reklama

Climategate: pohľad do zákulisia vedeckého konsenzu

"It doesn't matter what is true, it only matters what people believe is true." - Paul Watson, zakladateľ Greenpeace

Písmo: A- | A+
Diskusia  (239)

Tak ako každé čudo trvá tri dni, rovnako sa pred niekoľkými rokmi skončilo 30-ročné obdobie mierneho nárastu teplôt, ktoré sa ničím nelíšilo od klimatických fluktuácií v minulosti. Vlastne líšilo; už 20 rokov nás politicko-vedecko-mediálny kartel presviedča, že tento nárast spôsobilo zvýšenie obsahu atmosférického CO2 o sto milióntin a neskončí, pokiaľ sa „uhlíková stopa" priemerného pozemšťana nepriblíži dnešnému štandardu obyvateľstva nemenovanej krajiny medzi 38. rovnobežkou a riekou Ja-lu. Teória človekom spôsobeného otepľovania by musela v budúcnosti pod tlakom reality nevyhnutne prasknúť; otázka bola, či najprv zamrznú Niagarské vodopády ako v roku 1911 alebo švédske armády prepochodujú cez zamrznutý Skagerrak do Kodane ako kedysi počas malej doby ľadovej, optimálne počas niektorého klimatickéhu summitu. Aféra Climategate má šancu toto čakanie skrátiť, pretože dokazuje, že tzv. vedecký konsenzus je založený na netransparentnosti, manipulácii údajov a politickej objednávke.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

* * *

19. novembra 2009 sa na ruskom serveri http://ftp.tomcity.ru/ objavil súbor s názvom FOIA2009.zip, obsahujúci výber e-milovej korešpondencie od roku 1999 do októbra 2009 medzi poprednými klimatológmi z britskej Climatic Research Unit (CRU) a ich kolegami z britských a amerických univerzít a vedeckých inštitúcií. Osoby aj inštitúcie mali jednu vlastnosť spoločnú: boli to prominentní jednotlivci a organizácie, ktorí sa podieľali na príprave a vypracovaní správ medzivládneho panelu o klimatických zmenách (IPCC). Súbor popri tisícke e-mailov obsahoval aj množstvo dát a dokumentov. Linka na súbor sa objavila na viacerých blogoch podvečer stredoeurópskeho času spolu so stručným vyhlásením:

SkryťVypnúť reklamu
reklama

We feel that climate science is, in the current situation, too important to be kept under wraps.
We hereby release a random selection of correspondence, code, and documents.

Starring:

CRU - Climatic Research Unit, vedúce vedecké pracovisko z ktorého údajov čerpá IPCC (UK)
UEA - University of East Anglia (UK), ktorej súčasťou je CRU
IPCC - Intergovernmental Panel for Climate Change
NASA GISS - Goddard Institute for Space Studies, súčasť NASA (USA)
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration (USA)
NCEP - National Center for Environmental Predictions (USA)
NCAR - National Center for Atmospheric Research (USA)
RMS - Royal Meteorological Society (UK)
MetOffice Hadley Center - tvorca oceánskeho teplotného záznamu HadSST (UK)
HadCRUT - dataset globálnych teplôt od CRU
GISTEMP - dataset globálnych teplôt od NASA GISS
HadSST - dataset povrchových teplôt oceánov od Hadley Center
AR4 - Assesment report 4. správy IPCC
JGR, GLR, Nature, Journal of Climate, Energy&Environment - odborné vedecké časopisy
peer review - recenzenčný proces pri posudzovaní vedeckých prác, podmienka pre ich publikovanie v odborných časopisoch
FOIA - Freedom Of Information Act, zákon o slobodnom prístupe k infiormáciám

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Phil Jones - (už bývalý) riaditeľ CRU 1998-2009, prominentný prispievateľ pre správy IPCC
Keith Briffa - zástupca riaditeľa CRU, paleoklimatológ a autor jednej z rekonštrukcií historických teplôt pre 4. správu IPCC
Tom Wigley - bývalý riaditeľ CRU 1978-1993, člen CRU a NCAR
Mike Hulme - riaditeľ Tyndallovho centra pre klimatický výskum, UK
Mick Kelly - klimatológ CRU
Tim Osborn - paleoklimatológ, tvorca klimatických modelov CRU
Michael Mann - profesor Pennsylvánskej štátnej univerzity, autor rekonštrukcie historických teplôt pre 3. správu IPCC
Ray Bradley, Malcolm Hughes - spoluautori M. Manna
Thomas Karl - riaditeľ NOAA, správca svetovej databázy meteorologických staníc GHCN
Eugene Wahl - paleoklimatológ NOAA
Jonathan Overpeck - vedec z Arizonskej univerzity, vedúci autor paleoklimatickej kapitoly AR4
Kevin Trenberth - vedúci odboru sekcie klimatického výskumu NCAR
Benjamin Santer - štatistik a klimatológ, vedúci autor 2. správy IPCC
James Hansen - riaditeľ NASA GISS, tvorca globálneho datasetu GISTEMP
Gavin Schmidt - klimatológ, tvorca klimatických modelov NASA GISS

SkryťVypnúť reklamu
reklama

http://www.anelegantchaos.org/cru/emails.php?eid=1&filename=826209667.txt

From: Tatiana M. Dedkova
To: K.Briffa
Subject: schijatov
Date: 7 Mar 1996

Dear Keith,
...

Of course, we are in need of additional money, especially for
collecting wood samples at high latitudes and in remote regions.
The cost of field works in these areas is increased many times
during the last some years. That is why it is important for us
to get money from additional sources, in particular from the ADVANCE
and INTAS ones. Also, it is important for us if you can transfer
the ADVANCE money on the personal accounts which we gave you earlier
and the sum for one occasion transfer (for example, during one day)
will not be more than 10,000 USD. Only in this case we can avoid
big taxes and use money for our work as much as possible. Please,
inform us what kind of documents and financial reports we must
represent you and your administration for these money.
...

Yours sincerely Stepan Shiyatov

Dear Keith je Keith Briffa, paleoklimatológ z CRU. Jeho koláž letokruhov stromov z poloostrova Jamal na severnej Sibíri sa stala nevyhnutnou súčasťou každej hockey rekonštrukcie historických teplôt. Briffa po 10 rokov odmietal zverejniť východzie dáta svojej rekonštrukcie až do roku 2009, kedy ich bol prinútený časopisom Royal Society Proceedings spolu so svojou prácou publikovať. Nie je prekvapujúce, že jeho rekonštrukcia neobstála ani okamih; závratný nárast krivky ku koncu 20. storočia bol spôsobený úzkym výberom niekoľkých atypických sérií letokruhov z omnoho väčšej dostupnej databázy.

Obrázok blogu

Obr.1 Proxy rekonštrukcia teplôt z poloostrova Jamal; červená krivka -
Briffov výber letokruhov, zelená krivka - s použitím všetkých letokruhov

Briffa sa ešte v októbri dotknuto bránil, že žiadnych cherry picking praktík sa pri svojej práci nedopustil a vychádzal z nezávislých údajov ruského dendroklimatológa Stepana Shijatova. Fakt, že Shijatov „nezávislú sériu Jamal" vyrábal priamo na Briffovu objednávku a dokonca za čierne peniaze z fondov CRU, môže popri klimatologickej obci nepochybne zaujímať aj britskú finančnú políciu.

http://www.anelegantchaos.org/cru/emails.php?eid=136&filename=938018124.txt

From: Keith Briffa
To: Michael E. Mann, Folland, Chris, Phil Jones
Subject: RE: IPCC revisions
Date: 22 Sep 1999


Hi everyone
...

I know there is pressure to present a
nice tidy story as regards 'apparent unprecedented warming in a thousand
years or more in the proxy data' but in reality the situation is not quite
so simple. We don't have a lot of proxies that come right up to date and
those that do (at least a significant number of tree proxies ) some
unexpected changes in response that do not match the recent warming. ...

I believe that the recent warmth
was probably matched about 1000 years ago. I do not believe that global
mean annual temperatures have simply cooled progressively over thousands of
years as Mike appears to and I contend that that there is strong evidence
for major changes in climate over the Holocene (not Milankovich) that
require explanation and that could represent part of the current or future
background variability of our climate.

...
cheers to all
Keith  

Keith Briffa v roku 1999 ešte veril v stredoveké teplotné optimum s teplotami „na úrovni dnešných čias" a vyjadril svoje pochybnosti o Mannovej rekonštrukcii. Ešte zaujímavejšia je však jeho zmienka o „tlakoch zhora" na prezentovanie súčasného obdobia ako bezprecedentného z hľadiska nárastu teplôt; požiadavku najlepšie spĺňala Mannova hockey stick, ktorá sa stala symbolom tretej správy IPCC.

http://www.anelegantchaos.org/cru/emails.php?eid=146&filename=939154709.txt

From: Tim Osborn
To: mann,imacadam
Subject: Briffa et al. series for IPCC figure
Date: 05 Oct 1999

Dear Mike and Ian

Keith has asked me to send you a timeseries for the IPCC multi-proxy
reconstruction figure, to replace the one you currently have. The data are
attached to this e-mail. They go from 1402 to 1995, although we usually
stop the series in 1960 because of the recent non-temperature signal that
is superimposed on the tree-ring data that we use. I haven't put a 40-yr
smoothing through them - I thought it best if you were to do this to ensure
the same filter was used for all curves.

http://www.anelegantchaos.org/cru/emails.php?eid=154&filename=942777075.txt

From: Phil Jones
To: ray bradley, mann, mhughes
Subject: Diagram for WMO Statement
Date: 16 Nov 1999
Cc: k.briffa, t.osborn

Dear Ray, Mike and Malcolm,
Once Tim's got a diagram here we'll send that either later today or
first thing tomorrow.
I've just completed Mike's Nature trick of adding in the real temps
to each series for the last 20 years (ie from 1981 onwards) and from
1961 for Keith's to hide the decline. Mike's series got the annual
land and marine values while the other two got April-Sept for NH land
N of 20N. The latter two are real for 1999, while the estimate for 1999
for NH combined is +0.44C wrt 61-90. The Global estimate for 1999 with
data through Oct is +0.35C cf. 0.57 for 1998.
Thanks for the comments, Ray.
Cheers
Phil

Pojem „hide the decline" sa stal mediálnym hitom Climategate napriek tomu, že mnohým nie je jasné, aký pokles bolo potrebné pre zachovanie vedeckého konsenzu skryť. Letokruhy Briffovej multiproxy série sa totiž po roku 1960 výrazne odchýlili od meraných teplôt a v 70-tych rokoch ukazovali skôr hĺbku malej doby ľadovej než klimatologický „normál" 1961-1990. Keď proxy séria takto očividne nesúhlasí s meranými teplotami v 20. storočí, nemožno z nej logicky vyvodzovať spoľahlivé informácie o teplotách 1000 rokov naspäť; pre zachovanie konsenzu však klimatológovia IPCC nepohodlný úsek po roku 1960 odrezali. Že hokejkové rekonštrukcie boli vždy výsledkom manipulácie dát, pochybnej štatistiky a „tlaku zhora" bolo dávno zrejmé, odteraz to máme priamo od ich autorov čierne na bielom.

Obrázok blogu

Obr.2 Pôvodná a IPCC verzia Briffovej multiproxy série, použitá v 4. správe IPCC. Pokles po 1960, ktorý spochybňoval validitu celej série, bol odstránený.

http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=186&filename=968705882.txt

From: GIORGI FILIPPO
To: Chapter 10 LAs

Subject: On "what to do?"
Date: 11 Sep 2000

Dear All
...
First let me say that in general, as my own opinion, I feel rather
unconfortable about using not only unpublished but also un reviewed
material as the backbone of our conclusions (or any conclusions).
I realize that chapter 9 is including SRES stuff, and thus we can and need to do
that too, but the fact is that in doing so the rules of IPCC have been softened
to the point that in this way the IPCC is not any more an assessment of
published science (which is its proclaimed goal) but production of results.
The softened condition that the models
themself have to be published does not even apply because the Japanese
model for example is very different from the published one which gave results
not even close to the actual outlier version (in the old dataset the CCC model
was the outlier). Essentially, I feel that at this point there are very
little rules and almost anything goes. I think this will set a dangerous
precedent which might mine the IPCC credibility, and I am a bit unconfortable
that now nearly everybody seems to think that it is just ok to do this.
Anyways, this is only my opinion for what it is worth.

Cheers, Filippo

Filippo Giorgi, Senior Scientist and Head
Physics of Weather and Climate Section
The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics
Trieste, ITALY

Filippo Giorgi ako spoluautor na správe IPCC vyjadruje svoje pochybnosti o kreditibilite vedeckého procesu IPCC, ktorý už nie je o „posúdení vedeckých poznatkov", ale o „dodaní výsledkov".

http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=185&filename=968691929.txt

From: Mick Kelly
To: m.hulme, t.oriordan
Subject: Shell International
Date: 11 Sep 2000

Mike and Tim
Notes from the meeting with Shell International attached. Sorry about the delay.
I suspect that the climate change team in Shell International is probably
the best route through to funding from elsewhere in the organisation
including the foundation as they seem to have good access to the top levels.
Mick

FOIA\documents\uea-tyndall-shell-memo.doc

Mick Kelly and Aeree Kim (CRU, ENV) met with Robert Kleiburg (Shell International's climate change team) on July 4th primarily to discuss access to Shell information as part of Aeree's PhD study (our initiative) and broader collaboration through postgrad. student project placements (their initiative), but Robert was also interested in plans for the Tyndall Centre (TC). What ensued was necessarily a rather speculative discussion with the following points emerging.

1. Shell International would give serious consideration to what I referred to in the meeting as a 'strategic partnership' with the TC, broadly equivalent to a 'flagship alliance' in the TC proposal. A strategic partnership would involve not only the provision of funding but some (limited but genuine) role in setting the research agenda etc.

2. Shell's interest is not in basic science. Any work they support must have a clear and immediate relevance to 'real-world' activities. They are particularly interested in emissions trading and CDM.

...

Mick Kelly

Svet, v ktorom existujú čestní vedci IPCC a všetci ostatní sú zlomyseľní kazisveti platení „big oil" utrpel ďalšiu trhlinu. „Big oil" je totiž ochotný subvencovať CRU, keďže má eminentý záujem o budúce obchodovanie s emisiami. Zoznam sponzorov CRU je inak pestrý - od Shell International a British Petroleum cez nukleárnu lobby až po Ománsky sultanát.

http://www.anelegantchaos.org/cru/emails.php?eid=295&filename=1047388489.txt

From: Michael E. Mann
To: Phil Jones
Subject: Re: Fwd: Soon & Baliunas
Date: 11 Mar 2003

Thanks Phil,
(Tom: Congrats again!)
The Soon & Baliunas paper couldn't have cleared a 'legitimate' peer review
process anywhere. That leaves only one possibility--that the peer-review
process at Climate Research has been hijacked by a few skeptics on the
editorial board. And it isn't just De Frietas, unfortunately I think this group
also includes a member of my own department...
The skeptics appear to have staged a 'coup' at "Climate Research"
(it was a mediocre journal to begin with, but now its a mediocre journal
with a definite 'purpose').
Folks might want to check out the editors and review editors:
[1]http://www.int-res.com/journals/cr/crEditors.html
In fact, Mike McCracken first pointed out this article to me, and he and
I have discussed this a bit. I've cc'd Mike in on this as well, and I've
included Peck too. I told Mike that I believed our only choice was to
ignore this paper. They've already achieved what they wanted--the claim
of a peer-reviewed paper. There is nothing we can do about that now, but
the last thing we want to do is bring attention to this paper, which will be
ignored by the community on the whole...
It is pretty clear that thee skeptics here have staged a bit of a coup,
even in the presence of a number of reasonable folks on the editorial
board (Whetton, Goodess, ...). My guess is that Von Storch is actually
with them (frankly, he's an odd individual, and I'm not sure he isn't
himself somewhat of a skeptic himself), and without Von Storch on their
side, they would have a very forceful personality promoting their new vision.
There have been several papers by Pat Michaels, as well as the
Soon & Baliunas paper, that couldn't get published in a reputable journal.
This was the danger of always criticising the skeptics for not publishing in
the "peer-reviewed literature". Obviously, they found a solution to that--
take over a journal!
So what do we do about this? I think we have to stop considering
"Climate Research" as a legitimate peer-reviewed journal. Perhaps we
should encourage our colleagues in the climate research community to no
longer submit to, or cite papers in, this journal. We would also
need to consider what we tell or request of our more reasonable
colleagues who currently sit on the editorial board...
What do others think?
mike

Mike, ostatní myslia, že peer-review proces je týmto dôkladne zdiskreditovaný. Skeptickí vedci sú nedôveryhodní, pretože nepublikujú v recenzovaných vedeckých časopisoch. Recenzované vedecké časpopisy sú však „naše" a ich práce pod rôznymi zámienkami neuverejnia. Že skeptici ovládli časopis Climate research? Odteraz ho budeme všetci ignorovať, prípadne potlačíme na našich ľudí v redakčnej rade.

http://www.anelegantchaos.org/cru/emails.php?eid=393&filename=1075403821.txt

From: Phil Jones
To: M. Mann
Subject: Fwd: John L. Daly dead
Date: Jan 29, 2004

Mike,
In an odd way this is cheering news ! One other thing about the CC paper -
just found another email - is that McKittrick says it is standard practice in
Econometrics journals to give all the data and codes !! According to legal
advice IPR overrides this.
Cheers
Phil

> It is with deep sadness that the Daly Family have to announce the sudden
> death of John Daly.Condolences may be sent to John's email account.
> Reported with great sadness,

> Timo Hämeranta

John Daly bol prominentný austrálsky vedec spochybňujúci teóriu otepľovania, ktorý v roku 2004 náhle umrel na infarkt. Informácia, že Keith Briffa je ťažko chorý na obličky alebo James Hansen z NASA má rakovinu prostaty, nevyvolala na skeptických blogoch žiadne cheering news, skôr želania skorého uzdravenia. Speedy recovery, gentlemen!

http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=407&filename=1080742144.txt

From: Phil Jones
To: Michael E. Mann
Subject: Re: have you seen this?
Date: Mar 31 2004

Mike,
...

Jan doesn't always take in what is in the literature even though he purports
to read it. He's now looking at homogenization techniques for temperature
to check the Siberian temperature data. We keep telling him the decline is
also in N. Europe, N. America (where we use all the recently homogenized
Canadian data). The decline may be slightly larger in Siberia, but it is
elsewhere as well.
Also Siberia is one of the worst places to look at homogeneity, as the stations
aren't that close together (as they are in Fennoscandia and most of Canada)
and also the temperature varies an awful lot from year to year.
Recently rejected two papers (one for JGR and for GRL) from people saying
CRU has it wrong over Siberia. Went to town in both reviews, hopefully
successfully. If either appears I will be very surprised, but you never know
with GRL.
Cheers
Phil

Phil sa chváli, ako osobne intervenoval s cieľom zabrániť publikácii dvoch štúdií, ktoré spochybňovali homogenizované teplotné trendy podľa CRU v oblasti Sibíri. Oblasti ako Sibír či Afrika s riedko roztrúsenými meteorologickými stanicami sú vďačnými kandidátmi na rôzne štatistické postupy, ktorých prekvapujúcim výsledkom je vždy strmší trend teplôt než ukazujú surové dáta.

Len pred niekolkými dňami vydal moskovský Inštitút ekonomických analýz správu, ktorá tvrdí, že CRU si do svojho globálneho teplotného datasetu HadCRUT prednostne vybrala sibírske stanice s neúplnými záznamami a ovplyvnené urbanizovaným okolím. Naopak, mnoho kvalitných meteorologických staníc s dlhodobými záznamami a v prirodzenom prostredí nebolo pre tento účel vybratých. Rusko samotné pritom zaberá slušných 12.5% zemského povrchu. Hororové správy o bezprecedentnom otepľovaní Sibíri zrejme bude potrebné prehodnotiť. Zostane vôbec niečo, čo nebude potrebné prepočítať celkom nanovo?

http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=419&filename=1089318616.txt

From: Phil Jones
To: Michael E. Mann
Subject: HIGHLY CONFIDENTIAL
Date: Jul 8 2004

Mike,
Only have it in the pdf form. FYI ONLY - don't pass on. Relevant paras are the
last 2 in section 4 on p13. As I said it is worded carefully due to Adrian
knowing Eugenia for years. He knows the're wrong, but he succumbed to
her almost pleading with him to tone it down as it might affect her proposals
in the future !
I didn't say any of this, so be careful how you use it - if at all. Keep quiet also
that you have the pdf.
The attachment is a very good paper - I've been pushing Adrian over the
last weeks to get it submitted to JGR or J. Climate. The main results are
great for CRU and also for ERA-40. The basic message is clear - you have to
put enough surface and sonde obs into a model to produce Reanalyses.
The jumps when the data input change stand
out so clearly. NCEP does many odd things also around sea ice and over
snow and ice. The other paper by MM is just garbage - as you knew.
De Freitas again. Pielke is also losing all credibility as well by replying to the
mad Finn as well - frequently as I see it.
I can't see either of these papers being in the next IPCC report. Kevin and
I will keep them out somehow - even if we have to redefine what the
peer-review literature is !
Cheers
Phil

Špičky klimatologickej mafie sa dohovárajú, ako zabránia publikovaniu síce odborne recenzovaných, ale nepohodlných vedeckých prác v ďalšej správe IPCC. Všetci predsa vieme, že správy IPCC sú založené na prísnej objektivite a „2500 autorov jednohlasne súhlasí so závermi, že človek spôsobuje globálne otepľovanie."

http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=462&filename=1105019698.txt

From: Phil Jones
To: Parker, David, Neil Plummer
Subject: RE: Fwd: Monthly CLIMATbulletins
Date: Jan 6, 2005

Neil,
Just to reiterate David's points, I'm hoping that IPCC will stick with 1961-90.
The issue of confusing users/media with new anomalies from a
different base period is the key one in my mind. Arguments about
the 1990s being better observed than the 1960s don't hold too much
water with me.
...

There won't be any move by IPCC to go for 1971-2000, as it won't
help with satellite series or the models. 1981-2000 helps with MSU
series and the much better Reanalyses and also globally-complete SST.
20 years (1981-2000) isn't 30 years, but the rationale for 30 years
isn't that compelling. The original argument was for 35 years around
1900 because Bruckner found 35 cycles in some west Russian
lakes (hence periods like 1881-1915). This went to 30 as it
easier to compute.
Personally I don't want to change the base period till after I retire !
Cheers
Phil

„Normál" ako zvolené referenčné obdobie definuje, ako bude posunutý graf teplotných anomálií voči nulovej línii. Pri normále 1961-1990 vyzerajú dnešné teplotné anomálie „teplejšie", keďže obdobie 1961-90 bolo obdobím poklesu globálnych teplôt medzi teplejšími 40-tymi rokmi a súčasnosťou. Posunutie normálu o dekádu bližšie k súčasnosti by anomálie opticky znížilo. Vzhľadom na skutočnosť, že Phil pod tlakom Climategate nedávno odstúpil z postu riaditeľa CRU, nič už zrejme svetu nebráni prechodu na normál 1971-2000.

http://www.anelegantchaos.org/cru/emails.php?eid=484&filename=1106322460.txt

At 1/20/2005, Tom Wigley wrote:


Mike,
This is truly awful. GRL has gone downhill rapidly in recent years.
I think the decline began before Saiers. I have had some unhelpful
dealings with him recently with regard to a paper Sarah and I have
on glaciers -- it was well received by the referees, and so is in
the publication pipeline. However, I got the impression that Saiers was
trying to keep it from being published.
Proving bad behavior here is very difficult. If you think that
Saiers is in the greenhouse skeptics camp, then, if we can find
documentary evidence of this, we could go through official AGU channels
to get him ousted. Even this would be difficult.

Tom Wigley sa zjavne vyzná - nenadarmo bol hlavou CRU v rokoch 1993-2001. Redaktor Geophysical Research Letters, ktorý by mohol narúšať vedecký konsenzus publikovaním nepohodlných vedeckých prác, zakrátko zo svojho fleku skutočne poletí. (Seiers dnes tvrdí, že odišiel sám, ale odmieta pridať akékoľvek podrobnosti.)

http://www.anelegantchaos.org/cru/emails.php?eid=490&filename=1107454306.txt

At 2/2/2005, Phil Jones wrote:

Mike,
I presume congratulations are in order - so congrats etc ! Just sent loads of
station data to Scott. Make sure he documents everything better this time!
And don't leave stuff lying around on ftp sites - you never know who is
trawling them. The two MMs have been after the CRU station data for years.
If they ever hear there is a Freedom of Information Act now in the UK,
I think I'll delete the file rather than send to anyone. Does your similar act
in the US force you to respond to enquiries within 20 days? - our does !
The UK works on precedents, so the first request will test it. We also have
a data protection act, which I will hide behind.
Tom Wigley has sent me a worried email when he heard about it - thought
people could ask him for his model code. He has retired officially from UEA
so he can hide behind that.

Globálny priemer teplôt sa počíta zo zemského povrchu rozdeleného na štvorce, ktoré obsahujú (alebo neobsahujú) meracie stanice. Ak štvorec neobsahuje namerané údaje, výpočtový algoritmus si domyslí jeho teploty podľa susedných štvorcov. Austrálčan Warwick Hughes sa v roku 2005 dotazoval Phila Jonesa, prečo na Sibíri, riedko pokrytej meracími stanicami dochádza ku situácii, že štatistický postup CRU pridelí prázdnemu štvorcu vyššiu teplotnú anomáliu, než je u susedných štvorcov obsahujúcich merané dáta. Po nreuspokojivej podpovedi si Hughes na základe FOIA vyžiadal zoznam staníc a ich údaje, z ktorých CRU pri konštrukcii svojho datasetu vychádza. Odpoveď Phila Jonesa už zľudovela: „Why I should give you our data into which we have invested so much, just to find something wrong with them?"

Dataset CRU doteraz nikto nebol schopný nezávisle overiť z jednoduchého dôvodu - jeho tvorcovia sú na svoj výtvor mimoriadne žiarliví a odmietajú zverejniť zoznam meteorologických staníc, ich záznamy a štatistický postup, ktorým svoj globálny záznam teplôt konštruujú.

http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=498&filename=1109021312.txt

From: Phil Jones
To: M. Mann
Subject: Fwd: CCNet: PRESSURE GROWING ON CONTROVERSIAL RESEARCHER
TO DISCLOSE SECRET DATA
Date: Feb 21, 2005

Mike, Ray and Malcolm,
The skeptics seem to be building up a head of steam here ! Maybe we can use
this to our advantage to get the series updated !
Odd idea to update the proxies with satellite estimates of the lower
troposphere rather than surface data !. Odder still that they don't realise that
Moberg et al used the Jones and Moberg updated series !
Francis Zwiers is till onside. He said that PC1s produce hockey sticks.
He stressed that the late 20th century is the warmest of the millennium,
but Regaldo didn't bother with that. Also ignored Francis' comment about all
the other series looking similar to MBH. The IPCC comes in for a lot of stick.
Leave it to you to delete as appropriate !
Cheers
Phil
PS I'm getting hassled by a couple of people to release the CRU station
temperature data. Don't any of you three tell anybody that the UK has a
Freedom of Information Act !

Na Philovu smolu, o existencii zákona o slobodnom prístupe k informáciám v UK už vedia všetci. Čo také sa skrýva v údajoch meteorologických staníc, že vedci sú ochotní dáta v rozpore so zákonom zadržiavať alebo zničiť, nie je len akademická otázka - teplotný dataset CRU má byť jedným z hlavných dôkazov „bezprecedentného otepľovania" a je ústrednou súčasťou všetkých správ IPCC.

http://www.anelegantchaos.org/cru/emails.php?eid=544&filename=1120593115.txt

From: Phil Jones
To: John Christy
Subject: This and that
Date: Jul 5 2005

John,
...

The scientific community would come down on me in no uncertain terms
if I said the world had cooled from 1998. OK it has but it is only 7 years
of data and it isn't statistically significant.
This is partly why I've sent you the rest of this email. IPCC, me and
whoever will get accused of being political, whatever we do. As you know,
I'm not political. If anything, I would like to see the climate change happen,
so the science could be proved right, regardless of the consequences.
This isn't being political, it is being selfish.

Cheers
Phil

Phil Jones pripúšťa, že globálne teploty klesli od roku 1998 no zároveň hovorí, že pokles trvá len 7 rokov, čo je štatisticky nevýznamné (dnes už pokles trvá 11 rokov - stále nevýznamné).

Pohľad na Jonesove vnútorné motívy ho diskvalifikuje ako nezávislého vedca, na základe ktorého práce sa majú realizovať predstavy centrálnych plánovačov svetovej ekonomiky. Kto z nás je ochotný žiť v prídelovom systéme len preto, že Phil uveril vo vlastnú teóriu a načisto stratil kritický pohľad na realitu?

Obrázok blogu

Obr.3 Rest assured, there are no Americans in Baghdad is no global cooling!

http://www.anelegantchaos.org/cru/emails.php?eid=816&filename=1189722851.txt

From: Phil Jones
Sent: September 12, 2007
To: Wahl, Eugene R; Caspar Ammann
Subject: Wahl/Ammann

Gene/Caspar,
Good to see these two out. Wahl/Ammann doesn't appear to be in CC's
online first, but comes up if you search.
You likely know that McIntyre will check this one to make sure it
hasn't changed since the IPCC close-off date July 2006!
Hard copies of the WG1 report from CUP have arrived here today.
Ammann/Wahl - try and change the Received date! Don't give those
skeptics something to amuse themselves with.

Cheers
Phil

Ak si bloger dodatočne mení čas pridania článku na SME blogu, jeho článok je vyradený mimo výber. Úporná snaha klimatologickej kliky podvodom dostať do štvrtej správy IPCC prácu Wahl-Ammann je zjavná po pochopení hlbších súvislostí, ktoré sa tiahnu ešte ku sporom okolo Mannovej prvej rekonštrukcie historických teplôt.

http://www.anelegantchaos.org/cru/emails.php?eid=891&filename=1212063122.txt

Date: 29 May 2008
Phil Jones wrote:

Mike,
Can you delete any emails you may have had with Keith re AR4?
Keith will do likewise. He's not in at the moment - minor family crisis.
Can you also email Gene and get him to do the same? I don't
have his new email address.
We will be getting Caspar to do likewise.
I see that CA claim they discovered the 1945 problem in the Nature
paper!!

Cheers
Phil

1945 problem je ďalším z trikov Hockey teamu, ako štatistickou manipuláciou vytvoriť otepľovanie aj z klesajúceho trendu. Na základe falošnej premisy o skokovej zmene spôsobu odberu vzoriek morskej vody pri meraní jej teplôt, Hadley Center pri rekonštrukcii globálnych povrchových teplôt oceánov umelo znížili globálne povrchové teploty oceánov v roku 1945 o 0,3 °C. Týmto spôsobom bola však odrezaná tretina z teplého obdobia 40-tych rokov a z nepohodlného klesajúceho trendu teplôt medzi rokmi 1945 - 1978 (napriek tomu, že práve vtedy začala významnejši stúpať koncentrácia CO2) bol vytvorený trend stagnujúci až mierne stúpajúci. Keďže oceány tvoria 70% zemského povrchu, takto modifikovaný oceánsky záznam do značnej miery deformuje globálny teplotný dataset HadCRUT. Výsledkom pochybných čachrov s číslami je, že namiesto zjavných striedaní období rastúcich a klesajúcich teplôt v priebehu 20. storočia HadSST2 ukazuje do roku 1945 rastúce teploty, potom náhly skok dole a opätovne rastúce teploty. Hadley Center podľa svojich slov plánuje umelo zavedenú chybu odstrániť vo svojej nadchádzajúcej rekonštrukcii HadSST3, takže stay tuned.

Obrázok blogu

Obr.4 Dataset oceánskych teplôt, z poklesu medzi 1945-1980 (zelenou) bol
umelým skokovým znížením v roku 1945 vytvorený nárast (fialovou)

http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=914&filename=1219239172.txt

From: Phil Jones
To: Gavin Schmidt
Subject: Re: Revised version the Wengen paper
Date: Wed Aug 20, 2008
Cc: Michael Mann

Gavin,
....
Keith/Tim still getting FOI requests as well as MOHC and Reading. All our
FOI officers have been in discussions and are now using the same exceptions
not to respond - advice they got from the Information Commissioner. As an
aside and just between us, it seems that Brian Hoskins has withdrawn himself
from the WG1 Lead nominations. It seems he doesn't want to have to deal
with this hassle.
The FOI line we're all using is this. IPCC is exempt from any countries FOI - the
skeptics have been told this. Even though we (MOHC, CRU/UEA) possibly hold
relevant info the IPCC is not part our remit (mission statement, aims etc)
therefore we don't have an obligation to pass it on.
Cheers
Phil

Information Commissioner je vysokopostavený štátny úradník, ktorý má pomáhať žiadateľom dostať sa k požadovaným údajom od štátnych orgánov. V tomto prípade komisár robí všetko preto, aby sa žiadatelia k údajom nedostali a svoje know-how zdieľa s pracovníkmi UEA. Informačný komisár by mal byť obvinený a súdený za konšpiráciu, zneužitie právomocí verejného činiteľa a porušenie zákona. Ťažko predpokladať, že informačný komisár by si trúfol takto riskovať bez vyššieho politického krytia. Vládnúca New Labour sa netají, že novými „enviromentálnymi" daňami dúfa sanovať katastrofálny stav verejných financií, ku ktorému Britániu doviedla po troch funkčných obdobiach.

http://www.anelegantchaos.org/cru/emails.php?eid=927

From: Mick Kelly
To: P.Jones
Subject: RE: Global temperature
Date: 26 Oct 2008

Yeah, it wasn't so much 1998 and all that that I was concerned about, used
to dealing with that, but the possibility that we might be going through a
longer - 10 year - period of relatively stable temperatures beyond what you
might expect from La Nina etc.
Speculation, but if I see this as a possibility then others might also.
Anyway, I'll maybe cut the last few points off the filtered curve before I
give the talk again as that's trending down as a result of the end effects
and the recent cold-ish years.
Mick

> Mick Kelly wrote:

> Hi Phil
> Just updated my global temperature trend graphic for a public talk and noted
> that the level has really been quite stable since 2000 or so and 2008 doesn't
> look too hot.
> ...
> Be awkward if we went through a early 1940s type swing!
> Hope all's well with you
> Mick

Mick Kelly síce uznáva, že globálna teplota od roku 2000 nestúpa, ale pre verejnú prezentáciu o otepľovaní má originálne riešenie: z grafu odfikne posledných pár rokov s klesajúcimi teplotami.

Britský MetOffice na svojom webe ešte v októbri 2009 uvádzal graf globálnych teplôt do roku 2007 a ubezpečoval, že globálne otepľovanie stále pokračuje. Po sťažnostiach bol graf aktualizovaný do roku 2009. Pre MetOffice je však vedecký konsenzus nadovšetko a najnovšie pri rozlíšení obrazovky 1024x768 je na okraji ich webstránky reklama, ktorá cudne zakrýva posledných niekoľko rokov klesajúcich teplôt. Britskí rosničkári by sa mali namiesto pretláčania politickej agendy radšej sústrediť na spoľahlivé predpovedanie počasia; ich neustále predpovede „warmer than usual" v posledných rokoch opakovane zlyhávajú.

Obrázok blogu

Obr.5 "Hide the decline" na stránke MetOffice: reklama na okraji stránky
zakrýva pokles globálnych teplôt (december 2009)

http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=941&filename=1228412429.txt

From: Phil Jones
To: Tom Wigley
Subject: Re: Schles suggestion
Date: Dec 4, 2008

Ben,
When the FOI requests began here, the FOI person said we had to abide
by the requests. It took a couple of half hour sessions - one at a
screen, to convince them otherwise showing them what CA was all about.
Once they became aware of the types of people we were dealing with,
everyone at UEA (in the registry and in the Environmental Sciences school
- the head of school and a few others) became very supportive. I've
got to know the FOI person quite well and the Chief Librarian - who deals
with appeals. The VC is also aware of what is going on - at least for one
of the requests, but probably doesn't know the number we're dealing with.
We are in double figures. The inadvertent email I sent last month has led
to a Data Protection Act request sent by a certain Canadian, saying that
the email maligned his scientific credibility with his peers!
If he pays 10 pounds (which he hasn't yet) I am supposed to go through my
emails and he can get anything I've written about him. About 2 months ago,
I deleted loads of emails, so have very little - if anything at all.

Cheers
Phil

Popri informačnom komisárovi by mali ísť pred súd aj osoba zodpovedná za vybavovanie FOI žiadostí na UEA, hlavný knihovník a vedenie univerzity. Phil dostane nejaký rôčik navyše za zničenie údajov, ktoré boli predmetom žiadosti. Cheers, Phil.

Obrázok blogu

Obr.6 Her Majesty Prison Dartmoor, Devon, UK

http://www.anelegantchaos.org/cru/emails.php?eid=967&filename=1237496573.txt

From: Phil Jones
To: Ben Santer
Subject: Re: See the link below
Date: Thu Mar 19, 2009

Ben,
...

I'm having a dispute with the new editor of Weather. I've complained
about him to the RMS Chief Exec. If I don't get him to back down, I won't
be sending any more papers to any RMS journals and I'll be resigning from
the RMS. The paper is about London and its UHI!
Cheers, Phil


At 19/03/2009, Ben Santer wrote:


> Thanks, Phil.
> If the RMS is going to require authors to make ALL data available - raw data
> PLUS results from all intermediate calculations - I will not submit any further
> papers to RMS journals.
> Cheers, Ben

Štandardný postup Kráľovskej meteorologickej spoločnosti je pri publikácii vedeckých prác požadovať od autorov aj dáta a výpočtové postupy. Phil a Ben sa ako špičkoví vedci IPCC a laureáti Nobelovej ceny mieru môžu cítiť právom urazení; spriaznené odborné časopisy im v minulosti odpublikovali všetko a nikto po nich nič podobné nežiadal.

RMS má teraz vhodnú príležitosť predísť Phila a exemplárne ho vylúčiť zo svojich radov skôr, než na protest proti jej politike vedeckej transparentnosti vystúpi sám.

http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=1003&filename=1249503274.txt

From: Phil Jones
To: Kevin Trenberth, Grant Foster
Subject: Re: ENSO blamed over warming - paper in JGR
Date: Aug 5, 2009

Hi all,
Agree with Kevin that Tom Karl has too much to do. Tom Wigley is semi
retired and like Mike Wallace may not be responsive to requests from JGR.
We have Ben Santer in common ! Dave Thompson is a good suggestion.
I'd go for one of Tom Peterson or Dave Easterling.
To get a spread, I'd go with 3 US, One Australian and one in Europe.
So Neville Nicholls and David Parker.
All of them know the sorts of things to say - about our comment and
the awful original, without any prompting.
Cheers
Phil

Grant Foster wrote:

> Gentlemen,
> I've completed most of the submission to JGR, but there are three
> required entries I hope you can help me with.
> 1) Keyword
> ...
> 2) Index Terms
> ...
> 3) Suggested Reviewers to Include
> Please list the names of 5 experts who are knowledgeable in your area
> and could give an unbiased review of your work. Please do not list
> colleagues who are close associates, collaborators, or family members.

Peer-review proces v priamom prenose. Recenzia bude vykonaná piatimi „nezaujatými odborníkmi", ktorí už teraz „vedia, čo povedať". Fosterova práca bola odpoveďou na vedeckú štúdiu publikovanú v odbornom časopise Journal of Geophysical Research, ktorá popisovala oteplenie v nedávnych desaťročiach ako dôsledok série fenoménov El Nino.

http://www.anelegantchaos.org/cru/emails.php?eid=1017&filename=1254147614.txt

From: Tom Wigley
To: Phil Jones
Subject: Re: 1940s
Date: Sep 28, 2009
Cc: Ben Santer

Phil,
Here are some speculations on correcting SSTs to partly
explain the 1940s warming blip.
If you look at the attached plot you will see that the
land also shows the 1940s blip (as I'm sure you know).
So, if we could reduce the ocean blip by, say, 0.15 degC,
then this would be significant for the global mean -- but
we'd still have to explain the land blip.
I've chosen 0.15 here deliberately. This still leaves an
ocean blip, and i think one needs to have some form of
ocean blip to explain the land blip (via either some common
forcing, or ocean forcing land, or vice versa, or all of
these). When you look at other blips, the land blips are
1.5 to 2 times (roughly) the ocean blips -- higher sensitivity
plus thermal inertia effects. My 0.15 adjustment leaves things
consistent with this, so you can see where I am coming from.
Removing ENSO does not affect this.
It would be good to remove at least part of the 1940s blip,
but we are still left with "why the blip".
Let me go further. If you look at NH vs SH and the aerosol
effect (qualitatively or with MAGICC) then with a reduced
ocean blip we get continuous warming in the SH, and a cooling
in the NH -- just as one would expect with mainly NH aerosols.
The other interesting thing is (as Foukal et al. note -- from
MAGICC) that the 1910-40 warming cannot be solar. The Sun can
get at most 10% of this with Wang et al solar, less with Foukal
solar. So this may well be NADW, as Sarah and I noted in 1987
(and also Schlesinger later). A reduced SST blip in the 1940s
makes the 1910-40 warming larger than the SH (which it
currently is not) -- but not really enough.
So ... why was the SH so cold around 1910? Another SST problem?
(SH/NH data also attached.)
This stuff is in a report I am writing for EPRI, so I'd
appreciate any comments you (and Ben) might have.
Tom.

Dataset povrchových teplôt oceánov HadSST2 od CRU tvorí 70% globálneho datasetu HadCRUT. Team uvažuje, ako sa v pripravovanom datasete HadSST3 zbaviť nepríjemne teplých 40-tych rokov, ktoré narúšajú koreláciu medzi teplotou a nárastom CO2 v atmosfére. Tom navrhuje, že riešením by mohlo byť zníženie tohto obdobia o 0,15 °C. Tým sa opticky zvýši celkový nárast teplôt ku koncu storočia a predíde sa opakovaniu poľutovaniahodnej situácie, keď po všetkom vyprodukovanom CO2, „dramatickej klimatickej zmene" a „najvyšších teplotách v histórii ľudstva" boli po značnú časť rokov 2008 a 2009 podľa súčasného HadSST2 teploty oceánov NIŽŠIE než v roku 1941.

Popri „hide the decline" ide o najblatantnejší dôkaz spätnej manipulácie historických nameraných dát s vopred určeným cieľom - akýmikoľvek prostriedkami vyfabrikovať súvis medzi obsahom CO2 v atmosfére a globálnou teplotou. Vedecká hodnota datasetov CRU sa odteraz pohybuje kdesi na úrovni pavedeckých prác T. Lysenka.

http://www.anelegantchaos.org/cru/emails.php?eid=1054&filename=1255532032.txt

From: Narasimha D. Rao
To: Stephen H Schneider
Sent: October 11, 2009
Subject: BBC U-turn on climate


Steve,
You may be aware of this already. Paul Hudson, BBCs reporter on climate
change, on Friday wrote that theres been no warming since 1998,and
that pacific oscillations will force cooling for the next 20-30 years.
It is not outrageously biased in presentation as are other skeptics views.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8299079.stm

http://blogs.telegraph.co.uk/news/damianthompson/100013173/the-bbcs-amazing-u-turn-on-climate-change/

BBC has significant influence on public opinion outside the US.
Do you think this merits an op-ed response in the BBC from a scientist?
Narasimha

> Michael Mann wrote:
> extremely disappointing to see something like this appear on BBC. its
> particularly odd, since climate is usually Richard Black's beat at BBC
> (and he does a great job). from what I can tell, this guy was formerly
> a weather person at the Met Office.
> We may do something about this on RealClimate, but meanwhile it
> might be appropriate for the Met Office to have a say about this,
> I might ask Richard Black what's up here?
> mike

Mike Mann je právom rozčúlený, keď si redaktor verejnoprávnej BBC dovolí zopakovať neodškriepiteľný fakt, že doteraz najteplejší rok podľa oficiálnych meraní bol 1998, počas poslednej dekády teploty nestúpli a podľa nemeckého klimatológa M. Latifa máme pred sebou kvôli pacifickej oceánskej oscilácii ďalších 20-30 rokov poklesu globálnych teplôt. Článok v skutočnosti prekvapil všetkých, pretože BBC je spoľahlivým šíriteľom environmentálnej propagandy.

Kevin Trenberth wrote:

The fact is that we can't account for the lack of warming at the moment and it is a
travesty that we can't. The CERES data published in the August BAMS 09
supplement on 2008 shows there should be even more warming:
but the data are surely wrong. Our observing system is inadequate.

...

Well I have my own article on where the heck is global warming? We are asking
that here in Boulder where we have broken records the past two days for the
coldest days on record. We had 4 inches of snow. The high the last 2 days was
below 30F and the normal is 69F, and it smashed the previous records for these
days by 10F. The low was about 18F and also a record low, well below the
previous record low. This is January weather (see the Rockies baseball playoff
game was canceled on saturday and then played last night
in below freezing weather).


On Oct 14 2009, Kevin Trenberth wrote:
> Hi Tom
> How come you do not agree with a statement that says we are no where
> close to knowing where energy is going or whether clouds are changing
> to make the planet brighter. We are not close to balancing the energy
> budget.
> The fact that we can not account for what is happening in the climate system
> makes any consideration of geoengineering quite hopeless as we will never
> be able to tell if it is successful or not! It is a travesty!
> Kevin

Trenberth si sťažuje, že reálne teploty nenasledujú trend podľa klimatických modelov, netuší že čo sa vlastne deje v klimatickom systéme a vôbec prečo je u nich v Colorade už v októbri taka kurevská zima. Kevin by si mal na zmenu klímy pomaly zvykať; nastupujúca negatívna fáza pacifickej oscilácie spôsobuje zmeny v atmosférickej cirkulácii a severoamerický kontinent bude nasledujúce desaťročia častejšie zažívať prílev arktického vzduchu. Ako hovorí dánsky profesor fyziky Henrik Svensmark, enjoy the global warming while it lasts.

Obrázok blogu

Obr.7 Priemerné októbrové teploty v USA, 1895-2009


* * *

Pre záujemcov zostáva na prečítanie ďalšia tisícka e-mailov, ale už z vyššie citovaných je možné vyvodiť niekoľko záverov:

Záver č. 1: Peer-review systém, ktorý má byť nezávislým filtrom pre publikované vedecké práce je (minimálne v odbore klimatológie) nefunkčný, skorumpovaný a ovládaný úzkou klikou vedcov združených okolo IPCC. Pokiaľ je vplyvná záujmová skupina schopná zákulisne ovplyvňovať vydanie alebo nevydanie vedeckých prác, prípadne mafiánskymi postupmi dosahovať personálne zmeny v redakciách odborných časopisov, dovtedy argumentovať počtom recenzovaných vedeckých štúdií nemá zmysel.

Názorným príkladom je práca Douglass et al. 2007 „A comparison of tropical temperature trends with model predictions", po dvoch rokoch obštrukcií publikovaná v časopise International Journal of Climatology. Štúdia porovnávala reálne pozorované zmeny teplôt v strednej a vyššej tropickej troposfére v porovnaní s prízemnou vrstvou atmosféry. Jedným z ukazovateľov zosilnenia tzv. skleníkového efektu v klimatických modeloch je totiž vznik oblasti s dvoj- až trojnásobne rastúcou teplotou v tropickej troposfére oproti prízemnému trendu. Práca Douglass et al na základe meraní rádiosond a satelitov existenciu „hotspotu" v tropickej troposfére nepotvrdzuje, čím vyvracia teóriu zosilnenia tzv. skleníkového efektu na základe nárastu obsahu CO2. Ako odpoveď publikuje klimatológ NCAR Benjamin Santer prácu „Statistical significance of trends and trend differences in layer-average atmospheric temperature time series", (tentoraz publikácia trvala len pár mesiacov) ktorá na základe možnej chyby meraní dokazuje, že neexistujúci „hotspot" tam vlastne existovať môže. Avšak čoskoro sa ukázalo, že Santerova znásilnená štatistika funguje len pre špeciálne vybraté obmedzené obdobie (do roku 1999) a pri rozšírení na celé obdobie pozorovaní (do roku 2008) sú jej závery neplatné. Tieto zistenia, formulované ako odpoveď na Santerovu prácu zaslali štatistik McIntyre a McKittrick do časopisu IJC na publikáciu. Po troch mesiacoch sa dozvedeli, že publikácia ich práce podlieha „špeciálnemu rozhodnutiu" redakcie. Vyvrátenie Santerovej práce nebolo doteraz publikované („went to town in both reviews, hopefully successfully") a preto troposférický „hotspot" oficiálne existuje. Science is settled.

Profesor Frederick Seitz, bývalý prezident Americkej akadémie vied a Americkej fyzikálnej spoločnosti rovnako ostro kritizoval postup pri vypracovaní druhej správy IPCC, kedy ten istý Benjamin Santer ako jej vedúci spoluautor prepísal rozhodujúce časti niektorých kapitol bez vedomia ich autorov tak, aby súhlasili so záverečným Assesment reportom:

„This IPCC report is held in such high regard largely because it has been peer-reviewed. ... But this report is not what it appears to be -- it is not the version that was approved by the contributing scientists. In my more than 60 years as a member of the American scientific community I have never witnessed a more disturbing corruption of the peer-review process than the events that led to this IPCC report."

Záver č. 2: Paleoklimatické rekonštrukcie skupiny vedcov okolo IPCC sú výsledkom manipulácie a selektívneho vyberania dát s vopred určeným cieľom („pressure to present a nice tidy story as regards apparent unprecedented warming") - ukázať nedávne obdobie ako obdobie s nebývalým nárastom teplôt. Kauza „hide the decline" pritom ukazuje, že letokruhy stromov použité ako proxy ukazovatele historických teplôt nie sú ktovieako spoľahlivé a z dostupných databáz sa vždy dajú vybrať také prípady, ktoré podporujú zvolenú hypotézu. Briffova séria letokruhov Jamal sa síce svojim prudkým nárastom od 90-tych rokov na prvý pohľad odlišuje od výsledkov meraní miestnych meteorologických staníc, ale tento detail ju nediskvalifikoval natoľko, aby nebola opakovane použitá pre konštrukciu najroztodivnejších hokejkových štúdií.

Obrázok blogu

Obr.8 Porovnanie proxysérie Jamal a meteorologických meraní z rovnakej oblasti. Teploty v tejto oblasti Sibíri sa pohybujú na úrovni 40-tych rokov.

M. Mann doviedol umenie paleoklimatických rekonštrukcií k neprekonateľnému vrcholu tým, že sériu Tiljander (vytvorenú fínskym vedcom M. Tiljanderom a založenú na meraní hrúbky sedimentov vo fínskom jazere) vo svojej multiproxy rekonštrukcii cielene prevrátil hore nohami. Tiljander totiž ukazoval teplé stredoveké teplotné optimum (kedy bola hranica lesa v severnom Fínsku posunutá o 80 km severnejšie než dnešná) a naopak extrémne studené 20. storočie (kvôli rozširujúcemu sa poľnohospodárstvu a stavebným prácam v okolí jazera sa ukladanie sedimentov umelo zmenilo a pôvodný klimatický signál sa stratil). Logickým riešením by bolo celé 20. storočie z Tiljandera odrezať ako nereprezentatívne, ale otočením celej série hore nohami sa dalo súčasne potlačiť stredoveké teplotné optimum a získať extrémny nárast „teplôt" v 20. storočí, čomu nedokázal Mann odolať. Zúfalý stav dnešnej klimatológie ukazuje dohra okolo Tiljandera - sťažnosti na takto primitívnu manipuláciu dát výbor americkej akadémie vied odrazil tým, že M. Mann im potvrdil, že sériu hore nohami neotočil a záležitosť je pre nich uzavretá.

Celá záležitosť je však podstatne dôležitejšia ako hádky okolo obskúrnych letokruhov či sedimentov. Prezentáciou posledných 2000 rokov ako obdobia so stabilnými teplotami a ich nárastom iba v poslednom storočí sa klimatológovia zbavujú povinnosti vysvetľovať príčiny a mechanizmy zmien v minulosti a zostáva dopredu určený vinník - narastajúci obsah oxidu uhličitého v atmosfére. Úporné snahy vymazať z histórie teplejšie klimatické obdobia stredovekého či románskeho teplotného optima (Wikipedia bola v tomto ohľade v posledných rokoch usilovne editovaná) sú pri pohľade na globálnu multiproxy rekonštrukciu historických teplôt bez použitia letokruhov (Loehle, 2007) pochopiteľné: 20. storočie NIE JE najteplejšie v nedávnej histórii, zmeny teplôt NIE SÚ neobvyklé a súčasné obdobie je v perspektíve posledných 2000 rokov úplne normálne.

Obrázok blogu

Obr.9 Rekonštrukcia globálnych teplôt za posledných 2000 rokov (Loehle, 2007)

Ak sa však v nedávnej minulosti rovnakým tempom striedali omnoho teplejšie a chladnejšie obdobia než dnes, efektívne to diskvalifikuje CO2 ako údajne hlavného činiteľa tzv. klimatických zmien. Ak mohlo byť v minulosti teplejšie než dnes a potom sa klíma opätovne ochladila, vyvracia to predpoklady klimatických modelov o prirodzenej klimatickej nestabilite, ktorá len čaká na úvodný impulz od CO2 na rozbehnutie zacykleného nárastu teplôt. Napriek vyšším teplotám v minulosti nemohlo dôjsť ku nejakému katastrofickému zvyšovaniu hladiny morí, keďže napr. Maledivy sú nepretržite obývané od roku 300 BC a bez problémov prežili románske aj stredoveké teplotné optimum. Obavy z uvoľnenia metánu uväzneného v sibírskom permafroste sú potom takisto irelevantné - obsah metánu v ovzduší bol polovičný dokonca aj počas poslednej medziľadovej doby, keď boli globálne teploty o niekoľko stupňov vyššie než dnešné. Sfalšovaná klimatická história posledných tisícročí, ktorá je základným fundamentom teórie katastrofického otepľovania, visí na šnúrke zopár nespoľahlivých proxy údajov, navyše zmanipulovaných úzkou skupinou prominentných vedcov okolo IPCC.

Obrázok blogu

Obr.10 Satelitné merania obsahu metánu v atmosfére, september 2009.
Oblasť Sibíri nevykazuje nadpriemernú úroveň (JAXA)

Záver č. 3: Inštrumentálny záznam teplôt za posledných 100+ rokov sa rovnako ocitol v pazúroch tej istej uzavretej skupiny. Všetky tri globálne datasety - HadCRUT, GISTEMP a NOAA - sú založené na spoločnej databáze staníc GHCN (Global Historical Climatology Network) a odhadom z 90% zdieľajú údaje tých istých meteorologických staníc. Jednotlivé pracoviská potom záznamy dodatočne upravujú podľa svojich predstáv a kombinujú s datasetmi SST do výsledného produktu.

Globálne datasety trpia viacerými neduhmi, pričom častokrát nemožno vylúčiť úmysel ich autorov. Surové dáta jednotlivých staníc sú podrobené rôznym úpravám, častokrát však s prekvapujúcim výsledkom. NOAA sa vôbec netají tým, že teplotný záznam USA na základe dodatočných úprav umelo zvyšuje o pol stupňa F. Krajiny ako Nový Zéland alebo Švajčiarsko zasa podivným spôsobom „homogenizujú" svoj teplotný trend tak, že výsledný nárast je dvojnásobný oproti surovým dátam.

Velká časť meteorologických staníc je nevhodne umiestnená a ovplyvnená urbanizáciou a krajinnými zmenami; IPCC však cituje vedeckú štúdiu (jej autor bol obvinený z vedeckého podvodu), ktorá tvrdí, že urbanizácia má na merané teploty nepatrný vplyv. Pre ilustráciu, Slovensko sa na datasete HadCRUT podieľa tromi meteorologickými stanicami, vo všetkých prípadoch umiestnenými na letiskách. Porovnanie rozdielu teplôt medzi letiskom Bratislava a meteorologickou stanicou Žihárec pri Šali však ukazuje, že postupujúca mestská urbanizácia za 30 rokov umelo zvýšila merané teploty na bratislavskom letisku oproti vidieku o pol stupňa Celzia - o rovnako „katastrofickú" hodnotu sa pritom oteplila celá Zem za posledných 100 rokov.

Obrázok blogu

Obr.11 Príklad urbánneho vplyvu na merané teploty meteorologickej
stanice Bratislava - letisko v porovnaní s okolitou krajinou


Odkedy si začala teória globálneho otepľovania získavať prominentné postavenie, množstvo rurálnych meteorologických staníc náhle vypadlo z globálnych databáz (zo Slovenska napríklad stanice Chopok alebo Lomnický štít). Veľké časti sveta sú dnes reprezentované niekoľkými stanicami pochybnej kvality a výpočtový algoritmus pri tvorbe globálnych priemerov rozširuje ich neprirodzené teplotné anomálie na tisíce kilometrov naokolo. Nie je preto prekvapujúce, že najväčší rozdiel medzi satelitnými a pozemnými meraniami je pozorovaný v Ázii, Afrike a v Antarktíde. Pozemné stanice v databáze HadCRUT v období 1979-2003 ukazujú o 69% strmší nárast teplôt než satelitné merania teplotných zmien v dolnej troposfére nad pevninou, v prípade globálneho priemeru je rozdiel v náraste 36%. Satelitné merania pre danú oblasť pritom vykazujú vynikajúcu zhodu s kvalitnými pozemnými stanicami.

Priebeh teplôt v 20. storočí z perspektívy posledných 350 rokov ukazuje niekoľko meteorologických staníc s dlhodobým záznamom, napríklad v Uppsale, Štokholme, Armaghu či v strednom Anglicku. Observatórium v írskom Armaghu je pritom jediné, ktoré je za celú svoju existenciu umiestnené mimo mestského prostredia v pôvodnom prostredí.

Obrázok blogu

Obr.12 Dnešné teploty v perspektíve posledných storočí (UK, Írsko)


Zo záznamu je zrejmé, že 100x opakované lži o „dramatickej klimatickej zmene" či „najvyšších teplotách v histórii" sú ohlupujúca demagógia. Pozoruhodnú klimatickú zmenu možno pozorovať v období 1661-1736, kedy v priebehu 70 rokov došlo ku ochladeniu o 2°C a následne k otepleniu o 3 °C, všetko pri údajne konštantnom obsahu CO2 v atmosfére. Nedávne 80-te roky 20. storočia napriek nárastu obsahu CO2 ešte stále dosahujú priemer tzv. malej dobe ľadovej (1600-1900) a nijako sa nepodobajú obdobiu „bezprecedentných teplôt". Na druhej strane, aj počas predošlých studených storočí sa našli obdobia s teplotami na úrovni dnešných. Zostáva ľutovať, že meteorologický záznam nesiaha až do obdobia stredovekého klimatického optima, ktoré zjavne nemohlo neprekročiť dnešné teploty. Dlhodobé meteorologické záznamy účinne falzifikujú všetky hockey stick rekonštrukcie a vzbudzujú pochybnosti o globálnych datasetoch. Námietka, že sa jedná o niekoľko meteorologických staníc, ktoré nereprezentujú globálny priemer, neobstojí - fabrikované paleoklimatické rekonštrukcie hockey teamu častokrát stoja na jedinej rozhodujúcej proxysérii, z ktorej autori vydolovali požadovaný signál.

* * *

Podľa teórie globálneho otepľovania spôsobeného nárastom CO2 by sa mal zvýšený tzv. skleníkový efekt prejaviť predovšetkým v polárnych oblastiach. Studený polárny vzduch totiž obsahuje len minimálne množstvo pary ako hlavného tzv. skleníkového plynu a zmena v obsahu CO2 by tu mala mať mnohonásobne vyšší dopad na teploty než v trópoch, kde je vzduch velmi vlhký. Naviac, pri nízkych teplotách prebieha absorpcia a emisia IČ žiarenia molekulami CO2 s podstatne vyššou účinnosťou. Neustály propagandistický príval správ o miznúcom ľade, topiacich sa ľadovcoch a ohrozených ľadových medveďoch sa zdá túto skutočnosť potvrdzovať.

Obrázok blogu

Obr.13 Teploty v oblasti Arktídy, 1850-2009


Kombinovaný záznam pozemných staníc a povrchových teplôt oceánov na sever od polárneho kruhu však ukazuje prekvapujúcu realitu: teploty v Arktíde v priebehu 20. storočia vykazujú cyklické zmeny a ich súčasná úroveň sotva prekračuje teploty v 40-tych rokoch. Meteorologické stanice v Grónsku, ktorého „katastroficky sa roztápajúca ľadová pokrývka" má podľa anonymných „vedcov" potenciál zdvihnúť hladinu mora o X metrov, ukazuje rovnaký trend: súčasné teploty v Grónsku neprekračujú úroveň spred 70 rokov. Naviac, v obidvoch záznamoch vidno, že nedávne obdobie nárastu teplôt sa skončilo a nastáva opätovný pokles.

Obrázok blogu

Obr.14 Kombinovaný záznam meteorologických v Grónsku, 1850-2009


Cyklické zmeny teplôt v Arktíde síce nejavia žiadnu koreláciu s nárastom CO2 v atmosfére, avšak dobre korelujú s rozsahom polárneho ľadu. Satelitné merania, realizované od roku 1979, pokrývajú práve obdobie oteplenia od konca 70-tych rokov a do roku 2007 vykazujú postupný pokles rozsahu polárneho ľadu o cca 15% (ako celoročné priemery). Nedávny zvrat v arktickom teplotnom trende sa prejavil v opätovnom náraste plochy ľadu - letné minimum sa od 2007 zvýšilo v rokoch 2008 aj 2009 vždy o pol milióna km2 - za mlčania „vedcov" a médií.

Pozorované variácie teplôt v Arktíde sú spôsobené prirodzenými klimatickými variáciami severného Atlantiku. Atlantická multidekadálna oscilácia pritom výrazným spôsobom ovplyvňuje klímu v Európe: striedavý nárast a úbytok alpských ľadovcov nasleduje dekadálne zmeny v cirkulácii vzduchu. Alpské ľadovce ako proxy ukazovateľ zrážok a teplôt potvrdzujú, že dnešné obdobie je sotva teplejšie než štyridsiate roky 20. storočia.

Obrázok blogu

Obr.15 Historické zmeny v náraste a ústupe švajčiarskych ľadovcov


Dáta z polárnych oblastí jednoznačným spôsobom diskvalifikujú teóriu globálneho otepľovania, spôsobovaného nárastom CO2 v atmosfére. Ak oblasti Zeme, ktoré by mali byť najcitlivejšie na zvyšenie tzv. skleníkového efektu, vykazujú len prirodzené variácie (Arktída) alebo nevykazujú žiadne signifikantné zmeny (Antarktída), teória nemá žiadne opodstatnenie. Dnešná klimatická veda je však založená na ignorácii alebo falzifikácii klimatickej histórie, predpojatých počítačových modeloch a naťahovaní prirodzeného trendu posledných 30 rokov kdesi do roku 2100.

4. správa IPCC sa s nepohodlnými arktickými trendami vysporiadala svojsky. Na obrázku, ktorý má ukazovať projekcie modelov a pozorované trendy pre rôzne oblasti sveta, uvádza nasledovné grafické znázornenia pre arktickú oblasť:

Obrázok blogu

Obr.16 Pozorované trendy vs klimatické modely pre Grónsko, severnú
Škandináviu a oblasť severnej Sibíri (IPCC AR4, Fig 9.1)


Uvedené grafy sa natoľko líšia od aktuálnych meraní, že profesor Wibjorn Karlen zo Štokholmskej univerzity sa obrátil priamo na spoluautora kapitoly Kevina Trenbertha. Teploty v Škandinávii sú totiž dobre dokumentované od roku 1890 v databáze NORDKLIM a zďaleka nezodpovedajú uvedenému záznamu IPCC pre sever Európy. Na dôsledne podložené Karlenove námietky Trenberth podráždene odpovedal: „You can object all you like but you are not looking at the evidence and you need to have a basis, which you have not established. You seem to doubt that CO2 has increased and that it is a greenhouse gas and you are very wrong. But of course there is a lot of variability and looking at one spot narrowly is not the way to see the big picture."

Nevedno, čo Kevin myslel pod pojmom big picture. Faktom je, že len samotné Spojené štáty na klimatologický výskum za posledných 20 rokov vynaložili závratných 79 miliárd USD. Celý svet na základe lživej teórie o globálnom otepľovaní premrhal iba v roku 2009 formou rôznych podpôr 100 miliárd USD, ktoré prešli rukami politikov a skončili vo vreckách podvodníkov a záujmových skupín. Ako ukazujú uniknuté dokumenty, samotný Phil Jones obdržal v klimatických grantoch medzi rokmi 1991-2006 takmer 14 miliónov libier. Možno mal Kevin Trenberth pravdu: z hľadiska takéhoto big picture sú nejaké arktické trendy irelevantné.

* * *

Masmédiá, ktoré z vlastnej hlúposti alebo kvôli ekonomickým záujmom svojich vlastníkov po dve dekády živili mediálnu klimatoalarmistickú hystériu, dva týždne po vypuknutí aféry Climategate vydesene čušali. Google (ktorého senior advisorom je istý Al Gore) celé týždne zarputilo odmietal automaticky doplniť pojem Climategate v okienku vyhľadávača, napriek desiatkam miliónov odkazov na webe. Youtube (súčasť Google) zasa rovnako ignoroval existenciu zábavného videa Hide the decline, napriek desaťtisícom pozretí. Vyhľadávanie na stránke BBC neposkytlo žiadny odkaz na pojem Climategate, aj keď sa výraz chtiac-nechtiac objavil aj v jej článkoch. Kanadské verejnoprávne médiá ignorovali Climategate dovtedy, až sa nejaký concerned citizen rozhodol netradičným spôsobom vstúpiť priamo do živého vysielania CBC. Keď sa škandál už nedal dlhšie ututlávať, prvé články neurčito informovali o „krádeži" dokumentov a rozhorčene odsudzovali neznámych hackerov, podobne ako keď čs. socialistické médiá reagovali na zverejnenie výzvy Charty 77. Keďže uniknuté dokumenty sa najprv objavili na ruskom serveri, „ruská stopa" sa stala načas populárnou témou, keďže sa tým stále dalo vyhnúť jadru kauzy, totiž samotnému obsahu uniknutých dokumentov. Stopa náhle vychladla, keď Rusi stratili trpezlivosť a tajná služba FSB pohrozila vyšetrením a zverejnením, odkiaľ sa inkriminovaný súbor na sibírsky server v skutočnosti dostal. Viaceré indície totiž naznačujú, že zdroj úniku bol priamo vnútri CRU.

Globálna politicko-vedecko-ekonomická klika, ktorá do mýtu globálneho otepľovania investovala 20 rokov a nesmierne prostriedky, sa nebude chcieť ľahko vzdať. Už dnes sú rekordne nízke teploty, rekordná snehová pokrývka či pokles globálnych teplôt perverzne vysvetľované ako príznaky otepľovania. Americká Environmental Protection Agency na nátlak dnešnej administratívy dokonca vyhlásila CO2 za pollutant - bez ohľadu na skutočnosť, že sa jedná o čisto prírodnú zložku atmosféry, nevyhnutnú pre fotosyntézu a tým pre samotnú existenciu života na Zemi. Úradníci EPA si zrejme neuvedomili fakt, že samotné zelené farbivo - chlorofyl - pozostáva z troch štvrtín z uhlíka, ktorý rastliny získavajú výlučne z atmosféry vo forme CO2. Low carbon food ponuka britských reštaurácií je katastrofálnou vizitkou úrovne verejného školstva a vedeckej negramotnosti obyvateľstva ostrovov; uhlík totiž tvorí základ všetkých organických zlúčenín a plných 90% tuhého podielu ľudského organizmu. Najďalej doteraz zašiel labouristický exposlanec, barón Smith z Finsbury, ktorý otvorene navrhol pre britské obyvateľstvo prídelový systém, v ktorom bude štát de facto prideľovať hmotné statky jednotlivcovi v štýle „každému podľa jeho potrieb". Konečný ideál spoločnosti podľa baróna je zrejme niečo medzi fikciou „1984" a dnešnou ľudovodemokratickou Kóreou.

Obrázok blogu

Obr.17 Na sever od 38. rovnobežky: low carbon economy, rovnomerná
distribúcia chudoby bohatstva, centrálne riadený ekonomický rast

Aféra Climategate však vzbudzuje aj mierny optimizmus do budúcnosti: nebývalá mobilizácia jednotlivcov, výdrž vedeckej nekonformnej menšiny, zatiaľ stále slobodná blogosféra. Celá generácia, vychovávaná v pocite viny za to, že v zime kúri, v noci svieti a cez deň cestuje, snáď do budúcnosti získa zdravú skepsu voči politickým a vedeckým „autoritám" tým, že si v pamäti zachová obdobie, kedy sa takmer naplnila vízia orwellovského sveta, v ktorom kto ovládol minulosť, kontroloval prítomnosť aj budúcnosť. Či si necháme ovládnuť našu minulosť, prítomnosť aj budúcnosť na základe tejto alebo ďalšej vymyslenej potreby "zachrániť planétu", záleží iba od nás.

Juraj Vanovčan

Juraj Vanovčan

Bloger 
  • Počet článkov:  27
  •  | 
  • Páči sa:  1x

“An idea that is not dangerous is unworthy of being called an idea at all.” ~ Oscar Wilde Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Monika Nagyova

Monika Nagyova

289 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

48 článkov
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu