10% DPH pre gastro? Mimoriadna situácia, mimoriadne riešenia.

Písmo: A- | A+

Nižšie a jednoduché dane dokážu priniesť zásadný nárast v objeme ich výberu. Naopak, vysoké dane nie sú zárukou vysokého výberu. Zvyšujúce sa dane však s istotou dokážu urobiť ekonomiku nekonkurencieschopnou.

Dnes je veľmi živá diskusia o daniach. Podobne ako k vývoju pandémie, počúvam negatívne správy k očakávanému deficitu verejných financií na rok 2021 a komentáre k zlému vývoju výberu daní: 

Marcová správa Výboru pre daňové prognózy bola veľmi negatívna ohľadom prognózy, špeciálne dane z pridanej hodnoty (DPH) pre rok 2021.

Téme sa aj s mojimi asistentmi Ivanom Bošňákom a Dominikou Novákovou venujeme dlhodobo a sme optimisti. Pohár vidíme poloplný a nie poloprázdny. Uvediem pár postrehov:

➡ DPH V ROKU 2020

Hotovostný výber bol na úrovni 6,8 mld. eur, čo bolo o 440 mil. eur viac ako v revidovanom rozpočte na rok 2020 a takmer na úrovni pôvodného predpandemického rozpočtu. Výborná správa.

➡ ROZPOČET DPH V ROKU NA ROK 2021

V decembri 2020 schválený rozpočet na rok 2021 je opatrný. Napriek predikovanému rastu ekonomiky, je plánovaný výber DPH na úrovni 7 mld. eur. To by mala byť latka, ktorú v roku 2021 dokážeme preskočiť.

➡ VÝVOJ VÝBERU DPH V ROKU 2021

Od 19. decembra 2020 bola ekonomika v lockdowne. V pritvrdenej forme trval od začiatku roka do polovice apríla. Napriek tomu bola DPH za prvé 3 mesiace 3% nad úrovňou roka 2020. Apríl 2020 bol silne postihnutý začiatkom koronakrízy, Výber DPH v apríli 2021 bol aj preto výrazne vyšší. Sumárne sme za prvé 4 mesiace 15%(!) nad úrovňou minulého roka. Rozpočet predpokladá nárast menej ako 4% oproti výberu 2020. A to máme tento rok pred sebou dobré obdobie.

Výber vo výške viac ako 2,262 mld. eur je mimoriadne dobrou správou. Je to 32% z celoročného objemu. Pred rokom s dopadom necelého 1 mesiaca lockdownu od 9. marca pritieklo do rozpočtu menej ako 2 mld. eur. A to v podstate celé prvé 4 mesiace 2021 boli poznačené lockdownom. 

Obrázok blogu
(zdroj: M.Viskupič)

➡ ČO SI MYSLÍM K VÝBERU DPH V ROKU 2021

Napriek pandémii a očakávaniam nárastu "cashovej" ekonomiky v roku 2020 zostala daňová medzera DPH na úrovni 16%. To je teoreticky suma, ktorú by sme mali vybrať, ak by sme boli dokonalí. Po rozbití organizovaných skupín priživujúcich sa na podvodoch s DPH predpokladám znižovanie tejto medzery a nárast výberu DPH už v roku 2021. Považujem to za zásadný obrat vo vývoji výberu DPH.

Napriek dlhotrvajúcemu lockdownu očakávam silné oživenie spotreby domácností, medzispotreby, tvorby fixného kapitálu a celkovo ekonomickej činnosti. Som presvedčený o silnom raste HDP, kde by Slovensko mohlo benefitovať z rýchleho otvorenia ekonomiky na sklonku II. vlny pandémie. Kombinácia týchto faktorov potlačí výber DPH výrazne nad úroveň roku 2020.

➡ AKO POMÔCŤ ZASIAHNUTEJ ČASTI EKONOMIKY - KĽÚČOVÝ JE CASHFLOW

Ak chceme byť úspešní pri naštartovaní ekonomiky, máme možnosť a povinnosť silnej ekonomickej pomoci na sanovanie cashflowu doráňaných sektorov a segmentov ekonomiky. Pomocou s rovnakým efektom je aj zníženie niektorých daní v súlade s ich úpravami v podobných krajinách a v susedných ekonomikách. EÚ predpokladá a žiada pomoc v oblasti cashflow pri záchrane pracovných miest od marca 2020 a Slovensko je v tomto smere zadaniu EÚ veľa dlžné.

➡ NÁVRH

Som za zníženie sadzby DPH na úroveň 10% v sektoroch cestovného, turistického ruchu a s nimi prepojeného segmentu gastro. Navrhujeme sadzbu zjednotiť s 10 percentnou sadzbou v sektore ubytovacích služieb, ktorá už je v platnosti. Podobné kroky zaviedli aj susedné, v cestovnom ruchu a v gastro, s nami prepojené krajiny. Je to jednoduchá, rýchla, efektívna a nebyrokratická forma pomoci. Hovoríme o Covid pomoci, takže formou sunset klauzuly definujme aj koniec platnosti zníženia DPH.

DPH pre reštauračné a stravovacie služby vo vybratých krajinách
DPH pre reštauračné a stravovacie služby vo vybratých krajinách (zdroj: Europoslanec Ivan Štefanec)

➡ DOPADY

Som presvedčený, že okamžité pozitívne dopady na uvedené sektory, na úspech v boji proti rozmachu "cashovej" ekonomiky a v konečnom dôsledku v dlhodobom horizonte aj na objem vybranej DPH sú značné. Dátum 1. júl je výbornou príležitosťou pomôcť dlho uzatvoreným segmentom a znovuožívajúcim podnikateľom.

Takáto forma pomoci postihnutým sektorom nie je byrokratická a nemusí ju schvaľovať EU. Pomáha čestným podnikateľom, ktorí platia DPH, znižuje ich konkurenčnú nevýhodu. Zároveň robí celý sektor konkurencieschopnejší voči zahraničiu. Aj keď to ešte na sklonku II. vlny pandémie nie je populárne hovoriť - bude kľúčové, aby čo najviac Slovákov strávilo tento svoje dovolenky na Slovensku a aby sme dokázali prilákať aj zahraničných turistov. 

➡ ZÁVER

Potrebujeme dať nádej na návrat do normálu najviac postihnutým sektorom - cestovnému a turistickému ruchu, ubytovacím a gastro službám. Dávajú prácu desaťtisícom občanov, ktorí boli dlhý čas doma. Potrebujeme im pomôcť v oblasti cashflow v krátkodobom horizonte. Zásadnou úlohou je zachovať ich konkurencieschopnosť. Po zníženiach DPH v týchto sektoroch v okolitých krajinách potrebujeme dobehnúť zameškané. Chcem, aby sme boli lídrom a nie posledným v rade postihnutých. Som presvedčený, že zníženie DPH ako forma COVID pomoci, bude mať podobný efekt ako zavedenie rovnej dane na začiatku tisícročia. Nižšie a jednoduché dane vtedy priniesli zásadný nárast v objeme ich výberu. Naopak, vysoké dane nie sú zárukou ich vysokého výberu. Zvyšujúce sa dane však s istotou dokážu urobiť ekonomiku nekonkurencieschopnou.

Skryť Zatvoriť reklamu