Chcete e-certifikát po očkovaní? Nebuďte naivní, nedostanete nič.

Písmo: A- | A+

Bojujeme s Covidom. Štát rozpráva o výhodách očkovania, v skutočnosti však robí všetko preto, aby ľuďom očkovanie znechutil. Píšem o smutnom príbehu, ktorý prežíva jedna členka mojej rodiny - a iste nie iba ona.

Na úvod upozorňujem, že som v tejto záležitosti podal už 2 sťažnosti na MZ SR ku ktorým som priložil kópie dokumentov, na ktoré sa odvolávam. Použil som aj formulár na riešenie problémov, ktorý sa v poslednom čase objavil na stránke Národného Centra Zdravotníckych Informácií (NCZI). Súčasne som MZ SR informoval o snahe zverejniť anonymizovanú sťažnosť.

V rodine mám príbuznú, ktorá je po krvácaní do mozgu s následnou operáciou. Má následky, je čiastočne ochrnutá a ťažko hovorí. Je vdova –manžel bol lekár, bohužiaľ už dávno zomrel. S manželkou sme jej zariadili očkovanie proti COVID-19 – sama si to nebola schopná vybaviť. Všetko prebehlo bez problémov – až do momentu, keď ma požiadala o vybavenie e - certifikátu o očkovaní. Pac. má k dispozícii potvrdenia o prvom aj druhom očkovaní vystavené očkovacím centrom. Sadol som si k počítaču  (PC) – cez NCZI sa mi podarilo získať prvú verziu certifikátu o druhom očkovaní  proti COVID-19. Certifikát o prvom očkovaní som nenašiel – netrápilo ma to. Je predsa logické, že človek zaočkovaný druhou dávkou vakcíny, ktorý má o tom doklady, musel byť očkovaný aj prvou dávkou. Pani Anka má aj o druhom očkovaní doklad vystavený očkovacím centrom. Je to logické, ale asi nie pre úradníkov NCZI. Ukázalo sa, že sa mýlim – cez pacientkinu zdravotnú poisťovňu, teda nie cez stránku NCZI, sa mi podarilo zistiť, že niekde je chyba - certifikát o prvom očkovaní neexistuje. Doporučili volať Call centrum NCZI. Skontroloval som dostupné doklady a zistil som, že chyba je v nesprávne zadanom rodnom čísle v doklade o prvom očkovaní. Zamenené bolo jedno číslo – malo tam byť č. 2, ale bolo tam č. 3. Niekto zrejme neoveril totožnosť rodného čísla v občianskom preukaze (OP) alebo v preukaze poistenca a v papieroch o očkovaní. Napodiv som sa 19.8.2021do Call centra NCZI už na druhý pokus dovolal. Dáme z Call centra som sa pokúsil vysvetliť problém – jej reakcia bola rýchla, k rozhovoru o rodnom čísle som sa ani nedostal. Dozvedel som sa asi toto: nesťažujte sa, my sme NCZI, my pracujeme iba s tým, čo nám očkovacie centrá pošlú. Choďte tam, kde bola pac. očkovaná nech to opravia a položila telefón.

Manželka spolu s pacientkou išla do očkovacieho centra, vysvetlila tam o čo ide. Pracovníci centra boli ústretoví, opravili chybu a doporučili nám, aby sme sa pokúsili e-certifikát cez stránku NCZI na druhý deň získať. Na druhý deň som to spravil, získal som e-certifikát o prvom očkovaní, ktorý sa dokonca dal aj vytlačiť. Pre zmenu, zmizol certifikát o druhom očkovaní a tento stav trval do 24.09.2021. A to napriek tomu, že do 20.8.2021 existovala a bola dostupná stará, dnes už neplatná verzia certifikátu o druhom očkovaní zo dňa 11.5.2021 a neexistovala verzia tohto certifikátu o prvom očkovaní. Nič sa nezmenilo po sťažnosti podanej 21.8.2021 na MZSR. Na sťažnosť som dostal relatívne rýchlu odpoveď s prísľubom, že NCZI chybu opraví. Nestalo sa tak dodnes – 26.9.2021. Nepomohlo ani to, že ku sťažnosti boli priložené kópie všetkých relevantných dokladov potrebných k oprave alebo doplneniu databázy NCZI. Druhú sťažnosť som preto poslal na MZ SR dňa 05.09.2021 – dodnes (26.9.2021) som nedostal žiadnu odpoveď, ani informáciu o prijatí sťažnosti. Dňa 20.9.21 som elektronickou cestou cez stránku NCZI  odoslal relatívne nový formulár NCZI údajne určený na riešenie problémov – opäť aj s kópiami dokladov o očkovaní. Ako sa dalo čakať, nestalo sa nič – vlastne stalo sa. Dňa 24.9.2021 o 12:08 sa mi podarilo stiahnuť zo stránky https://korona.gov.sk „Certifikát o vykonanej vakcinácii“ – uvedená je na ňom dávka 2/2 – teda druhé očkovanie dňa 11.5.2021 (pre lepšiu prehľadnosť je použitý anglický formát dátumu RRRR.MM.DD) a certifikát bol vystavený MZ SR dňa 24.09.2021 (opäť použitý anglický formát dátumu). O tom, že si mám "nový" certifikát stiahnuť mi prišiel aj mail aj s príslušným kódom. Tento certifikát v systéme existoval, aj som ho stiahol, potom zmizol a teraz sa znovu objavil s dátumom vystavenia 24.09.2021. Takže správne zadaná informácia o druhej dávke vakcíny sa niekde v systéme nachádza a systém aj dnes vie správne vygenerovať starú verziu Certifikátu o očkovaní. Bohužiaľ, túto verziu Certifikátu dnes nie je možné použiť ako doklad o očkovaní namiesto e-certifikátu. K e-certifikátu o druhom očkovaní sa naďalej nevieme dostať. Ak ignorujeme pár dní, tak tento stav trvá už 5 mesiacov a NCZI ani MZSR s tým nevie, alebo správnejšie, nechce nič spraviť. Úradníkom je zrejme úplne jedno, že pacientka, do ktorej už dávno pichli dve dávky vakcíny, je pre chybu byrokratov evidovaná ako neúplne očkovaná. Nemá ako preukázať, že bola plne očkovaná, ak niekde chce ísť, musí si zaplatiť test a zrejme ako formálne neočkovaná nemá nárok ani na prípadnú tretiu dávku vakcíny.

Záver – porovnanie dvoch čísel zadaných do akéhokoľvek PC systému na ich zhodu je jedna z najjednoduchších výpočtových operácií.  Navyše rodné číslo (R.č.) má v sebe zakódované kontrolné mechanizmy ešte z časov pred existenciou PC, ktoré upozornia na problém v zadanom čísle. Je preto zjavnou chybou výpočtového systému, do ktorého boli dáta ručne zadávané a ktorý zrejme netestoval platnosť zadávaných rodných čísel ani netestoval totožnosť rodných čísel viackrát zadaných pre jednu osobu. Takéto testovanie má vo svojich programoch každá zdravotná poisťovňa aj všetky nemocnice.  Spoľahlivo fungujú už roky – rodné číslo síce rôzne upravené (napr. odstránené lomítko /) je základom všetkých čísiel poistencov a bez správne zadaného RČ pacienta nedostane poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v SR ani cent. Autori programu pre NCZI túto maličkosť buď nevedia, alebo chybu zadaného rodného čísla nepovažujú za závažnú – nakoniec takáto chyba im osobne iste neprinesie žiadnu stratu.

Ďalšou chybou NCZI  sú chyby logické – ak má niekto platný doklad o druhom očkovaní, musel byť očkovaný aj prvou dávkou vakcíny. Každý pacient po zaočkovaní dostáva doklad o očkovaní vystavený očkovacím centrom. Ako je možné, že ak pacient predloží tieto doklady, nestačia  úradníkom NCZI alebo MZSR k oprave dokumentácie a vystaveniu elektronickej verzie e-certifikátu. Prečo? Pretože úradníci, platení z daní pacientov sa takto rozhodli a programátori to tak ako oni chceli spravili. Je im jedno, že na chyby ich systémov doplácajú chorí ľudia. A sú medzi nimi aj ťažko postihnutí, ktorí musia chodiť po inštitúciách a zúfalo sa dožadovať svojich  práv. Sú stresovaní, majú strach, je tu tretia vlna a oni nemajú ako preukázať, že sú plne očkovaní. Pomaly ich bez testu nikam nepustia, ani k lekárovi, nemôžu ísť do zahraničia, testy nie sú zadarmo, stojí to veľa času... Zvažujú, či za týchto okolností stojí za to, k tomu lekárovi alebo inam vôbec ísť. To je ministerstvom toľko hlásaná prevencia zbytočných úmrtí v praxi? Veľa očkovacích centier už nefunguje, chyby nemá kto opraviť a úradníci to zrejme nerobia, oni tu nie sú predsa nato. Otázka je aj kto spravil chybu? Ten kto údaj nesprávne napísal na papier, ten, kto ho  nesprávne zadal do PC, nekvalifikovaný vojak, ktorý ručne zadané údaje prepisoval do systému, alebo ten, kto nenaprogramoval systém tak, aby takéto relatívne jednoduché chyby odhalil?

Asi by bolo najlepšie, keby postihnutí začali pánovi ministrovi posielať e-maily so žiadosťou o nápravu, alebo podali hromadnú žalobu na NCZI a MZSR a dožadovali sa svojich práv a odškodnenia. V štátoch s normálnym súdnym systémom by zrejme uspeli. Opakované výmeny riaditeľov NCZI bez výmeny roky zabývaných „výkonných“ pracovníkov tzv. kritickej infraštruktúry štátu nič neriešia.

Táto chyba nie je jediná chyba tohto typu o ktorej viem – prakticky identické problémy so získaním COVID-19 e-certifikátu mal ďalší občan tohto štátu, zhodou okolností, tiež z mojej rodiny. Žeby naše meno v NCZI nemali radi?

 

Ak mám byť dôsledný, musím zadefinovať aj môj názor na NCZI a naznačiť možné riešenie problému. NCZI je to inštitúcia, ktorá svojou chaotickou a dlhodobo nekoncepčnou činnosťou už obrala tento štát o obrovské peniaze a nikdy nič bezproblémovo funkčného nevytvorila. Nakoniec tak, ako všetky IT aktivity tohto štátu. Treba spomenúť e-zdravie, ktoré napriek opakovaným, prepáčte, klamstvám zdravotníckej vrchnosti nefunguje riadne dodnes. Jediné čo z neho uspokojivo funguje, je e-recept, ktorý mimochodom nie je produktom NCZI. Vytvorila  ho jedna zdravotná poisťovňa a NCZI ho iba prebralo, pretože verzia e-receptu stvorená NCZI bola prekvapivo nefunkčná. Zdravotnícke registry, ktoré potom, čo ich NCZI získalo pod gesciu tiež krivkajú. O financovaní zdravotníctva na základe DRG (Diagnose Related Group) kódovania ani nehovorím, ale do toho nemá NCZI prsty veľmi hlboko strčené. Chaotická, priam amatérska  dokumentácia o všetkom, čo súvisí s epidémiou COVID je skoro výlučne produktom NCZI. Posielali nespoľahlivé informácie do európskych inštitúcií – nevedeli že klamú alebo to robili úmyselne? A nič sa nestalo. Ako validné boli a sú za tejto situácie štatistiky, ktoré NCZI a MZ SR prezentuje doma i v zahraničí? Boli časy, kedy čísla produkované NCZI a MZSR budili dojem modifikovania nejakými „bulharskými konštantami“ tak, aby vyhovovali niektorým politikom. Štatistiky vytvorené aj najsofistikovanejším štatistickým programom a geniálnymi štatistikmi majú svoje hranice. Prvou hranicou je validita spracovávaných dát. Z nesprávne zbieraných, už z techniky zberu nepresných alebo modifikovaných údajov nemôžu vzniknúť skutočne validné výsledky – iba výsledky na úrovni „jedna pani povedala“. Riešenia situácie v NCZI v podaní MZSR – nekonečné výmeny riaditeľov, nie sú skutočným riešením. Je to iba hra pre naivných. Jediným reálnym riešením tak katastrofálnej inštitúcie ako je NCZI je jeho likvidácia a vytvorenie inštitúcie novej s jedným limitom – zákazom prijímania starých, „už zabehaných“ pracovníkov terajšieho NCZI.

Skryť Zatvoriť reklamu