Deti na druhej koľaji

Písmo: A- | A+

Nedokážem pochopiť, prečo nechce pani starostka a časť zastupiteľstva urobiť maximum pre svojich občanov - pre deti a pre ich rodičov. Každým rozhodnutím sa tvorí budúcnosť nás a našich detí. Ide o to, aká.

Vzdelávanie našich detí začína už v škôlkach. Ministerstvo školstva robí všetko preto, aby bolo čo najviac detí v škôlkach. Aktuálne najvýraznejšou zmenou je povinné predprimárne vzdelávanie. Zároveň ministerstvo podporuje vznik každej novej triedy 10 000€ dotáciou na vybavenie a prepláca do konca roka aj mzdové náklady pre 2 pani učiteľky. Následne už je financovanie zabezpečené zvýšením príjmov z podielových daní.

Samotné škôlky však zriaďujú obce. Častokrát je to pre starostov veľká výzva. Pre tých, ktorí robia všetko možné i nemožné, aby dostali do škôlky nejaké deti a tak dali šancu pre rozvoj obce, a ešte viac pre tých, ktorí naopak bojujú s nedostatkom miesta a objektívne nedokážu prijať všetky deti. Veľké uznanie patrí všetkým starostom, ktorí robia maximum pre deti.

Deti sú budúcnosť Slovenska a ešte viac platí, že deti sú budúcnosť obcí. Čím lepšie podmienky im vytvoríme, tým lepšia bude budúcnosť a tým znesiteľnejšia bude aj naša vlastná staroba. Obec bez detí, obec bez škôlky a školy je odsúdená na postupný zánik. Len pre dokreslenie – okrem Bratislavského samosprávneho kraja, všetky ostatné kraje strácajú populáciu.

O to viac je prekvapivé, že existujú aj obce, ktoré nechcú do škôlky prijať všetky deti, ktoré majú záujem. Majú priestorové možnosti na vytvorenie dodatočnej triedy, majú možnosť preplatenia nákladov...a nechcú.

Budem konkrétny – obec Šúrovce postavila novú 3 triednu škôlku (čo je samozrejme dobrý počin a obci patrí vďaka), kde presunie existujúce 3 triedy z pôvodných priestorov základnej školy. Zároveň v pôvodných priestoroch môže byť vytvorená a umiestnená jedna dodatočná (teda štvrtá) trieda. Priestor je plne funkčný, koniec-koncov deti v týchto priestoroch základnej školy fungovali viac rokov.

  1. V obci sú deti, ktoré sa doteraz nevedeli dostať do škôlky.

  2. Objektívne je v dispozícii vhodný a pripravený priestor.

  3.  Končiaca pani riaditeľka ZŠ s MŠ je ZA vytvorenie dodatočnej triedy

  4. Rada školy je tiež ZA

Po rokoch by tak prvýkrát obec dokázala zabezpečiť miesto v škôlke pre všetky deti. Ale:

  1. Pani starostka je proti

  2. Väčšina zastupiteľstva je PROTI (6:3).

  3. Budúca pani riaditeľka ZŠ s MŠ je PROTI

Nedokážem pochopiť, prečo nechce pani starostka a časť zastupiteľstva urobiť maximum pre svojich občanov - pre deti a pre ich rodičov.

Áno, tým magickým zaklínadlom by mali byť občania obce, veď starosta by mal prirodzene robiť maximum pre občanov obce. Ale asi je ešte ďaleko do volieb. Konanie pani starostky v tomto prípade je nepochopiteľné ešte o to viac, že viac detí v škôlke znamená viac príjmov z podielových daní. Navyše v rozdeľovacom kritériu školských zariadení...a týmto kritériom sa rozdeľuje najväčšia časť 40% celkového balíka podielových daní, sa rozdeľuje na základe počtu detí v škôlke bez ohľadu na trvalý pobyt. Teda starosta s priestorovými možnosťami, môže prijať aj „cudzie“ deti bez toho, aby na tom tratil. Práve naopak, efektívne fungujúca väčšia škôlka generuje viac zdrojov a zabezpečuje ďalší rozvoj obce. To isté následne platí aj pre ZŠ. Namiesto toho je naša obec v situácii, keď rodičia našich detí ktoré sa do škôlky nedostali, musia hľadať miesto v okolitých dedinách a dokonca aj v Trnave. Aj to je paradox, veľké mesto má záujem aj o „cudzie“ deti a dokáže ich prijať. Obec Šúrovce môže, ale nechce prijať ani „vlastné“ deti.

Vážená pani starostka, ctené obecné zastupiteľstvo,

Nepozerajte na možné starosti, nepozerajte na peniaze, dokonca nepozerajte ani na trvalý pobyt, prosím pozerajte len a len na deti. Deti potrebujú najviac našej podpory. Deti sú naším najcennejším darom a bohatstvom. Všetci sme povinní urobiť maximum pre naše deti. Prosím vás o to. 

Ak sa všetky deti dostanú do škôlky, bude pre nich vytvorené najlepšie možné výchovné prostredie. Matka bude môcť nastúpiť do práce, čo veľmi zlepší finančnú situáciu každej mladej rodiny. Všetci vieme, ako veľmi pomôže mladej rodine druhý príjem. Veď práve mladé rodiny patria medzi sociálne najohrozenejšie skupiny obyvateľstva. A to ešte sú aj matky samoživiteľky, pre ktoré je nemožnosť dať dieťa do školy, neriešiteľnou životnou situáciou.

Aj po hodinách diskusií rozhodnutie obce jednoducho nedokážem pochopiť.

Skryť Zatvoriť reklamu