Alas my love, you do me wrong.... trubadúri.

Notoricky známy text piesne Greensleeves, ktorá je asi doteraz najznámejším a najzachovalejším hudobným dokladom existencie trubadúrov. Kto to vlastne boli? Kedy žili a aké mali postavenie v spoločnosti?

Písmo: A- | A+
Diskusia  (27)

Alas, my love,you do me wrong

To cast me offdiscourteously

And I haveloved you for so long

Delighting inyour company...

 

Notoricky známytext piesne Greensleeves, ktorá je asi doteraz najznámejším a najzachovalejšímhudobným dokladom existencie trubadúrov. Kto to vlastne boli? Kedy žilia aké mali postavenie v spoločnosti? Tieto otázky ma mimoriadnezaujímali, pretože všetko čo sa týka stredovekej hudby je pre mňa absolútne neodolateľné(tož stačí pozrieť na moju zbierku takejto hudby). Urobila som teda pre sebaa pre vás krátky, ale výstižný výskum tejto problematiky.  

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

 

Kto to boli, títrubadúri? Lyrickí poeti, alebo muzikanti vo Francúzsku v 12. a 13.storočí. Tých, ktorí žili na juhu Francúzska a písali v provensálčine (langue d’oc) voláme všeobecne trubadúri,tých, ktorí žili na severe a písali vo francúzštine (langue d’oil) nazývame truvéri (z francúzskeho trouvéres).

 

 Prvé centrum trubadúrov bolo pravdepodobnev Poitiers; tiahlo sa zrejme od Bordeaux až k severnému Talianskua zahŕňalo aj Katalánsko (časť Španielska). Najstaršie životopisytrubadúrov sú tzv. vidas, zostavenév 13. a 14. storočí, ktoré dodali trubadúrom veľmi romantický opar,ktorý sa len ťažko potláča. V skutočnosti to boli vzdelaní a vysokosofistikovaní poeti majstrovsky narábajúci s veršom, ktorí kombinovalipoéziu s hudbou v službách kráľovského ideálu lásky. Častokrát malitrubadúri vysoké spoločenské postavenie (ako napr. Guillaume IX.Z Akvitánie, známy ako prvý trubadúr), ale mohli pochádzaťz akéhokoľvek prostredia, pokiaľ prevzali uznávané ideály a dokázalioceniť a osvojiť si všetko, čo išlo ruka v ruke s láskou.

SkryťVypnúť reklamu

 

 Žiadna z teórií o pôvodetrubadúrskej lyriky sa nedočkala všeobecného prijatia, v princípe sa jednáo hudobné pozadie od arabského, keltského a katarského sveta,k liturgicko- sociálnemu, klasickému latinskému, goliardickémua folkloristickému svetu. Piesne trubadúrov sa najľahšie zaraďujú podľažánrov – poeti sami sa veľmi starostlivo zaoberali formou a štýlom.Hlavnou témou trubadúrskych piesní bola láska vo všetkých jej aspektoch,a bola to práve potreba vyjadriť ju čo možno najjasnejšiea najstručnejšie, ktorá postupne viedla k vzniku žánrov, rozlíšenýchviac obsahom a situáciou, ako formou.

 

Základné žánreteda sú:

SkryťVypnúť reklamu

- canso (vznešená pieseň o láske)

- dansa (výsmešno- populárna pieseň založená na tanečnomrytme)

- descort (disonantná pieseň vo forme či celkovom pocite)

- escondig (obrana milenca)

- gap (výzva)

- pastorela (ľúbostná zápletka medzi rytieroma pastierkou)

- planh (žalospev)

- sirventes (satirická báseň napísaná na známu melódiu)

- tenso, partimen a jeu-parti (diskusná pieseň)

- vers (skorý termín používaný trubadúrmi)

 

 Väčšina trubadúrskych piesní je strofická,založená na istom motíve, ktorý sa opakuje v celej piesni na melódiuprvého verša vo veľmi rôznych schémach, vždy je však vymýšľaná s veľkýmdôrazom na technické zručnosti.

SkryťVypnúť reklamu

 

 Francúzština za truvérov nebola jednotná,bola to skôr zbierka podobných, regionálnych jazykov zo Champagne, Pikardie,Normandie a Anglicka. Tradícia je blízka (ale nie nutne odvodená od)francúzštiny trubadúrov, paralelne existujúcej, nevynímajúc fakt, že je tovlastne nežná poézia oslavujúca lásku, alebo fine amour, v rafinovanom štýle výrazu. Ešte rýchlejšie akotrubadúrske, si truvérske umenie našlo cestu do literárnych spolkov alebo puys (najlepšie je dokumentovaný tenv Arras). Žánre sa veľmi podobajú na trubadúrske, hoci niektoré (ako napr.sirventes) úplne zmizli, zatiaľ čoiné, obzvlášť jeu- parti (joc- partit) si získali novú popularitu. Chanson d’amour je blízko spätý sožánrom canso, a lai s descort, ale žánre jedinečné pre truvérsku tradíciu zahŕňajú chanson avec refrains, v ktorej sastrofická repetícia zmenila akýmsi vložením refrénov a chanson de toile (tkacia pieseň,v starej francúzštine chansond’histoire), ktorá je veľmi podobná pastorele.V truvérskom repertoári sú samozrejme aj náboženské piesne. Truvéri bolivždy schopní tvoriť nové variácie z daných žánrov a prijímanýchtradícií.

 

Trubadúrsky veršbol neoddeliteľne spätý s hudobným vystúpením. Nanešťastie sa hudba zachovalalen približne pri 282 z 2500 nám známych trubadúrskych básní, a hociväčšina z 2100 truvérskych básní má hudbu, neraz sa stáva, že ten istýtext je známy s viacerými melódiami - a tým je autorstvo piesní veľmisporné. V oboch tradíciách zostal vzťah medzi hudbou a textom dosťflexibilný až do konca 13. storočia – melódia k básni sa mohla kedykoľveknahradiť inou a niekedy sa vzdával hold uznávanej básni a melódiitým, že sa imitovala štruktúra básne, zatiaľ čo melódia bola ponechaná bezzmeny (čo viedlo k mnohým obmenám). Variácie sú znakom prenášaniatrubadúrskych a truvérskych melódií v kontraste s relatívnoustabilitou súdobej liturgickej piesne. Orálne verzus písané prenášanie je jedenz faktorov, ale neposkytuje nám úplné rozlúštenie trubadúrskych čitruvérskych piesní. Tieto melódie užívajú omnoho väčšiu modálnu rôznorodosťa flexibilitu ako ich liturgické náprotivky, niektoré však prejavujúpodobnú moduláciu. Formálne tieto melódie odrážajú aj rozmanitosť básnickéhozloženia i keď majú tieto texty obyčajne strofickú lokáciu (výnimky sú lenlai a descort). Trubadúrske a hlavne truvérske muzikálne formy môžubyť pozmenené refrénovými štruktúrami (napr. v chansons avec refrains má každá stanza iný refrén). Ku koncustoročia sa takisto objavujú formes fixes(rondeau, virelai a ballade), ale nikdy sa nestali príznačnými pretrubadúrov či truvérov.

 

Len malépercento z týchto dvoch repertoárov prežíva v nejakej forme menzurálnehozápisu, robiac tak rytmickú interpretáciu obzvlášť problematickou. Niekoľkoneskorších príkladov je zapísaných v modálnom rytme, ale ich aplikácia doveľkých repertoárov takmer stále vyúsťuje do konfliktu medzi básnickýma muzikálnym dôrazom. Učencami bol navrhnutý už aj flexibilný, deklamačnýmód predstavenia (zaisťujúci dokonalý súlad medzi textom a melódiou), aleten by predpokladal, v rozpore s niektorými dôkazmi, že hudobnáorganizácia bola úplne podriadená básnickým zákonom.

 

A na záver trochu hudby pre ilustráciu ;)

Greensleeves
Greensleeves inak
Melódia
Iná trubadúrska melódia ;)
Ešte trochu iná trubadúrska melódia

Veronika Senková

Veronika Senková

Bloger 
  • Počet článkov:  85
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Dôverčivá mladá študentská duša so starosvetským citom pre krásu a spravodlivosť. V duchu výroku "Hodně čti, piš, přemýšlej, aby ses uměl vyjádřit až budeš chtít." sa snažím veľa čítať a odteraz už aj hádam čo najviac písať. Zoznam autorových rubrík:  Mytológia ála Celtic~Musique~.::Fantazmagorónne::.Dve besné a čo sa pridáÚvahyTolkienPoéseŠkolaHerný kolotočObrazy a grafikyKOMIXNezaradené

Prémioví blogeri

Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
SkryťZatvoriť reklamu