Hontom za zvonicami - 1

Písmo: A- | A+

Znova som sa vrátil ku zvoniciam a kostolom, tentoraz do Hontu. Trasa: Ladzany - Drážovce - Báčovce - Šipice - Hontianske Tesáre - Dvorníky. Len tak - pešo po ceste dole dolinou popri potoku.

Počasie je aké je, spoľahnúť na predpoveď sa nedá, tak nie je vhodný čas na turistiku v prírode.

Vybral som sa teda do Hontu, do okresu Krupina. kam som dávno nezavítal, na turistiku kultúrno-sakrálnu - veľmi staré kostoly a zvonice. Z Ladzian dole dolinou Klastovského potoka do Dvorník na druhej strane potoka Štiavnica.

LADZANY

Z autobusu som vystúpil v strede obce Ladzany. Ladzany je stará obec s okolo 300 obyvateľmi.

Evanjelický kostol, pôvodne románsky zo začiatku 13. stor., postavený na mieste starého hradiska, prestavaný v 15. stor., výraznejšie upravovaný v 18. stor. V kostole sa dodnes nachádzajú vzácne gotické architektonické detaily – gotická krstiteľnica, renesančný obraz z 2. polovice 16. storočia, chór z roku 1763. 

Celodrevená veža zbíjaná drevenými klincami je z roku 1697.

Kostol so zvonicou je obohnaný múrom.

Celý areál je národnou kultúrnou pamiatkou.

Kostol slúži svojmu účelu, pravidelne sa vv ňom konajú evanelické bohoslužby. Bližie o ňon sa môžete dočítať TU.

Autobusová zastávka Ladzany, námestíčko v Ladzanoch - samá zeleň, zurčiaci potôčik...
Autobusová zastávka Ladzany, námestíčko v Ladzanoch - samá zeleň, zurčiaci potôčik... 
Pekné turistické smerovníky na námestí
Pekné turistické smerovníky na námestí 
Stará rumpálová studňa na námestí, v pozadí zvonica s kostolom
Stará rumpálová studňa na námestí, v pozadí zvonica s kostolom 
Pamätné tabule Anrejovi Sládkovičovi a padlým v 2. sv. vojne na budove miestnej škôlky
Pamätné tabule Anrejovi Sládkovičovi a padlým v 2. sv. vojne na budove miestnej škôlky 
Obrázok blogu
Zvonica s kostolom na kopčeku na dolnom okraji dediny
Zvonica s kostolom na kopčeku na dolnom okraji dediny 
Evanjelický kostol
Evanjelický kostol 
Obrázok blogu
Drevená zvonica
Drevená zvonica 
Vchod do areálu kostola so zvonicou
Vchod do areálu kostola so zvonicou 
Kostol so zvonicou z cesty
Kostol so zvonicou z cesty 
Opustené a chátrajúce domy svedčia o situácii obyvateľov
Opustené a chátrajúce domy svedčia o situácii obyvateľov 
Obrázok blogu

Ďalšou samostatnou obcou pri potulke dole dolinou - miniobec Drážovce, čítajúca okolo 120 duší.

Aj tu, ako v Ladzanoch, evanjelický kostol bez veže, ale podstatne novší, s drevenou zvonicou. Kostol i zvonica sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Kostol je z r. 1843 a jeho strecha je pokrytá šindľom.

Drevená zvonica
Drevená zvonica 
Kostol spolu so zvoničkou
Kostol spolu so zvoničkou 
Ďalšie opustené domy
Ďalšie opustené domy 

Medzi Drážovcami a Báčovcami

Chátrajú aj nevyužívané poľnohospodárske stavby
Chátrajú aj nevyužívané poľnohospodárske stavby 
Obrázok blogu
Idylka medzi dedinami
Idylka medzi dedinami 

Tu už začínajú Hontianske Tesáre a ich jednotlivé miestne časti, hoci tabule ich neoznačujú ako miestne časti, ale ako samostatné obce.

TU som našiel toto: "Obec Hontianske Tesáre tvoria štyri obce v jednej (Hontianske Tesáre, Dvorníky, Šipice a Báčovce), ktoré od r. 1971 vystupujú pod spoločným názvom". Nerozlišujú obec a jej miestnu časť.

Obrázok blogu
To nie sú voliči strán, to sú pravé ovce
To nie sú voliči strán, to sú pravé ovce 
Rumpálová studňa naprostred Báčoviec, miestnej časti Hontianskych Tesár
Rumpálová studňa naprostred Báčoviec, miestnej časti Hontianskych Tesár 
Obrázok blogu
Zvonica bokom nad dedinou
Zvonica bokom nad dedinou 
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Ďalšia miestna časť Hontianskych Tesár - Šipice s dvomi kostolmi, katolíckym i evanjelickým a jednou zvonicou - evanjelickou.

V osade Šipice sa nachádza katolícky kostol Narodenia Panny Márie v Šipiciach, ktorý bol pôvodne gotický a pochádza z druhej polovice 14. storočia. V rokoch 1722 až 1728 bol barokovo prestavaný v rokoh 1722-1728.

Evanjelický kostol v Šipiciach je z r. 1801 a je bez veže, Zvonica patriaca ku kostolu je na druhej strane cesty. Prešiel úpravani v rokoch 1863 a 1900. Interiér má plochý drevený strop.

A zas opustené chátrajúce domy
A zas opustené chátrajúce domy 
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Rímskokatolícky kostol s malou zvoničkou
Rímskokatolícky kostol s malou zvoničkou 
Obrázok blogu
Evanjelická zvonica pri cintoríne na okraji Šipíc
Evanjelická zvonica pri cintoríne na okraji Šipíc 
Vľavo evanjelický kostol, vpravo evanjelická zvvonica
Vľavo evanjelický kostol, vpravo evanjelická zvvonica 
Obrázok blogu
Evanjelický kostol
Evanjelický kostol 
Rímskokatolícky kostol
Rímskokatolícky kostol 
Obrázok blogu
Smerovníky pred Hontianskymi Tesármi: ten čierny na železničnú stanicu, Dúpänce a do rokliny
Smerovníky pred Hontianskymi Tesármi: ten čierny na železničnú stanicu, Dúpänce a do rokliny 
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Obec Hontianske Tesáre je známa o. i. neďalekými skalnými obydliami, skrýšami obyvateľov pred Turkami, tzv. Dúpäncami a krásnou, hoci krátkou Tesárskou roklinou.

V Hontianskych Tesároch sa nachádza len evanjelický kostol z konca 18. stor. a upravený koncom 19. stor. 

Opustený a chátrajúi obytný dom a pred ním auto s podobným osudom
Opustený a chátrajúi obytný dom a pred ním auto s podobným osudom 
Jediná obyvateľka domu ho má celý len pre seba
Jediná obyvateľka domu ho má celý len pre seba 
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Evanjelický kostol
Evanjelický kostol  
Obrázok blogu

To je už v miestnej časti Dvorníky na druhej strane potoka Štiavnica

Smerovníky pre peších turistov vo Dvorníkoch na druhej strane potoka Štiavnica
Smerovníky pre peších turistov vo Dvorníkoch na druhej strane potoka Štiavnica 
Dvorníky: smerovníky pre cyklistov na druhej strane potoka Štiavnica
Dvorníky: smerovníky pre cyklistov na druhej strane potoka Štiavnica 

Evanjelický kostol je z r. 1854, bohoslužba sa konajú v nedeľu striedavo v kostole v centrálnej časti obce a v kostole v často Dvorníky 

Obrázok blogu
Evanjelický kostol
Evanjelický kostol 
Žiaľ, hodiny stoja
Žiaľ, hodiny stoja 
Pretože vzdialenosti sú uvedené v minútach, tak čísla platia pre peších turistov, nie pre cykloturistov
Pretože vzdialenosti sú uvedené v minútach, tak čísla platia pre peších turistov, nie pre cykloturistov 

 

Obrázok blogu
Takýto jednovozňový vláčik premáva medzi Zvolenom a Šahami
Takýto jednovozňový vláčik premáva medzi Zvolenom a Šahami 

Súvisiaci článok - Dúpänce a roklina:

https://urda.blog.sme.sk/c/510583/dve-rokliny-alebo-tiesnavy-a-dupance.html

Skryť Zatvoriť reklamu