reklama

Duálne vzdelávanie v systéme prípravy na povolanie /2/

Čo spája Slovensko so Švajčiarskom? Európsky kontinent. Teraz už aj systém duálneho vzdelávania, ktorý nás zároveň odlišuje. Pretože Švajčiari si vážia remeslá a neodbúrali si roľníctvo tak, ako sme to žiaľ urobili pred časom sami sebe. Pretože majú silnú vlastnú maloobchodnú sieť na báze spotrebných družstiev. Pretože Švajčiari sú vynikajúci v PISA testoch – predovšetkým v matematických disciplínach, na ktorých stojí strojárenstvo a moderné IT technológie. Pretože duálne vzdelávanie je v mnohých rodinách vo Švajčiarsku uznávanou tradíciou. Ročne si túto cestu profesionálnej kariéry volí 60% žiakov.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Pred 30 rokmi sa pre duálne vzdelávanie rozhodlo až 75% žiakov. Novodobý trend je opačný, záujem o duálne vzdelávanie poklesol, ale záujem o odborné vzdelanie /vrátane oboch systémov - školského i duálneho bol podľa odhadov nasledovný /údaje v tab. v %/:

 1995 2011

Odborné stredné vzdelanie 66 71

Všeobecné stredné vzdelanie 22 24

Bez výberu a teda ďalšieho štúdia 12 5

Pre pochopenie systému vzdelávania vo Švajčiarsku je potrebné vedieť, že:

 1. Povinná škôlka trvá 2 roky /časovo obmedzený počet hodín/

 2. Primárne vzdelávanie 6 rokov /3 roky nižšieho stupňa, 3 roky stredného stupňa/

 3. Sekundárne vzdelávanie I. stupňa 3 roky /po 2 rokoch možný prestup na gymnázium/

 4. Sekundárne vzdelávanie II. stupňa

 • V duálnom systéme s atestom 2 roky /po ukončení možný prestup do 2. ročníka učňovky/

 • V duálnom systéme s výučným listom 3-4 roky

 • Na stredných odborných školách s maturitou 4 roky /po 3 rokoch potvrdenie o vzdelaní/

 • Na gymnáziu – maturita celkom 5 rokov

 1. Terciálne vzdelanie

 • Univerzitné - akademické

 • Vysoké odborné školy /magisterské štúdium, spravidla 3 roky/

 • V duálnom systéme vyššie odborné školy alebo odborné skúšky, kurzy, certifikáty...

 1. Štvrtý stupeň /tak v akademickom i duálnom systéme/

Švajčiarsky vzdelávací systém je založený na odbornom, t.j. na kariérnom raste, na celoživotnom vzdelávaní. Zamestnávateľ má záujem o zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a zaujíma sa o odborné ciele každého z nich /v pravidelných hodnoteniach mu kladie otázku ako napr. kam sa chce odborne dostať o 5 rokov/, pretože ďalšie vzdelávanie je predpokladom pre zvyšovanie kvality, pre invencie, pre vyššiu pridanú hodnotu, a tým aj pre hospodársky rast firmy. Investícia do vzdelávania sa takto firme niekoľkonásobne vracia.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Opačná strana mince je, že v prípade straty zamestnania je nezamestnanosť ľudí, ktorí ukončili terciálne vzdelanie v duálnom systéme o 2,5 bodu vyššia ako u tých s akademickou dráhou.

Je teda duálne vzdelávanie efektívnejšie ako odborné školské vzdelávanie?

Podľa informácie z domácej tlače každý 4. učeň preruší štúdium predčasne. Výsledok? Každý 10. dospelý nemá ukončené vzdelanie vyššieho sekundárneho stupňa. Priemer kazia odbory ako gastronómia /48% neukončených vzdelaní/, či záhradníctvo /31%/. Dievčatá v tom zaiste hrajú veľkú úlohu. V súvislosti s tým je potrebné si uvedomiť, že volebné právo ženy vo Švajčiarsku bolo uzakonené až v roku 1972, pričom doposiaľ značný počet žien – matiek sú Familienfrauen, t.j. ženy v domácnosti vychovávajúce deti a venujúce sa rodine. História vývoja zamestnanosti žien na Slovensku je iná, hospodárska situácia dovolí len nízkemu počtu rodín, aby zostala “domáca”. Dovolím si tvrdiť, že dievčatá a ženy na Slovensku dokážu lepšie porozumieť problematike na teoretickej úrovni /nepotrebujú veľký rozsah názorných praktických ukážok/ a rýchlejšie či prirodzenejšie riešia krízové situácie. Je veľký predpoklad, že slovenské dievčatá si budú pre svoju kariéru voliť aj inú, nielen duálnu cestu.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Rovnako nepriaznivý ukazovateľ je, že 50% učňov po 5. rokoch nepracuje vo svojom odbore. Popritom sa verejne kritizuje kvalita učňovského štúdia. Kým nároky na vzdelanie učiteľov sú vysoké, majstrom výučby stačí 40 hodinový kurz. Pritom práve títo majstri sú zodpovední za podporu a vyhodnocovanie kompetencií zverených učňov. Jedna zo štúdií dokazuje, že s tým súvisiace pedagogické vzdelanie si malo záujem rozšíriť 3 zo 4 majsteriek.

Kritizuje sa aj nízky počet hodín teoretickej výučby. V zúženom učebnom procese /1-3 dni v týždni/ nie je priestor pre cudzie jazyky. Cudzie jazyky sa dostávajú k slovu len v 37 zo 180 učňovských zameraní. Na druhej strane sa pozitívne smerom nahor vyvíja počet učňov končiacich s matúrou. Rovnako nie je zanedbateľné, že aj zlý žiak základnej školy sa v učňovskom pomere môže zaradiť medzi rovnocenných, čo pozitívne vplýva na zdravý psychický vývoj jedinca.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Kritika ozrejmí, ale nepomôže. Preto je potrebné analyzovať, a to vždy v predstihu pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia, ktoré mení akýkoľvek systém. Tu vo Švajčiarsku, krajine priamej demokracie je zvykom, že každé opatrenie súvisiace s vecami verejnými sa rozdiskutujú na verejnosti. Že sa veci spolitizujú a každá strana obhajuje svoj názor a hľadá medzi obyvateľstvom podporu. V prípade vzdelávania ide nielen o budúcnosť detí a mládeže, o ich kariérnu dráhu, tu ide aj o prosperitu ekonomiky, ktorá sa spätne odzrkadlí v živote každého jedinca, teda aj toho, kto tieto riadky číta.

Rudolfa Vallová

Rudolfa Vallová

Bloger 
 • Počet článkov:  167
 •  | 
 • Páči sa:  129x

Dlhoročná odborníčka v oblasti cestovného ruchu otvára diskusiu o "Cestovnom ruchu v 21.storočí" a vyzýva k založeniu iniciatívy - clustra pre podporu kvalifikovaného spracovania Plánu obnovy pre cestovný ruch. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradenácestovanie.smeekonomika.smesúkromnépolitika.sme

Prémioví blogeri

Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

48 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

73 článkov
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu