Covid komunista

Písmo: A- | A+

Jéminé, jémine, ket sa covid pomine. kam zakráčaš Dómine, na druhé cesty, na iné?  Pochopil´s, či dutá huava, dál plundrovat, zleva, sprava? Nevidzíš, že svjet, príroda, v inším že je, v inším zhoda?

Podla tých zákazú cestováňá mosí byt ten Covid echtovňí originál komunista.

Aj mutácije má ve svjece všelijaké, aj pocházá z Číny. Šírí sa ústňím podáňím často mezi proletariátem, vyhledává starých a prestárlých komunistú aj vybratého poslanca a spisovatela, aj dalších súdruhú a súdružek.Ve společnosci zaujal vedúcí úlohu, preňikel do šeckých sfér života. Cestováňí povolil enem na modrú doložku, ňekedy aňi to né. Likviduje kapitalistický systém hospodárstva, uprednostňuje kolektívňí prístup. Obnovil práce v domácnosci, pracovňí čas, aj ket zaťím enem na skúšebňí dobu, kurzarbajtovo skrácil. Sú ho plné médijá, jeho „úspjechy“ sa zvjerejňujú denodeňe, darmo prepínáš pragrámy. Vjerících dokázal spolehlivo vyhnat z kostelú. Školstvu vyhlásil uhelňí prázdňiny, dokaváť rodičé ubohých ďítek nebudú vyrovnaňí s náboženskovidovú otázkú. Predpokladá sa, že aj pozitívňe ovplyvňí demografickú krifku. Rovnako sa kamarádzí se šeckýma národnosťama, menšinama, se šeckýma vrstvama bez rozdzílu čehokolvjek. Šeci sú si rovňí v jednoce s Covidem. Jeho proťivňíci sú zatlačeňí do kancelárijí, stanú a ťelocvičňí. Odboj trpí nedostatkem materiálňího zabezpečeňá a rozvíjá sa velice chaoticky a liknavo. Ideológia revolty procivát ňemu trpí intelektuálňí rozdrobenoscú, nejednotú a názorovú procikladnoscú. Samizdatové výtlačky opatreňí sa pod intenzitú zásadňích zmňen aňi nescíhajú rozšírit mezi prostým ludem. Z nepochopitelných príčin, prostý lud s ňím často právje naopak se svojú slobodňí nespútanú letorú kooperuje. Marxizmus – covidizmus, Vjedecký covinizmus paradoxne rozvinuli do vjedeckých výšin v zámorí za vodú v USA. ZSSR uš vyslal do vesmíru trecího Sputňika, kerý zaťím pristane enem v Magyar Országh na cichej hladziňe Balatónu. U moci sa tento mocipán drží víc jak rok, príroda sa čiščí, porúčá ergo kladzífko slunci, vjetru. Zaťím to vypadá tak, že s Covidem na vječné časy a ňikedy ináč!

dedo Pejo

Skryť Zatvoriť reklamu