Prípad ako FIRO-tour nastoľuje nové otázky

Písmo: A- | A+

Cestovnej kancelárii FIRO-tour sa nepodarilo pre rok 2021 dohodnúť medzi súkromnými poisťovňami poistenie voči úpadku. Čo sa za tým objektívne skrýva?

Ak v zahraničnom obchode vyšle obchodník do zahraničia jednu vlakovú súpravu s tovarom, vyprodukuje výnos, ako dosiahnu za celý rok mnohé cestovné kancelárie. Je to dôvod, prečo riaditeľ cestovnej kancelárie FIRO-tour (roky sme mohli zazrieť túto cestovku na Obchodnej v Bratislave) hovorí, že majiteľ cestovnej kancelárie sa nemôže stať milionárom (pokiaľ neperie špinavé peniaze, čo v prípade cestovných kancelárií nie je tak komplikované). V cestovnom ruchu totiž postupuje navyše riziká (bezpečnostné, obchodné, sezónne vrátane nepredvídateľnosti počasia ai.), ktorých riadenie je oveľa zložitejšie ako v prípade obchodu s tovarom.

Spotrebiteľ (v legislatíve zvaný cestujúci) musí byť v každom prípade chránený, a to aj v prípade rizika úpadku cestovnej kancelárie, od ktorej si zájazd zakúpil. Je tomu tak od roku 2001, teda od začiatku platnosti zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, prvej legislatívnej úprave riešenia prípadu úpadku.

V tom čase sa zhodnocovali možnosti:

1/ poistenia voči úpadku v komerčných poisťovniach (ako prvá mala záujem poisťovňa Union),

2/ zložením trvalej zábezpeky v banke

3/ založením špeciálneho rizikového fondu, do ktorého by prispievali cestovné kancelárie (na rovnakom princípe ako pri predchádzajúcich 2 riešeniach).

Aby sme téme lepšie porozumeli, „zájazd“ je, výstižnejšie povedané, „balík služieb cestovného ruchu“. Z toho vo vopred známej kombinácii služieb sa jedná o „štandardný zájazd alebo štandardný balík“, postupne rozširovaný v časovej postupnosti „dynamický balík“. Platí, že poistenie voči úpadku cestovnej kancelárie je zahrnuté v cene „balíka“, takže ho v podstate platí každý, kto si ho (balík = zájazd) kúpi. Keďže v roku 2020 sa zrealizovalo v porovnaní s rokom 2019 málo zájazdov, pre rok 2021 sa tým nevytvoril dostatočný objem zábezpeky v prípadoch, keď sa cestovná kancelária rozhodla riešiť poistenie voči úpadku s poisťovňou.

Pri rozhodovaní sa o návrhu znenia zákona z roku 2001 sa nakoniec zamietol spôsob zabezpečenia sa cestovných kancelárií cez špeciálny rizikový fond. Ale ako sa dnes ukazuje, bolo by to oveľa lepšie riešenie, pretože počas predchádzajúceho úspešného obdobia by sa bol vytvoril objemný fond na krytie - aj rizík úpadku z titulu pandémie. SACKA (profesijné združenie cestovných kancelárií a agentúr) postupom času má početné členstvo a rovnako aj platformu, na ktorej je možná vzájomná kontrola nežiadúcich aktivít tých cestovných kancelárií, ktoré by uviedli svojim nezodpovedným podnikaním zmienený fond do veľkého rizika. Navyše, v čase Korona krízy by bolo relatívne možné pre tento fond požiadať vládu o špeciálnu finančnú injekciu na záchranu skúsených a doposiaľ overených cestovných kancelárií, ktoré doplatili napríklad na určitú špecializáciu poskytovaných služieb.

Osvedčené cestovné kancelárie, ku ktorým patrí nepochybne aj FIRO-tour, sú dobré vďaka skúseným pracovníkom, ktorých výchova, na rozdiel od obchodnej tovarovej sfére, trvá minimálne 5 rokov, a to za predpokladu, že práca pre týchto zamestnancov je zároveň ich hobby, teda, že veľa voľného času venujú samo vzdelávaniu, nakoľko pri svojej práci potrebujú ohromné množstvo doplnkových (poradenských) informácií, za ktoré sa obvykle neplatí (platí sa až za zakúpenú konkrétnu službu).

Balík služieb (štandardný či dynamický), teda zájazd ako kombinácia minimálne dvoch služieb, sa veľmi často skladá so službami dopravnými. Vláda by mala mať záujem o stabilizáciu podmienok podnikania pre cestovné kancelárie, nakoľko tieto sú priamo zainteresované na realizácii hromadnej verejnej alebo chartrovej dopravy, čo priamo súvisí s ochranou životného prostredia. Preto je téma „založenia špeciálneho rizikového fondu“ pri SACKA stále aktuálna. Navyše, z titulu pandémie stojí za úvahu požiadať štát o finančný vklad do tohto fondu, ktorý by jednoznačne podporil rozbeh obchodu s balíkmi služieb (zájazdami) už v roku 2021.

Cestovné kancelárie by mali stále možnosť zloženia zábezpeky v banke, čím by sa relatívne vyhli kontrole SOI. Určite by sa tým zjednodušil proces v samotných cestovných kanceláriách, pretože sa čím ďalej tým viac komplikuje vyjednávanie medzi nimi a súkromnými poisťovňami.

Tvrdenia typu „nech sa trh prečistí“ alebo „radšej si objednám služby cez booking.com“ nie sú profesionálne. Pretože ide nielen o zachovanie pracovných miest kvalifikovaných pracovníkov, ale aj o otázku, koľko z vyprodukovanej „nadhodnoty“ (z organizácie balíka služieb a jeho predaja) zostane u nás doma – na Slovensku.

Možno by stálo aj za zváženie v rámci Sekcie cestovného ruchu pri Ministerstve dopravy a SR zadať vypracovať analýzu zhodnocujúcu nízky objem realizácie cestovných kancelárií v zájazdoch (balíkoch) v rámci domáceho cestovného ruchu. Zároveň by sme zistili, ako zvládajú ubytovacie zariadenia svoju cenovú politiku. Či sú stále pri tej našej „národnej“, alebo už konečne dosiahli tú „medzinárodnú“ úroveň know-how, v rámci ktorej sa cestovným kanceláriám oplatí podnikať v oblasti domáceho cestovného ruchu. 

Skryť Zatvoriť reklamu