Kiska, Kňažko, Procházka - a ich volebné menu

Písmo: A- | A+

Nie, ani ja si nemyslím, že by sa voliči rozhodovali podľa volebných programov. S dávkou čierneho humoru môžeme povedať, že pri urnách sú vždy prítomné emócie, pričom v prípade tých volebných najmä osobné sympatie a dôvera. Skúsme si ale na chvíľu predstaviť, že tie sympatie sú (minimálne u mysliaceho voliča) aspoň trochu ovplyvnené nielen marketingovými nástrojmi, ale aj programom kandidáta.

Táto malá analýza volebných programov kandidátov na prezidenta je zameraná na troch s najpravdepodobnejším postupom do II. kola; kandidáta istôt som si dovolil vynechať, podobne ako on vynecháva anketu Sme.

Predmetom tejto analýzy nie je hodnovernosť kandidátov ani odhad, nakoľko dokážu svoj program realizovať. Tieto atribúty nech posúdi čitateľ sám. Zameriava sa na dva okruhy: konkrétne právomoci ("čo chcem robiť") a otázky pre vedenie verejnej diskusie ("o čom chcem rozprávať").

Konkrétne kroky

Tu sú uvedené konkrétne kroky, ktoré sa dajú chápať ako záväzok, priamo vyplývajúci z volebného programu kandidátov. Nezahrnul som sem teda body, ktoré sú v programoch uvedené iba vo všeobecnej, nezaväzujúcej rovine. Formulácie, keď sa dá, pochádzajú z volebných programov - ich konkrétnosť posúďte sami.

Andrej Kiska Milan Kňažko Radoslav Procházka
Súdnictvo
Za členov Súdnej rady dosadí skúsené osobnosti, ktoré budú razantne obhajovať morálku v súdnictve. Využije právo dané rozhodnutím Ústavného súdu pri vymenúvaní sudcov Ústavného súdu a predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu. Vymení vedenie Ústavného súdu a aktívne sa chopí nápravy pomerov v súdnej moci.
Stanoví etický kódex sudcov.*
Vzťah k vláde a parlamentu
Vráti do parlamentu každý zákon, ktorý zvýši dane, ako aj nepriame novelizácie. Minimálne raz za mesiac sa zúčastní na zasadnutí vlády SR.
Každý štvrťrok pripraví hodnotenie plnenia programového vyhlásenia vlády.
Ekonomika
Spolu s Radou pre rozpočtovú zodpovednosť sa bude podieľať na príprave Slovenska na vyrovnaný štátny rozpočet.
Zahraničná politika
Ľudské práva postaví pred ekonomické záujmy. Bude kritikom tých, ktorí nedodržiavajú ľudské práva. Presadí model ekonomickej diplomacie s cieľom zvýšiť uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch a prispieť k tvorbe pracovných miest.
Spôsob výkonu funkcie
Časť prezidentskej administratívy presunie do banskobystrickej a košickej kancelárie; v oboch bude úradovať minimálne tri dni v mesiaci.
Školstvo
Využije nález Ústavného súdu aj pri nomináciách rektorov a profesorov vysokých škôl.

* Autor tohto článku netuší, či má prezidentom stanovený etický kódex nejakú právnu relevanciu.

Témy, ktoré chcú kandidáti otvárať a presadzovať

Tu je zoznam tém, ktoré chcú jednotliví kandidáti presadzovať vo verejnej diskusii alebo ich majú obsiahnuté vo svojom programe, resp. inom kľúčovom dokumente, ale nemajú priamu kompetenciu v danej oblasti. Uvádzam len tie témy, v ktorých sa kandidáti líšia od ostatných.

Andrej Kiska Milan Kňažko Radoslav Procházka
 • Podpora pracovných miest
 • Pacient na prvom mieste
 • Obmedzenie sociálnych dávok
 • Vrátenie postavenia učiteľom
 • Diskusia o volebných pravidlách
 • Podpora priamej demokracie
 • Zníženie počtu úradov
 • Šetrenie zdrojov pre vedu, školstvo a kultúru
 • Zasadenie sa o ochranu pitnej vody a pôdneho fondu ako surovín so strategickým významom
 • Generačná obnova politiky
 • Jednoduchší štát
 • Jednoduchší systém daní a odvodov

Hodnotenie

Program Andreja Kisku [1] je veľmi nekonkrétny. Popisuje 12 tém, ale zväčša obsahujú čarovnú formulku „budem naliehať na vládu a parlament". V dnešnej situácii je nepravdepodobné, že by takéto naliehanie malo iný efekt, než vedenie verejnej diskusie. Konkrétnych krokov popisuje minimum, viac-menej iba v súvislosti s očistou justície, v čom sa všetci traja kandidáti zhodujú. Pokiaľ ide o témy, ktoré bude otvárať, z programu sa zdá, že bude hovoriť o všetkom. Z jeho verejných vystúpení a textov sa dá domnievať, že jeho zámer bude na otázkach ekonomických, sociálnych a v zdravotníctve.

Milan Kňažko má program postavený na „princípoch, za ktorými bude stáť" [3]. Nejde priamo o volebný program, viac sa dá nepriamo dozvedieť z jeho obsiahlej správy o stave republiky [5]. Z nej sa dá vydedukovať, že bude schopný pomenovať akútne problémy spoločnosti, najmä nedemokratické praktiky, ktoré vidí u iných zložiek moci alebo v spoločnosti. Téma, ktorá sa neobjavuje u ostatných kandidátov v písomnej podobe, je podpora priamej demokracie.

Radoslav Procházka má najjasnejší program ohľadom konkrétnej predstavy o výkone funkcie [6]. Sľubuje pravidelné hodnotenie programu vlády, zúčastňovanie sa na zasadnutiach vlády, ako aj účasť na tvorbe rozpočtu s Radou pre rozpočtovú zodpovednosť. Od ostatných kandidátov sa líši pragmatickejším prístupom k zahraničnej politike, zdôrazňujúc ekonomickú diplomaciu. Témou, ktorej sa ostatní kandidáti nedotýkajú, je ochrana pitnej vody a pôdneho fondu. Jeho témy pre verejnú diskusiu budú pravdepodobne vychádzať z jeho doterajšieho pôsobenia: zmeny volebného systému, o ktorých chce Andrej Kiska začať hovoriť, má premyslené a spracované [7], a napokon to najdôležitejšie, veci obsiahnuté v manifeste Alfa [8] sú programom pre jednoduchší štát, právnu istotu, rovnosť pred zákonom, ako aj pre jednoduchší systém daní a odvodov.


Zdroje

[1] Andrej Kiska: program

[2] Andrej Kiska: on-line rozhovor pre SME

[3] Milan Kňažko: program

[4] Milan Kňažko: vystúpenia a texty

[5] Milan Kňažko: správa o stave republiky

[6] Rado Procházka: volebný program

[7] Rado Procházka: návrh zmien volebného systému

[8] Rado Procházka: Alfa

 

Skryť Zatvoriť reklamu