Prečo je Vojenské spravodajstvo v ...

Vojenské spravodajstvo (VS) stíha jeden škandál za druhým. Nejde len o neodôvodnené sledovanie politikov, ako v prípade Jara Naďa, novinárov alebo personálu MO SR za čias Ľubomíra Galka, alebo dokonca samotných ministrov.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Ako za čias Jána Siteka, pri spore s Jozefom Gajdošom. Alebo pochybne obvinenie bývalého riaditeľa Vojenskej spravodajskej služby Romana Mikulca, pochybne majetkové pomery Jozefa Balciara alebo podozrenie s tunelovanie majetku Vojenskej spravodajskej služby v rokoch 2006 až 2010. To všetko je len vrchol ľadovca. To pochopiteľne vyvoláva otázky či je VS dostatočné kontrolované. Na túto otázku sa upriamuje aj pozornosť politikov. Politici sa však mýlia. Tieto kauzy nespochybňujú len kontrolu spravodajstva, ale spochybňujú predovšetkým efektivitu a v extrémnom prípade priamo funkčnosť VS. V súčasnej dobe dokonca v programov politických strán došlo k vytrateniu sa kedysi banálnej tézy o posilnení „rozviedky pred kontrarozviedkou“. Skutočná funkčnosť alebo nefunkčnosť vojenského spravodajstva je ešte viac skrytá ako spomenuté kauzy.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Spravodajská architektúra

Spravodajská architektúra je oblasť spravodajstva ktorá sa zaoberá organizáciou a rozdelením kompetencii, vo všetkých úrovniach spravodajstva, vo všetkých fázach Spravodajského procesu. Ak ste o spravodajskej architektúre ešte nepočuli je to preto, že na Slovensku neexistuje. Naša spravodajská architektúra doteraz nebola formovaná na základe odborných doktrinálnych úvah, ale bola formovaná dedičstvom po zdeformovanom VS z čias ČSSR a rôznymi politickými a mocenskými záujmami posttotalitnom období. Ak ste spravodajský dôstojník (S2) na hociktorom prápore je vaša spravodajská architektúra extrémne jednoduchá. Mate S2 nadriadenej brigády, ktorý vám zasiela požiadavky na informácie alebo spravodajské informácie (RFI alebo RFII) o javoch a subjektoch vo vašom operačnom priestore. Príslušníkov štábu vášho práporu a veliteľov rôt ktorý vám zasielajú RFII na informácie ktoré potrebujú k plneniu svojich úloh. Potom spravodajským procesom tvoríte odpovede na tieto RFII teda Spravodajské produkty. Máte svoje Spravodajské aktíva ktorými získavate informácie a ak vaše aktíva nestačia postúpite RFI na brigádu a odial prídu na tieto RFI odpovede. Vašimi aktívami sú každá časť práporu v ktorom slúžite. Vaši dôstojníci a poddôstojníci ktorých debrifujete, vaša prieskumná čata ktorej zadávate úlohy pravodajstva, sledovania a prieskumu (ISR), mate spojovaciu čatu a S6 ktoré vám dajú informácie o naplnenosti spektra, máte RCHBO ktoré vám poskytujú MASINT informácie a mnohé ďalšie. Iná situácia nastáva ak je potrebne postaviť spravodajskú architektúru v komplexnejšom prostredí rezortu obrany alebo SR a ešte komplexnejší problém je ak tuto architektúru mate začleniť do multinárodneho koaličného prostredia. V takom prípade sa tvorba architektúry musí riadiť nasledujúcimi 9 základnými princípmi spravodajstva. Perspektíva, Synchronizácia, Integrita, Jednotná snaha, Prioritizácia, Excelentnosť, Predvídanie, Agilita a Kolaborácia (JP 2-0 Ozbrojených síl USA).

SkryťVypnúť reklamu
Spravodajský proces
Spravodajský proces (zdroj: Vladimír Bednár)

Už zákon je na ...

Každý s týchto princípov ma svoj špecifický význam napr. Perspektíva znamená že spravodajstvo musí poskytovať situačne porozumenie tým ktorý to potrebujú, Synchronizácia neznamená synchronizáciu s inými spravodajskými službami ale synchronizáciu spravodajského snaženia s potrebami prijímateľov spravodajských produktov a Jednotná snaha (v doktríne Veľkej Británie JDP 2-00 alebo NATO AJP-2 nazývaná Jednotné spravodajstvo) znamená že 2 spravodajské služby nesmú pracovať na získavaní tých istých informácii. Ak si však pozriete úlohy vojenského spravodajstva a SIS v zriaďovacích zákonoch ktoré pochádzajú už z 94 roku, tak zistite že tý ktorý písali tie zákony a tý ktorý ich odhlasovali vedeli veľké ... o spravodajstve a zjavne netušili o Jednotnej snahe. Rovnaké ... vedia príslušníci SIS a VS ktorý neriešia že zákon je na ... alebo dokonca nerobia to čo máju. Príkladom takej tuposti alebo dokonca zneužívania VS je napríklad spravodajské rozpracovanie Jara Naďa, kde jeho údajný záujem o vyšetrovanie nemal nič spoločné so situačným porozumením Veliteľov alebo osôb z rozhodovacou právomocou alebo ochranou síl, alebo príkaz Petra Pelegriniho aby VS preverilo bezpečnosť GOVNET po údajnom incidente (pozri poznámku pod čiarou) na ministerstve zahraničia. Pretože sieť GOVNET nie je sieťou v pôsobností rezortu obrany. V oboch prípadoch VS toto robiť nemalo a ak by VS získalo spravodajské informácie o podobných javoch alebo o skutočných bezpečnostných hrozbách tak cez koordinačný mechanizmus spravodajských služieb ich mala predať SIS v prípade Jara Naďa alebo NBU v prípade Ministerstva zahraničia.

SkryťVypnúť reklamu

Čo do pekla má teda robiť vojenské spravodajstvo

Ak VS robí niečo iné ako má, čo do pekla teda má skutočne robiť VS. Ak si pozriete doktríny NATO a spojeneckých krajín ktoré by mali byť interoperabilné ak nie dokonca kompatibilné s doktrínami Slovenskej republiky tak VS je spoločné úsilie J2/G2/A2/S2 (spravodajský dôstojníci práporov, brigád, veliteľstiev síl a GŠ) a Spravodajských služieb. Hlavným cieľom VS je poskytovanie informácií veliteľom ozbrojených síl a orgánom s rozhodovacou právomocou potrebné informácie, ktoré im uľahčujú situačné porozumenie, aby mohli úspešne splniť svoje misie pri komplexných operáciách. Vo všetkých doktrinálnych perspektívach (strategickej, operačnej a taktickej perspektíve). Vo všetkých fázach kríz. Vojenské spravodajstvo ma týchto 6 zodpovednosti:

SkryťVypnúť reklamu
  • Podpora situačného porozumenia – kam patrí napr. priebežné spravodajstvo, Spravodajská príprava bojiska, určovanie aktuálnych Vektorov akcií (COA) a ich overovanie a podobne.

  • Podpora strategickej zodpovednosti – kam pripadá okrem iného, monitorovanie globálnej a národnej spravodajskej situácie, podpora určovania národnej stratégie, asistovanie pri príprave vojenských plánov a asistovanie pri určovaní vlastnosti hlavných zbrojných systémov a štruktúr síl. 

  • Výkon ISR – je samotný manažment RFI a RFII. Ich transformácia na indikátory a následne indikátory na samotne úlohy zberu informácii a ich realizácia, bez ohľadu na spôsobu zberu a doktrinálnu perspektívu.

  • Poskytovanie spravodajskej podpory pre výkonné efekty – ako napríklad určovanie cieľov s vysokou hodnotou, hodnotenie bojovej efektívnosti, dopadu operácii na nepriateľov a podobne.

  • Podporovať ochranu síl a záujmov – sem patri kontrašpionáž, ochrana pred asymetrickými hrozbami, výstraha pred nepriateľskými výkonovými efektami a podobne.

  • Podporovať klamanie, prekvapenie a dezorientovať nepriateľov – pričom sem patria asymetrické formy boja a hybridné formy boja, aktívne operácie nevynímajúc.

Ak vám teda riaditeľ VS povie, že ma zákonnú povinnosť poskytovať spravodajské výstupy len prezidentovi, predsedovi vlády a predsedovi parlamentu tak je nekompetentný idiot a jeho 4 hviezdičky mu treba strčiť do jeho zadku a vykopnúť ho z VS. Jeho povinnosťou je poskytovať relevantné informácie všetkým veliteľom ozbrojených síl a orgánom s rozhodovacou právomocou od prezidenta po posledného štátneho radcu na MO SR od Náčelníka GŠ po veliteľa poslednej podpornej roty. Ak VS neprijme zmysluplný RFI a RFII (samozrejme prostredníctvom systému zberu a manažmentu RFI) aj od spomenutého veliteľa poslednej podpornej roty a neposkytne mu príslušný spravodajský produkt tak VS robí veľké... a treba VS podpáliť, ruiny zbúrať a postaviť na novo.

Proces vývoja spravodajských úloh
Proces vývoja spravodajských úloh (zdroj: Vladimír Bednár)

Dôstojníci čo nevedia čo majú robiť

Ako vidno vojenské spravodajstvo nie je len spravodajských služba je to spoločné snaženie spravodajskej služby a štábov na všetkých úrovniach a ako taká sa nemôže uzavrieť do seba ako to je charakteristické pre slovenské spravodajské služby. Každá mala jednotka, každý jednotlivec kolektuje spravodajské informácie ako súčasť jeho situačného porozumenia. VS len vtedy funguje dobre ak systematicky a organizovane zbiera tieto informácie od každého jednotlivca. Preto nemožno oddeľovať vojenské spravodajstvo od spravodajstva na jednotkách ozbrojených síl. Najjednoduchšiu úlohu ma opäť S2 na prápore. Už vieme aké ma aktíva. Možno si myslite že toho nevie urobiť veľa. Tak sa mýlite. Aj v čase mieru ma brifovat a debrifovat personál. Pred a po každej pracovnej ceste, vyslaním do zahraničia, po každej dovolenke. Ako príklad uvediem moje posledné 2 rodinne dovolenky. Ak sedím v Bulharskom Kazanlaku pred návštevou múzea ruží a obedujem, moja profesionálna deformácia ma núti si uvedomiť že cez obed príslušníci práporov sídliacich v Kazanlaku hromadne opúšťajú kasárne a je teda iný rytmus činnosti na tejto základne cez obed ako počas zbytku dna. Alebo že na hranici stoji konvoj ťahačov s českou poznávacou značkou s viac ako 10 BVP-2 smerujúcimi zo Srbska do Bulharska. Alebo že v Zanzibare alebo Dar es Salamae pravidelne stretávam čínskych vojakov a podlá uniforiem sú to príslušníci námornej pechoty. Alebo že na ceste do Morogoro v Tanzánii predbieham ťahač s Čínsky obrneným transportérom Typ 63 a v prístave Dar es Salaam okrem Číňanov som narazil na Francúzky torpédoborec triedy Horizont. Ak my ma S2 debrifoval tak by sa ma opýtal či neviem, ktorý to bol torpédoborec presne a ja by som mu povedal že neviem ale môžem mu ukázať fotke číslo trupu a potom to už ľahko zistime. Toto sú spravodajské informácie len od jedného človeka z dvoch dovoleniek, ale v OS SR ich je 13 000 ! To už je riadny Spravodajský dosah a poriadne hustý Jednotný obraz situácie. Ako vidno už ten spomenutý S2 funguje vo všetkých Spravodajských disciplínach a to nielen v tých ktoré si vyhľadali naši politici vo Wikipédii teda len Jednozdrojových spravodajských disciplínach (GEOINT, HUMINT, MASINT, OSINT, SIGINT, TECHNINT, CI) ale aj v Multizdrojových spravodajských disciplínach (analýza, produkcia, multizdrojové identifikačne aktivity,...)alebo Komplementárnych spravodajských spôsobilostiach (biometria, kibernetická spravodajstvo, forenzne spravodajstvo,...).

Bordel na generálnom štábe

Tieto informácie by sa štandardne kolektovali na S2 brigády potom ďalej na G2 veliteľstva pozemných síl alebo A2 vzdušných síl až na J2 Generálneho štábu a odtiaľ do VS. J2 v spravodajskom úsilí a aj vo využívaní dát na operačnej a strategickej úrovni patrí vyznané miesto. Je akým si mostom medzi VS a OS SR. Problém však je že ak porovnáme organizačnú schému GŠ zistime že v spravodajstve na GŠ je totálny bordel. Síce mame na GŠ odbor spravodajstva a EB v strategickom centre krízového manažmentu (J2) ale niektoré spravodajské zodpovednosti ako napr. ochrana a určovanie cieľov spadajú pod štáb strategického plánovania a podobne. Taktiež rozdelenie GŠ na 3 štáby vytvára prekážku v poskytovaní spravodajských produktov na ostane dva štáby. A to je opäť dôsledok toho že tvorba organizačnej štruktúry GŠ sa neriadila skutočnými doktrinálnymi princípmi ale snahou vytvoriť štruktúru s tabuľkami pre uspokojenie osobných ambícii niektorých generálov. A týmto sme zase opäť pri spravodajskej architektúre.

Ako upratať ten chliev

Je logické že ak chceme upratať bordel vo VS musíme začať v spravodajskej architektúre. Prvým krokom je teda jednoznačne určenie hraníc medzi jednotlivým spravodajskými službami, a definovanie jednoznačnej kompetencie, pravidiel zberu a manažmentu RFI a diseminacie spravodajských výstupov. To sa musí dostať následne do zákona o VS a štatútu VS. Táto zmena nemám byť ako si mysli väčšina politikov o zmene kontroly ale predovšetkým o tom kto a za akých okolnosti ma právo vytvoriť RFI a komu a za akých okolnosti majú byť diseminované spravodajské výstupy. Potom musíme novú spravodajskú architektúru pretransformovať do reformy samotného VS a GS. Ďalším krokom musia byť doktríny vojenského spravodajstva a príručky (FM). Tie majú byť verejne nie utajene aby bolo jasne čo ma vojenské spravodajstvo vykonávať a aby to bolo možno efektívne kontrolovať. Tým sme neskončili. Potom musíme zaviesť doktrínu do praxe. Budeme musieť naučiť dôstojníkov správne definovať RFI, budeme musieť naučiť robiť S2/G2/A2/J2 a VS svoju prácu. A potom budeme mať skutočne funkčne VS.

Údajný cybersecurity incident na ministerstve zahraničia ktorý podľa P. Pelegriniho zaznamenalo VS. Predseda vlády následne oznámil že prikázal VS preveriť bezpečnosť GOVNETU. Pri následnej komunikácii VS s NASESom však VS sa deklarovalo že VS nezaznamenalo žiaden cybersecurity incident o ktorých hovoril predseda vlády. Nepreukázali ani technické vedomosti potrebne na zistenie takého incidentu. V tom istom období bol schvaľovaný 40 miliónový projekt cybersecurity na schválení ktorého mali záujem ľudia blízky premiérovi. Incident bol využitý na potlačenie kritiky transparentnosti tohto projektu.

Vladimír Bednár

Vladimír Bednár

Bloger 
  • Počet článkov:  146
  •  | 
  • Páči sa:  3x

Píšem tento blog od januára 2007. Prvý krát som publikoval v roku 1998 v časopise Apológia (predchodca časopisu Ministerstva obrany - Obrana). Tento blog bol citovaný v odborných a laických médiach na Slovensku (SME, Denník N, Trend, Aktuality.sk a ďalšie) v Iráne, Číne, Česku a Maďarsku. Tento Blog nie je jazykovo korigovaný. Zoznam autorových rubrík:  Ministerstvo obrany SRModernizácia OS SRSpravodajské službyObranné plánovanieBezpečnost. a obranná politikaMedzinárodná politikaIné

Prémioví blogeri

Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

723 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
SkryťZatvoriť reklamu