Inšpirácia inými mestami alebo zbytočná funkcia ?

Písmo: A- | A+

Vo viacerých mestách na Slovensku existuje inštitút referenta pre zdravotne znevýhodnených . Takýto referent pracuje na mestských úradoch. V tomto článku Vám opíšem jeho možnú náplň prace

Pred pár dňami mi skrsla v hlave myšlienka na vznik pozície referenta pre zdravotne postihnutých v našom meste. Jeho činnosť by spočívala v mapovaní bariér, či už technických, alebo sociálnych. Spolupracoval by so sociálnym oddelením, to by mu poskytlo informácie o počte ťažko zdravotne postihnutých osôb v meste. V rámci pracovnej skupiny by referent spolupracoval aj s oddelením výstavby a dopravy. Odtiaľ referent získa informácie o počte budov obsahujúcich schody, alebo o chodníkoch, ktoré sú bariérové.

Taktiež by sa prepojila prostredníctvom referenta spolupráca s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Tamojšie oddelenie disponuje informáciami o kompenzáciách pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím .

Daná pracovná skupina by mala väčší dosah ako napríklad ja ako člen sociálnej komisie. Jej výstupy by sa prostredníctvom referenta dostávali na samotné mestské zastupiteľstvo. Prípadne boli zapracované do komunitného plánu mesta.

Takémuto referentovi by bolo vhodné zriadiť emailovú adresu, kde by mu občania zasielali podnety. Je jedno či pôjde o bariéry, alebo iné problémy. Verím, že by takýto referent pomohol znevýhodneným skupinám obyvateľstva. Čo si o tom myslíte ? Budem rád za pripomienky a námety

Skryť Zatvoriť reklamu