých ľudí môže však dochádzať k zmenám vedomia: v spánku, pri nadmernej únave, v hypnóze a pod.


VEDOMiE je teda stav, keď si UVEDOMUJEME, cez rôzne podnety, svoje telo a SVET okolo SEBA - a teda, že vedomie - je taká aktivita v mozgu, ktorá nám umožňuje, na základe našich rozumových schopností, získaných v minulosti, na tieto podnety zmysluplne reagovať..

..záver
na úvod pátrania po tom čo je to vedomie, sme získali tieto dve indície:

 • prvá indícia:  vedomie nie je permanentne zapnuté - vypína sa počas spánku,

 • druhá indícia: vedomie sa dá vedome vypnúť- napr. pomocou hlbokej meditácie.

(diskusia:)

strom - korene
strom - korene (zdroj: pixabay)

[2] mozgový kmeň ~ uzemnenie duše?

..prečo som v úvode spomenul meditáciu? Pretože podľa výskumov, ktoré ma k tejto úvahe inšpirovali, naše vedomie existuje pravdepodobne len vtedy, keď máme z tela podnety.  

..zánik vedomia
na obrázku vidíme časť mozgu - mozgový kmeň, ten je medzi miechou a cerebrálnym kortexom a reguluje všetky životne dôležite funkcie tela:

 

mozgový kmeň
mozgový kmeň (zdroj: youtube - Antonio Damasio)

- ak je poškodená zelena oblasť mozgového kmeňa, tak má človek síce KOMPLETNÚ PARALÝZU, ale ostane mu vedomie, najznámejší takýto prípad bol predstaviteľ Supermana - Christopher Reeve.

- ak je poškodenáčervená oblasť  mozgového kmeňa,
tak človek napriek tomu, že by teoreticky mohol hýbať celým telom, upadne do kómy/vegetatívneho stavu a STRATí VEDOMiE.

(zdroj youtube video: TED - Hľadanie vedomia (11:42 min.) - The quest to understand consciousness - Antonio Damasio)

poznámka: mohli by sme si teraz myslieť, že práve tu v tomto mozgovom kmeni je vedomie, ale práve z ďalších indícii (ďalších prípadov) vysvitne, že táto časť mozgu, je naozaj len akousi ústredňou / prepínačom (v počítačovej technike je obdobou asi switch) - čiže len prerozdeľuje informácie z celého tela do tých správnych častí mozgu.

zamyslenie..

Tento fakt pravdepodobne znamená, že naše vedomie / sebauvedomovanie, je závislé doslova na uzemnení, tak ako strom na koreňoch. Vedomie teda pravdepodobne nenabehne bez podnetov z tela, ale prečo?

mozog a prepojenie na mozgovy kmen
mozog a prepojenie na mozgovy kmen (zdroj: The quest to understand consciousness | Antonio Damasio)

Pravdepodobne to bude tým, že telo a mozog nie sú dve na sebe nezávislé veci, ale je to jeden nerozlučný celok. Kde samotné telo je ten najdôležitejší “zmyslový” orgán,ktorý neustále stimuluje náš mozog. 

A keďže sa jedná o najstaršiu časť mozgu, tak môžme predpokladať, že naše vedomie vzniklo ako nadstavba práve na tejto platforme.

Pokiaľ táto základňa je porúchaná, tak vedomie jednoducho nenabehne, aj keď by mohlo, pretože zmyslom existencie mozgu/vedomia je riadiť telo, nie sledovať telenovely:)

..záver - v druhej časti pátrania sme získali ďalšie dve indície:

 • 3) indícia: vedomie nenabehne, ak nie je stimulované podnetmi z tela,

 • 4) indícia: vedomie nenabehne, aj keď dostáva podnety z očí a uší, ​

z úvodu pátrania máme už tieto dve indície:

 • 1) indícia:  vedomie nie je permanentne zapnuté - vypína sa počas spánku,

 • 2) indícia: vedomie sa dá vedome vypnúť- napr. pomocou hlbokej meditácie.

maminka
maminka (zdroj: ja)

[3] dve hemisféry ~ dve vedomia?

..to že máme mozog rozdelený na dve hemisféry vie asi každý, to že v každej sa spracovávajú iné podnety vie už málokto, ale dokedy si neprečítate tento blog, tak neuveríte, že máme možno súčasne aj dve vedomia.

Experiment z dokumentu: Severed Corpus Callosum dokazuje, že pacient po operácii (rozdelenie hemisfér) vykazuje známky toho, že pravá a ľavá hemisféra majú schopnosť samostatne vnímať a reagovať (neviem či dokážu aj samostatne konať/rozhodovať sa).

Je toto dôkaz, že máme v hlave dve vedomia,
ktoré u zdravých ľudí splýva v jedno?

Kto nevie po anglicky, tak tu sú ďalšie dokumenty
o tomto fakte: Vy jste dva! - You Are Two (české titulky).

zamyslenie..
..dokument ukazuje, že v hlave nemáme
len jedno, ale minimálne dve vedomia. Niekto môže namietať,
to bolo po operácii (zásahu do mozgu) a preto tento fakt je diskutabilný,
ale všetko nasvedčuje tomu, že každý človek má v sebe dve vedomia,
ktoré za normálnych okolností splývajú - ťahajú za jeden povraz.

 

dve hemisfery
dve hemisfery (zdroj: CGP Grey)

Prakticky, aj keby sme mali DVE oddelené VEDOMIA (jedno v pravej a druhé v ľavej hemisfére) a vedeli by sme sa medzi týmito vedomiami prepínať, tak nielen že si STÁLE budeme myslieť, že máme len JEDNO vedomie, ale ani by sme nepostrehli, že sme sa práve prepli do toho druhého vedomia (teda z ľavej hemisféry do pravej).

každá hemisféra generuje iné schopnosti
každá hemisféra generuje iné schopnosti (zdroj: upravil z (YT) TRNíK)

..záver v tretej časti pátrania sme získali ďalšie iNdície:

 • 5)  vedomie k fungovaniu nepotrebuje celý mozog,

 • 6)  obe hemisféry majú vlastné vedomie,

 • 7)  každá časť mozgu (modul) slúži na niečo iné,

 • 8)  súčasne v mozgu pracuje viacero modulov naraz,

 • 9)  vedomie nie je v žiadnom konkrétnom module*,

*zdroj:
Journal of Health Research and Reviews - Split brain syndrome: One brain but two conscious minds?

zatiaľ máme už tieto iNdície:

 • 1)  vedomie nie je permanentne zapnuté - vypína sa počas spánku,

 • 2)  vedomie sa dá vedome vypnúť- napr. pomocou hlbokej meditácie.

 • 3)  vedomie nenabehne, ak nie je stimulované podnetmi z tela,

 • 4)  vedomie nenabehne, aj keď dostáva podnety z očí a uší, ​

efekt sviecok
efekt sviecok (zdroj: ja trnik)


 

[4] slepozrakosť ~ dôkaz vedomého podvedomia

Sme skoro v polovičke pátrania a je čas na sumarizáciu. Máme už 9 indícií, zeditoval som svoje články a prvotné tézy o vedomí som si úspešne vyvrátil. Zároveň slepozrakosť je 10. indícia o mozgu ako hrom!

mozog zrak a prepojenia
mozog zrak a prepojenia (zdroj: wikipedia)

..slepozrakosť~ wikipedia:

Blindsight (slepozrakosť) (v 70-rokch objavil Larry Weiskrantz, Oxford) je schopnosť ľudí, ktorí sú cortically blind (celková alebo čiastočná strata zraku), reagovať na vizuálne podnety, ktoré vedome nevidia v dôsledku poškodenia časti mozgu známej ako primárna vizuálna kôra - V1.

komentár k videu: The Brain Geek

V knižke V. S. Ramachandran ~ MOZEK a JEHO TAJEMSTVÍ (na str. 91 a 291) popisuje pacienta, ktorý mal v mozgu poškodenú časť zrakovej kôry (tzv. oblasť V1). Muž bol vďaka tomuto poškodeniu v podstate slepý, a preto sa zdráhal podujať na tento experiment. Ten spočíval v tom, že na monitore mal ukázať na náhodne objavujúci sa bod. Keď bol vyzvaný, aby tak urobil, tak povedal, že len náhodne tipuje, ale jeho ruka napriek tomu vždy tento bod na monitore presne označila!

Nešlo o náhodu, ale o potvrdenie faktu, že signál z očí, vedie paralelne do primárnej vizuálnej kôry V1 a do staršej časti mozgu (temenný lalok). Toto rozdelenie nie je samoúčelné, ale umožňuje nám rýchlo konať v prípade nebezpečia. Nášmu vedomiu totiž chvíľku trvá, kým spracuje to čo vidí, ale zato naše podvedomie reaguje okamžite a na základe videného upravuje nielen náš pohyb a koordináciu, ale aj naše správanie - viď podprahové vnímanie.

 • robil sa experiment, kde ľudom premietali obrázky kvetín, mali ich hodnotiť, aké emócie v nich vyvolávajú, stačilo, aby medzi obrázky kvetín na 0,1 sekundy premietli smutnú tvár (bez toho, aby si testovaní uvedomili) a hodnotenie kvetín, oproti kontrolnej skupine boli ďaleko negatívnejšie,

ak experimentom neveríte, tak môžno aj VY máte takúto moju skúsenosť:

 • veľakrát sa mi stalo, že keď bežím cez lúku, tak sem-tam ma riadne mykne a zmením prudko smer. Až následne si uvedomím, že to nebol had, ale len koreň v tvare hada.
 

..na zamyslenie:
Čo nám tieto výsledky experimentu hovoria?

Jednoznačne potvrdzuje to, čo všetci tušíme. Teda, že naše vedomie~vedomé rozhodovanie, je len špička ľadovca. Pod ním sú skryté ohromné výpočetné operácie, ktoré náš mozog robí každú sekundu a nám už len ponúka možnosti a výsledky.

U fyzických aktivít o tom pochybuje málokto (tlkot srdca ~ jeho zrýchlenie a spomalenie podľa potreby, gymnasta odcvičí svoju zostavu takmer na autopilota, atď...), ale u duševných aktivít je to zatiaľ vec diskutabilná, ale ja tomu hovorím vnuknutie, inštinkt či intuícia.

Myslím si, že:

 • moje myšlienky, riešenia, nápady sa vynárajú ako keby samé od seba. Pritom na skeneroch aj pri obyčajných úlohách vidíme ohňostroj aktivity celého mozgu,

 • v každom prípade, tu máme čo do činenia s faktom, že to pod kapotou vrie, podvedomie robí nielen rutinnú prácu (koordinácia svalov a zložitý pohyb v 3d priestore) ale aj sa podieľa na kreatívnej práci~ heuréka.

 • vedomie tým pádom ako keby bola len asistentka, ktorá si potom vyberá z ponúknutých možností, ktoré si vytvorilo naše podvedomie, zároveň toto naše podvedomie trénujeme naším vedomým výberom.
 

..záver:
na prvý pohľad táto diagnóza nemá nič spoločné s vedomím, ale opak je pravdou.

Zatiaľ sme len premýšľali, čo to je to vedomie, ale ešte nepadla otázka: Prečo vlastne vedomie vzniklo? hlavne, ak vidíme, že naše podvedomie dokáže viac, ako by sme vedome zvládli.

Myslím si, že naše vedomie (či skôr v kontexte tohto faktu nadvedomie), vzniklo postupne z evolučného tlaku okolia, aby riešilo stále zložitejšie úlohy. Zatiaľ, čo naše podvedomie sa stará o všetku tú rutinu (odbremeňuje nás od dýchania, pripomína hlad či smäd, na čo máme mať chuť, kedy ísť spať, kedy vstať, čo a kto sa nám páči atď…).

Takže pravdepodobne vedomie postupne vzniklo:

 • pri zmene, alebo prieniku do iného prostredia, kde sme potrebovali získať možnosť sa lepšie rozhodnúť v prípadoch, keď naučené algoritmy podvedomia nestačili.

 • naši predkovia, samozrejme, neriešili kúpu auta ani domu, ale či a kam ísť, kedy a kde sa utáboriť, ako a kde zohnať potravu atď…

 • tam potreboval mozog vyhodnotiť výsledky z rôznych častí mozgu (tzv. modulov*), napríklad porovnať dve rozdielne veci, bezpečnosť táboriska, a dostupnosť potravy z neho,

 • (nad)vedomie nám slúži ako google ~ máme problém a pomocou asociácii si o probléme zhromažďujeme dostupné informácie a doslova si robíme tabuľku pre a proti a až vtedy sa rozhodneme.

*zdroj:Journal of Health Research and Reviews
Split brain syndrome: One brain but two conscious minds?

..zhrnutie:
zatiaľ máme už tieto iNdície:

 • 1) vedomie nie je permanentne zapnuté - vypína sa počas spánku,

 • 2) vedomie sa dá vedome vypnúť- napr. pomocou hlbokej meditácie.

 • 3) vedomie nenabehne, ak nie je stimulované podnetmi z tela,

 • 4) vedomie nenabehne, aj keď dostáva podnety z očí a uší, ​

 • 5) vedomie k fungovaniu nepotrebuje celý mozog,

 • 6) obe hemisféry majú vlastné vedomie,

 • 7) každá časť mozgu (modul) slúži na niečo iné,

 • 8) súčasne v mozgu pracuje viacero modulov naraz,

 • 9) vedomie nie je v žiadnom konkrétnom module*,

...ak sa páčilo prosím zdieľajte, ďakujem 

..post fun:
podvedomie je reálne a je tu hlavne preto lebo pohyb v 3D priestore vyžaduje rýchle a presné reakcie a pohyb 4 končatín v 3D priestore nie je žiadna hračka, viď trampoty naučiť robota to, čo vie aj 3 ročné dieťa: Falling Down at the Robotics Challenge a Boston Dynamics:)

zdroje (nielen) o slepozrakosti po slovensky:
Neveria, ze su slepi, alebo ochrnuti pomyleny mozog a povaha duse
Najčudesnejšie následky poškodenia mozgu


(diskusia:)