Čo je nové? A čo pripravujeme?

Chcete byť na titulke SME.sk?

TV SME

Chcete byť na titulke SME.sk?

Sme.sk ponúka drobnosť - nahrajte na lacnú web kameru svoj politický komentár, zverejnite video a my váš blog za odmenu odpromujeme na titulke. Tomáš Hudák povie viac.

  • 6. júl 2008
  • Páči sa: 0x
  • Prečítané: 7 543x
  • 23
Skryť Zatvoriť reklamu