BVP M2 SKCZ, lacné - drahé riešenie?

V máji na veľtrhu IDET 2013 predstavili firmy zo Slovenska a Českej republiky technologický demonštrátor modernizácie bojového vozidla BVP-2. Podľa vyjadrenia ministra obrany Martina Glváča koordinátorom výroby vozidiel ktorých cenu odhadol náčelník Generálneho štábu OS SR Peter Vojtek na 1 milión eur bude VOP Trenčín. Minister označil tento projekt na najvýznamnejší modernizačným projektom v histórii ASR. Je to však tak ?

Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

BVP 1 a 2

Nosným typom vozidiel obrnených vozidiel slovenských ozbrojených síl sú BVP 1 a 2. Tieto vozidlá sú vo výzbroji všetkých 5 bojových práporov pozemných síl, pričom 1. Mechanizovaná brigáda má vo výzbroji BVP 2 a 2. Mechanizovaná brigáda má vo výzbroji staršie BVP 1. Vo výzbroji sa mimo týchto vozidiel nachádzajú aj ďalšie odvodené špecializované verzie. Samotné BVP 1 je prvým predstaviteľom koncepcie bojových vozidiel pechoty ktorých úloha nie je len zabezpečiť prepravu pechoty po bojisku ale aj priame vedenie bojovej činnosti a podpora pechoty. Do výzbroje ČSLA bolo zavedené už v roku 43 rokmi. Hlavným rozdielom medzi BVP 1 a BVP 2 je vo výzbroji. Staršie BVP 1 je vyzbrojené poloautomatickým kanónom s hladkou hlavnou 2A28 ktorý sa však už na konci 60 rokov ukázal ako nie celkom optimálny pre vedenie bojovej činnosti mechanizovanej pechoty (tento záver bol prijatý na základe skúsenosti nadobudnutých počas Čínsko-Sovietskych konfliktov v roku 1969). Preto BVP 2 dostalo 30 mm kanón 2A42 ktorý umožnil efektívnejšie viesť bojovú činnosť nielen proti pozemným cieľom ale umožnil pôsobiť na krátku vzdialenosť aj proti vzdušným cieľom.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Obrázok blogu

BVP 1 (zdroj http://www.valka.cz/)

Modernizácia BVP

V druhej polovice 80 rokov sa velenie Československej Ľudovej Armády začalo zaoberať potrebou náhrady BVP 2. Logickým riešením bol predpoklad že produkciu BVP 2 nahradí licenčná produkcia BMP 3 ktoré v tom čase zavádzala Červená armáda. Týmto zámerom zabránilo mimo zlej ekonomickej situácie zmena politického systému a následná zmena geopolitickej orientácie Československa a následne Slovenska.

Potreba modernizácia však naďalej narastala. V súlade stále platnou doktrínou nasadenia ozbrojených síl sa modernizácia sústredila na náhradu zastaranej výzbroje a systému riadenia paľby BVP 1. Modernizácia pancierovej ochrany sa stala až druhoradou. Príkladom modernizácii ktoré mali naplniť tieto potreby sú BVP-1M od spoločnosti VÝVOJ Martin, a.s alebo Kobra S spoločnosti ZTS-Špeciál.

SkryťVypnúť reklamu

Avšak zmenený politický rozmer vojen po roku 1990 ktorý bol v 21 storočí ešte ďalej umocnený viedol k potrebe zabezpečiť zväčšený bojový priestor výsadku ktorý by umožnil efektívne nasadenie modernej pechoty ako aj zvýšiť odolnosť bojových vozidiel pri ohrození mínami a výbušnými nástražnými zariadeniami (mylne je zvyčajne uvádzané že nutnosť posilniť ochranu dna bojových vozidiel je daná nárastom tejto hrozby v moderných asymetrických konfliktoch. To je však omyl. Už počas druhej svetovej vojny bolo 20 % bojovej techniky zničených mínami pričom v prípade vedenia útočných operácii to bolo až 50 %. V Kórei a Vietname tato hodnota narástla až na 70 %). To ďalej prehĺbilo technologickú zaostalosť koncepcie BVP1 a 2. Odstrániť všetky tieto nedostatky už nemohla jednoduchá modernizácia a preto pri uvažovaní o modernizácii BVP bolo nutné zásadne rekonštruovať korbu BVP tak aby sa zabezpečilo zväčšenie bojové priestoru a zvýšenie odolnosti dna korby.

SkryťVypnúť reklamu
Obrázok blogu

BVP 2 (zdroj http://www.valka.cz/)

BVP M2 SKCZ

Od roku 2009 Česka spoločnosť Exkalibur army pracovala na modernizácii BVP tak aby zabezpečila plnenie súčasných takticko-technických požiadaviek kladených na súčasné BVP. Prvý krokom bola realizácia technologického demonštrátora MGC-1 ktorý slúžil na otestovanie niektorých nových technológii. Uvedomujúc si že modernizácia BVP ma najväčšie uplatnenie na Slovensku hľadala partnerov na jeho realizmu v Slovenskom zbrojnom priemysle. Konečne v máji 2013 nasledovalo predstavenie nového technologického demonštrátora BVP M2 SKCZ ktorý mal prezentovať komplexnú modernizáciu BVP.

SkryťVypnúť reklamu

Hlavnou zmenou oproti štandardnému BVP 1 a BVP 2 je odstránenie stropu korby a jej následne zvýšenie cca o 200 mm. Toto navýšenie sa prejavilo na zvýšení vnútorného priestoru na 1300 mm ako aj zvýšení odolnosti dna korby. Tým sa zvýšila balistická odolnosť dna korby na úroveň Level 1 podľa STANAG 4569 Annex B a ochrana proti výbuchu pod pasmi na úroveň Level 2a. Základná balistická odolnosť zbytku korby dosahuje úroveň Level 3 podľa STANAG 4569 Annex A a s prídavným pancierovaním na úroveň Level 4. Hlavná vyzbroj modernizovaného BVP je inštalovaná v bezposádkovej vežovej stanici TURRA-30 predstavuje ju 30 mm kanón 2A42 a 7,62 mm guľomet PKT. Obe tieto zbrane sú už známe s BVP 2. Významnou zmenou je použitie komplexného systému C4I avšak jeho konečná podoba ešte nie je známa. Podľa vyjadrenia náčelníka Generálneho štábu OS SR Petra Vojteka bude však na nižšej úrovni ako predstaveného technologického demonštrátora. K pohonu modernizovaného BVP poslúži motor Caterpillar C9.3 s výkonom 300 kw. Modernizáciou prejde aj pôvodná prevodovka a pruženie. To pri hmotnosti 18 t zabezpečuje pomer výkonu k hmotnosti na úrovni 16,6 kw/t,

Obrázok blogu

BVP M2 SKCZ (zdroj http://www.defence.pk)

Alternatívy k modernizácii BVP

Samozrejme modernizácia BVP nepredstavuje jedinú alternatívu ako riešiť problém udržania mechanizovaných spôsobilosti ozbrojených síl. Mimo modernizácie sa prirodzene núka zaobstaranie nových BVP poprípade rezignovanie na budovanie mechanizovaných síl na pasových BVP a ich nahradenie kolesovými. Príkladom nových BVP ktoré by mohli by mohli nahradiť súčasné BVP sú najme Rakusko-Španieský projekt ASCOD a Švédsky CV 90. Rovnako v kategórii kolesových BVP je možné vyberať s viacerých tipov kolesových OT, pričom v okolitých krajinách opäť dominujú 2 typy a to Rakúsky Pandur II a Fínsky AMV.

Napriek komplexnej modernizácii sa BVP M2 SKCZ nepodarilo dosiahnuť porovnateľný stupeň ochrany s modernými BVP ktoré štandardné dosahujú úroveň ochrany pred kinetickými strelami Level 4 už v základnej výbave a ochranu pred výbuchom min minimálne na úrovni Level 4a Posledné verzie oboch moderných BVP dosahujú úroveň Level 5+. Taktiež pre modernizované BVP negatívne vyznieva porovnanie s modernými kolesovými BVP kde napríklad Pandur dosahuje úroveň balistickej odolnosti dna minimálne na úrovni Level 3a a AMV sa vyznačuje ešte vyššou odolnosťou ako Pandur. Pritom všeobecne kolesové BVP majú nižšiu odolnosť ako BVP pasové.

Rovnako moderne BVP sa vyznačujú výšou palebnou silou kde minimálnym štandardom tak ako pasových tak aj kolesových BVP sa stáva výzbroj kanónom raže 30x173 mm ktorý je výkonnejší ako kanón 2A42 ráže 30x165 mm. V súčasnej dobe sa však postupne stáva prechod na kanóny vyššej raže (CV 90 35 mm a 40 mm ASCOD 40 mm). Jedinou výhodou ktorú ponuka modernizovane BVP je strategická mobilita, kde BVP M2 SKCZ ťaží z nižšej hmotnosti. Taktická mobilita sa však nakláňa na stranu nových BVP ktoré majú výrazne vyši pomer kw/t.

Celkovo však modernizácia BVP nedosahuje kvality ani moderných kolesových BVP nie to už kvality moderných pasových BVP pričom v tak dôležitých aspektoch ako je ochrana dna korby absolútne zaostáva za bežným štandardom. Špecifickou otázkou je otázka udržania si tankových spôsobilosti ktoré v podobe poslednej tankovej roty prezívajú v 21. Mechanizovanom prápore. Moderne BVP môžu byt obstarané aj v podobe moderného vozidla palebnej podpory vyzbrojeného kanónom raže 120 mm čo by mohlo predstavovať jedno z možných riešení tohto problému. Také to riešenie nemôže ponúknuť modernizácia BVP. Zdá sa tak, že rozhodujúcim kritériom pre výber bola cena.

Modernizácia lacné-drahé riešenie

Modernizáciu tak významného zbrojného systému však nemožno posudzovať len z hľadiska takticko-technických parametrov ale aj z hľadiska ekonomických aspektov. Základným ekonomickým parametrom je cena a prevádzková cena. Obstarávacia cena modernizovaného BVP vyjde na 1 mil. eur, cena nového kolesového BVP na 2 mil. eur (Švédsko objednalo 113 AMV za 250 mil. eur a Portugalsko získalo 260 Pandurov za 364 mil. eur) a cena nového pasového BVP na 4 mil eur (Dansko objednalo 45 CV9030 za 188 mil. eur. Holandsko 192 CV9035 za 749 mil. eur).

Dôležitým argumentom ktorým operuje súčasné vedenie rezortu obrany pri obhajovaní modernizácie BVP je mimo výhodnosti ceny, tvorba nových pracovných miest. Tu si však treba uvedomiť že alternatíva nahradenia BVP kolesovými vozidlami by síce bola nominálne 2 x drahšia avšak treba si uvedomiť že tato alternatíva by zabezpečila vďaka ofsetovým programov ktoré bežné prekračujú objem objednávky 5,2 x viac pracovných miest. Obstaranie nových BVP by dokonca predstavovalo vytvorenie 10,4 x viac pracovných miest.

Rovnako pri posudzovaní ceny jednotlivých riešení je nutné posudzovať celkový dopad na verejne financie. Zatiaľ čo modernizácia BVP s cenou okolo 1 milióna eur na prinesie do verejných financií približne 0,225 mil. eur, a teda celková cena riešenia je 0,775 mil eur, obstaranie kolesového BVP s následnými ofsetovými programami prinesie do verejných rozpočtu 1,17 mil. eur a teda celková cena riešenia bude 0,83 mil eur. Pri podobnom postupe obstarávania moderných BVP sa vráti do verejného rozpočtu 2,34 mil eur. Teda konečna cena riešenia je 1,66 mil eur. Ak však zohľadníme dlhšiu životnosť moderného kolesového BVP a BVP miesto modernizovaného pomer ceny sa ďalej redukuje. Napríklad pri maximálnej predpokladanej 30 ročnej životnosti (dodávateľ uvádza 20 ročnú životnosť) modernizovaného BVP a 50 ročnej životnosť nového BVP sa zmenia uvedené ceny na hodnoty 0,775, 0,498 a 0,996 mil. eur (pri 20 ročnej životnosti modernizovaného BVP 0,775, 0,332, 0,936 mil. eur). To nezohľadňujeme hodnotu väčšieho počtu novovytvorených pracovných miest (v minulom roku odsúhlasila sériu podporných opatrení vo výške presahujúcej v priemere 20 000 eur na jedno vytvorené pracovne miesto). Je teda jednoznačne možné tvrdiť že modernizácia BVP pri komplexnom pohľade nie je lacnejšia ako kúpa moderných kolesových BVP ba ani moderných pásových BVP.

Neefektívnu modernizáciu je ešte možné zvrátiť

V súčasnej dobe prebieha vo VOP Trenčín výroba prototypu verzie modernizovaného BVP podľa požiadaviek ASR. Tento prototyp by sa mal budúci rok podrobiť vojskovým skúškam na základe ktorých by sa malo formálne rozhodnúť do konca roka 2014 či modernizácia BVP bude zavedená do výzbroje. Preto je ešte možné proces zavedenia modernizovaného BVP efektívne zvrátiť. Ak zohľadnime že mechanizovaný prápor potrebuje minimálne 32 BVP (3 mechanizované roty po 10 BVP a 2 pre rotu velenia, mimo toho je potrebné obstarať 4 prieskumné BVP pre prieskumnú čatu a jedno vyprošťovacie BVP) je potrebné obstarať od 80 do 120 modernizovaných BVP v celkovej hodnote 80 až 120 mil. eur. Je to dosť vysoká suma aby sme nechali politikov a úradníkov urobiť ďalšie zle rozhodnutie.

Apropo - Poľské ministerstvo obrany zamietlo možnosť modernizovať BVP v prospech obstarania nových pasových BVP. Dôvody sú presne tie iste ako sú uvedené vyššie.

Nabudúce čítajte o pochybnom prenájme VOP Trenčín ktoré úzko súvisí s modernizáciou BVP.

Vladimír Bednár

Vladimír Bednár

Bloger 
  • Počet článkov:  146
  •  | 
  • Páči sa:  3x

Píšem tento blog od januára 2007. Prvý krát som publikoval v roku 1998 v časopise Apológia (predchodca časopisu Ministerstva obrany - Obrana). Tento blog bol citovaný v odborných a laických médiach na Slovensku (SME, Denník N, Trend, Aktuality.sk a ďalšie) v Iráne, Číne, Česku a Maďarsku. Tento Blog nie je jazykovo korigovaný. Zoznam autorových rubrík:  Ministerstvo obrany SRModernizácia OS SRSpravodajské službyObranné plánovanieBezpečnost. a obranná politikaMedzinárodná politikaIné

Prémioví blogeri

Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
SkryťZatvoriť reklamu