Odkedy riadi ZMOS výrobu a odbyt jedál?

Písmo: A- | A+

Korona kríza hlboko zasiahla do osobných životov obyvateľov. Zamysleli sme sa, do akej miery aj do systému trhového hospodárstva?

Riadenie pandémie nie je ľahká vec. Na každej úrovni riadenia. Nezabúdajme pritom, že žijeme v kapitalistickom systéme, pre ktorý je typický nielen kapitál, ale aj s ním spojené slobodné trhové hospodárstvo.

Prečo o tom hovorím? Pred niekoľkými dňami priniesol portál aktuality.sk (https://www.aktuality.sk/clanok/870624/zdruzenie-miest-a-obci-pripravuje-rezervacnu-aplikaciu-na-pomoc-gastrosektoru ) správu, že novinkou na pomoc gastro priemyslu má byť špecializovaný rezervačný systém pre reštaurácie. Vďaka nemu by si mohli ľudia rezervovať vopred stôl v reštaurácii, čím by mohli gastronomické prevádzky v súvislosti s uvoľňovaním opatrení voči ochoreniu Covid-19 ľahšie kontrolovať štátom stanovené pravidlá. Podobný scenár, ako sa vyjadril pre aktuality.sk ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOSu Michal Kaliňák, badať aj v zahraničí.

Ide o riešenie dobré, aj keď len čiastočne, pretože spotrebné návyky Slovákov sú odlišné napríklad od tých v Nemecku, kde návšteva reštaurácie za účelom konzumácie jedla je v rodinách a medzi priateľmi bežným zvykom, t.j. rezervovaniu stolov v obľúbených reštauráciách dochádzalo vo veľkej miere už pred pandémiou.

Ale má právo toto riešiť ZMOS? Nepatrí to do právomoci samotných podnikateľov a ich profesijných združení? Zväzu cestovného ruchu SR, či Slovenskému zväzu kuchárov a cukrárov (mimochodom tak ako Slovenská barmanská asociácia ani SZKC nie sú členmi ZCR SR)? Veď sa jedná o výrobu jedál a ich odbyt v špecializovaných strediskách – reštauráciách (vrátane aj typu McDonald´s a iných) hoci v čase, keď štát a samospráva v záujme ochrany zdravia obyvateľstva, pritvrdzujú/uvoľňujú ochranné opatrenia.

Z hľadiska vytvárania podmienok pre podnikanie v cestovnom ruchu na spravovanom území samospráva komunikuje s podnikateľmi priamo cez zodpovedné ministerstvá či dané profesijné združenia alebo sprostredkovane – pokiaľ sa jedná o tému regionálneho charakteru, cez regionálne/subregionálne združenia cestovného ruchu, ktoré združuje (malo by) podstatnú časť podnikateľov v cestovnom ruchu na danom území).

Tak, ako podnikateľská sféra (vrátane ich profesijných združení), má štát či samospráva svoje nástroje riadenia. Rezervačný systém reštauračných zariadení patrí ale podnikateľskej sfére a len ona môže o ňom v záujme požiadaviek na ochranu spotrebiteľa (bezpečnosti i zdravia) rozhodovať a prípadný softwear aj financovať.

V súvislosti s uvedenou správou o mimoriadnej aktivite ZMOSu vychádza na povrch, že trh gastronómie je nielen oslabený, ale dlhodobo slabý, nakoľko je nedostatočne profesijne na hospodárskom pozadí nášho štátu zastúpený. V porovnaní so Švajčiarskom, svetovou špičkou v oblasti kvality a profesionality v gastronómii, je GastroSuisse (https://www.gastrosuisse.ch/verband/?no_cache=1 ) niekoľkonásobne silnejšou a početnejšou skupinou ako HotellerieSuisse, pričom oba subjekty majú svoju váhu v spoločnosti. Je však na podnikateľoch z oblasti gastronómie, aby sa s cieľom účinnejšieho presadzovania svojich potrieb v rámci spoločnosti aktivizovali ako osobitná profesijná skupina.

Skryť Zatvoriť reklamu